Ders Notu Arama

Ege Üniversitesi ders notu arama sonucu (118 ders notu)

Ege Üniversitesi Genel Kimya Yaz Okulu

Ege Üniversitesi Genel Kimya-I

genel kimya ders notu, genel kimya 1 ders notu, genel kimya I ders notu, kimya ders notları, fen fakültesi ders notları, Ege Üniversitesi ders notları, ege üniversitesi kimya ders notları, ege üniversitesi genel kimya 1 ders notu, kimya bölümü genel kimya 1 ders notu, içindekiler: Genel Kimya 1 vizeye kadar notları, Prof. Dr. Sevil İrişli'nin dersinde tutulmuş notlardır. Kimya, Biyoloji, Ziraat Mühendisliği, Su ürünleri,Süt ürünleri birçok bölümün ortak dersidir. genel kimya ...

E1B1 BAS3

Ege Üniversitesi EVRE 1 ENTEGRE BLOK 1

evre 1 entegre blok 1 ders notu, tıp ders notları, tıp fakültesi ders notları, Ege Üniversitesi ders notları, ege üniversitesi tıp ders notları, tıp e1b1 ders notu, içindekiler: Ege Üniversitesi Tıp 1.sınıf e1b1 bas3, hücre ölümleri, intihar eşiği, nekroz, apoptoz, apoptoz vs. nekroz, apoptoz nasıl uyarılır, apoptozun indüklenmwai, apoptozun inhibitörleri, ölüm aktivatörleri, apoptoz mekanizması, apoptozun modülatörleri, apoptotik yolaklar, apoptozun internal sinyal ile ...

Ege Üniversitesi Organik Kimya

Ege Üniversitesi Organik Kimya

organik kimya ders notu, organik kimya 1 ders notu, organik kimya I ders notu, eczacılık ders notları, eczacılık fakültesi ders notları, Ege Üniversitesi ders notları, ege üniversitesi eczacılık ders notları, içindekiler: organik kimya, organik, anorganik, kimyanın doğuşu, organik madde nasıl oluşur, elementer kompozisyon, izomeri, molekül ağırlığı, atomlar arası bağ türü, spin hareketi, periferik elektronlar, orbital, p orbitalleri, ...

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Vize-Final

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ders notu, radyo,televizyon ve sinema ders notları, iletişim fakültesi ders notları, ege üniversitesi ders notları, radyo,televizyon ve sinema sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ders notu, ege üniversitesi sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ders notu, içindekiler: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema-Halkla İlişkiler-Reklamcılık-Gazetecilik 2. sınıf Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersi Vize-Final notlarıdır.Notlar ...

Kitle İletişim Kuramları Vize Notları

Ege Üniversitesi Kitle İletişim Kuramları

kitle iletişim kuramları ders notu, radyo,televizyon ve sinema ders notları, iletişim fakültesi ders notları, ege üniversitesi ders notları, radyo,televizyon ve sinema kitle iletişim kuramları ders notu, ege üniversitesi kitle iletişim kuramları ders notu, içindekiler: Ege Üniversite İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema-Reklamcılık-Halkla İlişkiler 2.sınıf Kitle İletişim Kuramları dersi vize için defter notudur.Notlar bana ait olmakla birlikte kendi yazım ve notlarımdır. Notun içinde defter ...

Pazarlama Vize Notları

Ege Üniversitesi PAZARLAMA

pazarlama ders notu, pazarlama dersi vize ders notu, içindekiler: pazarlamanın 4 P'si,maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi,yeniden pazarlama,senkronize pazarlama,pazarlamama,yeşil pazarlama,fordizm,niş pazarlama,modern pazarlama anlayışı,küresel düşün yerel davran,ikame mal,modern pazar anlayışı,klasik koşullanma,edimsel koşullanma,tüketim malları,kolayda mallar,beğenmeli mallar,özelliği olan mallar,malların yaşam süreci,tanıtma dönemi,gelişme dönemi,gerileme dönemi,doyma dönemi,olgunluk ...

Sosyal Psikoloji Final Notları

Ege Üniversitesi SOSYAL PSİKOLOJİ

sosyal psikoloji ders notu, içindekiler: sosyal psikoloji dersi,ege üniveristesi iletişim fakültesi halkla ilişkiler ve tanıtım 1. sınıf,hocası hanifi kurt,mümkün olduğunca kısa ama net bir ders notu.faydalı olacağını düşünüyorum. bilişsel çelişki,manipülasyon,zoraki kabul durumunda manipülasyon,güç kaynakları ve tipleri,gruplararası ilişkiler,kategorizasyon iç ve dış grup,kategorilendirmenin işlevleri,stereotipler,önyargı ve ayrımcılık,ayrımcı pratikler,önyargı ve ayrımcılığın ...

International Politics-Globalization

Ege Üniversitesi Internatıonal Polıtıcs

international politics ders notu, içindekiler: international politics, globalization, What is international politics?, What is world politics?, How major theories look at globalization particularly?, What is the globalization?, Patterns of Contemporary Globalization (Dimention), Historical development of globalization in terms of three waves, (Age of Discovery 1450-1850, Major Expansion of European Empires 1850-1945, Technological Developments 1960-onwards), Globalization and Its ...

Ahşap Yapılar

Ege Üniversitesi YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEMLER

yapılarda taşıyıcı sistemler ders notu, içindekiler: ahşap yapılar, ahşap yapıların tarihçesi, ahşap yapıların yararlı tarafları, ahşap yapıların sakıncalı tarafları, malzemeler, şartnameler, rutubet miktarının tayini, elastisite ve kayma modülleri, emniyet gerilmeleri, eğik kuvvet halinde emniyet gerilmeleri, ahşabın rutubet miktarına göre sınıflandırılması, ahşabın kalitesine göre sınıflandırılması, sınıflandırmada esas olan önemli hususlar, rüzgar yükü, ahşap birleşimleri ve ...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Coğrafyası

Ege Üniversitesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Coğrafyası

doğu ve güneydoğu anadolu coğrafyası ders notu, içindekiler: 4.sınıf 2.dönem doğu ve güneydoğu anadolu coğrafyası dersi vize-final konuları, doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinin genel özellikleri, coğrafi özellikleri,devlet sınırları,iklim özellikleri, tarımsal özellikler,sanayi faaliyetleri, bölgelerin nüfusu ve dağılışı, kentsel ve kırsal nüfus özellikleri,iç ve dış göçler, hayvan dağılımı, ...