Ders Notu Arama

İşletme Bölümü İçin İstatistik Ders Notu

15 Sayfa

İşletme Bölümü İçin İstatistik Ders Notu ders notu

İşletme Bölümü İçin İstatistik Ders Notu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İstatistik

istatistik ders notu, işletme ders notları, biga iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ders notları, çanakkale 18 mart üniversitesi işletme ders notları, çanakkale 18 mart üniversitesi istatistik ders notu, işletme için istatistik ders notu, içindekiler: istatislik,sonlu kütle,veri derleme,örnekleme,örneklem,tam sayım,araştırma,gözlem,parametre,değişkenler,nominal ölçek,ordinal ölçek,istatislik türleri,medyan,değişkenlik ölçüleri,ortalama sapma,standart sapma,değişim kat sayısı,eğiklik ölçüleri,normal dağılım alanları,ana kütlenin güven aralığı