Ders Notu Arama

Mühendislik Fakültesi ders notu arama sonucu (3 ders notu)

Güneş Enerjisi

Harran Üniversitesi (M.S.D)GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

güneş enerjisi sistemleri ders notu, makine mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Harran Üniversitesi ders notları, harran üniversitesi makine mühendisliği ders notları, makine mühendisliği güneş enerjisi sistemleri ders notu, içindekiler: harran üniversitesi güneş enerjisi ders notları, güneş enerjisi ve sistemleri ders notları, güneş enerjisi, güneş enerjisinin avantajları, güneş enerjisinin kullanım alanları, güneşin yapısı, temel güneş açıları, enlem ...

Malzeme

Harran Üniversitesi (S.M.D)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ

makine mühendisliğinde malzeme seçimi ders notu, içindekiler: malzeme, malzemeler ve özellikleri, malzeme nedir?, malzemelerin sınıflandırılması, metaller, metallerin alaşım sistemleri, demir esaslı metaller, demir, çelik, alaşım elementlerinin çeliklere etkileri, karbon, mangan, silisyum, fosfor, krom, nikel, molibden, kobalt, tungsten, vanadyum, titanyum, niyobyum, alüminyum, kalay, bakır, kurşun, azot, hidrojen, demirdışı metaller, alüminyum ve ...

BINARY NUMBERS

Harran Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerine Giriş

bilgisayar bilimlerine giriş ders notu, ders notu ingilizcedir. içindekiler: bınary sayı sistemleri, binary numbers, represent alpha,numeric data, ascıı chart, bits and bytes, units of ınformation, the base 10 (decimal) number system, the base 2 (binary) number system, converting decimal numbers to binary numbers, converting binary numbers to decimal numbers, ıp adress, hexadecimal numbers, hexadecimal (hex) numbering, converting decimal numbers to hexadecimal numbers, ...

Mühendislik Fakültesi ders notlarına benzer notlar (20 ders notu)

Reaktör Tasarım (Final)

Beykent Üniversitesi Kimyasal Reaksiyon Kinetiği ve Reaktör Tasarımı

kimyasal reaksiyon kinetiği ve reaktör tasarımı ders notu,kimya mühendisliği ders notları,mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları,Beykent Üniversitesi ders notları,beykent üniversitesi kimya mühendisliği ders notları,beykent üniversitesi kimyasal reaksiyon kinetiği ve reaktör tasarımı ders notu,kimya mühendisliği kimyasal reaksiyon kinetiği ve reaktör tasarımı ders notu, içindekiler: dolgu yataklı reaktörler, kesikli reaktörler, piston akışlı reaktörler, devamlı karıştırmalı tank ...

Dosya tipi pdf
105 Görüntülenme
9 Sayfa

Bilgisayar Bilimi (Bilgisayar Temelleri)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayarın Temelleri

bilgisayarın temelleri ders notu, bilgisayar mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Karadeniz Teknik Üniversitesi ders notları, ktü ders notları, karadeniz teknik üniversitesi bilgisayar mühendisliği ders notları, karadeniz teknik üniversitesi bilgisayarın temelleri ders notu, bilgisayar mühendisliği bilgisayarın temelleri ders notu, içindekiler: Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Temelleri, Computer Science An Overview Türkçe Çeviri, Temel Sistem ...

Dosya tipi pdf
108 Görüntülenme
26 Sayfa

Diferansiyel Denklemler (Vize Sonrası) - 2

Beykent Üniversitesi Mühendislikte Matematiksel Yöntemler

mühendislikte matematiksel yöntemler ders notu,kimya mühendisliği ders notları,mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları,Beykent Üniversitesi ders notları,beykent üniversitesi kimya mühendisliği ders notları,beykent üniversitesi mühendislikte matematiksel yöntemler ders notu,kimya mühendisliği mühendislikte matematiksel yöntemler ders notu, içindekiler: homojen olmayan denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, sabitin değişimi konular ile ilgili 6 adet soru ve cevapları mevcuttur. ...

Dosya tipi pdf
117 Görüntülenme
6 Sayfa

Data Structure and Algorithms / Veri Yapıları

Beykent Üniversitesi Data Structure and Algorithms

data structure and algorithms ders notu, bilgisayar mühendisliği ders notları, mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları, Beykent Üniversitesi ders notları, beykent üniversitesi bilgisayar mühendisliği ders notları, beykent üniversitesi data structure and algorithms ders notu, bilgisayar mühendisliği data structure and algorithms ders notu, içindekiler: Data Structure and Algorithms, Beykent Üniversitesi Veri Yapıları Algoritma Notu 2016 - 2017 Türkçe anlatımlı Yrd. Doç. Dr. ...

Dosya tipi pdf
202 Görüntülenme
27 Sayfa

Jeotermal Enerjisi

Beykent Üniversitesi Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Yenilenebilir Enerji

sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji ders notu, kimya mühendisliği ders notları, mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları, Beykent Üniversitesi ders notları, beykent üniversitesi kimya mühendisliği ders notları, beykent üniversitesi sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji ders notu, kimya mühendisliği sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji ders notu, içindekiler: jJeotermal enerji nedir, jeotermal enerjinin özellikleri, jeotermal enerjinin ...

