Ders Notu Arama

Genetik ders notu arama sonucu (1 ders notu)

Genetik- Tıp genetiği 1.sınıf

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genetik

genetik ders notu, içindekiler: Tıp genetiği ile ilgili temel bilgilerin işlenmesi kromozomların mikroskobik özellikleri hakkında tıp fakültesinde gerekli olan genetik bilginin edinilmesi. genetik, senromer, sekonder darlık, satellit, kronomer, kromatin, kromonema, kromozom adlandırılması, kromozom düzensizlikleri, öplıoid, anöploidi, bant teknikleri, moleküler sitogenetik, FISH, floresan in situ hibridizasyonu, moleküler genetik, moleküler DNA tanı yöntemleri, kromozom elde ...