Ders Notu Arama

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ders notu arama sonucu (2 ders notu)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final 2.Hafta

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ders notları, bandırma 17 eylül üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, içindekiler: birebir ses kayıtlarından oluşturulmuş notlardır. sadakat borcu, emir ve talimatlara uyma borcu, işverenin borçları, ücretin ...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final 1.Hafta

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ders notları, bandırma 17 eylül üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, içindekiler: birebir ses kayıtlarından oluşturulmuş notlardır. iş sözleşmesinden doğan borçlar, ödünç iş ilişkisi, işçinin ifa edeceği iş, işçinin ifa ...

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ders notlarına benzer notlar (20 ders notu)

Yönetim Bilimi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yönetim Bilimi

yönetim bilimi ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyanlar için yönetim bilimi ders notu, izmir katip çelebi üniversitesi yönetim bilimi ders notu, içindekiler: yönetim bilimi, yönetim biliminin başlıca özellikleri, yönetim biliminin ilgili olduğu bilim dalları, yönetim bilimi ve hukuk, yönetim biliminin temel fonksiyonları, planlama, planlamanın gereği ve önemi, planlamanın yararları, planlamanın sakıncaları, planlamanın ilkeleri, planlama aşamaları, plan ...

Dosya tipi pdf
335 Görüntülenme
16 Sayfa

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi 2 Ders Notu

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Siyaset Bilimi II

siyaset bilimi ders notu, siyaset bilimi 2 ders notu, siyaset bilimi II ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ders notları, nuh naci yazgan üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi siyaset bilimi ders notu, içindekiler: piyasa sosyalizmi, meşruiyet, Beetham, siyasal kültür, kitle iletişim araçlarının siyaset üzerindeki ...

Dosya tipi pdf
443 Görüntülenme
15 Sayfa

Türkiyede Siyasal Yaşam Ders Notu 2

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Siyasal Hayatı I

türk siyasal hayatı ders notu, türk siyasal hayatı 1 ders notu, türk siyasal hayatı I ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Çankırı Karatekin Üniversitesi ders notları, çankırı Karatekin üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, çankırı Karatekin üniversitesi türk siyasal hayatı ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi türk siyasal hayatı 1 ders notu, içindekiler: türk siyasal hayatı, Atatürk dönemindeki ...

Dosya tipi pdf
77 Görüntülenme
5 Sayfa

Türkiyede Siyasal Yaşam Ders Notu 3

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Siyasal Hayatı II

türk siyasal hayatı ders notu, türk siyasal hayatı 2 ders notu, türk siyasal hayatı II ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Çankırı Karatekin Üniversitesi ders notları, çankırı Karatekin üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, çankırı Karatekin üniversitesi türk siyasal hayatı ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi türk siyasal hayatı 2 ders notu, içindekiler: Çok Partili ...

Dosya tipi pdf
130 Görüntülenme
3 Sayfa

Psikolojinin Yönetim ve Organizasyonlardaki Yeri ve Önemi

Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Psikolojisi

yönetim psikolojisi ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Bülent Ecevit Üniversitesi ders notları, bülent ecevit üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, içindekiler: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2.sınıf 2.dönem Yönetim Psikolojisi dersi, psikolojinin yönetim ve organizasyonlardaki yeri ve önemi, işletme ve yönetim, işletme, yönetim, davranış, örgütsel ...

Dosya tipi pdf
255 Görüntülenme
44 Sayfa

Toplumsal Ekoloji Ünite 1 Özet

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Toplumsal Ekoloji

toplumsal ekoloji ders notu,siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, sosyal bilimler enstitüsü ders notları, On Dokuz Mayıs Üniversitesi ders notları, 19 mayıs üniversitesi felsefe ders notları, on dokuz mayıs üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ders notları,on dokuz mayıs ünviversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları,siyaset bilimi ve kamu yönetimi toplumsal ekoloji ders notu, içindekiler: Toplumsal Ekoloji dersi, ders notları özeti, OMU, Uzem, ekolojik sorular, çevre ...

