Üniversite, Ders veya Not başlığı ile arama yapabilirsiniz

Arama sonuçları : İstanbul Üniversitesi
Arama sonuçları toplam sayfa:5

Ders notlarını indirebilirsiniz

Apoptosiz ve Kanser İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Apoptosiz ve Kanser ders notları moleküler biyoloji teknikleri ders notu apoptosiz kanser ders notu Habis tümör, selim tümörün sinyal ileti yolundaki düzensizliği sonucu dönüşümüyle oluşabilir. • Sinyal iletiminde hücre dışı sinyali hücre cevabına dönüştüren sinyal kademe dizilerinde (“cascade”) aktivite gösteren çok sayıda protein bulunmaktadır. • Kanserde anormal sinyal iletimi çoğu kez hücre çoğalmasını aktive eden onkogenler ve hücre bölünmesini durduran tümör baskılayıcı genlerle ilişkili olabilir. • Kanser hücresi sinyal iletisinde iki anahtar protein rol oynamaktadır; – tümör baskılayıcı proteinler Retinoblastoma (rb) ve p53Apotosis v Telomerler Senesens ve Kanser Telomeraz ve Kanser Telomeraz İnhibisyonu ve Kanser Tümör virüsleri İnsan Kanserlerinde Onkogenler Tümör Baskılayıcı Genler ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: BYLJ4193 - Moleküler Biyoloji Teknikleri Bölüm: / Biyoloji Tarih: 14/06/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Apoptosiz ve Kanser

Apoptosiz ve Kanser ders notları moleküler biyoloji teknikleri ders notu apoptosiz kanser ders notu Habis tümör, selim tümörün sinyal ileti yolundaki düzensizliği sonucu dönüşümüyle oluşabilir. • Sinyal iletiminde hücre dışı sinyali hücre cevabına dönüştüren sinyal kademe dizilerinde (“cascade”) aktivite gösteren çok sayıda protein bulunmaktadır. • Kanserde anormal sinyal iletimi çoğu kez hücre çoğalmasını aktive eden onkogenler ve hücre bölünmesini durduran tümör baskılayıcı genlerle ilişkili olabilir. • Kanser hücresi sinyal iletisinde iki anahtar protein rol oynamaktadır; – tümör baskılayıcı proteinler Retinoblastoma (rb) ve p53Apotosis v Telomerler Senesens ve Kanser Telomeraz ve Kanser Telomeraz İnhibisyonu ve Kanser Tümör virüsleri İnsan Kanserlerinde Onkogenler Tümör Baskılayıcı Genler ders notu indir, üniversite ders notu indir,...

Borçlar Hukuku İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: borçlar hukuku, oğuzman temsilde dahil olmak üzere, temsile kadar kitap özeti borçlar hukuku ders notu borçlar hukuku borçlar hukuku konular borçlar hukuku bilgiler BORÇLAR HUKUKU 1.DÖNEM Edim : verme --- yapma --- yapmama Edim yükümü içermeyen haller: Edim olmadığı için; ifada temerrüde düşme ifasını talep etmek ,zorlamak Alacak hakkı BORÇLAR HUKUKUNA HAKİM OLAN PRENSİPLER BORÇ ilişkisinin nitelikleri AKİTLER SÖZLEŞMELER Hukuki muameleler ve özellikle akitler dürüstlük kuralına dayandırılan sözleşme benzeri borç ilişkileri AKİT İCAP İcabın bağlayıcılığının sona ermesi KABUL MUTEBERLİK ŞARTLARI İPTAL HALİ HİLE İPTAL HAKKIN NİTELİĞİ BAZI AKİTLERDE ARANAN ŞARTLAR ŞEKLE UYULMAMASININ SONUÇLARI KANUN HÜKÜMLERİNİN İFADE ETMESİ İÇİN GEREKLİ BAZI TAMAMLAYICI UNSURLAR AKDİN HÜKÜMLÜZLÜĞÜ SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ÖNCEKİ TAAHHÜTTEN DOĞAN AKİT YAPMA ZORUNLULUĞU: AKİT YAPMA VAADİ AKDİN YORUMLANMASI AKDİN TAMAMLANMASI AKİTTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE BORÇ İLİŞKİSİ KURULMASI SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ İKRARI TEMSİL TEMSİL YETKİSİ MUTEBERLİK ŞARTLARI ŞEKİL SORUNU TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ SONA ERMENİN SONUÇLARI YETKİSİZ TEMSİLİN SONUÇLARI ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: IS214Z - Borçlar Hukuku Bölüm: / İşletme Tarih: 14/06/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Borçlar Hukuku

