PHONE
TABLET
DESKTOP

Ders Notu Arama

İstanbul Üniversitesi ders notu arama sonucu (290 ders notu)

Psikolojiye Giriş Ders Notları

İstanbul Üniversitesi Psikolojiye Giriş I

psikolojiye giriş ders notu, psikolojiye giriş 1 ders notu, psikolojiye giriş I ders notu, psikoloji ders notları, edebiyat fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi psikoloji ders notları, psikoloji bölümü psikolojiye giriş ders notu, içindekiler: psikolojiye giriş, psikolojik yaklaşımlar, psikolojinin alanları, psikolojide araştırma yöntemleri, algı, duyum, gruplama ilkeleri, algısal değişmezlikler, uzaklık derinlik ve hareket ...

Dosya tipi pdf
62 Görüntülenme
16 Sayfa

Tekdüzen Muhasebe Sistemi Ders Notu

İstanbul Üniversitesi Tekdüzen Muhasebe Sistemi

tekdüzen muhasebe sistemi ders notu, işletme ders notları, işletme fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi işletme ders notları, işletme bölümü tekdüzen muhasebe sistemi ders notları, içindekiler: muhasebenin temel kavramları, maliyet muhasebesi hesap akışı, maliyet hesap şeması, tekdüzen muhasebe sistemi, 101 alınan çekler, 103 verilen çekler ve ödeme emirleri, 121 alacak senetleri, reeskont işlemleri, muhasebe kayıtları örneklerle ...

Dosya tipi pdf
50 Görüntülenme
8 Sayfa

Taşınım Olayları 1

İstanbul Üniversitesi Tanışım Olayları I

taşınım olayları I ders notu, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, içindekiler: fuller bağıntısı, gilliand bağıntısı, chapman-enskog bağıntısı ile ilgili soru çözümleri, ...

Dosya tipi pdf
319 Görüntülenme
5 Sayfa

Aile Planlaması

İstanbul Üniversitesi HALK SAĞLIĞI

halk sağlığı ders notu, eczacılık ders notları, eczacılık fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, içindekiler: aile planlanması, doğum kontrolü, aile planlaması hizmetlerinin amaçları, aile planlamasının amaçları, nüfus planlaması, aile planlamasının yararları, aile planlamasının anne sağlığı açısından yararları, aile planlamasının çocuk sağlığı açısından yararları, aile planlamasının toplumsal açısın yararları, türkiyede nüfus ve aile planlaması, nüfus ...

Dosya tipi pdf
158 Görüntülenme
45 Sayfa

İstanbul Üniversitesi İletişim Tarihi Soru Örnekleri

İstanbul Üniversitesi İletişim Tarihi

iletişim tarihi ders notu, halkla ilişkiler ve tanıtım ders notları, uzaktan eğitim ders notları, açık ve uzaktan eğitim fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, içindekiler: İstanbul üniversitesi İletişim Tarihi Ders notları vize final bütünleme soruları çalışma notları kolay hale getirilmiş pratik sorular ve cevapları, Açık ve uzaktan eğitim aynı zamanda örgün eğitim halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü için yararlı olacaktır. 154 adet soru ve cevap bulunmaktadır. ...

Dosya tipi pdf
360 Görüntülenme
17 Sayfa

Genel Jeoloji-Taşlar

İstanbul Üniversitesi Jeolojiye Giriş I

jeolojiye giriş ders notu, jeolojiye giriş 1 ders notu, jeoloji mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, istanbul üniversitesi ders notları, jeoloji mühendisliği jeolojiye giriş 1 ders notu, istanbul üniversitesi jeoloji mühendisliği ders notları, içindekiler: yer kabuğunun malzemesi taşlar, püskürük taşlar, mağmatik katılaşım, özellikleri, dış püskürük taşlar, iç püskürük taşlar, granit, siyenit, diyorit, damar taşları, püskürük tüfler, volkan ...

Dosya tipi pdf
209 Görüntülenme
70 Sayfa

Elektoforez

İstanbul Üniversitesi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE MOLEKÜLER TEKNİKLER

çevre mühendisliğinde moleküler teknikler ders notu, çevre mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, istanbul üniversitesi ders notları, içindekiler: elektroforez, elektroforez yöntemleri, poliakrilamid jel elektroforezi, dezavantajları, agaroz jel elektroforezi, agaroz jelin hazırlanması, elektroforezin gerçekleştirilmesi, elektroforezin tamamlanması, etkileyen faktörler, avantajları, pulse field elektroforez, değişken alan elektroforezi, izoelektrik ...

Dosya tipi pdf
149 Görüntülenme
24 Sayfa

Pdr - İstatistik 1

İstanbul Üniversitesi İstatistik I

pdr bölümü istatistik 1 ders notu, istatistik ders notu, istatistik 1 ders notu, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ders notları, Hasan Ali Yücel eğitim fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık istatistik 1 ders notu, İstanbul Üniversitesi istatistik ders notu, içindekiler: merkezi eğilim ölçüleri, geometrik ortalama, harmonik ortalama, ortalama, medyan, tepe değer, mod, ortalamaların ortalaması, betimsel istatistik ...

Dosya tipi pdf
460 Görüntülenme
10 Sayfa

Yönetim Muhasebesi 1-14 Hafta Özeti

İstanbul Üniversitesi Yönetim Muhasebesi

yönetim muhasebesi ders notu, içindekiler: yönetim, muhasebe, maliyet yönetimi, tükenmiş maliyet, maliyetlerin sınıflandırılması, fırsat maliyeti, batmış maliyet, ticaret işletmesi, imalat işletmesi, sabit maliyet, değişken maliyet, en yüksek ve en düşük noktalar yöntemi, en küçük kareler yöntemi, çoklu regresyon yöntemi, katkı tipi gelir tablosu, kar fonksiyonu, maliyet hacim kar analizleri, güvenlik payı, güvenlik oranı, fiyat koyma kararları, makina ve donanım yenileme kararları, kapasiteyi ...

Dosya tipi pdf
397 Görüntülenme
23 Sayfa

Genel Kimya

İstanbul Üniversitesi Genel Kimya

genel kimya ders notu, içindekiler: kimyasal bağlar, molekül geometrisi ve atom orbitallerinin melezleşmesi, molekül geometrisi, ortaklanmamış elektron çiftleri bulunmayan merkez atomlu moleküller, berilyum klorür, bor triflorür, metan, fosfor pentaklorür, kükürt hegzaflorür, merkez atomunda bir ya da daha çok ortaklanmamış elektron çifti olan moleküller, kükürt dioksit, amonyak, su, kükürt tetraflorür, birden çok merkez atomu olan moleküllerin geometrisi, VSEPR modelinin ...

Dosya tipi pdf
501 Görüntülenme
42 Sayfa