PHONE
TABLET
DESKTOP

Ders Notu Arama

Mühendislik Fakültesi ders notu arama sonucu (3 ders notu)

Güneş Enerjisi

Harran Üniversitesi (M.S.D)GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

güneş enerjisi sistemleri ders notu, makine mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Harran Üniversitesi ders notları, harran üniversitesi makine mühendisliği ders notları, makine mühendisliği güneş enerjisi sistemleri ders notu, içindekiler: harran üniversitesi güneş enerjisi ders notları, güneş enerjisi ve sistemleri ders notları, güneş enerjisi, güneş enerjisinin avantajları, güneş enerjisinin kullanım alanları, güneşin yapısı, temel güneş açıları, enlem ...

Dosya tipi pdf
5 Görüntülenme
51 Sayfa

Malzeme

Harran Üniversitesi (S.M.D)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ

makine mühendisliğinde malzeme seçimi ders notu, içindekiler: malzeme, malzemeler ve özellikleri, malzeme nedir?, malzemelerin sınıflandırılması, metaller, metallerin alaşım sistemleri, demir esaslı metaller, demir, çelik, alaşım elementlerinin çeliklere etkileri, karbon, mangan, silisyum, fosfor, krom, nikel, molibden, kobalt, tungsten, vanadyum, titanyum, niyobyum, alüminyum, kalay, bakır, kurşun, azot, hidrojen, demirdışı metaller, alüminyum ve ...

Dosya tipi pdf
170 Görüntülenme
48 Sayfa

BINARY NUMBERS

Harran Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerine Giriş

bilgisayar bilimlerine giriş ders notu, ders notu ingilizcedir. içindekiler: bınary sayı sistemleri, binary numbers, represent alpha,numeric data, ascıı chart, bits and bytes, units of ınformation, the base 10 (decimal) number system, the base 2 (binary) number system, converting decimal numbers to binary numbers, converting binary numbers to decimal numbers, ıp adress, hexadecimal numbers, hexadecimal (hex) numbering, converting decimal numbers to hexadecimal numbers, ...

Dosya tipi pdf
256 Görüntülenme
17 Sayfa

Mühendislik Fakültesi ders notlarına benzer notlar (20 ders notu)

İnşaat Mühendisliği Lineer Cebir Ders Notu Bölüm 9

Erciyes Üniversitesi Lineer Cebir

lineer cebir ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği lineer cebir ders notu, içindekiler: lineer cebir ders notu 9. bölüm, bir diogonal hale dönüştürülebilir nxn boyutlu matrisin diogonal hale dönüştürülmesi, örnekler, ortonormal bazlar, ortogonal ve ortonormal kümeler, ortogonal ve ortonormal bazlar, gram-schimiatt yöntemi, simetrik ...

Dosya tipi pdf
13 Görüntülenme
13 Sayfa

İnşaat Mühendisliği Lineer Cebir Ders Notu Bölüm 8

Erciyes Üniversitesi Lineer Cebir

lineer cebir ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği lineer cebir ders notu, içindekiler: lineer cebir ders notu 8. bölüm, bazı vektörler, tanım ve teoremler, örnek sorular ve çözümleri, öz değerlerin ve öz vektörlerin belirlenmesinin basit yolu, örnek sorular ve çözümleri, öz değer ve öz vektörlerin özellikleri, matrislerin diagonal ...

Dosya tipi pdf
8 Görüntülenme
15 Sayfa

İnşaat Mühendisliği Lineer Cebir Ders Notu Bölüm 7

Erciyes Üniversitesi Lineer Cebir

lineer cebir ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği lineer cebir ders notu, içindekiler: lineer cebir ders notu 7. bölüm, lineer homojen denklemler sisteminin rank kavramına göre çözümü, örnek sorular ve çözümleri, matris tersi yönteminin rank kavramına göre incelenmesi, örnekler, öz değer ve öz vektörler, öz değer ve öz vektör ...

Dosya tipi pdf
9 Görüntülenme
15 Sayfa

İnşaat Mühendisliği Lineer Cebir Ders Notu Bölüm 6

Erciyes Üniversitesi Lineer Cebir

lineer cebir ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği lineer cebir ders notu, içindekiler: lineer cebir ders notu 6. bölüm, paralel kenarın alanı, bir paralel yüzün hacmi, lineer denklem sistemlerinin çözümü ve rank tanımı, denk matrisler yöntemi, lineer bağımsızlığa göre rankın belirlenmesi, rank kavramına göre lineer denklemler ...

