Ders Notu Arama

Ziraat Fakültesi ders notu arama sonucu

Ziraat Fakültesi ders notlarına benzer notlar (20 ders notu)

Uygulama Ödevi2(Ölçme Bilgisi)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ölçme Bilgisi

ölçme bilgisi ders notu, içindekiler: Bu notumda sizlere nivo ve GPS aletiyle elde edilen noktasal verilerle bazi islemleri gösterecegim.Bu uygulamada geçen yer Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Avsar Kampüsünde Ziraat Fakültesi etrafindadir.Bu ödev vizeye %10 etki yapmaktadir. ...

Dosya tipi pdf
665 Görüntülenme
3 Sayfa

Ziraat Fakültesi İçin İstatistik

Dicle Üniversitesi İSTATİSTİK

Bahçe Bitkileri İstatistik ders notudur. İstatistik vize ders notudur. Varyans, standart sapmanın karesidir.İstatistik (BZM104) ders notu içeriği: frekans tablosu tanımlayıcı istatistikler merkezi eğilim ölçüleri frekans tablosunda merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanması ortanca değer hesaplanması tepe değerin hesaplanması ortalama sapma standart sapma varyans varyasyon katsayısı korelasyon katsayısı regresyon katsayısı regresyon denklemi örnek sorular ve çözümleri olasılık ve olasılık ...

Dosya tipi pdf
134 Görüntülenme
17 Sayfa

Ziraat Fakültesi İçin Ölçme Bilgisi

Dicle Üniversitesi ÖLÇME BİLGİSİ

Bahçe Bitkileri Ölçme Bilgisi ders notudur. Ölçme bilgisi vize ders notudur. Ölçme bilgisi, yeryüzü üzerinde yatay mesafelerin yüksekliklerinin,yönlerinin,açılarının,noktalarının,alan ve hacimlerinin tespit edilme sanatıdır. Ölçme bilgisi (BZM108) ders notu içeriği: ölçme bilgi nedir? düzlem ölçme geodezik ölçme uzunluk ölçü birimleri birimlerin çeviri örnekleri yay ölçü birimi radyan ölçek eğim ölçü birimi basit ölçme aletleri ve kullanımı noktaların işaretlenmesi jalonlarla yapılan işlemler ...

Dosya tipi pdf
140 Görüntülenme
10 Sayfa

ziraat

İnönü Üniversitesi Zirai Mücadele İlaçları

Bahçe Bitkileri Zirai Mücadele İlaçları ders notudur. Zirai mücadele ders notudur. Bitkisel Üretimi sınırlayan, hastalık, zararlı ve yabancı otların zararından bitkileri korumak; bu yolla tarımsal üretimi arttırmak ve kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan tüm işlemlere Bitki koruma veya başka bir deyişle zirai mücadele denir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu ürün kayıplarının en aza indirilmesi zorunluluğu vardır. Zirai mücadele ilaçları ders notu içeriği: zirai mücadele ...

Dosya tipi pdf
786 Görüntülenme
9 Sayfa

Bahçe Bitkileri Kimya Vize

Dicle Üniversitesi KİMYA

Bahçe Bitkileri Kimya ders notudur. Kimya vize ders notudur. Özkütle, belli bir sıcaklıkta belirli bir maddenin birim hacmindeki madde miktarıdır.Kimya (BZM103) ders notu içeriği: kimyanın anabilim dalları maddenin özellikleri ile tanınması kütle ağırlık özkütle sıcaklık atomun yapısı kimyasal formüller çözeltiler örnek soru çözümleri Diğer kimya dersi arama kriterleri kimya ders notları,kimya pdf,kimya ders notları pdf,kimya konu anlatımı,kimya özet,kimya dersi,kimya konuları, ...

