Ders Notu Arama

Mühendislik Fakültesi ders notu arama sonucu (4 ders notu)

Harran Üniversitesi Temel Matematik 2

Harran Üniversitesi MATEMATİK II

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Matematik II ders notudur. Matematik 2 ders notudur. Aralıkların parçalanmasında eğer tüm aralıkların boyu eşitse bu parçalanmaya düzgün parçalanma denir.Matematik 2 ders notu içeriği: türev integral belirsiz integraller integrallerin özellikleri integral alma yöntemleri değişken değiştirme yöntemleri kısmi integrasyon yöntemi indirgeme bağıntıları polinom basit kesirlere ayırma yöntemi trigonometrik fonksiyonlar trigonometrik fonksiyonların integrali ... Devamını Oku

Güneş Enerjisi

Harran Üniversitesi (M.S.D)GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

günes enerjisi sistemleri ders notu, makine mühendisligi ders notlari, mühendislik fakültesi ders notlari, Harran Üniversitesi ders notlari, harran üniversitesi makine mühendisligi ders notlari, makine mühendisligi günes enerjisi sistemleri ders notu, içindekiler: harran üniversitesi günes enerjisi ders notlari, günes enerjisi ve sistemleri ders notlari, günes enerjisi, günes enerjisinin avantajlari, günes enerjisinin kullanim alanlari, günesin yapisi, temel günes açilari, enlem ... Devamını Oku

Malzeme

Harran Üniversitesi (S.M.D)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ

makine mühendisliginde malzeme seçimi ders notu, içindekiler: malzeme, malzemeler ve özellikleri, malzeme nedir?, malzemelerin siniflandirilmasi, metaller, metallerin alasim sistemleri, demir esasli metaller, demir, çelik, alasim elementlerinin çeliklere etkileri, karbon, mangan, silisyum, fosfor, krom, nikel, molibden, kobalt, tungsten, vanadyum, titanyum, niyobyum, alüminyum, kalay, bakir, kursun, azot, hidrojen, demirdisi metaller, alüminyum ve alasimlari, alüminyum ve otomotiv ... Devamını Oku

BINARY NUMBERS

Harran Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerine Giriş

bilgisayar bilimlerine giris ders notu, ders notu ingilizcedir. içindekiler: binary sayi sistemleri, binary numbers, represent alpha,numeric data, ascii chart, bits and bytes, units of information, the base 10 (decimal) number system, the base 2 (binary) number system, converting decimal numbers to binary numbers, converting binary numbers to decimal numbers, ip adress, hexadecimal numbers, hexadecimal (hex) numbering, converting decimal numbers to hexadecimal numbers, converting hexadecimal ... Devamını Oku

Mühendislik Fakültesi ders notlarına benzer notlar (20 ders notu)

Makina mühendisliğinde bilgisayar uygulamaları

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları ders notudur. Makina mühendisliğinde bilgisayar uygulamaları ders notudur. Makina mühendisliğinde bilgisayar uygulamaları ders notu içeriği: denklem sistemleri çözümleri adım yarılamış veya uyarlanmış Runge-Kutta katılık ve çok adımlı yöntemler örnekler çok adımlı yöntemler kendiliğinden başlamayan Heun yöntemi düzeltme denklemi iyileştiriciler yüksek dereceli deneme ve düzeltme formülleri Newton Cates Adams açık ...

Dosya tipi pdf
664 Görüntülenme
25 Sayfa

math 169

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri için Analiz I

Genetik ve Biyomühendislik Mühendislik ve Fen Bilimleri İçin Analiz I ders notudur. Mühendislik ve fen bilimleri için analiz 1 ders notudur. Mühendislik ve fen bilimleri için analiz 1 (MATH169) ders notu içeriği: area and volume worksheet 3 adet soru bulunmaktadır. Diğer mühendislik ve fen bilimleri için analiz 1 dersi arama kriterleri mühendislik ve fen bilimleri için analiz 1 ders notları,mühendislik ve fen bilimleri için analiz 1 pdf,mühendislik ve fen bilimleri için analiz 1 ders notları ...

