Üniversite, Ders veya Not başlığı ile arama yapabilirsiniz

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notlarını pdf word olarak indirebilirsiniz

Türkiye’nin en büyük ders notu indirme sitesi
Arama sonuçları : Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arama sonuçları toplam sayfa:3

Ders notlarını indirebilirsiniz

Kimyasal Metalurji Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Kimyasal Metalurji ders notu, Kimyasal Metalurji ders notu indir, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları indir, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Demir dışı metaller ve ekstaktif metalurji, en eski metal üretimi, genel metal kazanım proses akışı, cevher,enerji kaynakları ve katkılar, üretilen önemli metaller, mineraller, önemli mineraller, önemli metallerin mineral kaynakları, üretici ülkeler ve cevher üretimleri, dünya boksit üreticileri, boksit,alüminyum üretim bölgeleri, enerji kaynakları,payları, kullanılan katkılar, cevher hazırlama, kırma ve öğütme, ayırma, eleme, manyetik seperasyon, florasyon, redüksiyon hazırlama, kavurma, kavurma reaksiyonları, çok katlı kavurma fırını, akışkan yatak, kurşun konsantrelerinin sinterlenmesi, sinter bandı,kesit, sinter bandı,sıcaklık dağılımı, sinter özellikleri, basınçlı sinterleme, peletleme, tambur peletleme, briketleme, liçleme, redüksiyon, boudourd diyagramı, ham demir ve kurşun karşılaştırması, kalay fırını, alüminyum elektrolizi, örnek sorular ve çözümleri, Ders: 217 - KİMYASAL METALURJİ Bölüm: / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Malzeme Seçimi Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Malzeme Seçimi ders notu, Malzeme Seçimi ders notu indir, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları indir, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: demir sementit faz diyagramı, Fe/C ve Fe/Fe3C faz diyagramı, çelik için önemli sıcaklıklar, çelik, ferrit,sementit, perlit, ledeburit, ostenit, ötektoid altı çelikler, ötektoid üstü çelikler, dökme demir, beyaz DD, kır dökme demir, kır dökme demirin yapısı, temper dökme demir, Ders: 325 - MALZEME SEÇİMİ Bölüm: / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Malzeme Seçimi - Çeliklerin Sınıflandırılması ve Çelik Standartları Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Malzeme Seçimi ders notu, Malzeme Seçimi ders notu indir, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları indir, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Çeliklerin Sınıflandırılması ve Çelik Standartları, çelik türleri, uluslararası çelik standartları, karbon çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, örnekler, yüksek alaşımlı çelikler, örnnekler, SAE Standartları, MKE kurumu standartları, Ders: 325 - MALZEME SEÇİMİ Bölüm: / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Malzeme Seçimi - Çeliklerde Isıl İşlemin Esasları Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Malzeme Seçimi ders notu, Malzeme Seçimi ders notu indir, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları indir, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Çeliklerde Isıl İşlemin Esasları, ısıl işlemler, faz dönüşümleri, zaman-sıcaklık dönüşüm diyagramları, yayınmalı dönüşümler, yayınmasız dönüşümler, perlit, kaba perlit, ince perlit, beynit, üst beynit, alt beynit, martenzit, kritik soğutma hızı, ötektoit çelik, ötektoit altı çelik, ötektoit üstü çelik, su verme, su verme ortamları, su verme çeşitleri, doğrudan su verme, kesintili su verme, martemperleme, ostemperleme, sıfır altı soğutma işlemi, su verme çatlakları, toklaştırma yöntemleri, Jominy deneyi, Ders: 325 - MALZEME SEÇİMİ Bölüm: / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Malzeme Seçimi - Isıl İşlemler Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Malzeme Seçimi ders notu, Malzeme Seçimi ders notu indir, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları indir, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: demir esaslı malzemeler, ısıl işlem, çeliklere ısıl işlem uygulanmasının amaçları, tavlama, sertleştirme, sıcaklık-zaman diyagramı, tavlamalar, difüzyon tavlaması, tane irileştirme tavlaması, gerilme giderme tavlaması, yeniden kristalleştirme tavlaması, yumuşatma