Ders Notu Arama

Trakya Üniversitesi ders notu arama sonucu (77 ders notu)

Kamu Maliyesi 2

Trakya Üniversitesi Kamu Maliyesi II

Kamu Yönetimi Kamu Maliyesi II ders notudur. Kamu maliyesi 2 ders notudur. Devletin yüklendiği fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla anayasal sınırlar içerisinde başvurduğu ve değerlendirdiği çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirlerin tümüne kamu gelirleri denir.Kamu maliyesi 2 (KAM414) ders notu içeriği: kamu gelirleri nedir? kamu gelirleri çeşitleri vergiler harçlar parafiskal gelirler para ve vergi cezaları para basmaktan doğan gelirler diğer kamu gelirleri kamu gelirlerinin ayrımı vergi ... Devamını Oku

Trakya Üniversitesi Medeni Hukuk

Trakya Üniversitesi Medeni Hukuk

Kamu Yönetimi Medeni Hukuk ders notudur. Medeni hukuk soru cevap şeklinde sınav hazırlık ders notudur. Hak, hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı menfaattir.Medeni hukuk (KAM216) ders notu içeriği: hukuk kuralları hukuk kurallarının diğer kurallarla ilişkisi kamu hukuku nedir? özel hukuk nedir? kamu ve özel hukuk ayırımı hak ve kamu hakkı kavramı mutlak hak nedir? (8 soru) medeni hukuk medeni hukuk kaynağı asli kaynakları tüzük ve yönetmelik ... Devamını Oku

Öğretim Teknikleri

Trakya Üniversitesi Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Türkçe Öğretmenliği Öğretim İlke ve Yöntemleri ders notudur.Öğretim ilke ve yöntemleri öğretim teknikleri konusu ders notudur. Öğretim teknikleri, dersi daha kaliteli hale getirmek için kullanılır.Öğretim ilke ve yöntemleri (TÜÖ308) ders notu içeriği:öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretim teknikleri ders anlatırken kullanılan teknikler.beyin fırtınası, uygulama ilkeleri ve amaçlarıistasyon,uygulama ilkeleri ve amaçlarısoru - cevap uygulama ilkeleri ve amaçlarıaltı şapkalı düşünme ve ... Devamını Oku

Kavram Öğretimi

Trakya Üniversitesi Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Türkçe Öğretmenliği Öğretim İlke ve Yöntemleri ders notudur.Öğretim ilke ve yöntemleri öğretim kavram öğretimi konusu ders notudur. Bir kavramın anlamının yanlış oluşu üzerine iddia etmeye devam ederse buna kavram yanılgısı denir.Öğretim ilke ve yöntemleri (TÜÖ308) ders notu içeriği:öğretim ilke ve yöntemleri dersi kavram öğretimikavram yanılgıları nasıl düzeltilir ?kavram öğretiminde kullanılan uygulamalarkavram haritasıkavram haritası türlerikavramsal karikatürkavram ağıanlam çözümleme ... Devamını Oku

Trakya Üniversitesi Öğretim Yöntemleri

Trakya Üniversitesi Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Türkçe Öğretmenliği Öğretim İlke ve Yöntemleri ders notudur.Öğretim ilke ve yöntemleri öğretim anlatım ve tartışma teknikleri konusu ders notudur. Büyük grup tartışması, sınıfta mevcut azsa yapılır. Az sayıda öğrenci ile daha etkili olur. Moderatör öğretmen ya da bilgili bir öğrenci olur.Öğretim ilke ve yöntemleri (TÜÖ308) ders notu içeriği:anlatımtartışmatartışma yöntemleritartışma teknikleriörnek olayDiğer öğretim ilke ve yöntemleri dersi arama kriterleriöğretim ilke ve yöntemleri ders ... Devamını Oku

Öğretim Stratejileri ve Düşünme Becerileri

Trakya Üniversitesi Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Türkçe Öğretmenliği Öğretim İlke ve Yöntemleri ders notudur.Öğretim ilke ve yöntemleri öğretim stratejileri konusu ders notudur. Buluş (keşif) yolu ile öğrenmede öğrenci kendisi sonuca ulaşır. Öğretim ilke ve yöntemleri (TÜÖ308) ders notu içeriği:öğretim stratejileri ve düşünme becerileri strateji nediröğretim stratejileri sunuş, buluş ve araştırma stratejiyi nasıl belirleriz örnek ders buluş yoluyla öğrenme buluş yoluyla öğrenme aşamaları araştırma yoluyla öğrenme ve aşamaları düşünme ... Devamını Oku

Çevre Yönetimi

Trakya Üniversitesi Çevre Yönetimi

Kamu Yönetimi Bölümü Çevre Yönetimi ders notudur. Çevre yönetimi ders notudur. İnsanmerkezciliğe göre insan doğaya hakim olmalıdır. Çevre politikaları insanların amaçlarına yönelik araçsaldır. Bu yaklaşım insan-doğa karşıtlığından beslenir.Çevre yönetimi (KAM521) ders notu içeriği: Çevre Sorunsalı Birleşmiş Milletler Çevre Yönetimi İnsanmerkezcilik - Çevremerkezcilik Nüfus Kentsel Haklar Küresel Bazda Çevre ilgili Başyapıtların Listesi Çevre ile İlgili Konular (Flora,Fauna,Tabiat ... Devamını Oku

Kamu Yönetimi İçin Avrupa Birliği Ders Notu

Trakya Üniversitesi Avrupa Birliği

Kamu Yönetimi Avrupa Birliği ders notudur. Avrupa birliği ders notudur. Avrupa Birliği fikri çok eskilere dayanmaktadır. İngiltere Başbakan'ı Winston Churcill'ın 5 Mart 1946'da yaptığı konuşmalarında, Fransa planlama teşkilatı başkanı Jean Mannet'in barışçıl ve kömür-çelik gibi iki önemli malzemeye elde tutulmasını savunmaktaydı. Mannet Avrupa Birliği'nin fikir babalığını yapmıştır. Avrupa birliği ders notu içeriği: Avrupa Birliği tarihçesi Avrupa Birliği kuruluş anlaşmaları Avrupa Birliği ... Devamını Oku

Kamu Yönetimi Dersine Giriş

Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi I

Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi I ders notudur. Kamu yönetimi 1 ders notudur. Kamu yönetimi tarihçesi, yönetim bilimi insanların birbirleriyle işbirliğinde bulunması gerektiği dönemden itibaren vardır. Bilimsel disiplin olarak uzun süreç içermektedir. Yönetim işlevi olarak yapılan işlemler kayıt etmek üzere Sümerlilere kadar uzanır. Daha sonraki kayıtlar ise Eski Mısırlılara aittir.Kamu yönetimi 1 (KAM311) ders notu içeriği: kamu yönetiminin unsurlarıkamu yönetiminin önemi kamu yönetiminin ... Devamını Oku

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon PNF

Trakya Üniversitesi Nöröfizyolojik Yaklaşımlar

Fizyoloji ve Rehabilitasyon Nörofizyolojik Yaklaşımlar ders notudur.Fizyoterapi ve rehabilitasyon 3. sınıf nörofizyolojik yaklaşımlar ders notudur.Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, temelde kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısı, konservatif tedavisi ve rehabilitasyonunu konu edinen bir tıbbi uzmanlık dalıdır.Nörofizyolojik yaklaşımlar (FTR204) ders notu içeriği:skapula pelvis anterior elevasyon posterior elevasyon anterior depresyon posterior depresyon fleksiyon adduksiyon ER ekstansiyon ... Devamını Oku