Ders Notu Arama

Kocaeli Üniversitesi Endüstri İlişkileri Teorisi 1

22 Sayfa

Kocaeli Üniversitesi Endüstri İlişkileri Teorisi 1 ders notu

Kocaeli Üniversitesi Endüstri İlişkileri Teorisi 1

Kocaeli Üniversitesi Endüstri İlişkileri Teorisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Endüstri İlişkileri Teorisi ders notudur.

Çeko 2 endüstri ilişkileri teorisi 1. dönem ders notudur.

Endüstri ilişkileri teorisi (ÇEK223) ders notu içeriği:

 • serbest sözleşme fikri
 • serbest sözleşme ve serbest irade
 • iş hukukunun doğuşu
 • bireysel iş hukukunun amaçları
 • çalışma hukukunun özgünlüğü
 • ilk bireysel iş hukuku düzenlemeleri
 • bireysel çalışma hukuku sistemi
 • bir çarpan olarak toplu çalışma ilişkileri
 • endüstri ilişkilerinde teorik kuramsal yaklaşımlar
 • endüstri ilişkilerinde üç temel analiz çevresi
 • endüstri ilişkileri teorileri
 • sistem teorisi
 • endüstri ilişkilerinin ana akım yaklaşımı
 • sistem nedir
 • sistem teorisinin dayanağı
 • endüstri ilişkileri sistemi
 • sistemin bağımsız değişkenleri
 • üç çevresel faktör
 • ideoloji nedir
 • Dunlop'un sisteminde ideoloji
 • ideoloji ve uyum
 • kurallar
 • kurallar ağının unsuru
 • kural türleri
 • endüstri ilişkileri sistemi nedir
 • endüstri ilişkilerini marksist yaklaşım
 • genel olarak marksist yaklaşım
 • marksizm ve endüstri ilişkileri
 • Richard Hyman'ın yaklaşımı
 • endüstri ilişkileri ve güç ilişkileri
 • endüstri ilişkilerinde kurumsal yaklaşım
 • çoğulculuk
 • çatışmaların kurumsallaşması
 • kurumsallaşmış ve düzenlenmiş ilişkiler
 • toplu pazarlık ve sendikalar
 • bilimsel yönetim teorisi
 • taylorizm
 • taylorizmin ilkeleri
 • endüstri ilişkilerinde taraflar
 • sendika
 • işveren sendikası olur mu
 • sendikalar ve diğer örgütler
 • sendikaların özelliği
 • ilk sendikalar
 • sendikaları ortaya çıkaran koşullar
 • ilk sendikaların özellikleri
 • sendikaların yasaklanmasına yol açan etkenler
 • almanyada sendika yasakları
 • yellow dog contract
 • sarı köpek sözleşmesi
 • ludizm
 • makine kırıcılık
 • owenizm
 • chartizm
 • sendika özgürlüğü
 • bireysel sendika özgürlüğü
 • kuruluş serbestisi ve sendika çokluğu
 • kolektif sendika özgürlüğü
 • sendika özgürlüğünün korunması
 • sendika güvenliği
 • kapalı işyeri
 • closed shop
 • sendikali işyeri
 • union shop
 • sendika üyeliğini koruma koşulu
 • bireysel sendika özgürlüğü
 • sendika güvenliği türleri
 • sarı köpek sözleşmesinden sarı sendikaya
 • zorunlu sendikacılık
 • finansal sendika güvenliği
 • dayanışma aidatı
 • agency shop
 • kaynakta kesme yöntemi
 • sendika hakkı ve özgürlüğünün güvenceleri
 • anayasal güvence
 • yasal güvenceler
 • sendikal güvenceler
 • sendika yöneticiliğinin güvencesi
 • işyeri sendika temsilciliğinin güvencesi
 • sendika özgürlüğünün güvencesi
 • sendika özgürlüğünü ihlalin cezai yaptırımı
 • sendika hakkının uluslararası kaynakları
 • uluslararası çalışma örgütü
 • ILO
 • üç taraflılık tripartism
 • uluslararası sosyal politika ve çalışma hukukunun başlıca aktörü
 • sendikal hakların bölünmezliği ilkesi
 • 87 sayılı ILO sözleşmesi
 • örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı sözleşmesi
 • 98 sayılı sözleşme
 • işverenlere karşı koruma
 • avrupa konseyi ve sendikal haklar
 • avrupa konseyi
 • ihas amiral gemisi
 • dernek kurma ve toplantı özgürlüğü
 • avrupa konseyi sosyal şartlar sistemi
 • avrupa sosyal şartı
 • sosyal şart ve sendikal haklar
 • uluslararası örgütlenme
 • genel sendikalar
 • federasyonlar
 • konfederasyonlar

Diğer endüstri ilişkileri teorisi arama kriterleri:

endüstri ilişkileri teorisi ders notları,endüstri ilişkileri teorisi pdf,endüstri ilişkileri teorisi özet,