Ders Notu Arama

Ziraat Fakültesi ders notu arama sonucu

Ziraat Fakültesi ders notlarına benzer notlar (20 ders notu)

ziraat

İnönü Üniversitesi Zirai Mücadele İlaçları

Bahçe Bitkileri Zirai Mücadele İlaçları ders notudur. Zirai mücadele ders notudur. Bitkisel Üretimi sınırlayan, hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumak; bu yolla tarımsal üretimi arttırmak ve kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan tüm işlemlere Bitki koruma veya başka bir deyişle zirai mücadele denir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu ürün kayıplarının en aza indirilmesi zorunluluğu vardır. Zirai mücadele ilaçları ders notu içeriği: zirai mücadele ...

Dosya tipi pdf
724 Görüntülenme
9 Sayfa

Uygulama Ödevi2(Ölçme Bilgisi)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ölçme Bilgisi

ölçme bilgisi ders notu, içindekiler: Bu notumda sizlere nivo ve GPS aletiyle elde edilen noktasal verilerle bazi islemleri gösterecegim.Bu uygulamada geçen yer Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Avsar Kampüsünde Ziraat Fakültesi etrafindadir.Bu ödev vizeye %10 etki yapmaktadir. ...

Dosya tipi pdf
626 Görüntülenme
3 Sayfa

Ziraat Fakültesi İçin İstatistik

Dicle Üniversitesi İSTATİSTİK

Bahçe Bitkileri İstatistik ders notudur. İstatistik vize ders notudur. Varyans, standart sapmanın karesidir.İstatistik (BZM104) ders notu içeriği: frekans tablosu tanımlayıcı istatistikler merkezi eğilim ölçüleri frekans tablosunda merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanması ortanca değer hesaplanması tepe değerin hesaplanması ortalama sapma standart sapma varyans varyasyon katsayısı korelasyon katsayısı regresyon katsayısı regresyon denklemi örnek sorular ve çözümleri olasılık ve olasılık ...

Dosya tipi pdf
57 Görüntülenme
17 Sayfa

Ziraat Fakültesi İçin Ölçme Bilgisi

Dicle Üniversitesi ÖLÇME BİLGİSİ

Bahçe Bitkileri Ölçme Bilgisi ders notudur. Ölçme bilgisi vize ders notudur. Ölçme bilgisi, yeryüzü üzerinde yatay mesafelerin yüksekliklerinin,yönlerinin,açılarının,noktalarının,alan ve hacimlerinin tespit edilme sanatıdır. Ölçme bilgisi (BZM108) ders notu içeriği: ölçme bilgi nedir? düzlem ölçme geodezik ölçme uzunluk ölçü birimleri birimlerin çeviri örnekleri yay ölçü birimi radyan ölçek eğim ölçü birimi basit ölçme aletleri ve kullanımı noktaların işaretlenmesi jalonlarla yapılan işlemler ...

Dosya tipi pdf
71 Görüntülenme
10 Sayfa

Bahçe Bitkileri Kimya Vize

Dicle Üniversitesi KİMYA

Bahçe Bitkileri Kimya ders notudur. Kimya vize ders notudur. Özkütle, belli bir sıcaklıkta belirli bir maddenin birim hacmindeki madde miktarıdır.Kimya (BZM103) ders notu içeriği: kimyanın anabilim dalları maddenin özellikleri ile tanınması kütle ağırlık özkütle sıcaklık atomun yapısı kimyasal formüller çözeltiler örnek soru çözümleri Diğer kimya dersi arama kriterleri kimya ders notları,kimya pdf,kimya ders notları pdf,kimya konu anlatımı,kimya özet,kimya dersi,kimya konuları, ...

