Ders Notu Arama

Mühendislik Fakültesi ders notu arama sonucu (3 ders notu)

Güneş Enerjisi

Harran Üniversitesi (M.S.D)GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

güneş enerjisi sistemleri ders notu, makine mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Harran Üniversitesi ders notları, harran üniversitesi makine mühendisliği ders notları, makine mühendisliği güneş enerjisi sistemleri ders notu, içindekiler: harran üniversitesi güneş enerjisi ders notları, güneş enerjisi ve sistemleri ders notları, güneş enerjisi, güneş enerjisinin avantajları, güneş enerjisinin kullanım alanları, güneşin yapısı, temel güneş açıları, enlem ...

Malzeme

Harran Üniversitesi (S.M.D)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ

makine mühendisliğinde malzeme seçimi ders notu, içindekiler: malzeme, malzemeler ve özellikleri, malzeme nedir?, malzemelerin sınıflandırılması, metaller, metallerin alaşım sistemleri, demir esaslı metaller, demir, çelik, alaşım elementlerinin çeliklere etkileri, karbon, mangan, silisyum, fosfor, krom, nikel, molibden, kobalt, tungsten, vanadyum, titanyum, niyobyum, alüminyum, kalay, bakır, kurşun, azot, hidrojen, demirdışı metaller, alüminyum ve ...

BINARY NUMBERS

Harran Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerine Giriş

bilgisayar bilimlerine giriş ders notu, ders notu ingilizcedir. içindekiler: bınary sayı sistemleri, binary numbers, represent alpha,numeric data, ascıı chart, bits and bytes, units of ınformation, the base 10 (decimal) number system, the base 2 (binary) number system, converting decimal numbers to binary numbers, converting binary numbers to decimal numbers, ıp adress, hexadecimal numbers, hexadecimal (hex) numbering, converting decimal numbers to hexadecimal numbers, ...

Mühendislik Fakültesi ders notlarına benzer notlar (20 ders notu)

Yeditepe Üniversitesi Fizik101

Yeditepe Üniversitesi Fizik-I

fizik ders notu, fizik 1 ders notu, fizik I ders notu, bilgisayar mühendisliği ders notları, mühendislik ve mimarlık fakültesi ders notları, Yeditepe Üniversitesi ders notları, yeditepe üniversitesi bilgisayar mühendisliği ders notları, yeditepe üniversitesi fizik 1 ders notu, bilgisayar mühendisliği fizik 1 ders notu, içindekiler: ingilizce soru çözümü ders notları, projectile motion, velocity an speed, avarage velocity, acceleration, examples, free fall, vectors, unit vector ...

Dosya tipi pdf
150 Görüntülenme
45 Sayfa

Matematik 1-Türev Teoremleri

Sakarya Üniversitesi Matematik I

matematik ders notu, matematik 1 ders notu, matematik I ders notu, makina mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Sakarya Üniversitesi ders notları, sakarya üniversitesi makine mühendisliği ders notları, makina mühendisliği matematik 1 ders notu, içindekiler: fonksiyonun diferansiyeli, türev teoremleri, rolle teoremi, lagrange teoremi, cauchy teoremi, l'hospital kuralı, temel türev teoremleri içermektedir. ...

Dosya tipi pdf
135 Görüntülenme
9 Sayfa

GER 301 Almanca

İzmir Ekonomi Üniversitesi İkinci Yabancı Diller V

almanca ders notu, ikinci yabancı dil ders notu, elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik ve bilgisayar bilimleri ders notları, İzmir Ekonomi Üniversitesi ders notları, izmir ekonomi üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü almaca ders notu, içindekiler: Lektion 8-9-10-11 Schritte kitabından ders notlarım, was machen sie am nöchsten wochenende, trotzdem föhrt werner in die ...

Dosya tipi pdf
92 Görüntülenme
18 Sayfa

Principles of Communication Ders Notları

İzmir Ekonomi Üniversitesi Haberleşmenin İlkeleri

haberleşmenin ilkeleri ders notu, principles of communication ders notu, elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik ve bilgisayar bilimleri ders notları, İzmir Ekonomi Üniversitesi ders notları, izmir ekonomi üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü haberleşmenin ilkeleri ders notu, içindekiler: norrowband fm single-lane signal, wideband fm signal analysis, average power of fm signal, examples, fm ...

