Ders Notu Arama

İktisada Giriş 2

6 Sayfa

İktisada Giriş 2 ders notu

İktisada Giriş 2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisada Giriş II

İşletme İktisada Giriş II ders notudur.

İktisada giriş 2 ders notudur.

Okun yasasına göre, işsizlik oranındaki her %1'lik artış GSYH'nın %2,5 oranında daha düşük olmasına neden olmaktadır.

İktisada giriş 2 (İŞL102) ders notu içeriği:

 • Makro iktisat nedir?
 • mikro iktisadın inceleme alanları
 • klasik iktisatçılara göre makro iktisat
 • döngüsel akım
 • dolaysız vergiler
 • büyüme hızı
 • eksik istihdam
 • işgücü
 • gayri iradi işsizlik
 • gizli işsizlik
 • hiper enflasyon
 • ekonomik büyümenin temel kaynağı
 • tamamlanmış mallar
 • nominal döviz kuru
 • satın alma gücü
 • milli gelir
 • ödünleşim
 • cari dönemde yapılacak tüketim kararının temel belirleyicileri
 • reel faiz
 • keynesyen tüketim fonksiyonu
 • uyarılmış tüketim harcaması
 • otonom tüketim harcaması
 • amortisman yatırımı
 • iktisadi büyüme
 • piyasa iş gücü talebi
 • gönüllü işsizlik

Diğer iktisada giriş 2 dersi arama kriterleri

iktisada giriş 2 ders notları,iktisada giriş 2 pdf,iktisada giriş 2 özet,iktisada giriş 2 konu anlatımı,iktisada giriş 2 ders notları pdf,iktisada giriş 2 dersi,iktisada giriş 2 konuları,