borçlar hukuku, oğuzman temsilde dahil olmak üzere, temsile kadar kitap özeti borçlar hukuku ders notu borçlar hukuku borçlar hukuku konular borçlar hukuku bilgiler BORÇLAR HUKUKU 1.DÖNEM Edim : verme --- yapma --- yapmama Edim yükümü içermeyen haller: Edim olmadığı için; ifada temerrüde düşme ifasını talep etmek ,zorlamak Alacak hakkı BORÇLAR HUKUKUNA HAKİM OLAN PRENSİPLER BORÇ ilişkisinin nitelikleri AKİTLER SÖZLEŞMELER Hukuki muameleler ve özellikle akitler dürüstlük kuralına dayandırılan sözleşme benzeri borç ilişkileri AKİT İCAP İcabın bağlayıcılığının sona ermesi KABUL MUTEBERLİK ŞARTLARI İPTAL HALİ HİLE İPTAL HAKKIN NİTELİĞİ BAZI AKİTLERDE ARANAN ŞARTLAR ŞEKLE UYULMAMASININ SONUÇLARI KANUN HÜKÜMLERİNİN İFADE ETMESİ İÇİN GEREKLİ BAZI TAMAMLAYICI UNSURLAR AKDİN HÜKÜMLÜZLÜĞÜ SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ÖNCEKİ TAAHHÜTTEN DOĞAN AKİT YAPMA ZORUNLULUĞU: AKİT YAPMA VAADİ AKDİN YORUMLANMASI AKDİN TAMAMLANMASI AKİTTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE BORÇ İLİŞKİSİ KURULMASI SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ İKRARI TEMSİL TEMSİL YETKİSİ MUTEBERLİK ŞARTLARI ŞEKİL SORUNU TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ SONA ERMENİN SONUÇLARI YETKİSİZ TEMSİLİN SONUÇLARI ders notu indir, üniversite ders notu indir, ...

ceza özel İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: 3.sınıf 1. dönem ders notları ceza hukuku özel hükümler ders notu ceza hukuku ders notu ceza hukuku bilgiler cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel taciz çocukların cinsel istismarı Hakaret suçu Aleniyet hırsızlık suçu BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂLLER MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI KULLANMA HIRSIZLIĞI ZORUNLULUK HÂLİ Yağma suçu Güveni kötüye kullanma suçu ders notu indir, üniversite ders notu indir, ceza hukuku özel hükümler ders notu indir, Ders: 704(Çift) - Ceza Hukuku Özel Hükümler (Ç) (Yıllık) Bölüm: / Hukuk Tarih: 14/06/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

ceza özel

3.sınıf 1. dönem ders notları ceza hukuku özel hükümler ders notu ceza hukuku ders notu ceza hukuku bilgiler cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel taciz çocukların cinsel istismarı Hakaret suçu Aleniyet hırsızlık suçu BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂLLER MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI KULLANMA HIRSIZLIĞI ZORUNLULUK HÂLİ Yağma suçu Güveni kötüye kullanma suçu ders notu indir, üniversite ders notu indir, ceza hukuku özel hükümler ders notu indir, ...

borçlar özel İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: 3.sınıf 1. dönem ders notları, borçlar hukuku ders notu, borçlar hukuku konular , borçla hukuku bilgiler, özel borç ilişkileri, Temlik borcu doğuran sözleşmeler, Kullandırma sözleşmeleri, İş görme sözleşmeleri, Saklama sözleşmeleri, Teminat sözleşmesi, Sigorta sözleşmesi , Ortaklık sözleşmesi , Karma sözleşmeler, Birleşik sözleşmeler, genel iş sözleşmeleri, Tam Zapt, AYIPTAN ÖTÜRÜ SORUMLULUK , Ayıba Karşı Tefekkül , ALICININ BORÇLARI, TAŞINMAZ SATIŞI , BAZI SATIŞ TÜRLERİ, Kısmi ödemeli satış, MAL DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMESİ (TRAMPA) , BAĞIŞLAMA , KİRA SÖZLEŞMESİ , KİRACININ BORÇLARI , KİRA BEDELİ , DERS NOTU İNDİR, ÜNİVERSİTE DERS NOTU İNDİR, BORÇLAR HUKUKU DERS NOTU İNDİR, Ders: MAL214Z - Borçlar Hukuku Bölüm: / Maliye Tarih: 14/06/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

