Ders Notu Arama

Tıp ders notu arama sonucu (27 ders notu)

Solunum, deri, sinir Histolojisi ve Embriyolojisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Histoloji

histoloji ders notu, içindekiler: Solunum histolojisi ve embriyolojisi teorik bilgileri, dokuların, yapıların mikroskobik özelliklerini ayrıntılı işlendi. Deri ve sinir dokunun histolojisinin mikroskobik laboratuvar dersinin işlenmesi. Solunum, deri, sinir Histolojisi ve Embriyolojisi ders notu, ...

Solunum ve Dolaşım Biyofiziği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyofizik Seçmeli Stajı(A)

biyofizik ders notu, içindekiler: Solunum ve dolaşım biyofiziğine ait formüllere, örnek sorulara ve konu özetlerine yer verildi. Dolaşım ve solunumun fiziksel temelleri biyolojik perspektifte açıklanmıştır. ...

Solunum ve Dolaşım Anatomi Pratik Sınavı Notu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: Solunum ve dolaşım anatomisine ait makro yapıları ve sınavda sorulabilecek bazı noktalara yer verilmiştir. Bunlara ek olarak gfr otoregulasyonu tablosuna da yer verilmiştir. ...

Sindirim histolojisi pratik ders notu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Histoloji

histoloji ders notu, içindekiler: Bu notta sindirim sistemi histolojisi preparatlardaki farklılıklardan yola çıkarak anlatılmıştır. Dokuların yapısı, karakteristik özellikleri ayrıntılı belirtilmiştir. Ayrıca izole kalp deneyi de anlatılmıştır. ...

Sindirim Biyokimyası ve Nörokimya

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyokimya

biyokimya ders notu, içindekiler: Sindirim biyokimyası ve sinir sistemi biyokimyası ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Sindirim biyokimyası ve sinir sistemi biyokimyası ders notu, tükürük, mide, ince bağırsak, karaciğer, safra, pankreas, pankreas sıvısındaki enzimler, kalın bağırsak, GIS hormonları, karbonhidrat sindirimi ve emilimi, Na-K ATPaz, KH sindirim ve emilim bozuklukları, proteinlerin sindirimi ve emilimi, Aa ve oligopeptidlerin taşınımı, protein sindirim ve emilim ...

Sindirim Sistemi Anatomisi-1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: Bu ders notu sindirim sisteminin son kısmını ve bazı ürogenital organları içerir. Konu olarak Kalın bağırsak,colonlar,Pankreas, Dalak, Karaciğer, Safra, Böbrekler,Üreter, mesane, karın duvarı,erkek ve kadın üreme sistemini içerir. ...

Sindirim Sistemi Anatomisi-1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: Sindirim sisteminin ilk kısmı. Ağız, dil, diş, farinks, larinks, özefagus, mide, periton, ince bağırsak makro yapıları ve anatomileri. ...

Mikrobiyoloji- Bakteriyoloji Dipnotları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mikrobiyoloji

mikrobiyoloji ders notu, içindekiler: Bu notta başta bakteriyoloji olmak üzere temel mikrobiyoloji konularının önemli yerleri ve dipnotları yazılmıştır. Çoğunlukta bakteriyoloji vardır, az miktarda virolojiye de değinilmiştir. ...

Kalp Biyofiziği ve Solunum Fizyolojisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizyoloji Seçmeli Stajı(A)

fizyoloji ders notu, içindekiler: bu notta kalp biyofiziği ve solunum fizyolojisi ayrıntılı olarak işlenmiştir. özet olarak dolaşım ve solunum fizyolojisi olarak da sayılabilir. ...

Görme ve İşitme Biyofiziği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyofizik Seçmeli Stajı(A)

biyofizik ders notu, içindekiler: bu notta görme ve işitme biyofiziğine ait formüller, örnek sorular ve konu anlatımı vardır. ...