Ders Notu Arama

Kişilik Kuramları(A) ders notu arama sonucu (1 ders notu)

Kişilik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kişilik Kuramları(A)

kişilik kuramları ders notu, içindekiler: kişilik, psikanalitik yaklaşım, savunma mekanizmaları, psikoseksüel gelişim dönemleri, bilinçaltı malzemeye ulaşmak, Freud'cu yaklaşım, yeni Freud'cu kuram, neofreudcular, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Eric Homburger Erikson, yaşam döngüsü içinde kişilik gelişimi, Karen Horney, nevroz, Harry Stack Sullivan, Erich From, din, Jung'un psikolojik tipler kuramı, yeni Freud'cu kuramlar, kaygıyla başa çıkma, ayırıcı özellik ...