borçlar özel

3.sınıf 1. dönem ders notları, borçlar hukuku ders notu, borçlar hukuku konular , borçla hukuku bilgiler, özel borç ilişkileri, Temlik borcu doğuran sözleşmeler, Kullandırma sözleşmeleri, İş görme sözleşmeleri, Saklama sözleşmeleri, Teminat sözleşmesi, Sigorta sözleşmesi , Ortaklık sözleşmesi , Karma sözleşmeler, Birleşik sözleşmeler, genel iş sözleşmeleri, Tam Zapt, AYIPTAN ÖTÜRÜ SORUMLULUK , Ayıba Karşı Tefekkül , ALICININ BORÇLARI, TAŞINMAZ SATIŞI , BAZI SATIŞ TÜRLERİ, Kısmi ödemeli satış, MAL DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMESİ (TRAMPA) , BAĞIŞLAMA , KİRA SÖZLEŞMESİ , KİRACININ BORÇLARI , KİRA BEDELİ , DERS NOTU İNDİR, ÜNİVERSİTE DERS NOTU İNDİR, BORÇLAR HUKUKU DERS NOTU İNDİR, ...

Mikrobiyoloji 2.Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: 2.sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji mikrobiyoloji ders notu içindekiler: hepres grubu virüsler trypanasoma plaznodyum evrim kan ve doku nematodları antropoplar monofazik mayalar mikrosobik inceleme monofazik küfler difanazik mantarlar ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: - Mikrobiyoloji Bölüm: / Tıp Tarih: 12/07/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Mikrobiyoloji 2.Sınıf 2. Dönem

2.sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji mikrobiyoloji ders notu içindekiler: hepres grubu virüsler trypanasoma plaznodyum evrim kan ve doku nematodları antropoplar monofazik mayalar mikrosobik inceleme monofazik küfler difanazik mantarlar ders notu indir, üniversite ders notu indir, ...

Çocuk Sağlığı ve Hast. 3. Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersinin tüm notları çocuk sağlığı ders notu ders notu indir, üniversite ders notu indir, çocuk hastalıkları içindekiler: kalp sesleri ve üfürümlerinin değerlendirilmesi ateş patogenez ve nedenleri ateş Ders: - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm: / Tıp Tarih: 12/07/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Çocuk Sağlığı ve Hast. 3. Sınıf 2. Dönem

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersinin tüm notları çocuk sağlığı ders notu ders notu indir, üniversite ders notu indir, çocuk hastalıkları içindekiler: kalp sesleri ve üfürümlerinin değerlendirilmesi ateş patogenez ve nedenleri ateş ...

Patoloji 3. sınıf İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. sınıf Patoloji notu. Çıkmış sorular ve hocanın üzerinde durduğu konulardan hazırlanmış nottur. patoloji ders notu kadın genital sistemi vulva hastalıkları vagina hastalıkları serviks hastalıkları endometrial siklus uterusun saf mezenkimal tm leri overler plasenta gestasyonel trofoblastik hastalık tuba uterina meme hastalıkları patalojisi fibrokostik hastalık meme karsinomu böbrek hastalıkları erkeğin meme hastalıkları glomerulonefiritle böbreğin tubulus ve tubuluinterstisyel hastalıkları piyelonefrit ilaca bağlı tubuluinterstisyel nefrit sistemik hastalıklarda böbrek değişiklikleri böbreğin damarsal hastalıkları hipertansiyon ateroembolik böbrek hastalıkları tranplastasyon akut rejeksiyon böbrek timörleri mesane hastalıkları testis,epiloloim ve penis hastalıkları prostat hastalıkları çocukluk çağı malign tümörleri merkezi sinir sistemi tüberkuloz sifiliz parazitik infeksiyonlar viral hastalıkları behçet sendromu myelin adem kafa travmaları kemik eklem yumuşak doku hastalıkları kemik tümörleri endokrin sistem tiroid hastalıkları paratroid hastalıkları endokrin pankreas hastalıkları ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: - Patoloji Bölüm: / Tıp Tarih: 14/07/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Patoloji 3. sınıf

