Ders Notu Arama

Ekonomi ve Çalışma Yaşamında Etik

42 Sayfa

Ekonomi ve Çalışma Yaşamında Etik ders notu

Ekonomi ve Çalışma Yaşamında Etik

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Ve Çalışma Yaşamında Etik

ekonomi ve çalışma yaşamında etik ders notu, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ders notu, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Dokuz Eylül Üniversitesi ders notları, dokuz eylül üniversitesi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ders notları, dokuz eylül üniversitesi ekonomi ve çalışma yaşamında etik ders notu, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ekonomi ve çalışma yaşamında etik ders notu, içindekiler: Ekonomi ve çalışma yaşamında etik ders notları. etik kavramı, etik neyi sorgular, aristo, sokrat, aristo ve sokrat, etik ve ahlak kavramı, etik ve ahlak kavramı, ahlak tanımı, etiğin temel sorunları ve inceleme alanları, etik türleri, betimleyici etik, normatif etik, meta etik, etik yaklaşımları, mutluluk ve haz yaklaşımı, erdem yaklaşımı, faydacı yaklaşım, meta etik yaklaşımı, iş etiği, meslek etiği, birey açısından meslek etiği, çalışma etiği, işletme etiği, etik kodlar, yönetim etiği, iş etiğini etkileyen faktörler, küreselleşme, kültür, sosyal sorumluluk, endüstri ilişkileri etiği, Dunlock'un 3 temel etik görüşü, fayda etiği, görev etiği, güç etiği, dünya çalışma örgütünün temel emek standartları, endüstri ilişkilerinde küreselleşme, sendikal etik, etik problemler, sendikalığın şeffaflığı, iş verene yakın olan sarı sendikalar, örgütlenme stratejisi, paydaşlık anlayışı, mesleki etikte temel ilkeler, meslek etiğinin önemli unsurları, 1980 sonrası sürede meslek etiği,