Ders Notu Arama

Son eklenen ders notları (9970 ders notu)

Toraks Kafesi

Gazi Üniversitesi Anatomi

Diş Hekimliği Anatomi ders notudur. 1. sınıf anatomi toraks kafesi konusu ders notudur. Göğüs kafesinin üst tarafındaki girişine opertura thoracis superior, alttaki çıkıntısına opertura thoracis inferior denir.Anatomi (ANT201) ders notu içeriği: toraks kafesi toraks duvarı kasları toraks duvarı beslenmesi toraks duvarı lenf drenajı mediastinum mediastinum bölümleri mediastinum superius mediastinum inferius mediastinum anterius mediastinum medium mediastinum pasterius Diğer anatomi dersi arama ... Devamını Oku

Endodonti Ders Notu

Adnan Menderes Üniversitesi Endodonti

Diş Hekimliği Endodonti ders notudur.2. Sınıf endodonti ders notudur. Pulpa, dentinle çevrili boşluğu dolduran gevşek bağ dokusudur. Apikal foramen, kan damarları ve sinirlerin pulpaya girdiği ve çıktığı açıklıktır. Foramenlerin en büyüğü apikal foramen,küçük olanlar ise aksesuar foramendir.Endodonti ders notu içeriği:pulpanın embriyolojisi ve histolojisi dişin gelişim aşamaları pulpa nedir ? pulpanın zonları pulpanın hücreleri ve hücre dışı bileşenleri ve sinirleri pulpanın anatomisi pulpa ... Devamını Oku

Anatomi Kardivasküler ve Solunum Sistemi

Adnan Menderes Üniversitesi Anatomi

Diş Hekimliği Anatomi ders notudur.2. sınıf anatomi dersinde görülen kardivasküler ve solunum sistemin özet halinde ders notudur.Kalbin yapısında olan oluşumları atrium ve ventriculusları ayrıca kalbin iskeletini, kalp kapaklarının projeksiyonunu, kalbin tabakalarını ilk iki sayfa notumda görebilirsiniz.Diğer 2 sayfa notta ise solunum sistemiyle ilgilidir, solunum yollarının damarsal sinirsel oluşumları hangi damar ve sinirleri içerdikleri ayrıca sinüslerin de damar sinir oluşumları kısaca ... Devamını Oku

KOAH

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği

Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği KOAH konusu ders notudur. KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH) esas olarak bronşlarda irreversbl obstrüksiyonla karakterize kronik bir hastalıktır.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:KOAH risk faktörleri KOAH belirti ve bulguları KOAH tedavi planı KOAH tedavisi KOAH hemşirelik bakımı KOAH rehabilitasyonu KOAH komplikasyonları KOAH hemşirelik tanılarıDiğer iç ... Devamını Oku

İç Hastalıkları Hemşireliği Solunum Hastalıkları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği

Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği solunum hastalıkları konusu ders notudur. Torasentez, tanı ya da tedavi amaçlı plevral boşluğa göğüs duvarından bir iğne ile girilerek plevral sıvı ve havanın alınmasıdır.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:balgam çıkarma seröz balgam hemşirelik girişimleri dispne hemoptizi stridor siyanoz göğüs ağrısı tanı yöntemleri torasentez bronkoskopi biyopsi Diğer iç hastalıkları ... Devamını Oku

İç Hastalıkları Hemşireliği Solunum Sistemi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği

Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği solunum sistemi konusu ders notudur.Solunum, atmosfer gazlarının solunum sistemi ve kan aracılığı ile dokulara ulaşması, kimyasal reaksiyonla hücrelere girmesi ve burada oluşacak gazların tekrar kan ve solunum sistemi yoluyla atmosfere atılması olayıdır.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:solunum sisteminin yapısı,fonksiyonları ve değerlendirilmesi solunum nedir ? ... Devamını Oku

