Ders Notu Arama

Trakya Üniversitesi ders notu arama sonucu (63 ders notu)

Python Programlama

Trakya Üniversitesi PYTHON PROGRAMLAMA

python programlama ders notu, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri ders notları, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ders notları, Trakya Üniversitesi ders notları, trakya üniversitesi keşan yusuf çapraz uygulamalı bilimler yüksekokulu ders notları, keşan yusuf çapraz uygulamalı bilimler yüksekokulu python programlama ders notu, trakya üniversitesi python programlama ders notu, trakya üniversitesi bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri ders ...

Temel Hukuk Ders Notu

Trakya Üniversitesi TEMEL HUKUK

temel hukuk ders notu, yerel yönetimler ders notları, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ders notları, Trakya Üniversitesi ders notları, trakya üniversitesi yerel yönetimler ders notları, yerel yönetimler temel hukuk ders notu, içindekiler: temel hukuk bilgileri, kişi kavramı ve ehliyet türleri, gerçek kişi, gerçek kişiliğin son bulması halleri, kişiliğin korunması, kişilik hakkı, tüzel kişi, tüzel kişilerde hak ehliyeti, ehliyet türleri, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, fiil ehliyeti ...

Hukukun Dalları

Trakya Üniversitesi TEMEL HUKUK

temel hukuk ders notu, yerel yönetimler ders notları, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ders notları, Trakya Üniversitesi ders notları, trakya üniversitesi yerel yönetimler ders notları, yerel yönetimler temel hukuk ders notu, içindekiler: hukukun dalları, kamu hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku, vergi hukukunun ilkeleri, vergi türleri, yargılama hukuku, muhakeme hukuku, icra-iflas hukuku, devletler genel hukuku, özel hukuk, medeni hukuk, özel aile ...

Trakya Ünivesitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Ders Notu

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 2 ders notu, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi II ders notu, aitt ders notu, türk dili ve edebiyatı ders notları, edebiyat fakültesi ders notları, Trakya Üniversitesi ders notları, trakya üniversitesi türk dili ve edebiyatı ders notları, içindekiler: atatürk dönemi dış politikası, atatürk dönemi dış politikası özellikleri, 1923-1930 dönemi dış politikası, musul meselesi, ankara anlaşması, yabancı okullar sorunu, nüfus mübadelesi, 1930-1939 ...

Trakya Ünivesitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Ders Notu

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 2 ders notu, atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi II ders notu, aitt ders notu, türk dili ve edebiyatı ders notları, edebiyat fakültesi ders notları, Trakya Üniversitesi ders notları, trakya üniversitesi türk dili ve edebiyatı ders notları, içindekiler: TBMM Dönemi, Lozan Barış Antlaşması, sınırlar, azınlıklar, kapitülasyonlar, ermenistan sorunu, borçlar, savaş tazminatı, patrikane, boğazlar, lozan barış antlaşmasının önemi, lozan barış ...

Türk Mitolojisi

Trakya Üniversitesi Halk Edebiyatı V

halk edebiyatı ders notu, halk edebiyatı 5 ders notu, halk edebiyatı V ders notu, türk dili ve edebiyatı ders notları, fen-edebiyat fakültesi ders notları, Trakya Üniversitesi ders notları, trakya üniversitesi türk dili ve edebiyatı ders notları, içindekiler: mitoloji ders notu, mitoloji final çalışma notları, türklerde tanrı anlayışı, türklerde tanrı kavramı, umay, ana maygıl, akana, ayıt, erlik, türklerde kozmik ırklar, al karısı, türklerde zamana ve mekana ait ...

Kişilerarası İletişim

Trakya Üniversitesi İletişim Teknikleri

iletişim teknikleri ders notu, uluslararası ticaret ders notları, keşan yusuf çapraz uygulamalı bilimler yüksekokulu ders notları, trakya üniversitesi ders notları, trakya üniversitesi uluslararası ticaret ders notları, içindekiler: kişilerarası iletişim, iletişim kavramı, iletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, kaynak ve özellikleri, mesaj ve özellikleri, kanal ve özellikleri, alıcı ve özellikleri, geribildirim, ileribildirim, gürültü, ortam, bağlam, ...

Temel Hukuk-Sorular

Trakya Üniversitesi TEMEL HUKUK

temel hukuk ders notu, harita ve kadastro ders notları, trakya üniversitesi harita ve kadastro bölümü ders notları, edirne teknik bilimler meslek yükseokulu ders notları, trakya üniversitesi ders notları, içindekiler: temel hukuk vize ve final sınavlarında çıkabilecek sorular ve cevapları, 233 adet soru ve cevap bulunmaktadır. ...

Hukukun Temel Kavramları

Trakya Üniversitesi Hukuka Giriş

hukuka giriş ders notu, içindekiler: hukukuun temel kavramları, pozitif hukuk, doğal hukuk, hak, kıta avrupası hukuku, anglo sakson hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, anayasada belirtilen temel hak ve hürriyetler, idare hukuku, ceza hukuk, ceza hukuku genel ilkeleri, yargılama hukuk, yargılama ilkeleri, yargı organları, hukukun kaynakları, ...

Akışkanlar Mekaniği

Trakya Üniversitesi Akışkanlar Mekanıği I

akışkanlar mekaniği ders notu, içindekiler: akışkanlar mekaniği, akışkanlar statiği, akışkanlar dinamiği, sürtünmesiz akışlar, sürtünmeli akışlar, ölçme yöntemleri, örnek sorular ve çözümleri, ...