Ders Notu Arama

İstanbul Üniversitesi ders notu arama sonucu (333 ders notu)

Saha Sismolojisi

İstanbul Üniversitesi SAHA SİSMOLOJİSİ

saha sismolojisi ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği saha sismolojisi ders notu, içindekiler: kentsel dönüşüm,kentsel dönüşümün önemi,vs30,beton kalitesi, saha sismolojisi uygulama alanları, jeofon, potansiyel fay,seda temel seminer notları,riskli alanların belirlenmesinde saha sismolojisi uygulamaları,masw yöntemi,çok kanallı ...

İstatistiksel Sismoloji

İstanbul Üniversitesi İSTATİSTİKSEL SİSMOLOJİ

istatistiksel sismoloji ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği istatistiksel sismoloji ders notu, içindekiler: Gutenberg-Richter bağıntısı,deprem büyüklüğüne etki eden faktörler,deprem etkinliğine etki eden faktörler,deprem kataloğu,kaya fiziği ve rezervuar tayini,deprem büyüklüğü ile kabuk kalınlığı arasındaki ilişki,deprem ...

Jeofizik Mühendisliği Sayısal Analiz Vize ve Final Uygulamaları

İstanbul Üniversitesi SAYISAL ANALİZ

sayısal analiz ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği sayısal analiz ders notu, içindekiler: excelde yarılama yöntemi,excelde Newton-Raphson Yöntemi,Excelde sekant yöntemi,matlab komutları,cramer metodu,,matlab uygulamaları, ...

Jeofizik Mühendisliği Sayısal Analiz - Final

İstanbul Üniversitesi SAYISAL ANALİZ

sayısal analiz ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği sayısal analiz ders notu, içindekiler: sayısal türev hesabı,geri fark yaklaşımı,ileri fark yaklaşımı,merkezi fark yaklaşımı,sayısal integral hesabı,simpson kuralı,doğrusal cebirsel denklem sistemlerinin matris şeklinde ifade edilmesi,matlab fonksiyonları ile doğrusal cebirsel ...

Jeofizik Mühendisliği Sayısal Analiz - Vize

İstanbul Üniversitesi SAYISAL ANALİZ

sayısal analiz ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği sayısal analiz ders notu, içindekiler: sayısal hesaplamalarda hata analizi,kesme,yuvarlama,hataların sınıflandırılması,lineer olmayan denklemlerin çözüm yöntemleri,ilkel yöntemler,sayısal yöntemler,grafik yöntemi,yarıya bölme yöntemi,newton-raphson quadratik yaklaşım,sekant ...

Gravimetri - Final

İstanbul Üniversitesi Gravimetri

gravimetri ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği gravimetri ders notu, içindekiler: gravite ivmesi,basit sarkacın önemi,gravite kuvveti,küresel harmonik analiz,laplace eşitliği,harmonik fonksiyon,küresel harmonik fonksiyon,boylamın periyodik gösterimi,kolatitüde ait fonksiyonlar,eşpotansiyel yüzeyler ve çekül eğrileri,jeoid ve ...

Gravimetri - Vize

İstanbul Üniversitesi Gravimetri

gravimetri ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği gravimetri ders notu, içindekiler: newton kanunları,newtonun evrensel kütle çekim yasası, kütle çekiminin ivmesi,mutlak gravite değerinin bulunması, serbest düşme, potansiyel enerji, iş, kütle çekim potansiyeli, yerkürenin şekli ve rotasyonu,yerkürenin rotasyonu,yerden uzak ...

Jeotermik Vize ve Final Uygulamaları Soruları ve Çözümleri

İstanbul Üniversitesi JEOTERMİK

jeotermik ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği jeotermik ders notu, içindekiler: termal gradyent, ısı akısı, ısı kapasitesi, ısı transfer türleri, ısı üretim değerleri, p dalga hızından ısı üretimine giriş, tek boyutta ısı akısı hesaplama, adyebatik ısı gradyenti, ısı akısını ölçme yöntemleri,silika jeotermametresi ile ölçme ...

Jeotermik - Final

İstanbul Üniversitesi JEOTERMİK

jeotermik ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği jeotermik ders notu, içindekiler: ısı iletkenlik katsayısını ölçme,ısı iletkenlik katsayısını ölçme yöntemleri, ısı iletkenlik katsayısını etkileyen faktörler, ısı akısı hesaplarındaki düzeltmeler, yerin derinliklerini bilebilme, sismik dalgaların kullanılma sebebi, sismik yansıma, ...

Jeotermik - Vize

İstanbul Üniversitesi JEOTERMİK

jeotermik ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği jeotermik ders notu, içindekiler: jeotermik araştırmalar,ısı,ısı iletkenlik katsayısı,özgül ısı,ısının yayılma yeteneği,ısısalgenişlemenin hacim katsayısı,yeryüzünün ısı kaynakları, yerkürenin oluşumu, yerkürenin katmanlı yapısı, büyük patlama teorisi,big bang theory, Kant Laplace ...