Ders Notu Arama

Son eklenen ders notları (10278 ders notu)

BÜ Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Beykent Üniversitesi Veritabanı Yönetim Sistemleri

Bilgisayar Mühendisliği Veritabanı Yönetim Sistemleri ders notudur. Cengiz Örencik veritabanı yönetim sistemleri dersi ders notudur. Ödevleri ve çözümler ek olarak Quiz 1 ve Quiz 2 tüm grupların soru ve çözümleri Vize soru ve çözümleri Mevcuttur. Vizeden sonra işlenen konular not olarak mevcuttur. En son çözülen soru sınavda çıkmıştır.Veritabanı yönetim sistemleri ders notu içeriği:homeworks database q1 quiz 1 midterm decomposition ssn-name-address-hobby dependency preserving decomposition vtys ... Devamını Oku

BÜ Bilgisayar Grafikleri

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Grafikleri

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Grafikleri ders notudur. Zeynep Altan bilgisayar grafikleri dersi ders notudur. Finale kadar tüm notlar detaylı bir şekilde çizimli olarak anlatılmıştır. Vize ve finalde çıkan örnekler işaretlenmiş, verilen örnekler üzerinde gösterilmiştir. İsometrik aksonometrik izdüşüm, objenin yüzlerinin koordinat ekseni ile 30 derece açı yaptığı durumda, önce y ekseni etrafında sonra x ekseni etrafında döndürülmesi ile elde edilir. Bu iki döndürme sonunda objenin ... Devamını Oku

Bilgisayar Görüsü

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Görüsü

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Görüsü ders notudur. Ege Kipman bilgisayar görüsü dersi ders notudur. Görüntü piramidi, orjinal görüntünün pixellerinden artan bir dizide daha büyük pixelli görüntü oluşturmaya yarar. Böylelikle görüntünün bilgisayar ortamında depolanması ve sayısal görüntü işleme operasyonlarının daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi olanaklı hale gelir.Bilgisayar görüsü ders notu içeriği: Bütün sınav soru ve çözümler detaylı bir şekilde anlatımlı işlenmiştir. Notların ... Devamını Oku

TÜ Pazarlama İlkeleri Final

Trakya Üniversitesi Pazarlama İlkeleri

İşletme Pazarlama İlkeleri ders notudur. Pazarlama ilkeleri final ders notudur. Tutundurma, işletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarıdır.Pazarlama ilkeleri (ISL316) ders notu içeriği: tutundurma nedir? pazarlamada karar değişkeni olarak tutundurma tutundurma kavramı ve özellikleritutundurmanın artan önemi ve etkileri tutundurmada İletişim iletişim süreci modeli pazarlama iletişiminin ... Devamını Oku

TÜ Pazarlama İlkeleri Vize

Trakya Üniversitesi Pazarlama İlkeleri

İşletme Pazarlama İlkeleri ders notudur. Pazarlama ilkeleri vize ders notudur. Fiyat, alıcı ve satıcı arasındaki mübadelenin gerçekleşmesi için gerekli olan satın alma gücü olarak ifade edilir. Arz ve talebin karşılaştığı noktadır. Aracı kuruluşlar, rakipler, üretim faktörleri sahipleri, hüukümet ve işletmelerin diğer bölüm yöneticileri fiyat kararı üzerinde etkili olmaktadır.Pazarlama ilkeleri (ISL316) ders notu içeriği: pazarlama ilkeleri pazarlamanın yarattığı faydalar pazarlamanın tanımı, ... Devamını Oku

Veri Madenciliği

Beykent Üniversitesi Veri Madenciliği

Bilgisayar Mühendisliği Veri Madenciliği ders notudur. Cengiz Örencik veri madenciliği dersi ders notudur. Veri madenciliği, daha önceden bilinmeyen geçerli ve uygulanabilir bilgilerin geniş veritabanlarından elde edilmesi ve bu bilgilerin işletme kararları verilirken kullanılmasıdır.Veri madenciliği ders notu içeriği: Konular açıklamalı bir şekilde anlatılmıştır. İlk sayfalar slayttan konuyu anlamak için özet şeklindedir ve sınavda true/false şeklinde sorular gelebiliyor bu kısımları ... Devamını Oku

