Ders Notu Arama

Çağdaş Türk Lehçeleri I(A)(F) ders notu arama sonucu (1 ders notu)

Gagavuzca ve Tatarca

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri I(A)(F)

çağatay türkçesi 1 ders notu, çağdaş türk lehçeleri I ders notu, çağdaş türk lehçeleri ders notu, çağdaş türk lehçeleri 1 ders notu, türk dili ve edebiyatı ders notları, fen-edebiyat fakültesi ders notları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ders notları, Osmangazi Üniversitesi türk dili ve edebiyatı ders notları, içindekiler: çağdaş türk lehçeleri, gagavuz türkçesi tatar türkçesi, özellikleri ve örnek metin incelemeleri, ek kök ayrımı, kuzey türkçesi, kazan tatarcası, çuvaş ve ...