tavlaması, normalleştirme tavlaması, Ders: 325 - MALZEME SEÇİMİ Bölüm: / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Malzeme Seçimi - Yüzey Sertleştirme İşlemleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Malzeme Seçimi ders notu, Malzeme Seçimi ders notu indir, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları indir, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Yüzey Sertleştirme İşlemleri, yüzey sertleştirme işlemlerinin sınıflandırılması, sınırlı ısıtma işleminin uygulandığı yöntemler, alevle yüzey sertleştirme, indüksiyonla yüzey sertleştirme, daldırma yöntemi ile yüzey sertleştirme, elektron bombardımanı ve laser yöntemi ile sertleştirme, kimyasal bileşimin değiştirildiği yöntemler, sementasyon (karbonlama), katı ortamda sementasyon, sıvı ortamda sementasyon, gaz ortamda sementasyon, nitrasyon, sıvı ortamda nitrasyon, sementasyon ve nitrasyon yüzey sertleştirme yöntemleri arasındaki farklar, plazma nitrasyon, karbonitrasyon, sülfonitrasyon, borlama, CVD yöntemi, yüzey sertleştirme metodu seçim kriterleri, Ders: 325 - MALZEME SEÇİMİ Bölüm: / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Malzeme Seçimi - Alaşım Elementlerin Çelik Yapısına Etkisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Malzeme Seçimi ders notu, Malzeme Seçimi ders notu indir, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları indir, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Alaşım Elementlerin Çelik Yapısına Etkisi, karbon, mangan, silisyum, kükürt, fosfor, krom, nikel, molibden, vanadyum, wolfram, niobyum, titanyum, kobalt, alüminyum, bor, bakır, azot, alaşım elementlerinin Fe-C diyagramına etkileri, elementlerin ötektoid noktaya etkileri, alaşım elementlerinin dağılımı, effects on transformation diagrams, examples, effect on ferrite hardness, effect on martensite tarnsformation temperature, nitride-forming elements, effect on tempering, the formation of alloy carbides, examples, Ders: 325 - MALZEME SEÇİMİ Bölüm: / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Malzeme Seçimi - Mukavemet Artırıcı İşlemler Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Malzeme Seçimi ders notu, Malzeme Seçimi ders notu indir, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları indir, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Mukavemet Artırıcı İşlemler, malzemelerin mukavemet arttırıcı işlemleri, alaşım sertleşmesi, katı eriyik sertleşmesi, yer alan katı eriyiği, arayer katı eriyiği, Hume-Rothery kaideleri, ikinci faz sertleşmesi, çökelme sertleşmesi, çökelme sertleşmesi kademeleri, solüsyona alma, su verme, yaşlandırma, çökelme sertleşmesinin önemi ve uygulama alanları, dipersiyon sertleşmesi, soğuk işlem, toparlanma, yeniden kristalleşme, tane büyümesi, tane boyutunu küçültme, tane boyutu ve akma arasındaki ilişki, Hall Partch bağıntısı, deformasyon yaşlanması, martensitik dönüşüm, radyasyonla sertleştirme, Ders: 325 - MALZEME SEÇİMİ Bölüm: / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Malzeme Seçimi - Aşırma Hasarları Afyon Kocatepe Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Malzeme Seçimi ders notu, Malzeme Seçimi ders notu indir, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları indir, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: aşınma hasarları, sürtünme, aşınma, aşınmanın temel unsurları, tribolojik sistem, aşınma mekanizmaları, adhezif aşınma, yapışma aşınması, adhesive aşınma örneği, adhezif aşınmanın önlenmesi, abrasive aşınma, abrazif aşınma örneği, abrazif aşınmanın önlenmesi, yorulma aşınması, yorulma aşınma örneği, erozif aşınma, erozif aşınma örnekleri, örgütmeli aşınma, örgütmeli aşınma örneği, oymalı aşınma, oymalı aşınma örneği, kazımalı aşınma, kazımalı aşınma örneği, korozif aşınma, korozif aşınma örneği, Ders: 325 - MALZEME SEÇİMİ Bölüm: / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kredi: 25
Detaylar     Göz at

Arama sonuçları toplam sayfa:3
Derslerini kurtaracak tüm Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notları burada. Afyon Kocatepe Üniversitesi ders notlarını indir.


Dersleri Kurtaran Adam'ı Facebook'ta takip et        MasterCard  Visa Mobil Odeme Avea Turkcell Vodafone Mikro Odeme