Dosya tipi pdf
125 Görüntülenme
13 Sayfa

Bahçe Bitkileri Kimya Final

Dicle Üniversitesi KİMYA

Bahçe Bitkileri Kimya ders notudur. Kimya final ders notudur. İndikatörler, herhangi bir kimyasal reaksiyon bittiğini göstermek için renk değiştiren maddedir. Bu maddeler anorganik ve organiklerdir.Kimya (BZM103) ders notu içeriği: konsantrasyon molarite kolay çözünen birleşikler asitler ve bazlar Lewis asit baz tanımı tampon çözeltiler tampon çözeltilerin hazırlanması ve örnekler Diğer kimya dersi arama kriterleri kimya ders notları,kimya pdf,kimya ders notları pdf,kimya konu anlatımı,kimya ...

Dosya tipi pdf
121 Görüntülenme
8 Sayfa

İktisat Tarihi

Marmara Üniversitesi İktisadi Düşünce Tarihi

İktisat Bölümü İktisadi Düşünce Tarihi ders notudur. İktisadi düşünce tarihi ders notudur. Nüfusun çoğalması iş bölümü yaratacağı, büyük işletmelerin kurulmasına imkan vereceği, verimi arttıracağı için birey başına gelirin yükselmesine, hayat seviyesinin ve eğitimin kaliteli hale gelmesine imkan verir. Öte yandan; sayı ile kalite arasında seçim yapma zorunluluğu doğabilir. İktisadi düşünce tarihi (IKT341) ders notu içeriği: iktisat tarihi ders soru ve cevapları 14 adet soru ve cevap ...

Dosya tipi pdf
1035 Görüntülenme
4 Sayfa

Bahçe Bitkileri İstatistik

Dicle Üniversitesi İSTATİSTİK

Bahçe Bitkileri İstatistik ders notudur.İstatistik final ders notudur. Eş yapma testi, iki grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testidir.İstatistik (BZM104) ders notu içeriği: eş yapma testi oran testi z testi t testi korelasyon regresyon örnek sorular ve çözümleriDiğer istatistik dersi arama kriterleriistatistik ders notları,istatistik pdf,istatistik ders notları pdf,istatistik konu anlatımı,istatistik özet,istatistik konu anlatımı,istatistik dersi,istatistik konuları,istatistik ...

Dosya tipi pdf
47 Görüntülenme
10 Sayfa

Hayvan Islahı

Dicle Üniversitesi HAYVAN ISLAHI

Zootekni Hayvan Islahı ders notudur. Hayvan ıslahı final ders notudur. Pedigri, bir hayvanı geçmiş generasyonlarındaki akrabalarının verim özellikleriyle birlikte tanıtan belgedir.Hayvan ıslahı (ZT402) ders notu içeriği: seleksiyonda verimlilik seleksiyon üstünlüğü seleksiyon üstünlüğünü arttırmanın yolları generasyonlar arası süre generasyonlar arası sürenin kısaltılma yolları seleksiyonda beklenenin gerçekleşmesi kombine seleksiyon seleksiyonda familya ortalamalarından yararlanma kitle ...

Dosya tipi pdf
55 Görüntülenme
11 Sayfa

Özel Bağcılık

Dicle Üniversitesi ÖZEL BAĞCILIK

Bahçe Bitkileri Özel Bağcılık ders notudur. Dilek hoca özel bağcılık ders notudur. İlkbaharda kış gözlerinin sürmesinden sonra yaz sürgünlerinin yaprak koltuklarında ertesi yıl sürecek olan kış gözleri oluşmaya başlamaktadır.Özel bağcılık (BBB406) ders notu içeriği: asmada floral gelişimeasmada meyve tutunu kaç şeklide görülür? normal meyve tutumu partenokarpik meyve tutumu stonospermokorpik meyve tutumu tohumun morfolojik yapısı tohumun anatomik yapısı sürgün sistemi ve yapısal özellikleri ...