Mobil Uygulama Programlama

Beykent Üniversitesi Mobil Uygulama Programlama

Bilgisayar Mühendisliği Mobil Uygulama Programlama ders notudur. Mobil uygulama programlama derste işlenen konular ve slayttan çıkartılan özetlerden oluşan ders notudur. Fragment, aktiviteleri tekrar kullanılabilir parçalara ayırmaya yarar. Ayrılan her parçanın kendi hayat döngüsü vardır. Her fragment birbirinden bağımsız hareket eder.Mobil uygulama programlama ders notu içeriği: Her sınavda xml sorulmuştur. Sınava çalışan öğrencilere xml çalışmaları tavsiye edilir. fragment oluşturma debug ve ... Devamını Oku

Bilgisayar Ağları Çalışma Soruları

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Ağları ders notudur. Bilgisayar ağları çalışma sorularını içeren ders notudur. Bilgisayar ağları ders notu içeriği: Yıllara göre sınav sorularını ve quiz sorularını içerir. Soru cevap şeklindedir. Diğer bilgisayar ağları dersi arama kriterleri bilgisayar ağları ders notları,bilgisayar ağları pdf,bilgisayar ağları ders notları pdf,bilgisayar ağları özet,bilgisayar ağları konu anlatımı,bilgisayar ağları dersi,bilgisayar ağları konuları,bilgisayar ağları sınava ... Devamını Oku

Makine Öğrenmesi

Beykent Üniversitesi Makine Öğrenmesi

Bilgisayar Mühendisliği Makine Öğrenmesi ders notudur. 2017-2018 makine öğrenmesi dersi vize ders notudur. Çok katmanlı algılayıcılar, sadece doğrusal problemleri değil doğrusal olmayan problemleri de çözümler. Genellikle delta öğrenme kurallarını kullanarak öğrenme işlemi gerçekleştirilir.Makine öğrenmesi ders notu içeriği: Vize soru ve çözümleri içerisindedir ve işlenen tüm konular not alınmıştır. Final sınavına kadar işlenen tüm konular mevcuttur. Örnek sorular ve çözümler bulunmaktadır. ... Devamını Oku

FIZ138 Note 12

Hacettepe Üniversitesi Fizik II

Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi gauss law konusu ingilizce ders notudur.The steady-stade current that occurs after the alternating amf has been applied for same time.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:the series RLC cırcuit the current amplitude the phase constantresonanceDiğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları pdf,fizik 2 özet,fizik 2 konu anlatımı,fizik 2 dersi,fizik 2 konuları,fizik 2 sınava ... Devamını Oku

FIZ138 Note 11

Hacettepe Üniversitesi Fizik II

Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi ingilizce ders notudur. When we pull two charged particles of opposite signs away from each other, we say that the resulting electric potential energy is stored in the electric field of the particles.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:energy stored ın a magnetic field energy density of magnetic field mutual induction elecromagnetic oscillations and altenatind current lc oscillations refer to the ıllustiration & ... Devamını Oku

FIZ138 Note 10

Hacettepe Üniversitesi Fizik II

Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi electric potential konusu ingilizce ders notudur. İnduced electric fields are produced not by static charges but by a changing magnetic flux.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:electric potential inductors and ınductance inductance of a solenoid self-induction RL-circuitsDiğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları pdf,fizik 2 özet,fizik 2 konu anlatımı,fizik 2 dersi,fizik 2 ... Devamını Oku

