İNDİRİM DEVAM EDİYOR!
Arkadaşlarının kaliteli ders notlarına ulaş. 450.000 den fazla ders 30TL ye sunuluyor
Kredi Yükle

Ders Notları

Malzeme Bilgisi 2

Selçuk Üniversitesi MALZEME BİLGİSİ-II

malzeme bilgisi 2 ders notu, içindekiler: demir içinde bulunan fazlar,homojenleştirme tavlaması,tane irileştirme tavlaması,gerilim giderme tavı,duraklı su verme,nikel esaslı alaşımlar,çelikler,alaşımlı çeliklerin adlandırılması, ...

Dosya tipi pdf
20 Sayfa
2 MB

Malzeme Bilgisi 2

Selçuk Üniversitesi MALZEME BİLGİSİ-II

malzeme bilgisi 2 ders notu, içindekiler: ısıl işlem,ısıl işlem uygulama amaçları,tavlama,sertleştirme,homojenleştirme tavı,tane irileştirme tavı,gerilme giderme tavı,yeniden kristalleştirme tavlaması,yumuşatma tavı,normalleştirme tavı,menevileşme,martenzit,basit su verme,kesikli su verme,duraklı su verme,aşırı soğumuş östenit dönüşümleri, ...

Dosya tipi pdf
10 Sayfa
2 MB

Malzeme Bilgisi 2

Selçuk Üniversitesi MALZEME BİLGİSİ-II

malzeme bilgisi 2 ders notu, içindekiler: saç şekillendirme,ikizleme,tahribatsız muayeneler,tahribatsız muayene yöntemleri,boya emdirme,manyetik parçacık yöntemi,kaçak akı yöntemi,metalin iç yapısı,faz çizelgeleri,katılaşma ve faz oluşumuna etki eden faktörler,denge dışı katılaşma,kaldıraç kuralı,ötektik kompozisyon nerelerde önemlidir, ...

Dosya tipi pdf
10 Sayfa
2 MB

Malzeme Bilgisi 1

Selçuk Üniversitesi MALZEME BİLGİSİ-I

malzeme bilgisi 1 ders notu, içindekiler: malzeme,kovalent bağ,metalik bağ,ikincil bağlar,termoplastik,dallanma,hacim merkezli kristal yapı,katılaşma,katılaşma gizli ısısı,serbest büzüşebilme,kenar dislokasyonu,vida dislokasyonu,arayer kusurları ile dislokasyonun etkileşimi,dislokasyon ve yüzey kusuru,metalograf,sorular, ...

Dosya tipi pdf
9 Sayfa
2 MB

Matematik 2-Part 6

Dicle Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 6. bölüm, ters fonksiyonun türevi,üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi,ters trigonometrik fonksiyonların türevi, ...

Dosya tipi pdf
20 Sayfa
937 KB

Matematik 2-Part 5

Dicle Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 5. bölüm, optimizasyon problemleri,ortalama değer teoremi,rolle teoremi,türev,geometrik anlam,türev anlam teknikleri,zincir kuralı, ...

Dosya tipi pdf
40 Sayfa
2 MB

Matematik 2-Part 4

Dicle Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 4. bölüm, konkavlık,extremum noktalar,kritik nokta,türev testi,bir aralıktaki mutlak ekstremumlar,grafik çizme,eğik asimptot,l'hospital kuralı, ...

Dosya tipi pdf
40 Sayfa
2 MB

Matematik 2-Part 3

Dicle Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 3. bölüm, tek taraflı limitler,sonsuz limitler,belirsizlikler,süreklilik,süreksizlik çeşitleri,ara değer teoremi,türevin uygulamaları,bağlı oranlar,yaklaşık değer hesaplama,fonksiyonların artan veya azalan olduğu aralıklar, ...

Dosya tipi pdf
40 Sayfa
2 MB

Matematik 2-Part 2

Dicle Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 2. bölüm, ters trigonometrik fonksiyonlar,integral,belirsiz integral,belirli integral,integrasayon formülleri,integral alma metodları,belirli integralde değişken değiştirme,limit ve süreklilik,sandwich kuralı, ...

Dosya tipi pdf
40 Sayfa
2 MB

Matematik 2-Part 1

Dicle Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 1. bölüm, fonksiyonlar ve grafikleri,parçalı fonksiyon,temel fonksiyonlar,artan ve azalan fonksiyonlar,tek ve çift fonksiyonlar,fonksiyonlarda cebirsel işlemler,bileşke fonksiyon,grafiklerin kaydırılması,üstel fonksiyon,ters fonksiyon,trigonometrik fonksiyon, ...

Dosya tipi pdf
40 Sayfa
2 MB

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Avrupa Meslek Yüksekokulu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 2 ders notu, içindekiler: amasya görüşmeleri,misak-ı milli,1.meclisin özellikleri,iç isyanlar,azınlıkların isyanları,düzenliye orduya geçişte isyanlar,sevr anlaşması,kurtuluş savaşı cepheler,savaşlar,lozan anlaşması, ...