Dosya tipi pdf
46 Görüntülenme
80 Sayfa

EEE302 Principles of Communication 2. Part

İzmir Ekonomi Üniversitesi Haberleşmenin İlkeleri

haberleşmenin ilkeleri ders notu, principles of communication ders notu, elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik ve bilgisayar bilimleri ders notları, İzmir Ekonomi Üniversitesi ders notları, izmir ekonomi üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü haberleşmenin ilkeleri ders notu, içindekiler: haberleşmenin ilkeleri 2. bölüm, AM(standart), singletone AM, AM modulator, AM demodulator, DSB-SC, DSB-SC ...

Dosya tipi pdf
34 Görüntülenme
14 Sayfa

EEE302 Principles of Communication 1. Part

İzmir Ekonomi Üniversitesi Haberleşmenin İlkeleri

haberleşmenin ilkeleri ders notu, principles of communication ders notu, elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik ve bilgisayar bilimleri ders notları, İzmir Ekonomi Üniversitesi ders notları, izmir ekonomi üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü haberleşmenin ilkeleri ders notu, içindekiler: haberleşmenin ilkeleri 1. bölüm, principles of communications midterm exam answers and questions, örnek sorular ve ...

Dosya tipi pdf
25 Görüntülenme
20 Sayfa

Saha Sismolojisi

İstanbul Üniversitesi SAHA SİSMOLOJİSİ

saha sismolojisi ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği saha sismolojisi ders notu, içindekiler: kentsel dönüşüm,kentsel dönüşümün önemi,vs30,beton kalitesi, saha sismolojisi uygulama alanları, jeofon, potansiyel fay,seda temel seminer notları,riskli alanların belirlenmesinde saha sismolojisi uygulamaları,masw yöntemi,çok kanallı ...

Dosya tipi pdf
70 Görüntülenme
55 Sayfa

İstatistiksel Sismoloji

İstanbul Üniversitesi İSTATİSTİKSEL SİSMOLOJİ

istatistiksel sismoloji ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği istatistiksel sismoloji ders notu, içindekiler: Gutenberg-Richter bağıntısı,deprem büyüklüğüne etki eden faktörler,deprem etkinliğine etki eden faktörler,deprem kataloğu,kaya fiziği ve rezervuar tayini,deprem büyüklüğü ile kabuk kalınlığı arasındaki ilişki,deprem ...

Dosya tipi pdf
40 Görüntülenme
44 Sayfa

İş Değerlendirme Final Soruları ve Cevapları

İstanbul Aydın Üniversitesi İş Değerlendirme

iş değerlendirme ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Aydın Üniversitesi ders notları, istanbul aydın üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği iş değerlendirme ders notu, içindekiler: ücret yönetiminde iş değerlemenin amaç ve yararları, bilgi faktörünü ve alt öğeleri, iş değerlendirme yöntemleri avantaj ve dezavantajları, şirketleri iş değerleme sistemlerini kullanma amaçları, iş değerleme yöntemlerinin ...

Dosya tipi pdf
45 Görüntülenme
5 Sayfa

Jeofizik Mühendisliği Sayısal Analiz Vize ve Final Uygulamaları

İstanbul Üniversitesi SAYISAL ANALİZ

sayısal analiz ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği sayısal analiz ders notu, içindekiler: excelde yarılama yöntemi,excelde Newton-Raphson Yöntemi,Excelde sekant yöntemi,matlab komutları,cramer metodu,,matlab uygulamaları, ...

Dosya tipi pdf
49 Görüntülenme
22 Sayfa

Jeofizik Mühendisliği Sayısal Analiz - Final

İstanbul Üniversitesi SAYISAL ANALİZ

sayısal analiz ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği sayısal analiz ders notu, içindekiler: sayısal türev hesabı,geri fark yaklaşımı,ileri fark yaklaşımı,merkezi fark yaklaşımı,sayısal integral hesabı,simpson kuralı,doğrusal cebirsel denklem sistemlerinin matris şeklinde ifade edilmesi,matlab fonksiyonları ile doğrusal cebirsel ...

Dosya tipi pdf
44 Görüntülenme
15 Sayfa

Jeofizik Mühendisliği Sayısal Analiz - Vize

İstanbul Üniversitesi SAYISAL ANALİZ

sayısal analiz ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği sayısal analiz ders notu, içindekiler: sayısal hesaplamalarda hata analizi,kesme,yuvarlama,hataların sınıflandırılması,lineer olmayan denklemlerin çözüm yöntemleri,ilkel yöntemler,sayısal yöntemler,grafik yöntemi,yarıya bölme yöntemi,newton-raphson quadratik yaklaşım,sekant ...

