Ders Notu Arama

Fizik ders notu arama sonucu

Fizik ders notlarına benzer notlar (20 ders notu)

genel fizik final

Uludağ Üniversitesi Genel Fizik I

Kimya Genel Fizik I ders notudur. Remziye Ergül genel fizik 1 dersi final ders notudur. Kararlı akış, sıvının her parçası düzgün bir çizgi boyunca akıyorsa akışın kararlı olduğu söylenir.Genel fizik 1 (FZK1073) ders notu içeriği: katı cisimlerin dönme hareketi dönme kinetiği açısal hız ivme örnekler dönen katı cisimde doğrusal hız dönme hareketinde enerji dönme hareketinde kinetik enerji örnekler kütle merkezi tork örnekler akışkanlar mekaniği yoğunluk bağıl yoğunluk özgül ...

Dosya tipi pdf
858 Görüntülenme
16 Sayfa

Kondansatörler Final Çalışma Soruları

Sakarya Üniversitesi FİZİK II

Metalurji Malzeme Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 final çalışma soruları ders notudur. Kondansatör yada diğer ismiyle kapasitör, elektrik enerjisini elektrik alan olarak depolayan iki uçlu bir devre elemanıdır. Fizik 2 (FIZ112) ders notu içeriği: kondansatörler kondansatörlerin enerjisi dielektrikli kondansatörler dielektrik plakanın etkisi örnek sorular ve çözümleri Diğer fizik 2 dersi arama kriterleri fizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları pdf,fizik 2 ...

Dosya tipi pdf
88 Görüntülenme
7 Sayfa

Elektrik Enerjisi ve Güç Final Çalışma Soruları

Sakarya Üniversitesi FİZİK II

Metalurji Malzeme Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 final çalışma soruları ders notudur. Bir devreden akım geçmesi için, iki nokta arasında bir potansiyel fark oluşturması gerekir. Bu potansiyel farkı oluşturan farkı enerji tiplerini elektrik enerjisine çeviren aygıtlardır. Bunlara elektromotor kuvvet kaynağı denir.Fizik 2 (FIZ112) ders notu içeriği: elektromotor kuvvetelektrik enerjisi ve güç dirençler seri bağlı emk paralel bağlı emk seri bağlı dirençler paralel bağlı dirençler örnek ...

Dosya tipi pdf
72 Görüntülenme
5 Sayfa

Kirchhof Kuralları Final Çalışma Soruları

Sakarya Üniversitesi FİZİK II

Metalurji Malzeme Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 final çalışma soruları ders notudur. Kapalı ilmek boyunca devre elemanlarının potansiyel toplamı sıfırdır. Fizik 2 (FIZ112) ders notu içeriği: yıldız üçgen Kirchhoff kuralları düğüm noktası kuralı rc devreleri örnek sorular ve çözümleri Diğer fizik 2 dersi arama kriterleri fizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları pdf,fizik 2 özet,fizik 2 konu anlatımı,fizik 2 dersi,fizik 2 konuları,fizik 2 sınava hazırlık,saü fizik 2 ...

Dosya tipi pdf
88 Görüntülenme
5 Sayfa

Manyetik Alanlar Final Çalışma Soruları

Sakarya Üniversitesi FİZİK II

Metalurji Malzeme Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 final çalışma soruları ders notudur. Manyetik alanlar, elektriksel kuvvet elektrik alana paraleldir. Hızından bağımsızdır. Bu kuvvet yük üzerine iş yapabilir.Fizik 2 (FIZ112) ders notu içeriği: manyetik alanlar sağ el kuralı yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alandaki hareketi akım taşıyan iletkene düzgün manyetik alanda etkiyen kuvvet tel düzgün değilse kuvvet nasıl olur? akım taşıyan tele manyetik alanda etkiyen tork ...

Dosya tipi pdf
100 Görüntülenme
6 Sayfa

Fzm 254 Mikrodalga Deneyleri Rapor 4

Ankara Üniversitesi Fizik Laboratuvarı IV

Fizik Mühendisliği Fizik Laboratuvarı IV ders notudur.Fizik laboratuvarı 4 ders notudur. Üzerine kuvvet uygulanınca şekli değişen maddelere akışkan denir. Akışkanlar sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz olarak ikiye ayrılır. Sıkıştırılamayan akışkanlarda öz kütle sabittir. Sıkıştırılabilen akışkanlarda öz kütle basınca ve sıcaklığa göre değişir. Bu deneyde sıkıştırılabilen akışkan kullandık. Bir akışkan temel mekanik kanunlarına uyar. Akışkanlarda kütle, enerji, lineer momentum ve açısal momentum ...