Dosya tipi pdf
1517 Görüntülenme
2 Sayfa

Üretim Mühendisliği

Batman Üniversitesi Üretim Mühendisliği-I

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Üretim Mühendisliği I ders notudur. Üretim mühendisliği 1 ders notudur. Rezervuar itim mekanizması rezervuarların akışkan üretimi için sağladığı enerji metodlarını inceler. Birçok itim mekanizması bulunmaktadır. Bir rezervuar bir veya daha fazla itim mekanizmasının etkisi altında bulunabilir. Üretim mühendisliği 1 ders notu içeriği: üretim mühendisliğine giriş petrol üretim mühendisliği üretim teknolojisindeki temel disiplinler petrol şirketlerinin operasyon ...

Dosya tipi pdf
18 Görüntülenme
19 Sayfa

Çevre Müh. Kimyası 2

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kimyası II

Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Kimyası II ders notudur. Çevre mühendisliği kimyası 2 ders notudur. Asidite, suyun bazikliğini nötralize edebilme kapasitesidir. Çevre mühendisliği kimyası 2 (ÇEV2007) ders notu içeriği: numune alma numune alma çeşitleri numune saklama teknikleri analiz sonuçlarının ifadesi analiz sonuçlarının değerlendirilmesi uygulama sorular ve çözümleri katı maddeler sertlik toplam sertlik alkalinite alkaniliteye neden olan iyonlar asidite çözünmüş oksijen ...

Dosya tipi pdf
912 Görüntülenme
22 Sayfa

Jeotermal Mühendisliği

Batman Üniversitesi Jeotermal Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Jeotermal Mühendisliği ders notudur. Jeotermal mühendisliği ders notudur. Jeotermal kaynak, yer ısısı olup, yer kabuğunun çeşitlik derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır.Jeotermal mühendisliği ders notu içeriği:jeotermal kaynak jeotermal enerji jeotermal kaynakların kullanımı dünyada jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarındaki ülkeler dünyada jeotermalin doğrudan kullanımındaki alanlar uzun mesafeli jeotermal ...

Dosya tipi pdf
14 Görüntülenme
28 Sayfa

Makine Mühendisligine Giriş

Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühendisligine Giris

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliğine Giriş ders notudur. Makina mühendisliğine giriş vize ve final ders notudur. Bir malzemenin kullanılma amacı için gerekli özelliklerine zarar verecek derecede hasar yapmayan deneylere tahribatsız deney denir. Tahribatsız deneyler esas itibariyle imal usullerinin kalite kontrollerine yardım ederler. Ancak günlük iş yerinde ve işlerde imal edilen parçanın ve işlerin denetlenmesinde de kullanılmaktadır.Makine mühendisliğine giriş ders notu ...

Dosya tipi pdf
2642 Görüntülenme
26 Sayfa

Sulama ve Drenaj Mühendisliği

Dicle Üniversitesi SULAMA VE DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ

Bahçe Bitkileri Sulama ve Drenaj Mühendisliği ders notudur. Sulama ve drenaj mühendisliği vize ders notudur. Sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun yağışlarla karşılanamadığı durumlarda, farklı sulama yöntem ve sistemleriyle toprağa uygulanmasına denir.Sulama ve drenaj mühendisliği (BZM206) ders notu içeriği: sulama nedir? sulama yöntemi sulamanın önemi sulamanın öğeleri sulama neden yapılır? Türkiye toprak ve su kaynakları toprak su ilişkileri toprağın bileşimi toprak özellikleri toprak kütle ...

Dosya tipi pdf
67 Görüntülenme
15 Sayfa

Çevre Müh. Kimyası 2

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kimyası II

Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Kimyası II ders notudur.Çevre mühendisliği kimyası 2 ders notudur.Alkanite, bir suyun asitliğini nötralize edebilme kapasitesidir.Çevre mühendisliği kimyası 2 (ÇEV2007) ders notu içeriği:numune alma numune alma çeşitleri numune saklama teknikleri analiz teknikleri analiz sonuçlarının ifadesi analiz sonuçlarının değerlendirilmesi uygulamalar örnek çözümler katı maddeler sertlik alkalinite alkaniteye neden olan iyonlar çözelti hazırlama molarite ...