Tıp Fakültesi 3. sınıf Patoloji notu. Çıkmış sorular ve hocanın üzerinde durduğu konulardan hazırlanmış nottur. patoloji ders notu kadın genital sistemi vulva hastalıkları vagina hastalıkları serviks hastalıkları endometrial siklus uterusun saf mezenkimal tm leri overler plasenta gestasyonel trofoblastik hastalık tuba uterina meme hastalıkları patalojisi fibrokostik hastalık meme karsinomu böbrek hastalıkları erkeğin meme hastalıkları glomerulonefiritle böbreğin tubulus ve tubuluinterstisyel hastalıkları piyelonefrit ilaca bağlı tubuluinterstisyel nefrit sistemik hastalıklarda böbrek değişiklikleri böbreğin damarsal hastalıkları hipertansiyon ateroembolik böbrek hastalıkları tranplastasyon akut rejeksiyon böbrek timörleri mesane hastalıkları testis,epiloloim ve penis hastalıkları prostat hastalıkları çocukluk çağı malign tümörleri merkezi sinir sistemi tüberkuloz sifiliz parazitik infeksiyonlar viral hastalıkları behçet sendromu myelin adem kafa travmaları kemik eklem yumuşak doku hastalıkları kemik tümörleri endokrin sistem tiroid hastalıkları paratroid hastalıkları endokrin pankreas hastalıkları ders notu indir, üniversite ders notu indir, ...

Fizyoloji 2. Sınıf İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 2. Sınıf Fizyoloji notu. fizyoloji ders notu fizyoloji tüm konular ders notu 174 sayfa fizyoloji ders notu ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: - Fizyoloji Bölüm: / Tıp Tarih: 14/07/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Fizyoloji 2. Sınıf

Tıp Fakültesi 2. Sınıf Fizyoloji notu. fizyoloji ders notu fizyoloji tüm konular ders notu 174 sayfa fizyoloji ders notu ders notu indir, üniversite ders notu indir,...

Farmakoloji 3. Sınıf İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf Farmakoloji Ders notu farmakoloji ders notu 3. sınıf farmokoloji tüm konular ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: ECZC3052 - FARMAKOLOJİ III Bölüm: / Eczacılık Tarih: 15/07/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Farmakoloji 3. Sınıf

Tıp Fakültesi 3. Sınıf Farmakoloji Ders notu farmakoloji ders notu 3. sınıf farmokoloji tüm konular ders notu indir, üniversite ders notu indir,...

Kadın Hastalıkları ve Doğum 3. Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Kadın Hastalıkları ve Doğum Semiyolojisi notları antenatal takip leopold manevraları gebelik endokrinolojisi emriyo ve endometrium iletişimini sağlayan faktörler gebelik hormonları travay ve dopum fizyolojisi doğumun başlaması puerperium ve laklasyon involüsyon rejenerasyon normal doğum ve takibi situs pozisyon ve habitus fetal büyüme ve gelişme böbrek ve üriner sistem gebelikte muayene bulguları deride gebelikte değişimler iskelet sisteminde değişimler karbonhidrat metabolizması gebelikte minerallerin durumu kardiyovasküler sistem değişimleri solunum sistemi değişimleri gastrointestinal sistem değişimleri karaciğerde oluşan değişiklikler tiroid bezi değişiklikleri üriner sistem değişiklikleri anestezi açısından gebenin özellikleri doğum analtejisi anestezi tekniği genel anestezi rejyonel anestezi normal doğum Ders: - Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm: / Tıp Tarih: 16/07/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Kadın Hastalıkları ve Doğum 3. Sınıf 2. Dönem

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Kadın Hastalıkları ve Doğum Semiyolojisi notları antenatal takip leopold manevraları gebelik endokrinolojisi emriyo ve endometrium iletişimini sağlayan faktörler gebelik hormonları travay ve dopum fizyolojisi doğumun başlaması puerperium ve laklasyon involüsyon rejenerasyon normal doğum ve takibi situs pozisyon ve habitus fetal büyüme ve gelişme böbrek ve üriner sistem gebelikte muayene bulguları deride gebelikte değişimler iskelet sisteminde değişimler karbonhidrat metabolizması gebelikte minerallerin durumu kardiyovasküler sistem değişimleri solunum sistemi değişimleri gastrointestinal sistem değişimleri karaciğerde oluşan değişiklikler tiroid bezi değişiklikleri üriner sistem değişiklikleri anestezi açısından gebenin özellikleri doğum analtejisi anestezi tekniği genel anestezi rejyonel anestezi normal doğum ...

