Ders Notu Arama

İlaçların Dağılımı

9 Sayfa

İlaçların Dağılımı ders notu

İlaçların Dağılımı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Farmakoloji

Hemşirelik Farmakoloji ders notudur.

Farmakoloji ilaçların dağılımı konusu ders notudur.

Sekestrasyon, Bazı ilaçlar bazı dokularda daha fazla birikir. Örnek: kalp glikozidleri çizgili kas kalp ve böbrekte, iyod ise tiroid bezinde birikir. Bu tür ilaçlar eşit olmayan bir şekilde vücutta dağılmış olurlar (bazı dokularda depo edilmiş olurlar). İlaçların dokulardaki depoları ilaç rezervuarı görevi yapar; ilacın etkisinin veya yan tesirin uzamasına neden olur. Rezervuar kapasitesi büyük olup, çabuk dolmuyorsa tedavi başında verilen ilaçlar bu rezervuara gideceğinden etkinin ortaya çıkması gecikebilir. Bu nedenle, bu tür ilaçların başlangıçta yükleme dozunda verilmeleri uygun olmaktadır.

Farmakoloji ders notu içeriği:

 • ilaçların dağılımı
 • ilaçların dağıldığı fizyolojik kompartmanlar
 • kandaki ilaç dağılımı
 • ilaçların proteinlere bağlanma oranı
 • dağılım hızını etkileyen faktörler
 • santral sinir sistemine ilaç geçişi
 • sekestrasyon
 • redistribüsyon
 • iyon tuzağı
 • sanal dağılım hacmi
 • dağılım kinetiği
 • tek kompartmanlı model
 • iki kompartmanlı model
 • ilaçların biyotransformasyonu
 • ön ilaç
 • faz reaksiyonları
 • oksidasyon
 • konjugasyon
 • ilaçların atılma şekilleri
 • ilaçların itrahı
 • böbreklerden atılım
 • karaciğerden itrah
 • akciğerden itrah
 • ilaç eliminasyonu kinetiği

Diğer farmakoloji dersi arama kriterleri

farmakoloji pdf,farmakoloji ders notları,farmakoloji özet,farmakoloji konuları,hemşirelik farmakoloji,