Dosya tipi pdf
24 Sayfa
3 MB

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Plato Meslek Yüksekokulu Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ders notu, içindekiler: avusturya macaristanın osmanlı politikası,osmanlı da yenileşme hareketleri,lale devri,2.mahmut dönemi,tanzimat fermanı,ıslahat fermanı, 1.meşrutiyet,2.meşrutiyet,31 Mart Vakası,Osmanlıcılık,İslamcılık,Türkçülük,siyasileşmenin nedenleri,tarihle ilgili bazı kavramlar,osmanlının yıkılış nedenleri,savaşlar,anlaşmalar,cepheler,Kongreler ...

Dosya tipi pdf
29 Sayfa
3 MB

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri

Selçuk Üniversitesi ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ

elektrik mühendisliğinin temelleri ders notu, içindekiler: Elektrik,gerilim,direnç,elektriksel direnç,elektriksel güç ve iş,kondansatörler,markalama,seri ve paralel rezonans,elektrik devreleri,kompanzasyon, ...

Dosya tipi pdf
23 Sayfa
6 MB

Calculus 1-Part 5

Selçuk Üniversitesi CALCULUS I

calculus 1 ders notu, içindekiler: calculus 1 ders notu 5. bölüm, example,l hospitals rule,example,increasing and decreasing functions,concavity of a function,example,local extrema of a function,critical points,absolute max and min on intervial,inverse function and derivative of inverse function,derivative of inverse functions,examples, ...

Dosya tipi pdf
36 Sayfa
964 KB

Calculus 1-Part 4

Selçuk Üniversitesi CALCULUS I

calculus 1 ders notu, içindekiler: calculus 1 ders notu 4. bölüm, example,derivative of trigonometric functions,higher order derivatives,chain rule,example,implicit differentation,related rates,derivative of exponential and logarithmic functions,logarithmic functions,properties of logarithmic functions,derivative of logarithmic functions,example, derivatives of inverse trigonometric functions, ...

Dosya tipi pdf
40 Sayfa
2 MB

Calculus 1-Part 3

Selçuk Üniversitesi CALCULUS I

calculus 1 ders notu, içindekiler: calculus 1 ders notu 3. bölüm, example,one sided limits an as a limit,infinity as a limit,limits,limit of polynomial and rational functions at ,continuity, types of discontinuity,removable discontinuity,infinite discontinuity,jump,review for midterm,derivatives,geometric meaning of derivative,one sided derivatives,techniques of differantation,derivative gives instatenous rate of change, ...

Dosya tipi pdf
40 Sayfa
2 MB

Calculus 1-Part 2

Selçuk Üniversitesi CALCULUS I

calculus 1 ders notu, içindekiler: calculus 1 ders notu 2. bölüm, graphs of functions,examples,piecewise functions,power functions,increasing decreasing functions,combinin functions and shifting graphs,composite functions,shifting graphs,trigonometric functions,definitions of trigonometric functions,reduction formula,trigonometric identities,graphs of trig. functions,limit,example, ...

Dosya tipi pdf
40 Sayfa
2 MB

Calculus 1-Part 1

Selçuk Üniversitesi CALCULUS I

calculus 1 ders notu, içindekiler: calculus 1 ders notu 1. bölüm, sets of numbers,inewualities,powers and roots,roots,absolute value,coordinate system,distance formula,definition,equation of line,slope-intercept form,parabolas,example, ...

Dosya tipi pdf
40 Sayfa
2 MB

Mukavemet Bölüm 2

Batman Üniversitesi Mukavemet I

mukavemet ders notu, içindekiler: mukavemet ders notu 2.bölüm, kuvvetler,yayılı yükün etkisi ile eğrinin değişimi,kirişlerde eğilme gerilmeleri,atalet momentleri,ağırlık merkezi,eğriliğin tanımı,, kirişlerde kayma ve kesme gerilmeleri,kayma akısı,kirişlerde çökmenin hesabı,tekillik fonksiyonları,statikçe belirsiz, ...

Dosya tipi pdf
43 Sayfa
5 MB

Mukavemet Bölüm 1

Batman Üniversitesi Mukavemet I

mukavemet ders notu, içindekiler: mukavemet ders notu 1.bölüm, gerilme kavramı,kayma gerilmesi,yataklama gerilmesi,eksenel yüklemede normal şekil değiştirme,ısıl gerilmeler ve genleşmeler, poisson oranı,genel hooke yasası,burulma,burulma moment diyagramının çizimi,transmisyon milleri,kirişlerin kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramlarının çizilmesi, ...

Dosya tipi pdf
44 Sayfa
5 MB
;