Ders Notu Arama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ders notu arama sonucu (12 ders notu)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final 2.Hafta

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ders notları, bandırma 17 eylül üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, içindekiler: birebir ses kayıtlarından oluşturulmuş notlardır. sadakat borcu, emir ve talimatlara uyma borcu, işverenin borçları, ücretin ...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final 1.Hafta

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ders notları, bandırma 17 eylül üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, içindekiler: birebir ses kayıtlarından oluşturulmuş notlardır. iş sözleşmesinden doğan borçlar, ödünç iş ilişkisi, işçinin ifa edeceği iş, işçinin ifa ...

Uluslararası İlişkiler Teorileri 2: Akımlar ve Özellikleri

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Teo.II

uluslararası ilişkiler teorileri 2 ders notu, içindekiler: pozitivizm, Augusto Comte, John Stuart Mill, mantıkçı empirizm, viyana çevresi, neo pozitivizm, eleştirel rasyonalizm, Kral Popper, Thomas S. Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, ...

Matematik 2 - Bölüm 2

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 2. bölüm, çok değişkenli fonksiyonlar,çok değişkenli fonksiyonlarda limit kuramı,çok değişkenli fonksiyonlarda türevlenme,bir sürü çözümlü örnek, ...

Matematik 2 - Bölüm 8

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 8. bölüm, örnek sorular ve çözümleri, ...

Matematik 2 - Bölüm 7

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 7. bölüm, iki katlı integraller,çözümlü örnekler, ...

Matematik 2 - Bölüm 6

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 6. bölüm, çok değişkenli fonksiyonlarda ortalama değer teoremi,çok değişkenli fonksiyonlarda taylor teoremi,fonksiyonların bağımlılığı,çok değişkenli fonksiyonlarda max ve min,bir sürü çözümlü örnek, ...

Matematik 2 - Bölüm 5

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 5. bölüm, kapalı fonksiyonlar,tek değişkenli fonksiyonlarda değişken değiştirme,bölge transformasyonları,bileşik transformasyonlar,bir sürü çözümlü örnek, ...

Matematik 2 - Bölüm 4

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 4. bölüm, herhangi bir yöne göre türev almak,euler teoremi,gradiyent,divergens,rotasyon,bir sürü çözümlü örnek, ...

Matematik 2 - Bölüm 3

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 3. bölüm, yüksek mertebeden kısmi türevler,kısmi türevlerin varlığı ve süreklilik,çok değişkenli fonksiyonlarda türevlenebilme kavramı,o sembolü,tam diferansiyel,çözümlü örnekler, ...