Dosya tipi pdf
1222 Görüntülenme
12 Sayfa

Müh.Mat. - Sayısal Analiz

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Matematiği

Çevre Mühendisliği Mühendislik Matematiği ders notudur.Mühendislik matematiği sayısal analiz ders notudur.Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur.Mühendislik matematiği (ÇEV2006) ders notu içeriği:analitik çözüm sayısal analizde hata ve hata kaynakları yuvarlama hatası kesme hatası ölçüm hataları yaklaşık kök hesapları lineer olmayan denklemlerin çözümü basit iterasyon yöntemi iterasyon tolerans değeri yakınsama şartı ...

Dosya tipi pdf
1291 Görüntülenme
58 Sayfa

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliğine Giriş

endüstri mühendisligine giris ders notu, içindekiler: EMG,temel mühendislik süreci, endüstri mühendisi tanimi, sivil mühendisligi, mühendislikleri diger mesleklerden ayiran özellikler, endüstri mühendisligi baslangici, insan faliyet sistemi, yönetim kontrol sistemi, dünyadaki ilk mühendislik eseri, 1750 yili mühendisligin baslangici, bilgisayar teknolojilerinin endüsti mühendisligine etkileri, parça toleransi, imalat mühendisligi, basabas noktasi analizi, ürün agaci, kuzeybati köse metodu, ilk ...

Dosya tipi pdf
2410 Görüntülenme
18 Sayfa

C Programming - Part 1

Hacettepe Üniversitesi Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları

Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu,Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu indir, EMÜ111 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu, EMÜ111 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu, Hacettepe Üniversitesi Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu, Hacettepe Üniversitesi Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu indir, endüstri mühendisligi ders notlari, endüstri mühendisligi ders notlari indir, Hacettepe üniversitesi ders notlari, Hacettepe ...

Dosya tipi pdf
697 Görüntülenme
6 Sayfa

C Programming - Part 2

Hacettepe Üniversitesi Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları

Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu,Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu indir, EMÜ111 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu, EMÜ111 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu, Hacettepe Üniversitesi Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu, Hacettepe Üniversitesi Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu indir, endüstri mühendisligi ders notlari, endüstri mühendisligi ders notlari indir, Hacettepe üniversitesi ders notlari, Hacettepe ...

Dosya tipi pdf
477 Görüntülenme
8 Sayfa

C Programming - Part 3

Hacettepe Üniversitesi Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları

Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu,Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu indir, EMÜ111 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu, EMÜ111 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu, Hacettepe Üniversitesi Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu, Hacettepe Üniversitesi Mühendislikte Bilgisayar Uygulamalari ders notu indir, endüstri mühendisligi ders notlari, endüstri mühendisligi ders notlari indir, Hacettepe üniversitesi ders notlari, Hacettepe ...

Dosya tipi pdf
439 Görüntülenme
8 Sayfa

Differantial Equations

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Matematiği

mühendislik matematigi ders notu, mühendislik matematigi ders notu indir,KMÜ203 mühendislik matematigi ders notu,KMÜ203 mühendislik matematigi ders notu indir,Hacettepe üniversitesi mühendislik matematigi ders notu,Hacettepe üniversitesi mühendislik matematigi ders notu indir, kimya mühendisligi ders notlari, kimya mühendisligi ders notlari indir, Hacettepe üniversitesi ders notlari, Hacettepe üniversitesi ders notlari indir, Ders notu, Ders notu indir, Üniversite ders notu, Üniversite ders notu ...