Cerrahi 3.Sınıf 2.Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem ders notları cerrahi ders notu meme hastalıkları semiyolojisi meme hastalarındaki yakınmalar meme hastalıklarında tanı inflamatuar ve infeksiyöz meme hastalıkları akut karın semiyolojisi mide ve duodenum hastalıkları semiyolojisi mide fonksiyon bozuklukları mide ülseri kalın barsak hastalıkları semiyolojisi fıtıklar yanıklar safra kesesi ve safra yolu hastalıkları konjenital akciğer hastalıkları kalp damar cerrahisi travmada organizasyon Ders: - Cerrahi Bölüm: / Tıp Tarih: 16/07/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Cerrahi 3.Sınıf 2.Dönem

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem ders notları cerrahi ders notu meme hastalıkları semiyolojisi meme hastalarındaki yakınmalar meme hastalıklarında tanı inflamatuar ve infeksiyöz meme hastalıkları akut karın semiyolojisi mide ve duodenum hastalıkları semiyolojisi mide fonksiyon bozuklukları mide ülseri kalın barsak hastalıkları semiyolojisi fıtıklar yanıklar safra kesesi ve safra yolu hastalıkları konjenital akciğer hastalıkları kalp damar cerrahisi travmada organizasyon ...

Temel Farmakoloji 3. Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Farmakoloji dersinin notları farmakoloji ders notu antibiyotiklerin etki mekanizması antibakteriyel etki tipi bakteriyel direnç gelişme mekanizmaları antibiyotiklere direnç gelişiminin önlenmesi penisilin karbapanemler monobaktamlar sefalosporinler amfenikoller makrolidler aminoglikozidler protein sentezini önleyen antibiyotikler sulfonamidler üriner antiseptikler polimiksinler antimikobakteriyel droglar antifungal droglar antiprotozoal droglar malarya tedavi ve profilaksisi ektoparazitlere etkili droglar kanser kemoterapisi kemoterapi antinetabolitler kanser tedavisinde kullanılan diğer droglar ımmun cevap ve etkili droglar otakoidler kininler paf endotelin analjezikler aspirin opioidler spesifik olarak kullanılan opioidler antitusif droglar ekspektoran droglar akut ilaç zehirlenmesi tedavisinde farmakolojik yaklaşımlar hematopoietik sistemi etkileyen droglar Ders: ECZC3052 - FARMAKOLOJİ III Bölüm: / Eczacılık Tarih: 16/07/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Temel Farmakoloji 3. Sınıf 2. Dönem

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Farmakoloji dersinin notları farmakoloji ders notu antibiyotiklerin etki mekanizması antibakteriyel etki tipi bakteriyel direnç gelişme mekanizmaları antibiyotiklere direnç gelişiminin önlenmesi penisilin karbapanemler monobaktamlar sefalosporinler amfenikoller makrolidler aminoglikozidler protein sentezini önleyen antibiyotikler sulfonamidler üriner antiseptikler polimiksinler antimikobakteriyel droglar antifungal droglar antiprotozoal droglar malarya tedavi ve profilaksisi ektoparazitlere etkili droglar kanser kemoterapisi kemoterapi antinetabolitler kanser tedavisinde kullanılan diğer droglar ımmun cevap ve etkili droglar otakoidler kininler paf endotelin analjezikler aspirin opioidler spesifik olarak kullanılan opioidler antitusif droglar ekspektoran droglar akut ilaç zehirlenmesi tedavisinde farmakolojik yaklaşımlar hematopoietik sistemi etkileyen droglar ...

Çocuk Sağlığı ve Hast. 3. Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersinin notları solunum sistemi hastalıklarında hikaye alama fizik muayene ve tanı yöntemleri sarılıklar kardiyovasküler sistem hastalıklarında öykü fizik muayene tanı yöntemleri endokrin bozukluklar ödem kalp sesleri üfürüm karında şişlik nedenleri kronik ishalli hastalarda tanı ve yaklaşım deri döküntüleri kızamık kızamıkçık kızıl su çiçeği böcek ısırığı sıvı elektrolit ve asit baz metabolizması bozuklukları kanamalı hastaya yaklaşım tek gen hastalıkları kusan çocuğa yaklaşım hepatosplenomegaliler standart karaciğer fonksiyon testleri karaciğer biyopsisi pasif aktif bağışıklık çocukluk astımı üriner sistem hastalıkları ve tanı yaklaşımı Ders: - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm: / Tıp Tarih: 17/07/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Çocuk Sağlığı ve Hast. 3. Sınıf 2. Dönem