Dosya tipi pdf
74 Görüntülenme
13 Sayfa

Bahçe Bitkileri Kimya Final

Dicle Üniversitesi KİMYA

Bahçe Bitkileri Kimya ders notudur. Kimya final ders notudur. İndikatörler, herhangi bir kimyasal reaksiyon bittiğini göstermek için renk değiştiren maddedir. Bu maddeler anorganik ve organiklerdir.Kimya (BZM103) ders notu içeriği: konsantrasyon molarite kolay çözünen birleşikler asitler ve bazlar Lewis asit baz tanımı tampon çözeltiler tampon çözeltilerin hazırlanması ve örnekler Diğer kimya dersi arama kriterleri kimya ders notları,kimya pdf,kimya ders notları pdf,kimya konu anlatımı,kimya ...

Dosya tipi pdf
77 Görüntülenme
8 Sayfa

Peyzaj Mimarlığı

Dicle Üniversitesi PEYZAJ MİMARLIĞI

Bahçe Bitkileri Peyzaj Mimarlığı ders notudur. Peyzaj mimarlığı vize ders notudur. Peyzaj, manzara,görünüm anlamına gelen fransızca bir kelime olan paysage kelimesinden dilimize girmiştir.Peyzaj mimarlığı (BZM214) ders notu içeriği: peyzaj nedir? peyzaj grupları doğal peyzaj doğal peyzajı oluşturan unsurlar kültürel peyzaj peyzaj özelliği ve çeşitliliği peyzajın özelliği makro peyzaj mikro peyzaj peyzajın çeşitliliği süs bitkileri süs bitkilerinin sınıflandırılması dünya süs bitkileri sektörü ...

Dosya tipi pdf
72 Görüntülenme
10 Sayfa

Fonksiyonlar,Limit ve Süreklilik

Dicle Üniversitesi TEMEL MATEMATİK II

Bahçe Bitkileri Temel Matematik II ders notudur. Temel matematik 2 limit ve fonksiyonlar konusu ders notudur. Matematikte süreklilik, girdisi yeterince küçük miktarda değiştiğinde çıktısı da küçük miktarda değişen fonksiyonları ifade eder. Temel matematik 2 (BZM102) ders notu içeriği: fonksiyon fonksiyon grafikleri çift fonksiyon tek fonksiyon fonksiyonların değer kümeleri bulma limit ve süreklilik sağ ve sol taraflı limitler örnek sorular ve çözümleri konular örnek sorular ve çözümleri ile ...

Dosya tipi pdf
70 Görüntülenme
19 Sayfa

Botanik

Dicle Üniversitesi BOTANİK

Bahçe Bitkileri Botanik ders notudur. 1. sınıf 1.dönem botanik ders notudur. Birleşik meyve, tek bir çiçek kümesinde yer alan pek çok çiçeğin meyvecikleri birleşip kaynaşarak büyük bir meyve yaparlarsa bileşik meyve olur. Botanik (BZM105) ders notu içeriği: kökün görevi kökün dış yapısı kökün uzunlamasına kesiti kökün yapısı bitkilerin yapısı bitkileri büyümesi doku iletim doku örtü doku organeller meristem doku meyve birleşik meyve gövde yaprak Diğer botanik dersi arama kriterleri botanik ...

Dosya tipi pdf
85 Görüntülenme
8 Sayfa

Buğdaygil Yem Bitkileri-Çim

Ahi Evran Üniversitesi Buğdaygil Yem Bitkileri

bugdaygil yem bitkileri ders notu, içindekiler: ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü dersi, lolium, çim, lolium cinsi sistematikteki yeri, lolium cinsi yapisal özellikleri, Türkiye'de dogal florada bulunan türleri, kullanimi ve adaptasyonu, tarla hazirligi, ekim, gübreleme, ot üretim, tohum üretimi, lolium multiflorum yillik çim, kullanimi ve adaptasyonu, ekimi, gübrelemesi, ot üretimi, tohum üretimi, ...

