Ders Notu Arama

Sakarya Üniversitesi Antropoloji

10 Sayfa

Sakarya Üniversitesi Antropoloji ders notu

Sakarya Üniversitesi Antropoloji

Sakarya Üniversitesi ANTROPOLOJİ

antropoloji ders notu, sosyoloji ders notları, fen-edebiyat fakültesi ders notları, Sakarya Üniversitesi ders notları, sakarya üniversitesi sosyoloji ders notları, sakarya üniversitesi antropoloji ders notu, sosyoloji bölümü antropoloji ders notu, içindekiler: antropoloji final notları, antropoloji tüm dönem notları, antropoloji nedir, antropolojinin alt dalları, fiziksel antropoloji, arkeoloji, dil bilimciler, kültürel antropoloji, antropolojinin uygulama alanları, asabiyet nedir, polonyal dönem, kost polonyal dönem, polonyalı dönemde antropoloji ve sömürge arasında nasıl bir bağ vardır, kültürel hegomanya nedir, antropoloji ve sömürgecilik, antropologların yöntemi nedir, bir gözlemin olabilmesi için gereken şartlar, antropolojide konu olan yaklaşımlar, pozitivist yaklaşım, etik yaklaşım, yorumlayıcı yaklaşım, emik yaklaşım, aktör odaklı yaklaşım, kültür, Tylor'un tanımına göre kültür, kültürün özellikleri, dil ve iletişim, dilin niteliği, dil bilim, betimsel dilbilim, tarihsel dilbilim, etnik dilbilim, dilin kökenleri, antropoloji ve din, dinin antropolojideki yeri, antropolojide din ne anlama gelir, ontolojik güvensizlik, din antropolojisinin toplumlara etkileri, dinin yorumu, ekonomik antropoloji, ekonomik antropolojinin üzerinde durduğu sorunlar, çalışma modelleri, toplumsal cinsiyete bağlı iş bölümü, toplımsal kimlik,kişilik ve cinsiyet,