Dosya tipi pdf
61 Görüntülenme
3 Sayfa

Türk Siyasi Hayatı I Final Ders Notu

Pamukkale Üniversitesi TÜRK SİYASI HAYATI - I

türk siyasi hayatı ders notu, türk siyasi hayatı I ders notu, türk siyasi hayatı 1 ders notu, ths ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Pamukkale Üniversitesi ders notları, pamukkale üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, pamukkale üniversitesi türk siyasi hayatı 1 ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü türk siyasi hayatı 1 ders notu, içindekiler: Aliyar Demirci TSH notları,pamukkale üniversitesi ...

Dosya tipi pdf
193 Görüntülenme
18 Sayfa

Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Psikolojisi Ders Notu

Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Psikolojisi

yönetim psikolojisi ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Bülent Ecevit Üniversitesi ders notları, bülent ecevit üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, içindekiler: Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımları Yönetim Psikolojisi Ders Notu, örgütsel davranış ve çağdaş yaklaşımları, davranış, örgütsel davranış disiplini, sistem yaklaşımı, sistem yaklaşımında örgüt, sistemlerin ...

Dosya tipi pdf
326 Görüntülenme
40 Sayfa

Siyaset Bilimi I Ders Notu 2. Bölüm

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SİYASET BİLİMİ II

siyaset bilimi 1 ders notu, siyaset bilimi I ders notu, siyaset ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi idari bilimler fakültesi ders notları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ders notları, içindekiler: marksist yaklaşım, milliyetçilik, devletin yönetilmesi, coğrafi yönetim, federalist devlet, federal sistem, üniter devlet, etnik politikanın yükselişinin nedenleri, kapitalizm, sosyalizm, kollektif kapitalizm, düşünce bağlamında siyaset, yurttaşlık kültürü, ideolojik ...

Dosya tipi pdf
170 Görüntülenme
15 Sayfa

Siyaset Bilimi I Ders Notu 1. Bölüm

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SİYASET BİLİMİ I

siyaset bilimi 1 ders notu, siyaset bilimi I ders notu, siyaset ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi idari bilimler fakültesi ders notları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ders notları, içindekiler: siyaset bilimi tanımları, paradigmalar, ideoloji, ideolojinin unsurları, siyasal rejimler, diktatörlükler, linza stepan, otoriter, totaliter, post-totaliter, sultancı rejim, geddes, diktatörlük, demokrasi, karma rejimler, doğrudan demokrasi, temsili demokrasi halk için ...

Dosya tipi pdf
201 Görüntülenme
15 Sayfa

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kamu Yönetimi Ders Notu

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kamu Yönetimi

kamu yönetimi ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ders notları, nuh naci yazgan üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi kamu yönetimi ders notu, içindekiler: yönetim ilkeleri, yerinden yönetime daha az önem verilmesinin nedeni, desantralizasyon düşüncesi, hizmette yerellik ilkesi, kamu yönetiminin özellikleri, kamu yönetimin ...

Dosya tipi pdf
345 Görüntülenme
15 Sayfa

İktisat 1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İKTİSAT I

iktisat 1 ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyanlar için iktisat 1 ders notu, izmir katip çelebi üniversitesi iktisat I ders notu, içindekiler: ekonomi nedir?, ekonomi bilimini neden öğrenmeliyiz?, ekonomi politikası, piyasa sistemlerinin unsurları, talep arz ve piyasa dengesi, piyasa fiyatının oluşumu, ürün fiyatında arz, esneklik, makro iktisat, temel kavramlar, milli gelir, işsizlik enflasyon ve uzun dönem büyüme, ...

Dosya tipi pdf
338 Görüntülenme
17 Sayfa

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Ders Notu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SOSYOLOJİ

sosyoloji ders notu, siyaset ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi idari bilimler fakültesi ders notları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ders notları, içindekiler: davranış bilimlerine giriş, sosyoloji nedir, toplumsal grup, toplumsal gruba ait özellikler, psikoloji, psikolojinin amaçları, kişilik, sosyolojinin öncüleri, sosyolojinin kurucuları, kuramsal yaklaşımlar, işlevci yaklaşım, çatışmacı yaklaşım, eleştirel bakan yaklaşımlar, feminizm, post-modernizm, toplumsal ...