Dosya tipi pdf
51 Görüntülenme
10 Sayfa

Buğdaygil Yem Bitkileri-Çim

Ahi Evran Üniversitesi Buğdaygil Yem Bitkileri

bugdaygil yem bitkileri ders notu, içindekiler: ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü dersi, lolium, çim, lolium cinsi sistematikteki yeri, lolium cinsi yapisal özellikleri, Türkiye'de dogal florada bulunan türleri, kullanimi ve adaptasyonu, tarla hazirligi, ekim, gübreleme, ot üretim, tohum üretimi, lolium multiflorum yillik çim, kullanimi ve adaptasyonu, ekimi, gübrelemesi, ot üretimi, tohum üretimi, ...

Dosya tipi pdf
818 Görüntülenme
6 Sayfa

Botanik

Dicle Üniversitesi BOTANİK

Bahçe Bitkileri Botanik ders notudur. 1. sınıf 1.dönem botanik ders notudur. Birleşik meyve, tek bir çiçek kümesinde yer alan pek çok çiçeğin meyvecikleri birleşip kaynaşarak büyük bir meyve yaparlarsa bileşik meyve olur. Botanik (BZM105) ders notu içeriği: kökün görevi kökün dış yapısı kökün uzunlamasına kesiti kökün yapısı bitkilerin yapısı bitkileri büyümesi doku iletim doku örtü doku organeller meristem doku meyve birleşik meyve gövde yaprak Diğer botanik dersi arama kriterleri botanik ...

Dosya tipi pdf
137 Görüntülenme
8 Sayfa

Peyzaj Mimarlığı

Dicle Üniversitesi PEYZAJ MİMARLIĞI

Bahçe Bitkileri Peyzaj Mimarlığı ders notudur. Peyzaj mimarlığı vize ders notudur. Peyzaj, manzara,görünüm anlamına gelen fransızca bir kelime olan paysage kelimesinden dilimize girmiştir.Peyzaj mimarlığı (BZM214) ders notu içeriği: peyzaj nedir? peyzaj grupları doğal peyzaj doğal peyzajı oluşturan unsurlar kültürel peyzaj peyzaj özelliği ve çeşitliliği peyzajın özelliği makro peyzaj mikro peyzaj peyzajın çeşitliliği süs bitkileri süs bitkilerinin sınıflandırılması dünya süs bitkileri sektörü ...

Dosya tipi pdf
173 Görüntülenme
10 Sayfa

Fonksiyonlar,Limit ve Süreklilik

Dicle Üniversitesi TEMEL MATEMATİK II

Bahçe Bitkileri Temel Matematik II ders notudur. Temel matematik 2 limit ve fonksiyonlar konusu ders notudur. Matematikte süreklilik, girdisi yeterince küçük miktarda değiştiğinde çıktısı da küçük miktarda değişen fonksiyonları ifade eder. Temel matematik 2 (BZM102) ders notu içeriği: fonksiyon fonksiyon grafikleri çift fonksiyon tek fonksiyon fonksiyonların değer kümeleri bulma limit ve süreklilik sağ ve sol taraflı limitler örnek sorular ve çözümleri konular örnek sorular ve çözümleri ile ...

Dosya tipi pdf
99 Görüntülenme
19 Sayfa

Atomların Elektron Dağılımları

Ahi Evran Üniversitesi Organik Kimya

organik kimya ders notu, tarla bitkileri ders notlari, ziraat fakültesi ders notlari, Ahi Evran Üniversitesi ders notlari, içindekiler: atomlarin elektron dagilimlari, ilk 20 elementin elektron dagilimi, elektron dagilimlarinin sayilarla gösterimi, elektron dagilimi ve kimyasal özellikler, elektronlarin yerleri nasil tahmine edilir, atomlarin kararliliklari, kararli atomlarin elektron alip vermesi, dublet ve oklet kurali, anyon, katyon, iyonik bag, kovalent bag, elektronlarin dizilimi, kararli ...