Diyabetin Gebeliğe Etkileri

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte diyabet hakkında devam ders notudur. Tip I diyabetik annelerin bebeklerinde makrosomiya sık görülen bir durumdur. Annenin yüksek kan glikoz düzeyi plasenta aracılığı ile fetusa geçerek, fetal pankreasın uyarılmasına ve fazla insulin salgılanmasına neden olur. Bu durum karbonhidratların daha çok kullanılması ve yağların depolanması ile sonuçlanır. Aynı zamanda fazla ... Devamını Oku

Gebelik ve Diyabet

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte diyabet hakkında ders notudur. Diabetes Mellitus (DM) tüm dünyada en sık rastlanan endokrin hastalıktır. Etyolojisinde; endojen insülinin mutlak veya göreceli eksikliği veya periferik etkisizliği söz konusudur. Bunun sonucu olarak karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozuklukları, kapiller membran değişiklikleri ve hızlanmış arteriosklerozis oluşur. ... Devamını Oku

Gebelikte Tarama ve Testler

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte hem anne hem de fetüs için yapılan taramalar testler hakkında ders notudur. Gebelik ayı, doğum ağırlığı ve organların gelişmesi mutlaka birbirine paralel seyretmeyebilir. Bu nedenle, fetusun akciğer olgunluğunun amniyotik mayi ile saptanması gerekir. Risk altında olan bir gebenin takibinde, doğum eylemi başlamadan ve fetus terme ulaşmadan önce gebeliğin sona ... Devamını Oku

Fetal Sağlığı Değerlendirme

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte hem anne hem de fetüs için yapılan taramalar testler hakkında ders notudur. Yüksek riskli gebeliklerde anne, fetus/yenidoğanın morbitide ve mortalite riski çok yüksektir. Gebeliğin erken döneminde risk tanılanması anne ve yenidoğanın sağlığına olumlu katkı sağlamaktadır. Kadın sağlığı hastalıkları ve doğum hemşireliği (HEM301) ders notu içeriği:fetal sağlığı ... Devamını Oku

Üreme ve Cinsel Sağlık

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakkında ders notudur.Geleneksel olarak kadının üremeyle ilgili sağlık sorunları daha çok kadının doğurganlığı ile ilgili fiziksel sorunlara yöneldiği için bu hizmetler “ana çocuk sağlığı ve aile planlaması” çerçevesinde ele alınırdı. Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansından (1994) sonra kadının sağlık gereksinimlerinin sadece anne olarak değil, onun ... Devamını Oku

Gebelikte Anne Fizyolojisi 2. Bölüm

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte anne fizyolojisi devam ders notudur. Gebelikte anne ve fetusun artan oksijen ihtiyacına bağlı olarak tiroid fonksiyonları artar ve tiroid bezleri büyür. hCG’nin etkisi ile ilk iki trimestirde TSH yüksek seyreder, son trimestirde düşer. Gebeliğin ilk trimestirinde böbreklerden atılan iyodu kompanse etmek için tiroid daha fazla çalışır.Kadın sağlığı hastalıkları ve doğum ... Devamını Oku

Gebelikte Anne Fizyolojisi 1. Bölüm

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte anne fizyolojisi konusu ders notudur. Üçüncü trimestirde anneyedaha fazla rahatsızlık veren, kanın intervillöz aralığa doğru hareketini stimüle etmeye yardımcı olan kontraksiyonlara braxton-hicks kontraksiyonları denir.Kadın sağlığı hastalıkları ve doğum hemşireliği (HEM301) ders notu içeriği:gebelikte anne fizyolojisi gebelikte anne üreme sistemi chadwicks işareti ... Devamını Oku

Erken Membran Rüptürü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği erken membran rüptürü konusu ders notudur.Erken membran rüptürü, Doğum eylemi başlamadan membranın (amniyon ve koriyon zarı) rüptür olmasıdır. EMR 37. gebelik haftasının altında meydana gelirse bu durum prematüre erken membran rüptürü (PEMR) denir. EMR tüm gebeliklerin % 10’unda görülür. Vakaların % 80 i termde meydana gelir. Kadın sağlığı hastalıkları ve doğum hemşireliği ... Devamını Oku

