Ders Notu Arama

Türk Sosyoloji Tarihi

16 Sayfa

Türk Sosyoloji Tarihi ders notu

Türk Sosyoloji Tarihi

Sakarya Üniversitesi TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ

türkiyede sosyolojik düşüncenin tarihi ders notu, türk sosyoloji tarihi ders notu, sosyoloji ders notları, fen-edebiyat fakültesi ders notları, Sakarya Üniversitesi ders notları, sakarya üniversitesi sosyoloji ders notları, sakarya üniversitesi türkiyede sosyolojik düşüncenin tarihi ders notu, sosyoloji bölümü türkiyede sosyolojik düşüncenin tarihi ders notu, içindekiler: türk sosyoloji tarihi final notları, vize notları, ziya gökalp, prens sabahattin, tüm dönem türk sosyoloji tarihi notları, çalışma notları, sınav notları, diyarbakırın önemi, 1909'a kadar Ziya Gökalp, Ziya Gökalp'in diyarbakırdaki siyasi faaliyetleri ve telgrafın önemi, ilk dönem çalışmaları ve osmanlıcılık, Ziya Gökalp in yaşamında ikinci dönem, 1908 den 1918 e Ziya Gökalp'in yaşamı ve imparatorluğun genel durumu, Selanik kentinin özellikleri ve Ziya Gökalp'e etkileri, Ziya Gökalp'i sosyolojiye yönelten nedenler, Ziya Gökalp'in ikinci dönem yazıları, sosyalizm ekolü temsilcisi olarak Ziya Gökalp, yeni hayat,türkçülük,milliyetçilik,ırkçılık ve ulusal devlet, türkleşmek islamlaşmak ve muasırlaşmak, sosyalizm ve ekonomi politik, din konusuna yaklaşım, dil ve edebiyat, eğitim üzerine düşünceler, tanzimat üzerine değerlendirmeler, Ziya Gökalp'in üçüncü dönem yazıları, turancılıktan anadoly milliyetçiliğine, kültür uygarlık ayrımı ve batıcılaşma, halkçılık, milli ekonomi dayanışmacılık, eski türkler ve osmanlı karşıtlığından yeni topluma, din toplum siyaset ilişkisi, dil konusuna yaklaşım, kürtler üzerine düşünceler, chp ve cumhuriyet ideolojisinin etkileri, Prens Sabahattin'in yaşamı ve siyasi faaliyetleri, science sociale ekolü ve Prens Sabahattin, toplumsal yapı anlayışı, ademi merkeziyetçi yönetim anlayışı, Ziya Gökalp'i sosyolojiye yönelten nedenler, Prens Sabahattin'in yaşamı ve siyasi faaliyetleri, eğitim anlayışı, ekonomi anlayışı ve sınıfsal bakış, din ve laiklik, Prens Sabahattin'in türk sosyolojisindeki yeri, 2. meşrutiyet döneminin diğer sosyoloji ekolleri, pozitivizm ve ahmet rıza, biyoloji ekolü ve Ahmet Şuayip, psiko-sosyoloji ekolü ve Abdullah Cevdet, marksist ekol, yeni türkiyede sosyoloji üretme sürecini belirleyen koşullar, iç politikalar, dış politikalar, osmanlıdan cumhuriyete siyasal ve düşünsel devamlılıklar, kemalizm batıcılaşma ve toplumsal değişme, kemalizm görüşü, vatandaşlık bilgisi üretme aracı olarak sosyolojinin düşünsel temelleri, türk sosyolojisinde yeni arayışın sonu, sosyolojizmden science sociale çoğulcu uzlaşmacı yaklaşım, sosyolojinin türkiyede geri plana düşme sebepleri, sosyologların sosyolojizmden science sociale ekolüne yönelmelerinde temel faktörler, dönemin sosyologlarının türk sosyoloji anlayışı, Necmettin Sadak, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hilmi Ziya Ülken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Mehmet Şevki Sevündük, sosyologların yeni bir ahlak anlayışı oluşturma çabaları, sosyologların türk düşünce tarihini değerlendirme anlayışları, türk sosyolojisinin köken arayışları,