Ders Notu Arama

Trakya Üniversitesi ders notu arama sonucu (57 ders notu)

Kişilerarası İletişim

Trakya Üniversitesi İletişim Teknikleri

iletişim teknikleri ders notu, uluslararası ticaret ders notları, keşan yusuf çapraz uygulamalı bilimler yüksekokulu ders notları, trakya üniversitesi ders notları, trakya üniversitesi uluslararası ticaret ders notları, içindekiler: kişilerarası iletişim, iletişim kavramı, iletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, kaynak ve özellikleri, mesaj ve özellikleri, kanal ve özellikleri, alıcı ve özellikleri, geribildirim, ileribildirim, gürültü, ortam, bağlam, ...

Dosya tipi pdf
73 Görüntülenme
39 Sayfa

Temel Hukuk-Sorular

Trakya Üniversitesi TEMEL HUKUK

temel hukuk ders notu, harita ve kadastro ders notları, trakya üniversitesi harita ve kadastro bölümü ders notları, edirne teknik bilimler meslek yükseokulu ders notları, trakya üniversitesi ders notları, içindekiler: temel hukuk vize ve final sınavlarında çıkabilecek sorular ve cevapları, 233 adet soru ve cevap bulunmaktadır. ...

Dosya tipi pdf
120 Görüntülenme
18 Sayfa

Hukukun Temel Kavramları

Trakya Üniversitesi Hukuka Giriş

hukuka giriş ders notu, içindekiler: hukukuun temel kavramları, pozitif hukuk, doğal hukuk, hak, kıta avrupası hukuku, anglo sakson hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, anayasada belirtilen temel hak ve hürriyetler, idare hukuku, ceza hukuk, ceza hukuku genel ilkeleri, yargılama hukuk, yargılama ilkeleri, yargı organları, hukukun kaynakları, ...

Dosya tipi pdf
195 Görüntülenme
6 Sayfa

Akışkanlar Mekaniği

Trakya Üniversitesi Akışkanlar Mekanıği I

akışkanlar mekaniği ders notu, içindekiler: akışkanlar mekaniği, akışkanlar statiği, akışkanlar dinamiği, sürtünmesiz akışlar, sürtünmeli akışlar, ölçme yöntemleri, örnek sorular ve çözümleri, ...

Dosya tipi pdf
111 Görüntülenme
10 Sayfa

Atom Fiziği-2.Bölüm

Trakya Üniversitesi ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

atom fiziği ders notu, içindekiler: atom fiziği ders notu 2.bölüm, atomik spektroskopi, temel parçacıklar, ...

Dosya tipi pdf
39 Görüntülenme
10 Sayfa

Atom Fiziği-1.Bölüm

Trakya Üniversitesi ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

atom fiziği ders notu, içindekiler: atom fiziği ders notu 1.bölüm, hidrojen atomunda merkezcil alan çözümleri, atomik hamiltoniyenin bazı terimleri, ...

Dosya tipi pdf
39 Görüntülenme
8 Sayfa

Çekirdek Fiziği-1.Bölüm

Trakya Üniversitesi ÇEKİRDEK FİZİĞİ

çekirdek fiziği ders notu, içindekiler: çekirdek fiziği ders notu 1.bölüm, çekirdek fiziği, fermiyonlar ve bozonlar, doğanın parçacık fiziği gözüyle betimlenmesi, korunum yasaları ve simetriler, parite, birimler, leptonlar,elektromanyetik ve zayıf etkileşimleri, elektromanyetik etkileşme, zayıf etkileşme, ortalama ömür ve yarı ömür, leptonlar, ağır leptonların kararsızlığı, müon bozunması, müon bozunumunda paritenin korunması, nükleonlar ve kuvvetli etkileşme, proton ve ...

Dosya tipi pdf
47 Görüntülenme
16 Sayfa

Çekirdek Fiziği-2.Bölüm

Trakya Üniversitesi ÇEKİRDEK FİZİĞİ

çekirdek fiziği ders notu, içindekiler: çekirdek fiziği ders notu 2.bölüm, çekirdek tepkimeleri, çekirdeğin bölünmesinden gelen güç, çekirdek birleşmesi, yıldızlarda çekirdek özümlenmesi, nükleosentez, beta ve gama bozunumu, enerjik parçacıkların maddelerden geçişi, radyasyon sayaçları ve kütle spektrometreleri, çekirdek fiziği problemler ve çözümleri, ...

Dosya tipi pdf
29 Görüntülenme
21 Sayfa

Diferansiyel Denklemler Çalışma Soruları

Trakya Üniversitesi Diferansiyel Denklemler

diferansiyel denklemler ders notu, içindekiler: diferansiyel denklemler çalışma soruları, 2006-2007 eğitim öğretim yılı güz dönemi diferansiyel denklemler çalışma soruları ve çözümleri, ...

Dosya tipi pdf
104 Görüntülenme
10 Sayfa

Elektrik ve Manyetizma

Trakya Üniversitesi Elektrodinamik

elektrodinamik ders notu, içindekiler: elektrik ve manyetizma, elektrostatik, manyetizma, ...

Dosya tipi pdf
38 Görüntülenme
5 Sayfa