Ders Notu Arama

Sakarya Üniversitesi Sosyal Psikoloji

15 Sayfa

Sakarya Üniversitesi Sosyal Psikoloji ders notu

Sakarya Üniversitesi Sosyal Psikoloji

Sakarya Üniversitesi SOSYAL PSİKOLOJİ

sosyal psikoloji ders notu, sosyoloji ders notları, fen-edebiyat fakültesi ders notları, Sakarya Üniversitesi ders notları, sakarya üniversitesi sosyoloji ders notları, sakarya üniversitesi sosyal psikoloji ders notu, sosyoloji bölümü sosyal psikoloji ders notu, içindekiler: sosyal psikoloji, tüm dönem notları, sosyal psikoloji nedir, sosyal psikolojiye giriş, final ve vize notları, tarihsel gelişimi, yöntem ve örnekler, bilimsel araştırma, sosyal etki, uyma davranışı, tutumlar, tüm kuramlar, sosyal psikolojinin diğer sosyal bilimler arasındaki yeri, sosyal psikolojiye yöenltilen eleştiriler, sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi, sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler, bilimsel yöntemin mantığı, bilimsel yöntemin özellikleri, bilimsel araştırmanın amaçları, sosyal psikolojinin temel araştıama yöntemleri bve teknikleri, laboratuvar deneyi, alan deneyi, doğal deney, alan araştırması, survey, arşiv araştırması, araştırma süreci, sosyal etki ve uyma, sosyal etki araştırmaları, uyma davranışını etkileyen etmenler, tutumlar, tutumun öğeleri, tutum ve davranış, planlanmış davranış kuramı, planlanmış davranış kuramına eleştiriler, tutumların gelişmesi ve kalıplaşması, tutumların oluşumu, kalıplaşmış tutumlar, tutumların ölçülmesi, doğrudan ölçüm teknikleri, dolaylı ölçüm teknikleri, tutum değişiminde kuramsal yaklaşımlar, festinger in bilimsel çelişki kuramı, bilişsel çelişki evrensel midir, iletişim ve propaganda, tutum değiştirme süreci, mesajı öğrenme tezi, bilişsel tepki tezi, ikna etmenin yolu, ayrıntılandırma olasılığı modeli, iletişimin amacı ve ona direnmek, etkileyici iletişimin öğeleri, kaynağın özellikleri, iletişimin özellikleri, hedef öğesinin özellikleri, ortamın özellikleri, kültürün özellikleri, grup yapısı ve dinamiği, grupların işlevleri nedir, grup araştırmalarının gelişmesi, grubun birey üzerindeki etkisi, sosyal kaytarma, sosyal hızlandırma ve sosyal kaytarmalanın birlikte incelenmesi, grup yapısı ve süreci, liderlik modelleri, liderlikte kültürün etkisi, liderlikte cinsiyetin etkisi, grup performansı ve grupla karar verme, sosyal çıkmazlar, grup çıkarları ve kişisel çıkarlar,