Dosya tipi pdf
952 Görüntülenme
8 Sayfa

Buğdaygil Yem Bitkileri-Brom

Ahi Evran Üniversitesi Buğdaygil Yem Bitkileri

bugdaygil yem bitkileri ders notu, içindekiler: ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü dersi, brom, brom türleri ve tanimi, önemli brom türleri, kilçiksiz brom, kuru ot üretimi, çayir ve mera islahi, yapay mera tesisi, yapay mera tesisi, yesil alan tesisi, kilçiksiz brom yapisal özellikleri, kök, saplar, yaprak, çiçek, meyve ve tane, adaptasyonu, tarimi, toprak hazirligi, ekimi, tohum miktari, gübreleme, ot üretimi, tohum üretimi, ...

Dosya tipi pdf
1283 Görüntülenme
5 Sayfa

Bahçe Bitkileri Zararlıları

Dicle Üniversitesi BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI

Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Zararlıları ders notudur. Bahçe bitkileri zararlıları vize ders notudur. Zeytin sineği, ergin olanları 4-6 mm boyunda, parlak kahve ve bol renklidir.Bahçe bitkileri zararlıları (BBK314) ders notu içeriği: antep fıstığı zararlıları dal güvesi tanınması,biyolojisi,ekolojisi ve mücadelesi pisillid tanınması,biyolojisi ve ekolojisi fıstık dip kurdu tanınması,biyolojisi,ekolojisi ve zarar şekli badem zararlıları badem büyük meyve kurdu tanınması,biyolojisi,ekolojisi ...

Dosya tipi pdf
92 Görüntülenme
10 Sayfa

Toprak Bilimi

Dicle Üniversitesi TOPRAK BİLİMİ

Bahçe Bitkileri Toprak Bilimi ders notudur. Toprak bilimi ders notudur. Toprak tipi, herhangi bir yöredeki tarım arazilerinde bulunan toprağı her birinin üst toprak tekstürü o toprağın tipi olarak isimlendirilir.Toprak bilimi (BZM207) ders notu içeriği: toprak bilimi kil mineralleri plastiklik kıvam toprak strüktürü toprak yapısı ve özellikleri strüktür derecesi strüktür tipleri parozite toprak rengi toprak renk tayini toprak sıcaklığı toprak sıcaklığının etkilediği olaylar toprak havası ...

Dosya tipi pdf
81 Görüntülenme
13 Sayfa

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Kocaeli Üniversitesi Türk Vergi Sistemi

türk vergi sistemi ders notu, içindekiler: türk vergi sistemi sorular ve cevaplari, türk vergi sistemi sorular ve cevaplari örnek sorular ve cevaplari, kaynak teorisi, gelirin unsurlari, kdv , çiftçi, ziraat vergilendirmesi, stopaj, mahsul, arizi kazanç, yillik beyanname, deger artis kazanci, menkul sermaye iradi, serbest meslek erbabi, serbest meslek faaliyetleri, asgari geçim indirimi, özürlü indirimi, gayrisafi ücret, ücret, zirai kazanç, zirai kazanç mükellefleri, zirai isletme, ticari ...

Dosya tipi pdf
783 Görüntülenme
4 Sayfa

Genel Meyvecilik

Dicle Üniversitesi GENEL MEYVECİLİK

Bahçe Bitkileri Genel Meyvecilik ders notudur. Genel meyvecilik ders notudur. Meyvecilik kültürü, ilk insanların yabani meyvelerden yararlandığı dönemlerden başlayıp günümüzde modern meyveciliğe ulaşşana kadar birçok aşamadan geçmiştir.Genel meyvecilik (BBB202) ders notu içeriği: yumuşak çekirdekli meyveler sert kabuklu meyveler üzümsü meyveler turunçgiller suptropik ve tropik meyveler meyvecilik kültürünün tarihçesi meyvelerin ülke ekonomisindeki yeri meyve ihracatı yaş meyve ihracatı kuru ve ...

Dosya tipi pdf
93 Görüntülenme
14 Sayfa

Bulamadığınız ders notu detaylarını girin, bulmanıza yardımcı olalım.