Dosya tipi pdf
388 Görüntülenme
3 Sayfa

Fzm 254 Mikrodalga Deneyleri Rapor 5

Ankara Üniversitesi Fizik Laboratuvarı IV

Fizik Mühendisliği Fizik Laboratuvarı IV ders notudur.Fizik laboratuvarı 4 ders notudur. Dikey hidrolik şebekede bir toplama tankı, bir hacimsel ölçüm tankı ve akımı sağlayan bir pompa vardır. Toplama tankı alt tarafından bir hortumla pompanın emişine bağlıdır. Ölçüm tankı iki bölmeli olup hareketli boşaltım ucu kullanılması istenen bölmeye çevrilir. Her bölmenin litre ölçekli düzey göstergesi vardır. Ayrıca her iki bölme birer boşaltma deliği ile toplama tankına bağlıdır.Fizik laboratuvarı IV( ...

Dosya tipi pdf
539 Görüntülenme
7 Sayfa

FİZİK İŞ GÜÇ ENERJİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik I

Kimya Bölümü Fizik I ders notudur. Fizik 1 ders notudur. Bir kuvvet bir cisme kendi doğrultusunda yol aldırabiliyorsa iş yapmış olur. Yapılan işin büyüklüğü kuvvet ve yolun çarpımıyla hesaplanır. Fizik 1 (FZK392) ders notu içeriği: iş enerji mekanik enerji kinetik enerji potansiyel enerji yayların bağlanması ısı enerjisi enerji dönüşümü güç Diğer fizik 1 dersi arama kriterleri fizik 1 ders notları,fizik 1 pdf,fizik 1 ders notları pdf,fizik 1 özet,fizik 1 konu anlatımı,fizik 1 ...

Dosya tipi pdf
556 Görüntülenme
4 Sayfa

Fzm 204 Modern fizik

Ankara Üniversitesi Modern Fizik

Fizik Mühendisliği Modern Fizik ders notudur. Modern fizik parçacık fiziği ve kozmoloji ders notudur. Feynman etkileşmeleri anlatmak için basit bir grafik tekniği geliştirmiştir. İki elektron birbirine yaklaştığında kuantum alanlar teorisine göre bir seri foton alışverişi yaparlar. Bu fotonlar gözlenemedikleri için bunlara sanal fotonlar denir. Elektromagnetik alanın etkisi (örneğin Coulomb kuvveti) foton alışverişi olarak yorumlanabilir. Bu durumda fotonlara elektromagnetik alanın taşıyıcısı ...

Dosya tipi pdf
2209 Görüntülenme
32 Sayfa

FİZİK 2 UYGULAMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ - 6

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik II

Harita Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 uygulama soruları ve çözümlerini içeren ders notudur. (-) işareti kondansatör şarj olurkenki akım yönünün, kondansatör deşarj olurkenki akım yönüne ters olduğunu gösterir.Fizik 2 ders notu içeriği: akım,direnç ve doğru akım devreleri konusu akım direnç ve doğru akım devreleri uygulama soruları 7 adet soru ve cevap bulunmaktadır.Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 soru ve çözümleri,fizik 2 örnekler,fizik 2 uygulama soruları ve ...

Dosya tipi pdf
686 Görüntülenme
7 Sayfa

FİZİK 2 UYGULAMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ - 7

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik II

Harita Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 uygulama soruları ve çözümlerini içeren ders notudur. p adımı pozitronun bir periyotta x ekseni boyunca aldığı yoldur.Fizik 2 ders notu içeriği: manyetik alanlar konusu manyetik alanlar konusu uygulama soruları 7 adet soru ve çözümleri bulunmaktadır.Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 soru ve çözümleri,fizik 2 örnekler,fizik 2 uygulama soruları ve çözümleri,fizik 2 sorular,fizik 2 cevaplar,fizik 2 örnek soruları,fizik 2 çözümlü ...

Dosya tipi pdf
1177 Görüntülenme
7 Sayfa

Fzm 204 Modern fizik

Ankara Üniversitesi Modern Fizik

Fizik Mühendisliği Modern Fizik ders notudur. Modern fizik atom fiziği konusu ders notudur. L’nin yöneliminin dış manyetik alana göre kuantumlu olduğunu anlatmak için bu duruma çoğunlukla uzay kuantumlanması denir.Modern fizik (FZM204) ders notu içeriği: ilk atom modelleri hidrojen atomunun yeniden incelenmesi spin manyetik kuantum sayısı kuantum sayılarının atom modeline katkısı yörüngesel kuantum sayısı yörüngesel manyetik kuantum sayısı uzay kuantumlanması Zeeman olayı spin dışarlama ...

Dosya tipi pdf
945 Görüntülenme
35 Sayfa

Fzm 204 Modern fizik

Ankara Üniversitesi Modern Fizik

Fizik Mühendisliği Modern Fizik ders notudur. Modern fizik çekirdeğin yapısı konusu ders notudur. Rutherford’un saçılma deneylerinde ince bir metal yaprak üzerine gönderilen alfa (He atomlarının pozitif yüklü çekirdekleri) parçacıklarından bazıları metalin çekirdeklerinden geri saçılırlar. Her hem alfa parçacıkları hem de çekirdek pozitif yüklü olduğundan itici Coulomb kuvveti etki eder.Modern fizik (FZM204) ders notu içeriği: çekirdek yapısı çekirdek fiziğinin gelişmesindeki önemli olaylar ...