Dosya tipi pdf
55 Görüntülenme
3 Sayfa

Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi

Beykent Üniversitesi Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Yenilenebilir Enerji

sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji ders notu, kimya mühendisliği ders notları, mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları, Beykent Üniversitesi ders notları, beykent üniversitesi kimya mühendisliği ders notları, beykent üniversitesi sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji ders notu, kimya mühendisliği sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji ders notu, içindekiler: güneş enerjisinin tanımı, güneş enerjisinin özellikleri, güneş enerjisinin ...

Dosya tipi pdf
50 Görüntülenme
14 Sayfa

Diferansiyel Denklemler (Vize Sonrası)

Beykent Üniversitesi Mühendislikte Matematiksel Yöntemler

mühendislikte matematiksel yöntemler ders notu,kimya mühendisliği ders notları,mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları,Beykent Üniversitesi ders notları,beykent üniversitesi kimya mühendisliği ders notları,beykent üniversitesi mühendislikte matematiksel yöntemler ders notu,kimya mühendisliği mühendislikte matematiksel yöntemler ders notu, içindekiler: 2 veya daha fazla yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, lineer bağımsızlık ve wronskıan fonksiyonları, iki fonksiyonun ...

Dosya tipi pdf
78 Görüntülenme
8 Sayfa

Beykent Üniversitesi Termodinamik 1 Ders Notu - 1

Beykent Üniversitesi Termodinamik

termodinamik ders notu, kimya mühendisliği ders notları, mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları, Beykent Üniversitesi ders notları, beykent üniversitesi kimya mühendisliği ders notları, beykent üniversitesi termodinamik ders notu, kimya mühendisliği termodinamik ders notu, içindekiler: enerji enerji konumu, sistem ve çevre kapalı sistem, izole sistem, açık sistem-kapalı sistem, yoğunluk ve özgül ağırlık, özgül yoğunluk, hal ve denge, sıcaklık ve termodinamiğin ...

Dosya tipi pdf
81 Görüntülenme
16 Sayfa

Fizikokimya Ders Notları (Vize+Final)

Beykent Üniversitesi Fizikokimya

fizikokimya ders notu, kimya mühendisliği ders notları, mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları, Beykent Üniversitesi ders notları, beykent üniversitesi kimya mühendisliği ders notları, beykent üniversitesi fizikokimya ders notu, kimya mühendisliği fizikokimya ders notu, içindekiler: maddenin tanımı, gazların kinetik teorisi, avagadro kanunu, graham difuzyon kanunu, dalton kısmi basınçlar kanunu, gaz moleküllerin ortalama çizgisel hızı, serbest ...

Dosya tipi pdf
80 Görüntülenme
16 Sayfa

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ders Notu - 2

Beykent Üniversitesi Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

kimyasal reaksiyon mühendisliği ders notu, kimya mühendisliği ders notları, mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları, Beykent Üniversitesi ders notları, beykent üniversitesi kimya mühendisliği ders notları, beykent üniversitesi kimyasal reaksiyon mühendisliği ders notu, kimya mühendisliği kimyasal reaksiyon mühendisliği ders notu, içindekiler: basit tepkimeler,karmaşık tepkimeler,kinetik mekanizma,hız denklemin sıcaklığa bağımlılığı,tersinir reaksiyonlar,yarılama süresi metodu,diferansiyel ...

Dosya tipi pdf
65 Görüntülenme
14 Sayfa

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ders Notu - 1

Beykent Üniversitesi Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

kimyasal reaksiyon mühendisliği ders notu, kimya mühendisliği ders notları, mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları, Beykent Üniversitesi ders notları, beykent üniversitesi kimya mühendisliği ders notları, beykent üniversitesi kimyasal reaksiyon mühendisliği ders notu, kimya mühendisliği kimyasal reaksiyon mühendisliği ders notu, içindekiler: kimyasal reaksiyon mühendisi, kimyasal reaksiyon termodinamiği, kimyasal denge, dengenin temel denklemi, Vont Hoff denklemi, örnek sorular ...

Dosya tipi pdf
55 Görüntülenme
10 Sayfa

Gıda Mikrobiyolojisi Final Çalışma Soruları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I

gıda mikrobiyolojisi ders notu, gıda mikrobiyolojisi 1 ders notu, gıda mikrobiyolojisi I ders notu, gıda mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ders notları, Osmaniye korkut ata üniversitesi gıda mühendisliği ders notları, Osmaniye korkut ata üniversitesi gıda mikrobiyolojisi ders notu, gıda mühendisliği gıda mikrobiyolojisi ders notu, içindekiler: gıda mikrobiyolojisi final çalışma soruları, boşluk ...

