Ders Notu Arama

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuka Giriş

16 Sayfa

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuka Giriş ders notu

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuka Giriş

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuka Giriş

hukuka giriş ders notu, hukuk ders notları, hukuk fakültesi ders notları, Lefke Avrupa Üniversitesi ders notları, lefke avrupa üniversitesi hukuk ders notları, lefke avrupa üniversitesi hukuka girş ders notu, hukuk bölümü için hukuka giriş ders notu, içindekiler: Hukuka Giriş,Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavramları, toplum düzeni, hukuk düzeni, hukuk ve hak kavramları, hukukun tanımı, hukuk kurallarının özellikleri, hukuk kurallarının ortak nitelikleri, hukuk alanındaki yaptırımlar, hukukun amacı, hukukun kollara ayrılması, hukukun kaynakları, yasa gücünde olan kaynaklar, kanun hükmünde kararname, yasaların anayasaya aykırılığı, iptal davası, itiraz davası, itiraz yolu, tüzük, yönetmelik, gelenek hukuku, uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları, yasaların geriye yürüyememesi, yorum türleri, yorum yöntemleri, boşluk doldurma, boşluk doldurma yolları, yargıcın takdir yetkisi, takdir yetkisinin kullanılması, hukuk devleti, sosyal hukuk devleti, kişilik, kişilerin sınıflandırılması, gerçek kişiler, gerçek kişilerin başlangıcı, gerçek kişilerin hakları kullanma yeteneğinin koşulları, gerçek kişilerin yetenek bakımından sınıflandırılması, gerçek kişiliğin sona ermesi,