Dosya tipi pdf
277 Görüntülenme
15 Sayfa

Edebiyat Ders Notu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TÜRK DİLİ I

edebiyat ders notu, türk dili ders notu, türk dili 1 ders notu, türk dili I ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi idari bilimler fakültesi ders notları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ders notları, içindekiler: Karakalpaklar,karaylar,karaçaylar, kafkas türkleri, saha türkleri, inanç tablosu, dilin tanımı ve önemi, bağlam, iletişim, dil-düşünce ilişkisi, dilekçe türleri, istek dilekçesi, yazı türleri, karar, karar yazılırken dikkat ...

Dosya tipi pdf
193 Görüntülenme
15 Sayfa

İnkılap Tarihi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notu, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi I ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi idari bilimler fakültesi ders notları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ders notları, içindekiler: ıslahat, ihtilal, inkılap, reform, rönesans kavramları, 1873-1878 bunalımı ve sonuçları, ekonomik etkiler ve siyasi sonuçları, nizamı cedid, fransız devrimi ve gelişen olaylar, 19. yüzyılda osmanlı, yunan isyanı, kırım ...

Dosya tipi pdf
434 Görüntülenme
15 Sayfa

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Sosyoloji Ders Notu 1.Bölüm

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SOSYOLOJİ

sosyoloji ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi idari bilimler fakültesi ders notları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ders notları, içindekiler: sosyolojide kuramsal düşünce, max weber, protestan ahlakı, dört kuramsal mesele, yapı ve eylem, uzlaşma ve çatışma, toplumsal cinsiyet meselesi, modern dünyanın biçimlenmesi, marx ile weberin karşılaştırılması, marxist fikirlerin ana hatları, weberci fikirlerin ana hatları, yeni sosyoloji ...

Dosya tipi pdf
343 Görüntülenme
15 Sayfa

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Sosyoloji Ders Notu 2.Bölüm

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SOSYOLOJİ

sosyoloji ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi idari bilimler fakültesi ders notları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ders notları, içindekiler: küreselleşme ve değişen dünya, modernlik öncesi insan toplumu türleri, avcı-toplayıcı toplumlar, tarım toplumları, kır toplumları, geleneksel toplumlar, modern dünya sanayi toplumları, küresel gelişme, üçüncü dünya, küreselleşme, küreselleşmeye katkıda bulunan etkenler, barbie ve küresel mal zincirlerinin ...

Dosya tipi pdf
272 Görüntülenme
15 Sayfa

Adnan Menderes Üniversitesi Hukukun Temel Kavramları Ders Notu

Adnan Menderes Üniversitesi Hukukun Temel Kavramları

hukukun temel kavramları ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, Nazilli iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Adnan Menderes Üniversitesi ders notları, adnan menderes üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi hukukun temel kavramları ders notu, içindekiler: hukukun temel kavramları ders notları ünite ünite ayrılmış, hukuk kavramı, sosyal hayatı düzenleyen kurallar, hukuk kurallarının özelliği ve hukuk ...

Dosya tipi pdf
562 Görüntülenme
23 Sayfa

Türk Siyasi Hayatı 2 Final Notları

Pamukkale Üniversitesi TÜRK SİYASİ HAYATI - II

türk siyasi hayatı ders notu, türk siyasi hayatı II ders notu, türk siyasi hayatı 2 ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Pamukkale Üniversitesi ders notları, pamukkale üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, pamukkale üniversitesi türk siyasi hayatı 2 ders notu, içindekiler: hüseyin aliyar demirci türk siyasi hayatı 2 final ders notları, 61-65 arası türk siyaseti, 1961 cumhurbaşkanlığı ...

Dosya tipi pdf
526 Görüntülenme
24 Sayfa

Bartın Üniversitesi Sosyoloji Ders Notu

Bartın Üniversitesi Sosyoloji

sosyoloji ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Bartın Üniversitesi ders notları, bartın üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, bartın üniversitesi sosyoloji ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi sosyoloji ders notu, içindekiler: yapı, sistem, rol ve statüler, toplumsallaşma, toplumsallaşma çeşitleri, norm, toplumsal norm özellikleri, sapma, sapma nedenleri, toplumsal ...

Dosya tipi pdf
560 Görüntülenme
4 Sayfa