Ders Notu Arama

İstatistik I(A)(F) ders notu arama sonucu (1 ders notu)

İİBF İSTATİSTİK-1 VİZE SONRASI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik I(A)(F)

istatistik 1 ders notu, içindekiler: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İstatistik Dersi Vize Sonrası Tüm Notlarıdır. tartılı aritmatik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, kareli ortalama, medyan, gruplandırılmış şekillerde medyan, medyan sınıfının bulunması, mod, dizilerde mod, frekans serilerinde mod bulma, gruplanmış serilerde mod, değişkenlik ölçüleri, standar sapma/varyans, değişim katsayısı, toplama oranı ve ...