Ders Notu Arama

17.VE 18.YY.FELSEFE TARİHİ-II

68 Sayfa

17.VE 18.YY.FELSEFE TARİHİ-II ders notu

17.VE 18.YY.FELSEFE TARİHİ-II

Ege Üniversitesi 17. ve 18. Yüzyıl Felsefe Tarihi II

Felsefe 17. ve 18. Yüzyıl Felsefe Tarihi II ders notudur.

17. ve 18. yüzyılda felsefe 2 ders notudur.

Thomas Hobbes, 16. yüzyılın sonlarında (1588), bir köylü ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hobbes'un babası bir köy papazı ise de, gerek akrabaları gerekse ailesinden aldığı eğitim ve daha sonra gördüğü öğrenim süresince tanıştığı insanlar sayesinde her zaman yönetici sınıftan insanlarla son derece sıkı ilişkiler içerisinde oldu. İşte bu ilişkiler ve yönetici sınıfa olan yakınlığı nedeniyle, Hobbes, giderek artan bir biçimde politikaya ilgi duymaya başladı. Gençliğinde Bacon'ın asistanı olan ve, optik alanında önemli bir katkısı olmamasına karşın, onunla oldukça uzunca bir süre optik üzerine çalışmalarda bulunan Hobbes, daha sonra politikaya yönelecek ve bu alanda ortaya koyduğu düşünceleri ve eserleriyle çağını aşan bir düşünür olacaktır. Hobbes, daha sonra da göreceğimiz gibi, gerek hocası Bacon'ın fikirlerinden gerekse Gassendi gibi tanıştığı ve devrinin büyük bilim adamlarından etkilenecektir.

17. ve 18. yüzyılda felsefe tarihi 2 ders notu içeriği:

 • Thomas Hobbes hayatı ve içinde bulunduğu sosyo-politik koşullar
 • Hobbes'un politik düşüncesinin epistemolojik temelleri
 • doğal durumdan çıkış ve modern politikanın temel kavramları
 • Hobbes'un politika felsefesinde teoloji-politika gerilimi
 • John Locke yaşamı ve içinde bulunduğu sosyo-politik koşullar
 • Locke'un epistemolojisi
 • insan anlığı ve ideler teorisi
 • Locke'un moral felsefesi olarak onun insan doğası
 • doğa yasası anlayışı ile doğal durum öğretisi
 • doğal durumdan çıkış bekçi devlete doğru son adım
 • 18.yüzyıl düşüncesinin genel özellikleri
 • kuramsal sorunlar
 • din sorunu
 • 18. yüzyıl moral düşüncesi ve sorunları
 • kültür felsefesinin problemleri
 • 8. yüzyıl düşüncesinde doğa tasarımı
 • Montesquieu
 • Montesquieu'nun yaşamı ve içinde bulunduğu sosyopolitik koşullar
 • Montesquieunun düşüncesi,
 • Jean Jacques Rousseau
 • Rousseau'nun politik düşüncesi
 • Rousseau'nun din anlayışı ve resmi din

Diğer 17. ve 18. yüzyıl felsefe tarihi 2 dersi arama kriterleri

17. ve 18. yüzyıl felsefe tarihi 2 notları,17. ve 18. yüzyıl felsefe tarihi 2 konuları,17. ve 18. yüzyıl felsefe tarihi 2 konu anlatımı,17. ve 18. yüzyıl felsefe tarihi 2 pdf,17. ve 18. yüzyıl felsefe tarihi 2 ders notları pdf,