Dosya tipi pdf
767 Görüntülenme
6 Sayfa

Buğdaygil Yem Bitkileri-Brom

Ahi Evran Üniversitesi Buğdaygil Yem Bitkileri

bugdaygil yem bitkileri ders notu, içindekiler: ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü dersi, brom, brom türleri ve tanimi, önemli brom türleri, kilçiksiz brom, kuru ot üretimi, çayir ve mera islahi, yapay mera tesisi, yapay mera tesisi, yesil alan tesisi, kilçiksiz brom yapisal özellikleri, kök, saplar, yaprak, çiçek, meyve ve tane, adaptasyonu, tarimi, toprak hazirligi, ekimi, tohum miktari, gübreleme, ot üretimi, tohum üretimi, ...

Dosya tipi pdf
1217 Görüntülenme
5 Sayfa

Atomların Elektron Dağılımları

Ahi Evran Üniversitesi Organik Kimya

organik kimya ders notu, tarla bitkileri ders notlari, ziraat fakültesi ders notlari, Ahi Evran Üniversitesi ders notlari, içindekiler: atomlarin elektron dagilimlari, ilk 20 elementin elektron dagilimi, elektron dagilimlarinin sayilarla gösterimi, elektron dagilimi ve kimyasal özellikler, elektronlarin yerleri nasil tahmine edilir, atomlarin kararliliklari, kararli atomlarin elektron alip vermesi, dublet ve oklet kurali, anyon, katyon, iyonik bag, kovalent bag, elektronlarin dizilimi, kararli ...

Dosya tipi pdf
917 Görüntülenme
8 Sayfa

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Kocaeli Üniversitesi Türk Vergi Sistemi

türk vergi sistemi ders notu, içindekiler: türk vergi sistemi sorular ve cevaplari, türk vergi sistemi sorular ve cevaplari örnek sorular ve cevaplari, kaynak teorisi, gelirin unsurlari, kdv , çiftçi, ziraat vergilendirmesi, stopaj, mahsul, arizi kazanç, yillik beyanname, deger artis kazanci, menkul sermaye iradi, serbest meslek erbabi, serbest meslek faaliyetleri, asgari geçim indirimi, özürlü indirimi, gayrisafi ücret, ücret, zirai kazanç, zirai kazanç mükellefleri, zirai isletme, ticari ...

Dosya tipi pdf
744 Görüntülenme
4 Sayfa

Meteoroloji

Dicle Üniversitesi METEOROLOJİ

Bahçe Bitkileri Meteoroloji ders notudur. Meteoroloji ders notudur. Hava kütlelerinin hareketi rüzgar ile olur veya rüzgar bu hareketi hızlandırır. Buna dinamik konveksiyon denir. Meteoroloji (BZM109) ders notu içeriği: kondüksiyon konveksiyon odveksiyon detesmik konveksiyon dinamik konveksiyon efektif sıcaklık virtüel sıcaklık ekivalent potansiyel sıcaklık erojime ısısı sıcaklığın düşey değişimi adiyabatik sıcaklık değişimi inverziyon radyasyon donları rüzgarı dondan korunma yöntemleri aktif ...

Dosya tipi pdf
84 Görüntülenme
8 Sayfa

Meteoroloji Soru - Cevap

Dicle Üniversitesi METEOROLOJİ

Bahçe Bitkileri Meteoroloji ders notudur. Meteoroloji ders notudur. Bitkilerin günlük ışıklanma süresine fotoperiyot, bitkilerin fotoperiyoda bağlı olarak gösterdikleri fizyolojik aktiviteye de fotoperiyodizm denir. Meteoroloji (BZM109) ders notu içeriği: 32 sorudan oluşan çıkmış sorular ve puanlamaları sera etkisi nedir? sera etkisinin faydaları sera etkisinin zararları ozon tabakası nedir? günlük sıcaklık ölçümü don olaylarından korunma yıllarından aktif ve pasif yöntemleri açıklayınız ...

