Ders Notu Arama

Mühendislik Fakültesi ders notu arama sonucu (2 ders notu)

Malzeme

Harran Üniversitesi (S.M.D)MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ

makine mühendisliğinde malzeme seçimi ders notu, içindekiler: malzeme, malzemeler ve özellikleri, malzeme nedir?, malzemelerin sınıflandırılması, metaller, metallerin alaşım sistemleri, demir esaslı metaller, demir, çelik, alaşım elementlerinin çeliklere etkileri, karbon, mangan, silisyum, fosfor, krom, nikel, molibden, kobalt, tungsten, vanadyum, titanyum, niyobyum, alüminyum, kalay, bakır, kurşun, azot, hidrojen, demirdışı metaller, alüminyum ve ...

Dosya tipi pdf
113 Görüntülenme
48 Sayfa

BINARY NUMBERS

Harran Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerine Giriş

bilgisayar bilimlerine giriş ders notu, ders notu ingilizcedir. içindekiler: bınary sayı sistemleri, binary numbers, represent alpha,numeric data, ascıı chart, bits and bytes, units of ınformation, the base 10 (decimal) number system, the base 2 (binary) number system, converting decimal numbers to binary numbers, converting binary numbers to decimal numbers, ıp adress, hexadecimal numbers, hexadecimal (hex) numbering, converting decimal numbers to hexadecimal numbers, ...

Dosya tipi pdf
154 Görüntülenme
17 Sayfa

Mühendislik Fakültesi ders notlarına benzer notlar (20 ders notu)

Betonarme 1 Ders Notu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Betonarme I

betonarme ders notu, betonarme 1 ders notu, betonarme dersi ders notları, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik-mimarlık fakültesi ders notları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ders notları, içindekiler: betonarme, birim ağırlık, genleşme katsayısı, ısı ve rötre etkisi, aderans, aderansın nedenleri, aderans üzerine yapılan deneyler, aderans gerilmesini etkileyen faktörler, çatlama olayı, donatı ekleri, aderans eki, manşonlu ek, kaynaklı ek, betonarmenin uyabilen ...

Dosya tipi pdf
22 Görüntülenme
16 Sayfa

SDÜ Algortima Final Soruları 2015-2016

Süleyman Demirel Üniversitesi Algoritma ve Programlama

algoritma ve programlama ders notu, bilgisayar mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Süleyman Demirel Üniversitesi ders notları, içindekiler: algoritma ve programlama final soruları,2015-2016 algoritma final soruları,sdü algoritma final soruları,sdü 2015-2016 algoritma ve programlama final soruları,4 adet soru bulunmaktadır. ...

Dosya tipi pdf
134 Görüntülenme
1 Sayfa

İmpuls,Momentum ve Kütle Merkezi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi FİZİK-I

fizik 1 ders notu, endüstri mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, on dokuz mayıs üniversitesi ders notları, 19 mayıs üniversitesi ders notları, içindekiler: impuls,momentum ve kütle merkezi, impuls momentum teoremi, momentum korunumu yasası, bir boyutlu çarpışmalar, elastik çarpışma, esnek çarpışma, plastik çarpışma, esnek olmayan çarpışma, tam plastik çarpışma, iki boyutlu çarpışmalar, kütle merkezi, sürekli dağılmış kütlenin merkezi, kütle merkezinin ...

Dosya tipi pdf
83 Görüntülenme
7 Sayfa

Çevre Mühendisliği İşletme Stajı Notu

Atatürk Üniversitesi Staj-2

çevre mühendisliği staj defteri, çevre mühendisliği staj notları, staj ders notu, staj 2 ders notu, çevre mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Atatürk Üniversitesi ders notları, içindekiler: İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yapmış olduğum işletme stajıma ait resimli staj notlarıdır. Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri, tesisin kuruluş amacı, atıksu ana toplayıcıları,terfi merkezleri ve arıtma tesisi, proje kriterleri, proses ...

Dosya tipi pdf
53 Görüntülenme
16 Sayfa

Çevre Mühendisliği Laboratuvar Stajı Notları

Atatürk Üniversitesi Staj-1

çevre mühendisliği staj defteri, çevre mühendisliği staj notları, staj ders notu, staj 1 ders notu, çevre mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Atatürk Üniversitesi ders notları, içindekiler: Arkadaşlar stajımı İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yaptım ve oraya ait resimli notlarım var. Bu paylaşımda da onları sizlere sunuyorum. Bu staj notu ile staj mülakatını geçtim ve sorunsuz bir şekilde mezun oldum. İSKİ'nin tarihçesi, İSKİ'nin görev ve ...