Dosya tipi pdf
44 Görüntülenme
50 Sayfa

Gravimetri - Final

İstanbul Üniversitesi Gravimetri

gravimetri ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği gravimetri ders notu, içindekiler: gravite ivmesi,basit sarkacın önemi,gravite kuvveti,küresel harmonik analiz,laplace eşitliği,harmonik fonksiyon,küresel harmonik fonksiyon,boylamın periyodik gösterimi,kolatitüde ait fonksiyonlar,eşpotansiyel yüzeyler ve çekül eğrileri,jeoid ve ...

Dosya tipi pdf
21 Görüntülenme
57 Sayfa

Gravimetri - Vize

İstanbul Üniversitesi Gravimetri

gravimetri ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği gravimetri ders notu, içindekiler: newton kanunları,newtonun evrensel kütle çekim yasası, kütle çekiminin ivmesi,mutlak gravite değerinin bulunması, serbest düşme, potansiyel enerji, iş, kütle çekim potansiyeli, yerkürenin şekli ve rotasyonu,yerkürenin rotasyonu,yerden uzak ...

Dosya tipi pdf
17 Görüntülenme
50 Sayfa

Jeotermik Vize ve Final Uygulamaları Soruları ve Çözümleri

İstanbul Üniversitesi JEOTERMİK

jeotermik ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği jeotermik ders notu, içindekiler: termal gradyent, ısı akısı, ısı kapasitesi, ısı transfer türleri, ısı üretim değerleri, p dalga hızından ısı üretimine giriş, tek boyutta ısı akısı hesaplama, adyebatik ısı gradyenti, ısı akısını ölçme yöntemleri,silika jeotermametresi ile ölçme ...

Dosya tipi pdf
24 Görüntülenme
23 Sayfa

Jeotermik - Final

İstanbul Üniversitesi JEOTERMİK

jeotermik ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği jeotermik ders notu, içindekiler: ısı iletkenlik katsayısını ölçme,ısı iletkenlik katsayısını ölçme yöntemleri, ısı iletkenlik katsayısını etkileyen faktörler, ısı akısı hesaplarındaki düzeltmeler, yerin derinliklerini bilebilme, sismik dalgaların kullanılma sebebi, sismik yansıma, ...

Dosya tipi pdf
14 Görüntülenme
44 Sayfa

Jeotermik - Vize

İstanbul Üniversitesi JEOTERMİK

jeotermik ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği jeotermik ders notu, içindekiler: jeotermik araştırmalar,ısı,ısı iletkenlik katsayısı,özgül ısı,ısının yayılma yeteneği,ısısalgenişlemenin hacim katsayısı,yeryüzünün ısı kaynakları, yerkürenin oluşumu, yerkürenin katmanlı yapısı, büyük patlama teorisi,big bang theory, Kant Laplace ...

Dosya tipi pdf
18 Görüntülenme
30 Sayfa

Jeofizikte Potansiyel Teori - Final

İstanbul Üniversitesi Jeofizikte Potansiyel Teori

jeofizikte potansiyel teori ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği jeofizikte potansiyel teori ders notu, içindekiler: silindirik koordinatlarda birim vektörler, çok katlı integrallerin eğrisel koordinatlar yardımıyla hesaplanması, Newton kuvvet alanı ve potansiyeli, çizgisel ve yüzeysel dağılımlı kütleler, kütle dağılımlarının ...

Dosya tipi pdf
79 Görüntülenme
52 Sayfa

Jeofizikte Potansiyel Teori -Vize

İstanbul Üniversitesi Jeofizikte Potansiyel Teori

jeofizikte potansiyel teori ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği jeofizikte potansiyel teori ders notu, içindekiler: alanlar, vektörel analiz, vektörlerde toplama, vektörlerde çarpma, vektörlerin skaler çarpımı, vektörlerin vektörel çarpımı, kısmi türev, gradiyent, rotasyon, diverjans, koordinat sistemleri, ...

Dosya tipi pdf
34 Görüntülenme
28 Sayfa

Jeofizikte İstatistiksel Yöntemler

İstanbul Üniversitesi JEOFİZİKTE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

jeofizikte istatistiksel yöntemler ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği istatistiksel yöntemler ders notu, içindekiler: seriler, açıklık, sınıf aralığı, grup orta noktası, artimetik-geometrik-kareli ortalama, medyan, mod, dağılım ölçüleri, kartiller, momentler, König bağıntısı, çarpıklık, basıklık, en küçük kareler yöntemi, ...

Dosya tipi pdf
32 Görüntülenme
61 Sayfa