Ders Notu Arama

Beykent Üniversitesi Ceza Hukuku Genel Hükümler

21 Sayfa

Beykent Üniversitesi Ceza Hukuku Genel Hükümler ders notu

Beykent Üniversitesi Ceza Hukuku Genel Hükümler

Beykent Üniversitesi Ceza Hukuku Genel Hükümler

ceza hukuku genel hükümler ders notu, hukuk ders notları, hukuk fakültesi ders notları, Beykent Üniversitesi ders notları, beykent üniversitesi hukuk ders notları, beykent üniversitesi ceza hukuku genel hükümler ders notları, hukuk bölümü ceza hukuku genel hükümler ders notu, içindekiler: Beykent Üniversitesi Hukuk Bölümü 2. sınıf dersi Ceza Hukuku Genel Hükümler Rezan Epözdemir dersinin notları, kusurun dereceleri, kast, taksirle yaralama, bilinçli taksir, haksik tahrik, takdiri indirim kararları, medeni yargılama, suş, torba suç, özgür suç, kalkışma suçu, işlenemez suç, ceza, soyut ceza, somut ceza, ceza hukukunda temel ilkeler, insancılık ilkesi, kusur ilkesi, suç ve cezada yasallık ilkesi, kıyas yasağı, tck kaynaklar ve yorum, yorum araçları, özel ceza kanununda düzenlenen suçlar, yorum türleri, amaca göre yorum, daraltıcı yorum, genişletici yorum, ceza yasalarının zaman yönünden uygulanması, yürürlükten çıkma, kişi bakımından uygulama, yabancı ülkede cumhurbaşkanının konumu, yasama sorumsuzluğu ile yasama dokunulmazlığı arasındaki farklar, yer bakımından uygulama, suçluların geri verilmesi, suç hukuku, suç unsurları, suçun unsurları dışında kalan olgular, şikayet, şikayetin bölünmezliği, hareketin türleri açısından suçlar, ihmal suretiyle icra suçu, ihmal benzeri suç, bağlı hareketli suç, serbest hareketli suç, seçimlik hareketli suç, tek hareketli suç, hukuka aykırılık unsuru, hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenler, hukuka uygunluk nedenleri, manevi unsur, kast, özel kast, genel kast, ani kast, gerçek netice sebebiyle ağırlaştırılmış suç, kusur yeteneği, kusur yeteneğini etkileyen haller, doğrudan kast, olası kast, kusurluluğu etkileyen haller, zorlayıcı neden,cebir veya tehdit, hata, fiili hata, haksız tahrik, suçun özel görünüş şekilleri, teşebbüs, suçun işlenmesindeki aşamalar, gönüllü vazgeçme, suça teşebbüs, teşebbüse elverişli olmayan suçlar, iştirak, suça iştirakın koşulları,, içtima, fikri içtima, müteselsil suç, zincirleme suç, mürekkep suç, cezanın amacı, cezanın nitelikleri, ceza türleri, kısa süreli hapis cezası, hapis cezasının ertelenmesi, adli para cezası,