Son Trimestir Kanamaları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği son trimestir kanamaları konusu ders notudur.Plasenta previa, normal şartlarda uterusun yukarı kısımlarında yerleşen ve gelişen plasentanın çeşitli nedenlerle alt segmente yerleşmesi plasenta previa (previa:latince "yolu tıkayan", burada yol-doğum kanalıdır) olarak tanımlanır. Plasenta previa‘ nın en büyük tehlikesi ciddi olabilen kanamalara yol açması ve bebeğin doğum kanalına ... Devamını Oku

Gestasyonel Trofoblastik Hastalık

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gestasyonel trofoblatik hastalık konusu ders notudur.Kompleyt mol, maternal genetik materyal içermeyen ve boş yumurta olarak adlandırılan ovum gelişir. Haploid sperm (23X) boş bir yumurta hücresini döllemiştir ve ilk hücre bölünmesinden önce kromozomlar dublike olmuştur (46XX). Bu kromozomların hepsi babaya aittir. Embriyo erken dönemde ölür. Hidropik veziküller, ... Devamını Oku

Riskli Gebelikler Abortus

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3. sınıfta kadın doğum hemşireliği abortus konusu ders notudur.Abortus, gebeliğin 20. haftadan önce son bulmasına veya 500 gramdan az ağırlığı olan fetüsün doğmasına abortus (düşük) denir. Kadın sağlığı hastalıkları ve doğum hemşireliği (HEM301) ders notu içeriği:abortus abortusların görülme sıklığı abortusların oluşum nedenleri spontan abortus tipleri abortus imminens bakım abortus compleyt abortus inkompleyt ... Devamını Oku

Riskli Gebelikler İlk Trimestr

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği ilk trimestir kanamaları hakkında başlangıç ders notudur.Tubal abortus ya da tubal rüptür olana kadar teşhis edilmemiş olan ektopik gebeliklerde maternal mortalite hızı yüksek olduğu için, hemşirelerin bu gebelik komplikasyonunun belirti ve bulgularına karşı farkında olmaları önemlidir. Bu nedenle; doğurganlık çağındaki künt, sızı şeklindeki pelvik ağrı ve/veya keskin omuz ... Devamını Oku

Makine Mühendisliği Kimya Ders Notu

Kırıkkale Üniversitesi Kimya

Makine Mühendisliği Kimya ders notudur.1 . sınıf Adnan hocanın kimya dersi 2017 ders notudur. Gazlar, sabit hızla gelişigüzel ve doğrusal harekete sabit çok küçük çok sayıda taneciklerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Gaz molekülleri birbirinden çok uzaktır. Yani gaz hemen hemen bir boşluk olarak düşünülebilir. Kimya (KİM101) ders notu içeriği: gazların kinetik teorisi Dalton kısmi basınçlar kanunu Graham difüzyon kanunu sıvılar ve katılar hidrojen bağları adlandırma çözeltiler kimyasal ... Devamını Oku

Calculus-1 Recitation Week 8

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Calculus I

Makina Mühendisliği Calculus I ders notudur.Calculus 1 (ODTÜ'de adı Ma119) dersinin 8. hafta recitation (hocaların sınavlara yönelik soru çözdüğü ders) notlarıdır.Extreme value theorem, ıf f cont an a closed and finite interval (a,b) the f attains and abs max and min value.Calculus 1 (MATH119) ders notu içeriği:extreme value theorem the graph of the functions asymptotes 2 adet soru ve cevap bulunmaktadır.Diğer calculus 1 dersi arama kriterlericalculus 1 konuları,calculus 1 pdf,calculus 1 ders ... Devamını Oku