Ders Notları

karşılaştırmalı dış politika

Uludağ Üniversitesi Karşılaştırmalı Dış Politika

karsilastirmali dis politika ders notu, içindekiler: göksel isyar karsilastirmali dis politika dersi ders notu, dis politik olaylarin girisim ve algilayis cepheleri itibariyle karsilastirmalari, devletlerarasi etkilesim seviyesi, dis politik olaylarin Linkage perspektifinden içsel faktörlerle karsilastirilmasi, uluslararasi sistem seviyesinden karsilastirmali analizler, birey perspektifinden karsilastirma, dis politikalar:karar vericilerin duygulari fikirleri ve bilissel kapasiteleri, ...

Dosya tipi pdf
12 Sayfa
9 MB

diplomasi tarihi 1

Uludağ Üniversitesi Diplomasi

diplomasi tarihi 1 ders notu, diplomasi tarihi 1 ders notu indir, ULU3307 diplomasi ders notu, ULU3307 diplomasi ders notu indir, Uludag Üniversitesi diplomasi tarihi ders notu, Uludag Üniversitesi diplomasi tarihi ders notu indir, uluslararasi iliskiler ders notlari, uluslararasi iliskiler ders notlari indir, Uludag Üniversitesi ders notlari, Uludag Üniversitesi ders notlari indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: baris özdal diplomasi ...

Dosya tipi pdf
4 Sayfa
4 MB

betimsel istatistik

Uludağ Üniversitesi Betimsel İstatistik

betimsel istatistik ders notu, içindekiler: özer arabaci betimsel istatistik dersi ders notu, olasilik, rassal deney, örnekler, permütasyon-kombinasyon, toplama-çarpma kurali, örnekler, kesikli rassal degiskenlerin olasilik dagilimlari binom olasilik dagilim fonksiyonu, hipergeometrik dagilim, hipergeometrik olasilik dagilimi fonksiyonu, poisson dagilimi, poisson olasilik dagilimi fonksiyonu, örnekler, sürekli rassal degiskenlerin olasilik dagilimlari, örnekler, ...

Dosya tipi pdf
19 Sayfa
12 MB

matematik vize

Uludağ Üniversitesi Matematik

matematik ders notu, içindekiler: matematik vize ders notu, iktisadi matematik örnek sorular ve çözümleri, ...

Dosya tipi pdf
6 Sayfa
3 MB

türk dili

Uludağ Üniversitesi Türk Dili I

türk dili ders notu, içindekiler: dil ve kültür, dil nedir, dil türeyis teorileri, dil türleri, kültür, kültürün ögeleri, kültürün özellikleri, kültür degismesi, yeryüzündeki diller ve türk dilinin dünya üzerindeki yeri ve önemi, diller, yapi bakimindan diller, altay dillerinin baslica özellikleri, türk dilinin tarihi evreleri, dil devrimi, dil devrimiyle alinan kararlar, türkçe de sesler, türkçenin ses özellikleri, ses olaylari, anlatim ve görevleri bakimindan sözcükler, dilekçe, dilekçe ...

Dosya tipi pdf
15 Sayfa
7 MB

ingilizce

Uludağ Üniversitesi İngilizce

ingilizce ders notu, içindekiler: ingilizce grammer ders notu, simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continuous, will, future continuous, future perfect, future perfect continuous, modals, passives, if clauses, wish clauses, relative clauses, if/whether, reported speech, advoabial clauses, reduction, gerund&infinitive, to and -ing, causatives, adjevtives and adverbs, nouns, quantifierys, ...

Dosya tipi pdf
36 Sayfa
16 MB

hukuk

Uludağ Üniversitesi Hukuka Giriş

hukuka giris ders notu, içindekiler: mehmet genç hukuk dersi ders notlari, hukuk, örf-adet, görev, yetki, yasak haller, red haller, hakem, tanik, hukuku hukuk yapan degerler, hukukun türleri, anayasa, yasalar, yasa hükmündeki kararnameler, anayasa mahkemesinin görevleri, tüzük tüzük çikarmanin kosullari, yönetmelikleri, genelge, özelge, yasanin uygulanmasi, yokluk, mutlak butlan, hukuk kurallarinin zaman bakimindan uygulanmasi, yorum metotlari, hak kavrami, kisi haklari, haklarin ...

Dosya tipi pdf
19 Sayfa
13 MB

matematik

Uludağ Üniversitesi Matematik

matematik ders notu, içindekiler: matematik final notu, iktisat matematigi, iktisad matematigi, iktisat matematigi sorular ve çözümleri, türev, integral, örnek sorular ve çözümleri, matris, determinant, örnekler, formüller, ...

Dosya tipi pdf
15 Sayfa
7 MB

karşılaştırmalı dış politikalar

Uludağ Üniversitesi Karşılaştırmalı Dış Politika

karsilastirmali dis politikalar ders notu, içindekiler: ömer göksel isyar karsilastirmali dis politikala vize ders notu, karsilastirmali dis politika analizinin ortaya çikisi ve gelisimi birinci nesil ve ikinci nesil çalismalari, temel objeler olarak devletlerin siniflandirilmasi ve karsilastirilmasi, ...