Dosya tipi pdf
9 Görüntülenme
15 Sayfa

İnşaat Mühendisliği Lineer Cebir Ders Notu Bölüm 5

Erciyes Üniversitesi Lineer Cebir

lineer cebir ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği lineer cebir ders notu, içindekiler: lineer cebir ders notu 5. bölüm, germe, taban ve boyut, örnekler, standart iç çarpım işlemleri, örnek sorular ve çözümleri, üçgenin alanı, ...

Dosya tipi pdf
9 Görüntülenme
15 Sayfa

İnşaat Mühendisliği Lineer Cebir Ders Notu Bölüm 4

Erciyes Üniversitesi Lineer Cebir

lineer cebir ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği lineer cebir ders notu, içindekiler: lineer cebir ders notu 4. bölüm, adjoint matris, vektör ve vektör uzayları, vektörlerde iç çarpım uzayları, düzlemde ve uzayda vektörler, düzlemde vektör, uzayda vektör, vektör uzayları, vektör uzaylarının özellikleri, vektörlerin lineer ...

Dosya tipi pdf
6 Görüntülenme
15 Sayfa

İnşaat Mühendisliği Lineer Cebir Ders Notu Bölüm 3

Erciyes Üniversitesi Lineer Cebir

lineer cebir ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği lineer cebir ders notu, içindekiler: lineer cebir ders notu 3.bölüm, determinantların özellikleri(devam), elemental satır dönüşümleri yardımıyla determinantların hesaplanması, alt veya üst üçgen biçimindeki nxn boyutlu kare matrisin determinantının hesaplanması, cofactor ...

Dosya tipi pdf
7 Görüntülenme
15 Sayfa

İnşaat Mühendisliği Lineer Cebir Ders Notu Bölüm 2

Erciyes Üniversitesi Lineer Cebir

lineer cebir ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği lineer cebir ders notu, içindekiler: lineer cebir ders notu 2.bölüm, bir matrisin satır eşdeğer şeklinde ifade edilmesi, satır indirgenmiş eşdeğer matris, lineer denklemler sisteminin gauss ve gauss jordan yöntemiyle çözümü, gauss yöntemi, teas matris, inverse matris, ters matrisin ...

Dosya tipi pdf
5 Görüntülenme
15 Sayfa

İnşaat Mühendisliği Lineer Cebir Ders Notu Bölüm 1

Erciyes Üniversitesi Lineer Cebir

lineer cebir ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi inşaat mühendisliği ders notları, inşaat mühendisliği lineer cebir ders notu, içindekiler: lineer cebir ders notu 1.bölüm, matrisler ,iki matrisin eşleniği,iki matrisin toplamı,matrisin bir skaler ile çarpımı,iki matrisin çarpımı,matris çarpımının özellikleri,sıfır matrisi,transpoze matris,kare matris,köşegen matris,skaler matris,birim ...

Dosya tipi pdf
14 Görüntülenme
15 Sayfa

Karabük Üniversitesi Signals and System Ders Notu 3.Bölüm

Karabük Üniversitesi Signals and Systems

sinyaller ve sistemler ders notu, signals and system ders notu, elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Karabük Üniversitesi ders notu, karabük üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü sinyaller ve sistemler ders notu, içindekiler: signals and system ders notu 1. bölüm, Linear time invariant (LTI) system, the reprensetation of signals in terms of impulses,impulse response ...

Dosya tipi pdf
9 Görüntülenme
15 Sayfa

Karabük Üniversitesi Signals and System Ders Notu 2.Bölüm

Karabük Üniversitesi Signals and Systems

sinyaller ve sistemler ders notu, signals and system ders notu, elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Karabük Üniversitesi ders notu, karabük üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü sinyaller ve sistemler ders notu, içindekiler: signals and system ders notu 2. bölüm, Systems,differential, continuous time systems,discrete time signals,interconnection system,cascade ...

Dosya tipi pdf
6 Görüntülenme
15 Sayfa

Karabük Üniversitesi Signals and System Ders Notu 1.Bölüm

Karabük Üniversitesi Signals and Systems

sinyaller ve sistemler ders notu, signals and system ders notu, elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Karabük Üniversitesi ders notu, karabük üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü sinyaller ve sistemler ders notu, içindekiler: signals and system ders notu 1. bölüm, Input, output,modeling and identification,restoration of signals,signal processing and image ...