Dosya tipi pdf
429 Görüntülenme
15 Sayfa

Differantial Equations

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Matematiği

mühendislik matematigi ders notu, mühendislik matematigi ders notu indir,KMÜ203 mühendislik matematigi ders notu,KMÜ203 mühendislik matematigi ders notu indir,Hacettepe üniversitesi mühendislik matematigi ders notu,Hacettepe üniversitesi mühendislik matematigi ders notu indir, kimya mühendisligi ders notlari, kimya mühendisligi ders notlari indir, Hacettepe üniversitesi ders notlari, Hacettepe üniversitesi ders notlari indir, Ders notu, Ders notu indir, Üniversite ders notu, Üniversite ders notu ...

Dosya tipi pdf
353 Görüntülenme
15 Sayfa

Differantial Equations

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Matematiği

mühendislik matematigi ders notu, mühendislik matematigi ders notu indir,KMÜ203 mühendislik matematigi ders notu,KMÜ203 mühendislik matematigi ders notu indir,Hacettepe üniversitesi mühendislik matematigi ders notu,Hacettepe üniversitesi mühendislik matematigi ders notu indir, kimya mühendisligi ders notlari, kimya mühendisligi ders notlari indir, Hacettepe üniversitesi ders notlari, Hacettepe üniversitesi ders notlari indir, Ders notu, Ders notu indir, Üniversite ders notu, Üniversite ders notu ...

Dosya tipi pdf
406 Görüntülenme
18 Sayfa

Yazılım Mühendisliği - 1.Bölüm

Yıldız Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

Yazilim Mühendisligi ders notu, Yazilim Mühendisligi ders notu indir, Yazilim Mühendisligi yildiz teknik üniversitesi ders notu, Yazilim Mühendisligi yildiz teknik üniversitesi ders notu indir, 113722 Yazilim Mühendisligi ders notu, 113722 Yazilim Mühendisligi ders notu indir, bilgisayar mühendisligi ders notlari, bilgisayar mühendisligi ders notlari indir, yildiz teknik üniversitesi ders notlari, yildiz teknik üniversitesi ders notlari indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders ...

Dosya tipi pdf
1400 Görüntülenme
15 Sayfa

Makine Mühendisliği Oryantasyonu 1. Bölüm

Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği Oryantasyonu

makine mühendisligi oryantasyonu ders notu, makine mühendisligi ders notu, mühendislik fakültesi ders notu, Bülent Ecevit Üniversitesi ders notlari, Bülent ecevit üniversitesi makine mühendisligi ders notlari, Bülent ecevit üniversitesi makine mühendisligi oryantasyonu ders notu, makine mühendisligi bölümü makine mühendisligi oryantasyonu ders notu, içindekiler: mühendislik kavrami, mühendislik nedir, mühendislik etigi, mühendislik islevleri, makine mühendisligi, ...

Dosya tipi pdf
587 Görüntülenme
11 Sayfa

Mühendislik Matematiği - Differantial Equations

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Matematiği

mühendislik matematigi ders notu, mühendislik matematigi ders notu indir, kimya mühendisligi ders notlari, kimya mühendisligi ders notlari indir, Hacettepe üniversitesi ders notlari, Hacettepe üniversitesi ders notlari indir, Ders notu, Ders notu indir, Üniversite ders notu, Üniversite ders notu indir, Içindekiler: separable equations,exact equations, linear equations,bernovlli, equaitons of first order degree solution for p- applications of first order degree,examples, ...

Dosya tipi pdf
681 Görüntülenme
15 Sayfa

Mühendislik Matematiği - Bölüm 1

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Matematiği I

Mühendislik Matematigi I ders notu, Mühendislik Matematigi I ders notu indir, insaat mühendisligi ders notlari, insaat mühendisligi ders notlari indir, Erciyes Üniversitesi ders notlari, Erciyes Üniversitesi ders notlari indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: türevin geometrik anlami ve uygulamalar,maksimum,minimum,örnekler,düsey asimptot,yatay asimptot,egri asimptot,egrilerin çizimi,örnek sorular ve çözümleri, ...

Dosya tipi pdf
1755 Görüntülenme
18 Sayfa