Dosya tipi pdf
569 Görüntülenme
27 Sayfa

FİZİK 2 UYGULAMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ - 5

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik II

Harita Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 uygulama soruları ve çözümlerini içeren ders notudur. Fizik 2 ders notu içeriği: sığa ve dielektrik konusu sığa ve dielektrik konusu uygulama soruları 6 adet soru ve cevap bulunmaktadır.Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 soru ve çözümleri,fizik 2 örnekler,fizik 2 uygulama soruları ve çözümleri,fizik 2 sorular,fizik 2 cevaplar,fizik 2 örnek soruları,fizik 2 çözümlü sorular, ...

Dosya tipi pdf
702 Görüntülenme
6 Sayfa

Genel Fizik 2 Özel Çıkmış Soruları ve Çözümleri

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik II

Harita Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 uygulama soruları ve çözümlerini içeren ders notudur. Fizik 2 ders notu içeriği: 4 adet örnek soru ve çözümü bulunmaktadır.Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 soru ve çözümleri,fizik 2 örnekler,fizik 2 uygulama soruları ve çözümleri,fizik 2 sorular,fizik 2 cevaplar,fizik 2 örnek soruları,fizik 2 çözümlü sorular, ...

Dosya tipi pdf
1834 Görüntülenme
4 Sayfa

FİZİK 2 UYGULAMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik II

Harita Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 uygulama soruları ve çözümlerini içeren ders notudur. Fizik 2 ders notu içeriği: elektrik alanları konusu uygulama 16 adet soru ve çözümleri bulunmaktadır.Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 soru ve çözümleri,fizik 2 örnekler,fizik 2 uygulama soruları ve çözümleri,fizik 2 sorular,fizik 2 cevaplar,fizik 2 örnek soruları,fizik 2 çözümlü sorular, ...

Dosya tipi pdf
808 Görüntülenme
12 Sayfa

FİZİK 2 UYGULAMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ - 2

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik II

Harita Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 uygulama soruları ve çözümlerini içeren ders notudur. Fizik 2 ders notu içeriği: elektrik alanları konusu uygulama 2 6 adet soru ve çözümü bulunmaktadır.Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 soru ve çözümleri,fizik 2 örnekler,fizik 2 uygulama soruları ve çözümleri,fizik 2 sorular,fizik 2 cevaplar,fizik 2 örnek soruları,fizik 2 çözümlü sorular ...

Dosya tipi pdf
1066 Görüntülenme
8 Sayfa

FİZİK 2 UYGULAMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ - 3

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik II

Harita Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 uygulama soruları ve çözümlerini içeren ders notudur. Fizik 2 ders notu içeriği: Gauss yasası konusu gauss yasası uygulama soruları 7 adet soru ve çözümleri bulunmaktadır.Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 soru ve çözümleri,fizik 2 örnekler,fizik 2 uygulama soruları ve çözümleri,fizik 2 sorular,fizik 2 cevaplar,fizik 2 örnek soruları,fizik 2 çözümlü sorular, ...

Dosya tipi pdf
777 Görüntülenme
11 Sayfa

FİZİK 2 UYGULAMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ - 4

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik II

Harita Mühendisliği Fizik II ders notudur. Fizik 2 uygulama soruları ve çözümlerini içeren ders notudur. Fizik 2 ders notu içeriği: elektriksel potansiyel konusu elektriksel potansiyel uygulama soruları7 adet soru ve cevap bulunmaktadır.Diğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 soru ve çözümleri,fizik 2 örnekler,fizik 2 uygulama soruları ve çözümleri,fizik 2 sorular,fizik 2 cevaplar,fizik 2 örnek soruları,fizik 2 çözümlü sorular, ...

Dosya tipi pdf
814 Görüntülenme
10 Sayfa

genel fizik vize

Uludağ Üniversitesi Genel Fizik I

Kimya Genel Fizik I ders notudur. Remziye Ergül genel fizik 1 dersi vize ders notudur. Bir cisim üzerinde net kuvvet olmadığı sürece cisim hareketli ise hareketini düzgün doğrusal sürdürme, duruyorsa durma eğilimindedir. Bu eylemsizlik olarak adlandırılır.Genel fizik 1 (FZK1073) ders notu içeriği: ölçme ve birim sistemleri vektörlerde çarpma işlemi skaler çarpım iki vektörün skaler çarpımı vektörel çarpım örnekler tek boyutta hareket kinematik ivme hareket düzgün doğrusal hareket ...

Dosya tipi pdf
681 Görüntülenme
25 Sayfa

Bulamadığınız ders notu detaylarını girin, bulmanıza yardımcı olalım.