Dosya tipi pdf
182 Görüntülenme
6 Sayfa

Gıda Mikrobiyolojisi Örnek Soruları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I

gıda mikrobiyolojisi ders notu, gıda mikrobiyolojisi 1 ders notu, gıda mikrobiyolojisi I ders notu, gıda mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ders notları, Osmaniye korkut ata üniversitesi gıda mühendisliği ders notları, Osmaniye korkut ata üniversitesi gıda mikrobiyolojisi ders notu, gıda mühendisliği gıda mikrobiyolojisi ders notu, içindekiler: gıda mikrobiyolojisi soruları, doğru-yanlış, boşluk doldurma, test soruları ve ...

Dosya tipi pdf
74 Görüntülenme
10 Sayfa

Jeofizik ve Tarihsel Gelişimi Soruları

İstanbul Üniversitesi JEOFİZİK VE TARİHSEL GELİŞİMİ

jeofizik ve tarihsel gelişimi ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, İstanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, İstanbul üniversitesi jeofizik ve tarihsel gelişimi ders notu, jeofizik mühendisliği jeofizik ve tarihsel gelişimi ders notu, içindekiler: istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği güz yarıyılı jeofizik ve tarihsel gelişim vize final karışık bütünleme soruları, 10 adet soru ...

Dosya tipi pdf
98 Görüntülenme
2 Sayfa

Fizik 2 Çalışma Soruları ve Çözümleri

Sakarya Üniversitesi Fizik II

fizik 2 ders notu, fizik II ders notu, endüstri mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Sakarya Üniversitesi ders notları, sakarya üniversitesi endüstri mühendisliği ders notları, endüstri mühendisliği fizik 2 ders notu, içindekiler: fizik 2 dersi soruları ve çözümleri, Sakarya üniversitesi çözümlü fizik 2 soruları, ...

Dosya tipi pdf
167 Görüntülenme
14 Sayfa

Mat 1 Final Soruları ve Çözümleri

Sakarya Üniversitesi Matematik I

matematik 1 ders notu, matematik I ders notu, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Sakarya Üniversitesi ders notları, sakarya üniversitesi metalürji ve malzeme mühendisliği ders notları, sakarya üniversitesi matematik 1 ders notu, metalürji ve malzeme mühendisliği matematik 1 ders notu, içindekiler: matematik 1 dersi final soruları ve çözümleri, 8 adet soru ve cevap bulunmaktadır. ...

Dosya tipi pdf
599 Görüntülenme
6 Sayfa

Digital Design

Çukurova Üniversitesi Digital Design

digital design ders notu, dijital tasarım ders notu, bilgisayar mühendisliği ders notları, mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları, Çukurova Üniversitesi ders notları, çukurova üniversitesi bilgisayar mühendisliği ders notları, çukurova üniversitesi digital design ders notu, bilgisayar mühendisliği digital design ders notu, içindekiler: Çukurova üniversitesi (2016/2017) Digital design DD Mustafa Oral'ın dersinde tutulmuş notlardır. digital design vize öncesi ...

Dosya tipi pdf
225 Görüntülenme
8 Sayfa

Hidroloji ve Hidrojeoloji

Karabük Üniversitesi Hidroloji ve Hidrojeoloji

hidroloji ve hidrojeoloji ders notu, çevre mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Karabük Üniversitesi ders notları, karabük üniversitesi çevre mühendisliği ders notları, karabük üniversitesi hidroloji ve hidrojeoloji ders notu, çevre mühendisliği hidroloji ve hidrojeoloji ders notu, içindekiler: ders notu soru cevap şeklindedir. yüzeysel akışı etkileyen faktörler, hidrolik gradyan,hidrolik iletkenlik,transmissivite,depolama katsayısı kavramlarının ...

Dosya tipi pdf
185 Görüntülenme
13 Sayfa

Makine Mühendisliği Oryantasyonu 5. Bölüm

Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği Oryantasyonu

makine mühendisliği oryantasyonu ders notu, makine mühendisliği ders notu, mühendislik fakültesi ders notu, Bülent Ecevit Üniversitesi ders notları, bülent ecevit üniversitesi makine mühendisliği ders notları, bülent ecevit üniversitesi makine mühendisliği oryantasyonu ders notu, makine mühendisliği bölümü makine mühendisliği oryantasyonu ders notu, içindekiler: malzemeler, malzeme seçimi ve önemi, makine malzemelerinin gruplandırılması, makine malzemeleri, metaller, demir esaslı ...

Dosya tipi pdf
188 Görüntülenme
42 Sayfa

Makine Mühendisliği Oryantasyonu 4. Bölüm

Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği Oryantasyonu

makine mühendisliği oryantasyonu ders notu, makine mühendisliği ders notu, mühendislik fakültesi ders notu, Bülent Ecevit Üniversitesi ders notları, bülent ecevit üniversitesi makine mühendisliği ders notları, bülent ecevit üniversitesi makine mühendisliği oryantasyonu ders notu, makine mühendisliği bölümü makine mühendisliği oryantasyonu ders notu, içindekiler: hareket iletim elemanları, miller, millerin akslardan farkı, mil çeşitleri, dolu miller, faturalı miller, içi boş ...

Dosya tipi pdf
123 Görüntülenme
58 Sayfa