Ders Notu Arama

Anatomi ders notu arama sonucu (9 ders notu)

Solunum ve Dolaşım Anatomi Pratik Sınavı Notu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: Solunum ve dolaşım anatomisine ait makro yapıları ve sınavda sorulabilecek bazı noktalara yer verilmiştir. Bunlara ek olarak gfr otoregulasyonu tablosuna da yer verilmiştir. ...

Sindirim Sistemi Anatomisi-1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: Bu ders notu sindirim sisteminin son kısmını ve bazı ürogenital organları içerir. Konu olarak Kalın bağırsak,colonlar,Pankreas, Dalak, Karaciğer, Safra, Böbrekler,Üreter, mesane, karın duvarı,erkek ve kadın üreme sistemini içerir. ...

Sindirim Sistemi Anatomisi-1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: Sindirim sisteminin ilk kısmı. Ağız, dil, diş, farinks, larinks, özefagus, mide, periton, ince bağırsak makro yapıları ve anatomileri. ...

Dolaşım Sistemi Ve Kalp Anatomisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: bu notta dolaşım sisteminin bütününün, merkezi venlerin, merkezi arterlerin ve kalbin anatomisi ayrıntılı anlatılmıştır. ...

Anotomi Kranial sinirler 1(İlk 5 çift)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: Bu ders notu; Nervus olfactorius, nervus opticus, nervus oculomotorius, nervus trochlearis ve nervus trigeminalisin ayrıntılı işlenmiş ve şematik olarak gösteriliş haini içerir. Oldukça mühim bu ilk beş kafa çiftinin makro ve mikro anatomisine kapsamlı bir şekilde ele alır. ...

Anatomi İnen yollar(efferent) ve Kranial sinirler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: Son 7 kranial siniri ayrıntılı işledik. Beyin, beyincik, medullaspinalis, medullaoblangata, pons ve mecencephelon arasındaki inen yolları ayrıntılı ve şematik şekilde gösterdik. ...

Anatomi-FC Bazal gangliyonlar, beyincik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: Bu ders notunda Formatio Reticularısı, bazal gangliyonları ve ona ait çekirdekleri, Beyinciğin makro ve mikro anatomisini anlattık. Ayrıca bu yapılar arası inen ve çıkan yolların bir kısmını da değindik. fermatio reticularis, fonksiyonları, nanoaminerjik sistemleri, serotonerjik sistem, noradrenerjik sistem, dopaminerjik sistem, bazal ganglionlar, nucleus caudatus, nucleus lentiformis, globus pallidus, substantia nigra, nuvleus subthalamicus, basal ...

Anatomi meninksler,bos,ventriküller,sinusler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: limbik sistem, formatio hippocampi, area septalis, gyrus cınguli, corpus amygdaloıdeum, papez halkası, limbik sistemin fonksiyonel önemi, meninges ve ventriküller, dura mater, dura mater damar ve sinirleri, arachnoidea mater, pia mater, beyin venöz sinüsleri, vertriküler sistem ve liquour cerebrospinalis, liquour cerebrospinalis, kan-beyin bariyeri, ...

Anotomi-Articulatio temporamandibularis notları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi

anatomi ders notu, içindekiler: yapı ve hareketlerine göre eklemlerin sınıflandırılması, articulationes fibosa, syndesmosis, sutura, schindylesis, articulationes, synchondrosis, symphsis, articulationes synoviales, art.temporomandıbularıs, Articulatio temporamandibularis Konusunu kapsamaktadır. ...