Ders Notu Arama

Türk Devrim Tarihi 2 - Kitap Özeti 1.Bölüm

25 Sayfa

Türk Devrim Tarihi 2 - Kitap Özeti 1.Bölüm ders notu

Türk Devrim Tarihi 2 - Kitap Özeti 1.Bölüm

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlk. Ve İnkılap. Tarihi

Türk Devrim Tarihi 2 ders notu,Türk Devrim Tarihi 2 ders notu indir,Türk Devrim Tarihi 2 ders notu 1.bölüm,Türk Devrim Tarihi 2 ders notu 1.bölüm indir,işletme ders notları,işletme ders notları indir, dokuz eylül üniversitesi ders notları, dokuz eylül üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: barış arayışına ilk adımlar, saltanatın kaldırılışı, lozan a gidecek kurul, kurulun elindeki yol haritası, lozan görüşmesine katılan devletler, Misak-i iktisadi, 2.lozan görüşmeleri, lozan ın getirdikleri, halk fıkrasının açılması, 1921 anayasasında yapılan değişiklikler, halifeliğin geçmişi, cumhuriyetin ilanından sonra halifenin durumu, halifeliğin kaldırılması, 1924 anayasası, terakkiferver cumhuriyet fırkası, şeyh sait ayaklanması, şapka kanunu, tekke ve zaviyelerin kapatılması, takvimin yenilenmesi, ankara hukuku mektebi, izmir deki suikast olayı, kabotaj kanunu, nutuk, nutuk un okunuşu, millet mektepleri, serbest cumhuriyet fırkası, soyası kanununun kabulü, cumhuriyetin dış politikası, Türk-Yunan ilişkileri, musul sorunu, balkan paktı,