FIZ138 Note 9

Hacettepe Üniversitesi Fizik II

Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi magnetic field konusu ingilizce ders notudur.Energy is always transferred to thermal energy during the process because of the electrical resistance of the loop.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:magnetic field due to currents magnetic field due to a current in a long straight wire magnetic field due to a current in a circular arc of wire force between two parallel currents ampere's law magnetic field outside a long ... Devamını Oku

FIZ138 Note 8

Hacettepe Üniversitesi Fizik II

Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 circulating carge particle konusu ingilizce ders notudur. The magnetic field tends to rotate the loop such that n is parallel to the fields.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:a circulating carge particlehalical pathscyclotrons and synclotronsproton synchotron magnetic force an a current carrying line circular loopmagnetic dipole momentDiğer fizik 2 dersi arama kriterlerifizik 2 ders notları,fizik 2 pdf,fizik 2 ders notları ... Devamını Oku

FIZ138 Note 7

Hacettepe Üniversitesi Fizik II

Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi circuit konusu ingilizce ders notudur. All of the resistances have the same potential differance v.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği: circuits DC direct current circuits pumping the charges battery calculating the current in single-loop circuit other single-loop circuits resistances in series potential difference between two points powe, potential and EMF multiloop circuits resistances in parallel the voltmeter & ... Devamını Oku

FIZ138 Note 6

Hacettepe Üniversitesi Fizik II

Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi current and resistance konusu ingilizce ders notudur. When the conductor does not have a current through it, the conduction electrons move randomly such that the net displacement is zero.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği: current and resistance electric current current density streamlines drift speed resistance & resistivity calculating resistance from resistivity variation with temperature ohm's law a ... Devamını Oku

FIZ138 Note 5

Hacettepe Üniversitesi Fizik II

Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi sığaç konusu ingilizce ders notudur. Capacitor, a device in which electrical energy can be stored.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:capacitance calculating the capacitance calculating the potential difference parallel plate capacitor a cylindirical capacitor a spherical capacitor an ısolated sphere capacitors in parallel and in series energy density capacitor with a dielectric dielectrics and gauss law sığaç ... Devamını Oku

FİZ138 Note 4

Hacettepe Üniversitesi Fizik II

Bilgisayar Mühendisliği Fizik II ders notudur.1. sınıf 2. dönem fizik 2 dersi elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel dipol konusu ingilizce ders notudur.An excess charge placed on an isolated conductor will distribute itself on the surface of that conductor so that all parts of the conductor.Fizik 2 (FİZ138) ders notu içeriği:potential electric potential energy electric potential equipotential surfaces calculating the potential from the field potential due to a point charge potential due ... Devamını Oku

Cerrahi Hastalıklar ve Bakımı-Yanıklar

Bitlis Eren Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği

Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği ders notudur. Cerrahi hastalıkları ve hemşireliği yanık konusu ders notudur. Greftleme,​ 3. derece yanıklarda ve cilt altı yağ dokusunun derinlerine uzanan yanıklarında cerrahi eksizyon sonrası eksize edilen alanın mümkünse hastadan alınan otogreft ile mümkün değilse geçici kapatma örtüleriyle kapanması işlemidir. Cerrahi hastalıkları ve hemşireliği (HEM0222) ders notu içeriği: yanıkta cerrahi bakım yanıkta cerrahi girişimler eskaratomi ... Devamını Oku

Cerrahi Hastalıklar ve Bakımı-Sistem Hastalıkları

Bitlis Eren Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği

Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği ders notudur. Cerrahi hastalıkları ve hemşireliği cerrahi sistem hastalıkları konusu ders notudur. Prehepatik sarılık, karaciğer hücreleri sağlam olduğu halde eritrositlerin yıkımının bulunması nedeni ile fazla bilirubin açığa çıkmasıdır.Cerrahi hastalıkları ve hemşireliği (HEM0222) ders notu içeriği: cerrahi sistem hastalıkları mide ca kolonrektal kanserler kolon ca kolostomi stoma karaciğer ca hepatosit hepatosellüler ca sarılık ve sarılık ... Devamını Oku