Ders Notu Arama

Ziraat Fakültesi ders notu arama sonucu

Ziraat Fakültesi ders notlarına benzer notlar (7 ders notu)

Uygulama Ödevi2(Ölçme Bilgisi)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ölçme Bilgisi

ölçme bilgisi ders notu, içindekiler: Bu notumda sizlere nivo ve GPS aletiyle elde edilen noktasal verilerle bazı işlemleri göstereceğim.Bu uygulamada geçen yer Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsünde Ziraat Fakültesi etrafındadır.Bu ödev vizeye %10 etki yapmaktadır. ...

Dosya tipi pdf
472 Görüntülenme
3 Sayfa

ziraat

İnönü Üniversitesi Zirai Mücadele İlaçları

zirai mücadele ders notu, içindekiler: zirai mücadele nedir, zirai mücadele yöntemleri, kültürel önlemler, kültürel önlemler nedir, sağlıklı bitki yetiştirmek için neler yapmalıyız, dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi, ekim ve dikim zamanının ayarlanması, hasat zamanının ayarlanması, minavebe, fiziksel ve mekanik mücadele, kanunsal mücadele, biyoteknik yöntemler, biyolojik mücadeler, kimyasal mücadele, entegre mücadele, ...

Dosya tipi pdf
611 Görüntülenme
9 Sayfa

Buğdaygil Yem Bitkileri-Çim

Ahi Evran Üniversitesi Buğdaygil Yem Bitkileri

buğdaygil yem bitkileri ders notu, içindekiler: ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü dersi, lolium, çim, lolium cinsi sistematikteki yeri, lolium cinsi yapısal özellikleri, Türkiye'de doğal florada bulunan türleri, kullanımı ve adaptasyonu, tarla hazırlığı, ekim, gübreleme, ot üretim, tohum üretimi, lolium multiflorum yıllık çim, kullanımı ve adaptasyonu, ekimi, gübrelemesi, ot üretimi, tohum üretimi, ...

Dosya tipi pdf
647 Görüntülenme
6 Sayfa

Atomların Elektron Dağılımları

Ahi Evran Üniversitesi Organik Kimya

organik kimya ders notu, tarla bitkileri ders notları, ziraat fakültesi ders notları, Ahi Evran Üniversitesi ders notları, içindekiler: atomların elektron dağılımları, ilk 20 elementin elektron dağılımı, elektron dağılımlarının sayılarla gösterimi, elektron dağılımı ve kimyasal özellikler, elektronların yerleri nasıl tahmine edilir, atomların kararlılıkları, kararlı atomların elektron alıp vermesi, dublet ve oklet kuralı, anyon, katyon, iyonik bağ, kovalent bağ, elektronların ...

Dosya tipi pdf
803 Görüntülenme
8 Sayfa

Buğdaygil Yem Bitkileri-Brom

Ahi Evran Üniversitesi Buğdaygil Yem Bitkileri

buğdaygil yem bitkileri ders notu, içindekiler: ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü dersi, brom, brom türleri ve tanımı, önemli brom türleri, kılçıksız brom, kuru ot üretimi, çayır ve mera ıslahı, yapay mera tesisi, yapay mera tesisi, yeşil alan tesisi, kılçıksız brom yapısal özellikleri, kök, saplar, yaprak, çiçek, meyve ve tane, adaptasyonu, tarımı, toprak hazırlığı, ekimi, tohum miktarı, gübreleme, ot üretimi, tohum üretimi, ...

Dosya tipi pdf
1059 Görüntülenme
5 Sayfa

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Kocaeli Üniversitesi Türk Vergi Sistemi

türk vergi sistemi ders notu, içindekiler: türk vergi sistemi sorular ve cevapları, türk vergi sistemi sorular ve cevapları örnek sorular ve cevapları, kaynak teorisi, gelirin unsurları, kdv , çiftçi, ziraat vergilendirmesi, stopaj, mahsul, arızı kazanç, yıllık beyanname, değer artış kazancı, menkul sermaye iradı, serbest meslek erbabı, serbest meslek faaliyetleri, asgari geçim indirimi, özürlü indirimi, gayrisafi ücret, ücret, zirai kazanç, zirai kazanç ...

Dosya tipi pdf
638 Görüntülenme
4 Sayfa

Ege Üniversitesi Genel Kimya Yaz Okulu

Ege Üniversitesi Genel Kimya-I

genel kimya ders notu, genel kimya 1 ders notu, genel kimya I ders notu, kimya ders notları, fen fakültesi ders notları, Ege Üniversitesi ders notları, ege üniversitesi kimya ders notları, ege üniversitesi genel kimya 1 ders notu, kimya bölümü genel kimya 1 ders notu, içindekiler: Genel Kimya 1 vizeye kadar notları, Prof. Dr. Sevil İrişli'nin dersinde tutulmuş notlardır. Kimya, Biyoloji, Ziraat Mühendisliği, Su ürünleri,Süt ürünleri birçok bölümün ortak dersidir. genel kimya ...

Dosya tipi pdf
343 Görüntülenme
28 Sayfa

Bulamadığınız ders notu detaylarını girin, bulmanıza yardımcı olalım.