Ders Notu Arama

Gazetecilik Araştırma Yöntemleri

5 Sayfa

Gazetecilik Araştırma Yöntemleri ders notu

Gazetecilik Araştırma Yöntemleri

Kastamonu Üniversitesi Araştırma Yöntemleri

araştırma yöntemleri ders notu, gazetecilik ders notları, iletişim fakültesi ders notları Kastamonu Üniversitesi ders notları, kastamonu üniversitesi gazetecilik ders notları, kastamonu üniversitesi araştırma yöntemleri ders notu, gazetecilik araştırma yöntemleri ders notu, içindekiler: 2.sınıf gazetecilik bölümü araştırma yöntemleri dersinin notlarıdır. araştırma yöntemleri temel kavramları ve açıklamaları, araştırma türleri, nitel araştırma, nicel araştırma, araştırmanın amaçları, örneklem, olasılıklı örneklem, olasılıklı olmayan örneklem, erişilebilen örneklem, gönüllülerden örneklem, yargısal örneklem, kotalı örneklem, veri toplama yöntem ve teknikleri, dolaylı gözlem, dolaysız gözlem, içerik çözümlemesi, günümüzde içerik incelemeleri uygulamaları, alan çözümlemesi, mesaj çözümlemesi, içerik çözümleme tekniğinin öğeleri, söylem çözümlemesi,