Dosya tipi pdf
32 Görüntülenme
54 Sayfa

Fizik Lab. 1 Özet Ders Notu

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Laboratuvarı I

fizik laboratuvarı 1 ders notu, fizik lab ders notu, fizik lab. 1 ders notu, endüstri mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, on dokuz mayıs üniversitesi ders notları, 19 mayıs üniversitesi ders notları, içindekiler: belirtilen deneylerin konu özeti niteliğindedir. deneyler; doğrusal bir yol boyunca ve eğik düzlemde hareket, basit ve fiziksel sarkacın incelenmesi, serbest düşme ve eğik atış, ivmeli sistemlerin hareketi, merkezcil kuvvet,durağan dalgalar,merkezi ...

Dosya tipi pdf
46 Görüntülenme
9 Sayfa

Tesis Planlama ve Düzenleme

On Dokuz Mayıs Üniversitesi ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

endüstri mühendisliğine giriş ders notu, endüstri mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, on dokuz mayıs üniversitesi ders notları, 19 mayıs üniversitesi ders notları, içindekiler: tesis planlama ve düzenleme, tesis, tesis yönetimi, tesisin özellikleri, tesis planlaması, tesis yer seçimi ve teknikleri, etkileşilen faktörler, doğrusal programlama taşıma metodu, çoklu amaçlar yöntemi, maliyeti net olmayan faktörler, matematiksel programlama, kamu sektörü ...

Dosya tipi pdf
74 Görüntülenme
13 Sayfa

İntegration

Çankaya Üniversitesi Mühendislik İçin Genel Matematik I

mühendislik için genel matematik ders notu, mühendislik için genel matematik 1 ders notu, mekatronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Çankaya Üniversitesi ders notları, içindekiler: mcs finali integral ders notları, integration, antiderivatives, examples, area, the fundamental theorem of calculus, integration bu substitution, examples, ...

Dosya tipi pdf
66 Görüntülenme
12 Sayfa

Mühendislik İçin Genel Matematik

Çankaya Üniversitesi Mühendislik İçin Genel Matematik I

mühendislik için genel matematik ders notu, mühendislik için genel matematik 1 ders notu, mekatronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Çankaya Üniversitesi ders notları, içindekiler: Mcs 155 2.vize ders notları, tangent lines and velocity, the derivative, computation of derivatives, the power rule, the product and quatient rule, the chain rule, derivatives of trigonometric functions, derivatives of exponential and logarithmic functions, implicit ...

Dosya tipi pdf
49 Görüntülenme
16 Sayfa

Asit-Baz

On Dokuz Mayıs Üniversitesi GENEL KİMYA

genel kimya ders notu, endüstri mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, on dokuz mayıs üniversitesi ders notları, 19 mayıs üniversitesi ders notları, içindekiler: asit-baz, asit-baz tanımları, nötralleşme, titrasyon, hidroliz, ...

Dosya tipi pdf
60 Görüntülenme
3 Sayfa

Üretim Sistemleri

On Dokuz Mayıs Üniversitesi ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

endüstri mühendisliğine giriş ders notu, endüstri mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, on dokuz mayıs üniversitesi ders notları, 19 mayıs üniversitesi ders notları, içindekiler: otomasyon ve CAD,CAM,CNC üretimde esneklik,üretim faaliyetlerini etkileyen faktörler, ürün sayısı ve ürün çeşitliliğine göre üretim sistemleri, esnek üretim sistemi, küresel üretim sistemi, hücresel üretim sistemi,yalın üretim,yalın üretim araçları,tam zamanlı üretim,just in ...

Dosya tipi pdf
47 Görüntülenme
9 Sayfa

Kalite,İş Etüdü,Üretim Planlama ve Kontrol

On Dokuz Mayıs Üniversitesi ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

endüstri mühendisliğine giriş ders notu, endüstri mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, on dokuz mayıs üniversitesi ders notları, 19 mayıs üniversitesi ders notları, içindekiler: kalite,müşteri,memnuniyet,müşteri memnuniyeti,mecburi kalite,cazip kalite,kalitenin boyutları, toplam kalite yönetimi, juran üçlemesi, kalite kontrol araçları,iş etüdü, yöntem ve zaman etüdü, üretim planlama ve kontrol, üretim işlemleri ve kontrol sistemi,talep tahmini,üretim ...

Dosya tipi pdf
23 Görüntülenme
10 Sayfa

Vektörler

On Dokuz Mayıs Üniversitesi FİZİK-I

fizik 1 ders notu, endüstri mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, on dokuz mayıs üniversitesi ders notları, 19 mayıs üniversitesi ders notları, içindekiler: birimler ve vektörler,MKS,CGS, vektörün bileşenleri, skaler çarpım, skaler çarpımın bileşenler cinsinden ifadesi, vektörel çarpım, vektörel çarpımın bileşenler cinsinden ifadesi ...