Dosya tipi pdf
6 Görüntülenme
15 Sayfa

Electrical Machines-Bölüm 4

Karabük Üniversitesi Elektrik Makineleri

elektrik makineleri ders notu, electrical machines ders notu, elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Karabük Üniversitesi ders notu, karabük üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü elektrik makineleri ders notu, içindekiler: electrical machines ders notu 4. bölüm, the per unit system DC machinery fundamentals,rotating loop,the internal genarated voltage and induced torque ...

Dosya tipi pdf
5 Görüntülenme
12 Sayfa

Electrical Machines-Bölüm 3

Karabük Üniversitesi Elektrik Makineleri

elektrik makineleri ders notu, electrical machines ders notu, elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Karabük Üniversitesi ders notu, karabük üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü elektrik makineleri ders notu, içindekiler: electrical machines ders notu 3. bölüm, The magnetization current in a real transformer,the equivalent circuit of a transformer,approximate equivalent ...

Dosya tipi pdf
3 Görüntülenme
15 Sayfa

Electrical Machines-Bölüm 2

Karabük Üniversitesi Elektrik Makineleri

elektrik makineleri ders notu, electrical machines ders notu, elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Karabük Üniversitesi ders notu, karabük üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü elektrik makineleri ders notu, içindekiler: electrical machines ders notu 2. bölüm, Magnitude of the force,ınduced voltage on a conductor moving in a mahnetic field,self inductance,permability of ...

Dosya tipi pdf
6 Görüntülenme
15 Sayfa

Electrical Machines-Bölüm 1

Karabük Üniversitesi Elektrik Makineleri

elektrik makineleri ders notu, electrical machines ders notu, elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Karabük Üniversitesi ders notu, karabük üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği ders notları, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü elektrik makineleri ders notu, içindekiler: electrical machines ders notu 1. bölüm, The magnetic field,production of a magnetic field,magnetic circuit,air gap,flux path,cross ...

Dosya tipi pdf
4 Görüntülenme
15 Sayfa

Güneş Enerjisi

Harran Üniversitesi (M.S.D)GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

güneş enerjisi sistemleri ders notu, makine mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Harran Üniversitesi ders notları, harran üniversitesi makine mühendisliği ders notları, makine mühendisliği güneş enerjisi sistemleri ders notu, içindekiler: harran üniversitesi güneş enerjisi ders notları, güneş enerjisi ve sistemleri ders notları, güneş enerjisi, güneş enerjisinin avantajları, güneş enerjisinin kullanım alanları, güneşin yapısı, temel güneş açıları, enlem ...

Dosya tipi pdf
5 Görüntülenme
51 Sayfa

Elektromanyetik Alan Teorisi 2-Bölüm 5

Erciyes Üniversitesi EM ALANLAR TEORİSİ II

elektromanyetik alanlar teorisi 2 ders notu, elektromanyetik alanlar teorisi II ders notu, em alanlar teorisi ders notu, em alanlar teorisi 2 ders notu, em alanlar teorisi II ders notu, emat ders notu, emat 2 ders notu, emat II ders notu, elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, elektrik-elektronik mühendisliği elektromanyetik alanlar ...

Dosya tipi pdf
4 Görüntülenme
12 Sayfa

Elektromanyetik Alan Teorisi 2-Bölüm 4

Erciyes Üniversitesi EM ALANLAR TEORİSİ II

elektromanyetik alanlar teorisi 2 ders notu, elektromanyetik alanlar teorisi II ders notu, em alanlar teorisi ders notu, em alanlar teorisi 2 ders notu, em alanlar teorisi II ders notu, emat ders notu, emat 2 ders notu, emat II ders notu, elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, elektrik-elektronik mühendisliği elektromanyetik alanlar ...

Dosya tipi pdf
2 Görüntülenme
15 Sayfa

Elektromanyetik Alan Teorisi 2-Bölüm 3

Erciyes Üniversitesi EM ALANLAR TEORİSİ II

elektromanyetik alanlar teorisi 2 ders notu, elektromanyetik alanlar teorisi II ders notu, em alanlar teorisi ders notu, em alanlar teorisi 2 ders notu, em alanlar teorisi II ders notu, emat ders notu, emat 2 ders notu, emat II ders notu, elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, erciyes üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, elektrik-elektronik mühendisliği elektromanyetik alanlar ...

Dosya tipi pdf
2 Görüntülenme
15 Sayfa