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersinin notları solunum sistemi hastalıklarında hikaye alama fizik muayene ve tanı yöntemleri sarılıklar kardiyovasküler sistem hastalıklarında öykü fizik muayene tanı yöntemleri endokrin bozukluklar ödem kalp sesleri üfürüm karında şişlik nedenleri kronik ishalli hastalarda tanı ve yaklaşım deri döküntüleri kızamık kızamıkçık kızıl su çiçeği böcek ısırığı sıvı elektrolit ve asit baz metabolizması bozuklukları kanamalı hastaya yaklaşım tek gen hastalıkları kusan çocuğa yaklaşım hepatosplenomegaliler standart karaciğer fonksiyon testleri karaciğer biyopsisi pasif aktif bağışıklık çocukluk astımı üriner sistem hastalıkları ve tanı yaklaşımı ...

FİZİK 1 ÇALIŞMA KİTABI İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Fizik 1'i içeren tüm konuların anlatıldıgı çalışma kitabıdır. fizik ders notu fizik I ders notu vektörler cosinus teoremi skaler çarpım vektörel çarpım mekanik hareket tek boyutta hareket serbest düşme aşağıdan yukarı düşey atış yukarıdan aşağı düşey atış iki veya üç boyutta hareket eğik atış yatay atış dairesel hareket katı cisimlerin dönme hareketi dinamik hareket kanunları eylemsizlik yasası kütlenin tanımı ağırlık etki tepki prensibi makaralar sürtünme kuvveti eğik düzlem üzerinde hareket iş güç enerji kinetik enerji potansiyel enerji çizgisel momentum ve çarpışmalar momentum korunumu ve çarpışmalar esnek çarpışma kütle merkezi dönme hareketi dönme hareketinde enerji dönme kinematiği Ders: BOTE2016 - Fizik I Bölüm: / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tarih: 20/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

FİZİK 1 ÇALIŞMA KİTABI

Fizik 1'i içeren tüm konuların anlatıldıgı çalışma kitabıdır. fizik ders notu fizik I ders notu vektörler cosinus teoremi skaler çarpım vektörel çarpım mekanik hareket tek boyutta hareket serbest düşme aşağıdan yukarı düşey atış yukarıdan aşağı düşey atış iki veya üç boyutta hareket eğik atış yatay atış dairesel hareket katı cisimlerin dönme hareketi dinamik hareket kanunları eylemsizlik yasası kütlenin tanımı ağırlık etki tepki prensibi makaralar sürtünme kuvveti eğik düzlem üzerinde hareket iş güç enerji kinetik enerji potansiyel enerji çizgisel momentum ve çarpışmalar momentum korunumu ve çarpışmalar esnek çarpışma kütle merkezi dönme hareketi dönme hareketinde enerji dönme kinematiği ...

FİZİK 2 ÇALIŞMA KİTABI İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Fizik 2 konularının anlatıldığı ve çözümlü örneklerin bulunduğu çalışma kitabıdır. fizik 2 ders notu dielektirik dielektriğin atomik görünümü dielektrik ve gauss akım direnç ohm yasası elektrik akımı iletken akımın mikroskopik modeli ohm yasası direnç özdirencin sıcaklıkla değişimi elektriksel iletkenlik için model drude modeli elektriksel enerji ve güç koaksiyel kablolar emk seri bağlı dirençler paralel bağlı dirençler çok halkalı devreler rc devreleri manyetik alan elektrik alan ve manyetik alan arası farklar eğri iletkeni etkileyen kuvvet bir akım ilmeğini etkileyen tork yüklü parçacığın manyetik alandaki hareketi örnek sorular ve çözümleri Ders: 901 - Fizik II Bölüm: / Bilgisayar Mühendisliği / Çevre Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Jeofizik Mühendisliği / Kimya / Maden Mühendisliği / Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Eczacılık Tarih: 20/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

FİZİK 2 ÇALIŞMA KİTABI

Fizik 2 konularının anlatıldığı ve çözümlü örneklerin bulunduğu çalışma kitabıdır. fizik 2 ders notu dielektirik dielektriğin atomik görünümü dielektrik ve gauss akım direnç ohm yasası elektrik akımı iletken akımın mikroskopik modeli ohm yasası direnç özdirencin sıcaklıkla değişimi elektriksel iletkenlik için model drude modeli elektriksel enerji ve güç koaksiyel kablolar emk seri bağlı dirençler paralel bağlı dirençler çok halkalı devreler rc devreleri manyetik alan elektrik alan ve manyetik alan arası farklar eğri iletkeni etkileyen kuvvet bir akım ilmeğini etkileyen tork yüklü parçacığın manyetik alandaki hareketi örnek sorular ve çözümleri ...

