PHONE
TABLET
DESKTOP

Ders Notu Arama

İstanbul Üniversitesi ders notu arama sonucu (288 ders notu)

Taşınım Olayları 1

İstanbul Üniversitesi Tanışım Olayları I

taşınım olayları I ders notu, metalurji ve malzeme mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, içindekiler: fuller bağıntısı, gilliand bağıntısı, chapman-enskog bağıntısı ile ilgili soru çözümleri, ...

Dosya tipi pdf
263 Görüntülenme
5 Sayfa

Aile Planlaması

İstanbul Üniversitesi HALK SAĞLIĞI

halk sağlığı ders notu, eczacılık ders notları, eczacılık fakültesi ders notları, Erciyes Üniversitesi ders notları, içindekiler: aile planlanması, doğum kontrolü, aile planlaması hizmetlerinin amaçları, aile planlamasının amaçları, nüfus planlaması, aile planlamasının yararları, aile planlamasının anne sağlığı açısından yararları, aile planlamasının çocuk sağlığı açısından yararları, aile planlamasının toplumsal açısın yararları, türkiyede nüfus ve aile planlaması, nüfus ...

Dosya tipi pdf
137 Görüntülenme
45 Sayfa

İstanbul Üniversitesi İletişim Tarihi Soru Örnekleri

İstanbul Üniversitesi İletişim Tarihi

iletişim tarihi ders notu, halkla ilişkiler ve tanıtım ders notları, uzaktan eğitim ders notları, açık ve uzaktan eğitim fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, içindekiler: İstanbul üniversitesi İletişim Tarihi Ders notları vize final bütünleme soruları çalışma notları kolay hale getirilmiş pratik sorular ve cevapları, Açık ve uzaktan eğitim aynı zamanda örgün eğitim halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü için yararlı olacaktır. 154 adet soru ve cevap bulunmaktadır. ...

Dosya tipi pdf
313 Görüntülenme
17 Sayfa

Genel Jeoloji-Taşlar

İstanbul Üniversitesi Jeolojiye Giriş I

jeolojiye giriş ders notu, jeolojiye giriş 1 ders notu, jeoloji mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, istanbul üniversitesi ders notları, jeoloji mühendisliği jeolojiye giriş 1 ders notu, istanbul üniversitesi jeoloji mühendisliği ders notları, içindekiler: yer kabuğunun malzemesi taşlar, püskürük taşlar, mağmatik katılaşım, özellikleri, dış püskürük taşlar, iç püskürük taşlar, granit, siyenit, diyorit, damar taşları, püskürük tüfler, volkan ...

Dosya tipi pdf
191 Görüntülenme
70 Sayfa

Elektoforez

İstanbul Üniversitesi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE MOLEKÜLER TEKNİKLER

çevre mühendisliğinde moleküler teknikler ders notu, çevre mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, istanbul üniversitesi ders notları, içindekiler: elektroforez, elektroforez yöntemleri, poliakrilamid jel elektroforezi, dezavantajları, agaroz jel elektroforezi, agaroz jelin hazırlanması, elektroforezin gerçekleştirilmesi, elektroforezin tamamlanması, etkileyen faktörler, avantajları, pulse field elektroforez, değişken alan elektroforezi, izoelektrik ...

Dosya tipi pdf
130 Görüntülenme
24 Sayfa

Pdr - İstatistik 1

İstanbul Üniversitesi İstatistik I

pdr bölümü istatistik 1 ders notu, istatistik ders notu, istatistik 1 ders notu, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ders notları, Hasan Ali Yücel eğitim fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık istatistik 1 ders notu, İstanbul Üniversitesi istatistik ders notu, içindekiler: merkezi eğilim ölçüleri, geometrik ortalama, harmonik ortalama, ortalama, medyan, tepe değer, mod, ortalamaların ortalaması, betimsel istatistik ...

Dosya tipi pdf
428 Görüntülenme
10 Sayfa

Yönetim Muhasebesi 1-14 Hafta Özeti

İstanbul Üniversitesi Yönetim Muhasebesi

yönetim muhasebesi ders notu, içindekiler: yönetim, muhasebe, maliyet yönetimi, tükenmiş maliyet, maliyetlerin sınıflandırılması, fırsat maliyeti, batmış maliyet, ticaret işletmesi, imalat işletmesi, sabit maliyet, değişken maliyet, en yüksek ve en düşük noktalar yöntemi, en küçük kareler yöntemi, çoklu regresyon yöntemi, katkı tipi gelir tablosu, kar fonksiyonu, maliyet hacim kar analizleri, güvenlik payı, güvenlik oranı, fiyat koyma kararları, makina ve donanım yenileme kararları, kapasiteyi ...

Dosya tipi pdf
360 Görüntülenme
23 Sayfa

Genel Kimya

İstanbul Üniversitesi Genel Kimya

genel kimya ders notu, içindekiler: kimyasal bağlar, molekül geometrisi ve atom orbitallerinin melezleşmesi, molekül geometrisi, ortaklanmamış elektron çiftleri bulunmayan merkez atomlu moleküller, berilyum klorür, bor triflorür, metan, fosfor pentaklorür, kükürt hegzaflorür, merkez atomunda bir ya da daha çok ortaklanmamış elektron çifti olan moleküller, kükürt dioksit, amonyak, su, kükürt tetraflorür, birden çok merkez atomu olan moleküllerin geometrisi, VSEPR modelinin ...

Dosya tipi pdf
475 Görüntülenme
42 Sayfa

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon-4.Bölüm

İstanbul Üniversitesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

fiziksel tıp ve rehabilitasyon ders notu, fizik tedavi ve rehabilitasyon ders notu, içindekiler: fizik tedavi ve rehabilitasyon ders notu 4. bölüm, disk hernileri, boyun ve kol arılı hastanın değerlendirilmesi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, omurganın muayenesi, pediatrik rehebilitasyon, omurilik yaralanmalarında rehabilitasyon, hemiplejık hastada rehabilitasyon, omuz ağrıları, fizik tedavi ajanları, bel ağrılı hasta değerlendirmesi, ...

Dosya tipi pdf
191 Görüntülenme
19 Sayfa

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon-3.Bölüm

İstanbul Üniversitesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon

fiziksel tıp ve rehabilitasyon ders notu, fizik tedavi ve rehabilitasyon ders notu, içindekiler: fizik tedavi ve rehabilitasyon ders notu 3. bölüm, yaygın ağrının ayırıcı tanısı, osteoporoz, seronegatif spondilartropatiler, bel ağrısı olan hastada hareket kısıtlılığı, sportif ve ortopedik rehabilitasyon, ...

Dosya tipi pdf
84 Görüntülenme
15 Sayfa