Dosya tipi pdf
54 Görüntülenme
2 Sayfa

Newton Hareket Yasaları

On Dokuz Mayıs Üniversitesi FİZİK-I

fizik 1 ders notu, endüstri mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, on dokuz mayıs üniversitesi ders notları, 19 mayıs üniversitesi ders notları, içindekiler: newton hareket yasaları(1. ,2. ,3. yasa) mekanikte karşılaşılan kuvvet türleri( ağırlık kuvveti,yer çekimi kuvveti) , kütle çekim yasası(gravitasyon) , yüzeylerde normal kuvvet(N) , sürtünme kuvveti , iplerde gerilme kuvveti, ...

Dosya tipi pdf
60 Görüntülenme
6 Sayfa

Katü-Sinyaller ve Sistemler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sinyaller Ve Sistemler

sinyaller ve sistemleri ders notu, elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, karadeniz teknik üniversitesi ders notları, içindekiler: Sinyaller ve sistemler fourier dönüşümü,konvolüsyon ders notları, örnek sorular ve çözümleri, doğrusal zamanla değişmez sistemlerde fark denklemleri, fourier serileri, trigonometrik fourier serileri, üstel fourier serisi, fourier serisinin özellikleri, kayma özellikleri, fourier dönüşümü, fourier dönüşümünün ...

Dosya tipi pdf
43 Görüntülenme
32 Sayfa

Mikrodenetleyiciler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER

mikroişlemciler ders notu, mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler ders notu, elektrik-elektronik mühendisliği ders notları, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi ders notları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ders notları, içindekiler: mikro ccs c kotları, CCS C programlama dili, port giriş çıkış, çıkış ve bit, byte işlemleri, ...

Dosya tipi PDF
53 Görüntülenme
5 Sayfa

Tersine Mühendislik

Süleyman Demirel Üniversitesi Mekanik Ölçme

mekanik ölçme ders notu, mekatronik mühendisliği ders notları, teknoloji fakültesi ders notları, Süleyman Demirel Üniversitesi ders notları, içindekiler: tersine mühendislik, mühendislik yöntemlerinin sınıflandırılması, ileriye dönük mühendislik, forward engineering, tersine mühendislik, reverse engineering, tersine mühendislik uygulama sebepleri, tersine mühendislik için ver toplama yöntemleri, temaslı veri toplama yöntemleri, temassız veri toplama yöntemleri, nokta bulutunun ...

Dosya tipi pdf
74 Görüntülenme
10 Sayfa

Yapı Statiği II

Aksaray Üniversitesi Yapı Statiği II

yapı statiği ders notu, yapı statiği 2 ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Aksaray Üniversitesi ders notları, içindekiler: hiperstatik, hiperstatik sistem çeşitleri, hiperstatik derecesi, elastik şekil değiştirmeler, kuvvet yöntemi, hesaplama adımları, açı yöntemi, hiperstatik kafes sistemlerin kuvvet yöntemiyle çözümü, düğüm noktası hareketli sistemler, simetrik sistemlerin çözümü, düğüm noktası sabit sistemler, cross yöntemi, düğüm ...

Dosya tipi pdf
53 Görüntülenme
12 Sayfa

Ulaştırma Stajı

Aksaray Üniversitesi Yaz Stajı II

yaz stajı 2 ders notu, inşaat mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, Aksaray Üniversitesi ders notları, içindekiler: ulaştırma stajı staj defteri, ulaştırma stajı, toprak işleri-sanat yapıları, asfaltın tanımı ve çeşitleri, karayolu ile ilgili terimleri, sıyırma çalışması, menfez kazı çalışmaları, dolgu imalatı, standart sıkıştırma deneyi, menfez radye temel beton dökümü, sıyırma işleri,menfez donatı yerleşimi, kum konisi deneyi, menfez kalıplarının ...

Dosya tipi pdf
29 Görüntülenme
61 Sayfa

Yığma Duvarlarda Elastisite Modülü ve Malzeme Özelliği Tayini

Aksaray Üniversitesi Bitirme Tezi

bitirme tezi, inşaat mühendisliği bitirme tezi, mühendislik fakültesi bitirme tezleri, Aksaray Üniversitesi bitirme tezleri, içindekiler: yığma duvarlarda elastisite modülü ve malzeme özelliği tayini, giriş, konu ile ilgili literatür, elastisite teorisi, yığma yapılar konusunda literatürdeki bazı çalışmalar, doğrusal olmayan ve elastik ötesi davranışları belirlemeye yönelik çalışmalar, dinamik etkiler altındaki davranışları belirlemeye yönelik çalışmalar, depremlerde hasar görmüş ...

Dosya tipi pdf
39 Görüntülenme
22 Sayfa