Dosya tipi pdf
80 Görüntülenme
7 Sayfa

Arazi Ölçme Bilgisi

Dicle Üniversitesi ÖLÇME BİLGİSİ

Bahçe Bitkileri Ölçme Bilgisi ders notudur. Ölçme bilgisi ders notudur. Geodezi, yeryüzü ve yeraltı cisimlerinin biçim ve boyutlarını tanımlayan arazi ve şekillerin birbirine göre durumlarını saptayan bunları belirli bir ölçekte harita ve plan olarak kullanıma sunan, yapılan projelerin araziye uygulanmasını ve kullanılanı araç-gereçlerin kullanımını gösteren matematiğin uygulamalı bir dalıdır.Ölçme bilgisi (BZM108) ders notu içeriği:ölçme bilgisi nedir? geodezi ölçme bilgisinin kullanıldığı ...

Dosya tipi pdf
82 Görüntülenme
14 Sayfa

Sulama ve Drenaj Mühendisliği

Dicle Üniversitesi SULAMA VE DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ

Bahçe Bitkileri Sulama ve Drenaj Mühendisliği ders notudur. Sulama ve drenaj mühendisliği vize ders notudur. Sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun yağışlarla karşılanamadığı durumlarda, farklı sulama yöntem ve sistemleriyle toprağa uygulanmasına denir.Sulama ve drenaj mühendisliği (BZM206) ders notu içeriği: sulama nedir? sulama yöntemi sulamanın önemi sulamanın öğeleri sulama neden yapılır? Türkiye toprak ve su kaynakları toprak su ilişkileri toprağın bileşimi toprak özellikleri toprak kütle ...

Dosya tipi pdf
68 Görüntülenme
15 Sayfa

Genel Meyvecilik

Dicle Üniversitesi GENEL MEYVECİLİK

Bahçe Bitkileri Genel Meyvecilik ders notudur. Genel meyvecilik ders notudur. Meyvecilik kültürü, ilk insanların yabani meyvelerden yararlandığı dönemlerden başlayıp günümüzde modern meyveciliğe ulaşşana kadar birçok aşamadan geçmiştir.Genel meyvecilik (BBB202) ders notu içeriği: yumuşak çekirdekli meyveler sert kabuklu meyveler üzümsü meyveler turunçgiller suptropik ve tropik meyveler meyvecilik kültürünün tarihçesi meyvelerin ülke ekonomisindeki yeri meyve ihracatı yaş meyve ihracatı kuru ve ...

Dosya tipi pdf
53 Görüntülenme
14 Sayfa

Genel Sebzecilik

Dicle Üniversitesi GENEL SEBZECİLİK

Bahçe Bitkileri Genel Sebzecilik ders notudur. Genel sebzecilik ders notudur. Sebze, meyve ve tahıl grubuna girmeyen bahçe tarımında yetiştirilen toprak,kök,yumru,sürgün,çicek,tohum,tomurcuk ve mantar gibi sap ve şapkası çiğ veya pişirilerek yenen bitkisel üretim materyalidir.Genel sebzecilik (BBB301) ders notu içeriği:sebzelerin sınıflandırılması botanik yapılarına göre sebzeler tüketilen kısımlarına göre sebzeler yetişme mevsimlerine göre sebzeler ömürlerine göre sebzelerçiçek yapılarına göre ...

Dosya tipi pdf
95 Görüntülenme
15 Sayfa

Bahçe Bitkileri Zararlıları

Dicle Üniversitesi BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI

Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Zararlıları ders notudur. Bahçe bitkileri zararlıları vize ders notudur. Zeytin sineği, ergin olanları 4-6 mm boyunda, parlak kahve ve bol renklidir.Bahçe bitkileri zararlıları (BBK314) ders notu içeriği: antep fıstığı zararlıları dal güvesi tanınması,biyolojisi,ekolojisi ve mücadelesi pisillid tanınması,biyolojisi ve ekolojisi fıstık dip kurdu tanınması,biyolojisi,ekolojisi ve zarar şekli badem zararlıları badem büyük meyve kurdu tanınması,biyolojisi,ekolojisi ...

Dosya tipi pdf
42 Görüntülenme
10 Sayfa

Bulamadığınız ders notu detaylarını girin, bulmanıza yardımcı olalım.