LİNEER ALGEBRA ÇALIŞMA KİTABI İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Lineer Algebra konularının türkçe olarak anlatıldığı ve çözümlü örneklerinin bulunduğu çalışma kitabıdır. lineer algebra ders notu lineer denklemler genel liner denklemler lineer denklem sistemleri denk sistemler elemanter işlemler satır basamak formu matris elemater satır işlemleri gauss jordan indirgeme yöntemi matris işlemleri matrisin tersi matrisin traspozu matris formunda elemanter satır işlemleri matris tersinin bulunması determinant elemanter satır işlemlerinin determinanta etkisi cramer metodu vektör uzayı vektör uzayının özellikleri vektörün normu vektörün noktasal çarpımı vektörel çarpım determinantın geometrik anlamı lineer kombinasyonlar vektör sisteminin rankı matrisin rankı lineer denklem sistemi homojen lineer denklem sistemi matrisin özdeğeri ve öz vektörleri lineer dönüşümler lineer dönüşümün özellikleri benzer matrisler Ders: EM228 - Lineer Cebir Bölüm: / Endüstri Mühendisliği Tarih: 20/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

LİNEER ALGEBRA ÇALIŞMA KİTABI

Lineer Algebra konularının türkçe olarak anlatıldığı ve çözümlü örneklerinin bulunduğu çalışma kitabıdır. lineer algebra ders notu lineer denklemler genel liner denklemler lineer denklem sistemleri denk sistemler elemanter işlemler satır basamak formu matris elemater satır işlemleri gauss jordan indirgeme yöntemi matris işlemleri matrisin tersi matrisin traspozu matris formunda elemanter satır işlemleri matris tersinin bulunması determinant elemanter satır işlemlerinin determinanta etkisi cramer metodu vektör uzayı vektör uzayının özellikleri vektörün normu vektörün noktasal çarpımı vektörel çarpım determinantın geometrik anlamı lineer kombinasyonlar vektör sisteminin rankı matrisin rankı lineer denklem sistemi homojen lineer denklem sistemi matrisin özdeğeri ve öz vektörleri lineer dönüşümler lineer dönüşümün özellikleri benzer matrisler ...

MATEMATİK 2 ÇALIŞMA KİTABI İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Matematik 2 konularının anlatıldığı ve çözümlü örneklerinin bulunduğu çalışma kitabıdır. matematik 2 ders notu seriler geometrik seri ıraksaklık testi alıştırmalar oran testi doğrudan karşılaştırma testi limit karşılaştırma testi kök testi alterng seri testi integral testi kuvvet serileri terim terim türev alma seriler ile diferansiyel denklem çözümü indirgeme bağıntısı diziler tümevarım yöntemi azalan dizi artan dizi monoton dizi üstten sınırlılık alttan sınırlılık sınırlılık taylor ve macloriun serileri binom açılımı çok değişkenli fonksiyonlada limit ve süreklilik süreklilik kısmi türevler zincir kuralı maximum ve minimum değerler kritik nokta mutlak maximum ve mutlak minimum değerler fubini teoremi iki katlı integralin özellikleri parametrik eğrilerin yerel max min değerlerinin bulunması integralin türevi kutupsal koordinatlarda çift katlı integraller Ders: 903 - Matematik II Bölüm: / Bilgisayar Mühendisliği / Çevre Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Jeofizik Mühendisliği / Kimya / Maden Mühendisliği / Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tarih: 20/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

MATEMATİK 2 ÇALIŞMA KİTABI

Matematik 2 konularının anlatıldığı ve çözümlü örneklerinin bulunduğu çalışma kitabıdır. matematik 2 ders notu seriler geometrik seri ıraksaklık testi alıştırmalar oran testi doğrudan karşılaştırma testi limit karşılaştırma testi kök testi alterng seri testi integral testi kuvvet serileri terim terim türev alma seriler ile diferansiyel denklem çözümü indirgeme bağıntısı diziler tümevarım yöntemi azalan dizi artan dizi monoton dizi üstten sınırlılık alttan sınırlılık sınırlılık taylor ve macloriun serileri binom açılımı çok değişkenli fonksiyonlada limit ve süreklilik süreklilik kısmi türevler zincir kuralı maximum ve minimum değerler kritik nokta mutlak maximum ve mutlak minimum değerler fubini teoremi iki katlı integralin özellikleri parametrik eğrilerin yerel max min değerlerinin bulunması integralin türevi kutupsal koordinatlarda çift katlı integraller ...

