Ders Notu Arama

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ders notu arama sonucu (15 ders notu)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final 2.Hafta

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ders notları, bandırma 17 eylül üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, içindekiler: birebir ses kayıtlarından oluşturulmuş notlardır. sadakat borcu, emir ve talimatlara uyma borcu, işverenin borçları, ücretin ...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final 1.Hafta

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notları, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ders notları, bandırma 17 eylül üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi ders notları, siyaset bilimi ve kamu yönetimi iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, içindekiler: birebir ses kayıtlarından oluşturulmuş notlardır. iş sözleşmesinden doğan borçlar, ödünç iş ilişkisi, işçinin ifa edeceği iş, işçinin ifa ...

Yem Katkı Teknolojisi

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Yem Katkı Mad. Teknolojisi

yem katkı maddeleri teknolojisi ders notu, yem katkı maddeleri ve biyoteknoloji dersi için ders notu, içindekiler: yem katkı maddeleri ve biyoteknoloji, yem katkı maddelerinin tanımı ve sınıflandırılması ile yem katkı maddelerinin kullanımında aranan koşullar, yem katkı maddelerinin tanımı ve sınıflandırılması, yem katkı maddelerinin kullanımında aranan koşullar, yem teknolojisi ile ilgili yem katkı ...

Rasyon Hazırlama Yöntemleri

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rasyon Hazırlama Yöntemleri

rasyon hazırlama teknikleri ders notu, içindekiler: rasyon, yetersiz beslenme, dengesiz beslenme, organizma, rasyon hazırlanmasını etkileyen etmenler, hayvanın yem tüketimi ve enerji-besin madde gereksinimi ile ilgili etmenler, yem ile ilgili etmenler, ekonomi ile ilgili etmenler, sağlıkla ilgili etmenler, rasyon hazırlamada izlenen yol, beslenme standartlarından yararlanırken dikkat edilecek noktalar, rasyonun yapılması, rasyon hazırlamada bilgisayar kullanılması, beside kuru ...

Kasaplık Hayvanlar

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kasaplık Hayvanlar

kasaplık hayvanlar ders notu, içindekiler: kasaplık hayvan ırkları konusunda detaylı bilgi, kasaplık büyükbaş, sımmental, simental, simental sığır ırkının özellikleri, simental sığırlarda verim, simental hayvanların diğer özellikleri, charolaıs, şarole, şarole ırkının dış görünüm ve diğer özellikleri, şarole ırkı sığırlarda verim, lımousin, limuzin, limuzin sığır ırkı, limuzin sığır ırkının özellikleri, limuzin sığır ırkının verim özellikleri, hereford, hereford sığırı verim ...

Uluslararası İlişkiler Teorileri 2: Akımlar ve Özellikleri

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Teo.II

uluslararası ilişkiler teorileri 2 ders notu, içindekiler: pozitivizm, Augusto Comte, John Stuart Mill, mantıkçı empirizm, viyana çevresi, neo pozitivizm, eleştirel rasyonalizm, Kral Popper, Thomas S. Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, ...

Matematik 2 - Bölüm 2

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 2. bölüm, çok değişkenli fonksiyonlar,çok değişkenli fonksiyonlarda limit kuramı,çok değişkenli fonksiyonlarda türevlenme,bir sürü çözümlü örnek, ...

Matematik 2 - Bölüm 8

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 8. bölüm, örnek sorular ve çözümleri, ...

Matematik 2 - Bölüm 7

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 7. bölüm, iki katlı integraller,çözümlü örnekler, ...

Matematik 2 - Bölüm 6

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Matematik II

matematik 2 ders notu, içindekiler: matematik 2 ders notu 6. bölüm, çok değişkenli fonksiyonlarda ortalama değer teoremi,çok değişkenli fonksiyonlarda taylor teoremi,fonksiyonların bağımlılığı,çok değişkenli fonksiyonlarda max ve min,bir sürü çözümlü örnek, ...