Ders Notu Arama

Su Kaynakları

98 Sayfa

Su Kaynakları ders notu

Su Kaynakları

Bayburt Üniversitesi Su Kaynakları Mühendisliği

su kaynakları mühendisliği ders notu, içindekiler: su kaynaklarının geliştirilmesi, geliştirme planının kademeleri, su kaynaklarının geliştirilmesinde ulaşılmak istenen hedefler, geliştirmenin amaçları, su kaynakları ile ilgili çalışmalar, yapı sistemleri, su bütçesi, Türkiye'de kişi başına düşen yenilenebilir su miktarının yıllara göre değişimi, içme-kullanma ve sulama suyu ihtiyaçlarının belirlenmesi, toplam su ihtiyacının belirlenmesi, Türkiye'de hidroelekrik enerji üretiminin yıllık artış oranının bulunması, Türkiye'de kişi başına düşen elektrik enerjisi artış oranının bulunması, sulama alanlarında gerekli artış oranının belirlenmesi, Türkiye'nin toplam sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi, sulama kanalı debisinin bulunması, taşkın esnasında bir haznede biriken su hacminin bulunması, yağmur suyu proje debisinin belirlenmesi, akarsu düzenlemesi, düzenleme amaçları ve hedefleri, akarsu düzenlenmesinin planlanması, akarsu düzenlenmesinde eğimin belirlenmesi, akarsu düzenlemesinde kararlı yatak boyutlarının bulunması, taban oyulmasını önlemek için gerekli dökmetaş büyüklüğünün belirlenmesi, taban düşüsü, taban düşüsünün boyutlandırılması, kıyı koruma yapıları, koruyucu ahraşman tabakasının gerekli olup olmadığının saptanması, daraltma yapıları, daraltma yapılarının su seviyesine etkisi, düzenleme enkesitinin bulunması, mahmuzlar, enine daraltma yapısı, mahmuz aralıklarının belirlenmesi, diğer düzenleme yapıları, yargın boyutlarının belirlenmesi, taban eşikleri, taban eşiği yüksekliğinin belirlenmesi, taşkın kontrolü, taşkın türleri, taşkının zararları, taşkın koruma esasları, planlama kademeleri, taşkın hesapları, taşkın öteleme yöntemleri, proje taşkını, proje taşkınının belirlenmesi, proje taşkını için tekerrür aralığının ve hesap riskinin bulunması, taşkın ötelemesi, taşkın ötelemesi ile hazne su seviyesindeki yükselmenin bulunması, taşkın kontrol yapıları, taşkın kontrolünün sınıflandırılması, taşkın yatağı genişliğinin belirlenmesi, taşkın kanalı ayrım noktasından sonra akarsu su seviyesindeki alçalmanın hesabı, taşkın geciktirme havuzları, taşkın geciktirme havuzunun boşalma süresi hesabı, sel kapanları, sel kapanlarında suyun yükselme süresinin bulunması, barajlar, taşkın öteleme hesaplarının yapılması, baraj taşkın öteleme hesabı, baraş gölünde taşkın ötelemesinin analitik yöntemle bulunması, baraj gölünde taşkın ötelemesinin deneme yanılma yöntemiyle bulunması, baraj gölüne su gelmemesi durumunda seviye alçalma süresinin bulunması, baraj gölüne giden debinin sabit olması durumunda seviye alçalma süresinin bulunması, seddeleme sonucu taşkın su seviyesindeki artışın bulunması, akarsu taşkın duvarı yüksekliğinin belirlenmesi, bağlamalar, kabarma kotunun bulunması, kabarma uzunluğunun belirlenmesi, bağlama zeminleri, sabit bağlamalar, sabit bağlamanın kısımları, sabit bağlamanın sınıflandırılması, düz bağlama, serbest akım durumu, sabit bağlama etkili uzunluğunun ve tepe kotunun hesabı, sabit bağlamada serbest akım durumunda savak yükünün bulunması, batmış akım durumu, sabit bağlamada batmış akım durumunda kabarma kotunun bulunması, bağlama tepe kotunun belirlenmesi, boyutlandırma, tahkikler, sabit bağlamada statik profilin belirlenmesi, hareketli bağlamalar, yüzeysel sıçrama durumunda kapak altından geçen debinin hesabı, batmış akım durumu, batmış akım durumunda kapak altından geçen debi hesabı, düşey kapaklar, basit düşey kapakları, basit düşey kapaklarının hesabı, geçirimli zeminlerde bağlama inşaatı, kritik sızma boyutu ve taban su basıncı küçülme faktörünün bulunması, barajlar ve baraj hazneleri, barajın kısımları, baraj yerinin seçimi, baraj yapma amaçları, barajın çevre etkileri, barajın sınıflandırılması, baraj tipinin seçimi, baraj tipleri,