Ders Notu Arama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ders notu arama sonucu (12 ders notu)

Matematik 2 - Bölüm 1

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 1. bölüm, genelleştirilmiş integraller,integralin sınırsız olma durumu,karşılaştırma testi,karşılaştırma testinin limit formu,limit testi,bir sürü çözümlü örnekler, ...

Vergi Ceza Hukuku (Vize-Final)

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Vergi Ceza Hukuku

vergi ceza hukuku ders notu, içindekiler: vergi ceza hukuku, cezalar,tüzel kişilerin sorumluluğu, damga vergisi, fiil ayrılığı, veraset ve intikal vergisinde ek süre, usulsuzluk dereceleri ve cezaları, özel usulsuzluk cezaları, damga vergisi, vergi mahremiyetinin ihlali, ceza ihbarnamesi, vergi cezalarının ödenme zamanı, pişmanlık ve ıslah, ceza indirimi, uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma,ücretlilere vergi iadesinde uzlaşma, ...