Dosya tipi pdf
19 Sayfa
7 MB

siyasi tarih

Uludağ Üniversitesi Siyasi Tarih I

siyasi tarih 1 ders notu, içindekiler: baris özdal siyasi tarih 1 dersi vize notlari, siyasi tarih, siyaset tarihi, dis politikanin araçlari, uluslararasi iliskilerin aktörleri, elçi, konsolos, helenizm, roma, romanin yikilis sebepleri, islam dünyasinda gerileme sürecinde 3 önemli olay, feodalizm, rönesans, reform, modern uluslararasi sistemin genel özellikleri, basat güç, otuzyil savaslari, westphalia baris andlasmalari, kardinal ricweliev, ...

Dosya tipi pdf
10 Sayfa
4 MB

muhasebe final

Uludağ Üniversitesi Muhasebe

muhasebe ders notu, içindekiler: sükrü dokur muhasebe final notlari, dönen varliklar, çekler, çeklerin ciro edilmesi, satilan ticari malin maliyetinin belirlenmesi, amortisman, normal amortisman yöntemi, amortsiman kaydi, azalan bakiyeler yöntemi, ana para ve faizin ödenmesi, örnek muhasebe kayitlari da içerir. ...

Dosya tipi pdf
13 Sayfa
6 MB

muhasebe vize

Uludağ Üniversitesi Muhasebe

muhasebe ders notu, içindekiler: sükrü dokur muhasebe vize notlari, tek düzen muhasebe sistemi, temel muhasebe esitligi, hesap plani, gelir tablosu, aktif hesaplarin isleyisi, pasif hesaplarin isleyisi, gelir hesaplari isleyisi, gider hesaplari isleyisi, yevmiye kayitlari, örnekler, ...

Dosya tipi pdf
10 Sayfa
7 MB

işletme-2

Uludağ Üniversitesi İşletme

isletme ders notu, içindekiler: yücel sayilar isletme final notu, fizibilite etüdü, kurulus çalismasi, fizibilite raporunun içerigi, proje fikri, ekonomik arastirma, teknik arastirma, finansal arastirma, kurulus yeri ve seçimi, üretim isletmeleri, hizmet isletmeleri, konumluluk yeri, ...

Dosya tipi pdf
7 Sayfa
3 MB

işletme_1

Uludağ Üniversitesi İşletme

isletme ders notu, içindekiler: yücel sayilar isletme vize ders notu, temel isletme kavramlari, isletmelerin temel amaçlari, isletmenin temel ilkeleri, sistem, açik sistem, isletmelerin siniflandirilmasi, büyüklüklerine göre isletmeler, is koluna göre isletmeler, üretilen ürün cinsine göre isletmeler, ...

Dosya tipi pdf
9 Sayfa
4 MB

uluslararası hukuk-1 sorular

Uludağ Üniversitesi Uluslararası Hukuk I

uluslararasi hukuk 1 ders notu, içindekiler: mehmet genc uluslararasi hukuk-1 dersi çikmis sorular, ...

Dosya tipi pdf
3 Sayfa
2 MB

uluslararası ilişkiler teorileri_2

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Teorileri II

uluslararasi iliskiler teorileri 2 ders notu, içindekiler: tayyar ari uluslararasi iliskiler teorileri 2 ders ders notu, oyun teorileri ve temel varsayimlar, sifir toplamli oyunlar, sifir toplamli olmayan oyunlar, tavuk oyunu modeli, geyik avi modeli, mahkum ikilemi modeli, globalizm, realizm-neorealizm, liberalizm-neoliberalizm, globalizm, emperyalizm teorileri LENIN, neo marksizm ve bagimlilik teorileri, Galtung'un merkez-çevre teorisi ve emperyalizm, Wallerstein'in merkez-çevre ve dünya ...

Dosya tipi pdf
15 Sayfa
10 MB

uluslararası ilişkiler teorileri_1

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Teorileri II

uluslararasi iliskiler teorileri 2 ders notu, içindekiler: tayyar ari uluslararasi iliskiler teorileri 2 ders notu, bilimsal yasa, teori, paradigma, model, teoriden beklenenler, teori olusturma yöntemi, ...

Dosya tipi pdf
5 Sayfa
3 MB

uluslararası ilişkiler_2

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler II

uluslararasi iliskiler ders notu, içindekiler: ibrahim canpolat uluslararasi iliskiler dersi vize ve final ders notu, sinanvda çikabilecek sorular ve cevaplari, dünya modelleri, holistik ittifak, holarsi, siyasal gerçeklik, konjoktürel gerçeklik, dis politikayi etkileyen faktörler, uluslararasi toplumun evrim süreci olarak küresellesme, evrensenllik ve küresellik, yasadigimiz dünyada savas,baris ve kriz arastirmalari, uluslararasi iliskilerde Türkiye, ...

Dosya tipi pdf
15 Sayfa
6 MB
;