SAYISAL ANALİZ ÇALIŞMA KİTABI İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Sayısal analiz konularının anlatıldığı ,çözümlü öreneklerin bulunduğu ve C kısmıyla ilgili örnek programların oldugu çalışma kitabıdır. sayısal analiz ders notu yaklaşımlar ve hatalar kesme hataları yuvarlama hataları hata birikimi kararlılık kararsızlık mutlak hata göreceli hata çıkarma toplama işleminde hatalar çarpma işleminde hata bir sayının tersinin göreceli hatası üst ve kökün hataları lineer olmayan denklemlerin yaklaşık çözüm yöntemleri sayısal analiz problemler ve çözümleri newton-raphson regula falsu basit iterasyon lineer olmayan denklem sistemlerinin yaklaşık çözüm yöntemleri enterpolasyon polinom enterpolasyonu lineer enterpolasyon kuadratik enterpolasyon ileri enterpolasyon için newton formülü lagrange enterpolasyonu enterpolasyon için hata hesabı aitkon yöntemi iki değişkenli enterpolasyon için newton formülü spline enterpolasyonu eğri uydurma en küçük kareler yöntemi lineer regresyon sinüzoidal fonksiyonlar yardımıyla eğri uydurma genel lineer regresyon kare kök alma regula falsi newton raphson iki matrisin çarpımı Ders: 314 - Sayısal Analiz Bölüm: / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Jeofizik Mühendisliği / Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Ebelik / Eczacılık Tarih: 20/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

SAYISAL ANALİZ ÇALIŞMA KİTABI

Sayısal analiz konularının anlatıldığı ,çözümlü öreneklerin bulunduğu ve C kısmıyla ilgili örnek programların oldugu çalışma kitabıdır. sayısal analiz ders notu yaklaşımlar ve hatalar kesme hataları yuvarlama hataları hata birikimi kararlılık kararsızlık mutlak hata göreceli hata çıkarma toplama işleminde hatalar çarpma işleminde hata bir sayının tersinin göreceli hatası üst ve kökün hataları lineer olmayan denklemlerin yaklaşık çözüm yöntemleri sayısal analiz problemler ve çözümleri newton-raphson regula falsu basit iterasyon lineer olmayan denklem sistemlerinin yaklaşık çözüm yöntemleri enterpolasyon polinom enterpolasyonu lineer enterpolasyon kuadratik enterpolasyon ileri enterpolasyon için newton formülü lagrange enterpolasyonu enterpolasyon için hata hesabı aitkon yöntemi iki değişkenli enterpolasyon için newton formülü spline enterpolasyonu eğri uydurma en küçük kareler yöntemi lineer regresyon sinüzoidal fonksiyonlar yardımıyla eğri uydurma genel lineer regresyon kare kök alma regula falsi newton raphson iki matrisin çarpımı ...

Mikrobiyoloji 3. Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji notlarıdır. Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji notlarıdır. mikrobiyoloji ders notu viral solunum yolu infeksiyonları solunum yolu hastalıkları orthomyxovırıdae tanı yöntemlerinin karşılaştırılması fırsatçı küf mantarı dimorfik mantarlala oluşan sistemik mikozlar histoplazma capsulatum fırsatçı mantar hastalıkları deri altını tutan mantar infeksiyonları derinin mantar infeksiyonları viral mss infeksiyonları kuduz entorovirüsler poliomiyelit kabakulak viral hepatitler hav viral deri infeksiyonları kızamık kızamıkcık etiyoloj arboviruslar dang sarı humma rotavirus rubella aıds timör virusları viral aşılar sindirim sisteminin protozoom hastalıkları giardiyaz kan ve dokunun protozoon hastalıkları sestodların neden olduğu hastalıklar trematodların neden olduğu hastalıklar sıtma nematodların neden olduğu hastalıklar çengelli solucanlar filaryalar arılar yılanlar zehirli balıklar hastane infeksiyonları infeksiyon hastalıkları cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar göz infeksiyonları kan hücrelerini etkileyenler bağışıklık yetmezliği olanlarda infeksiyonlar konjenital infeksiyonlar kan nakli ile bulaşan infeksiyonlar Ders: - Mikrobiyoloji Bölüm: / Tıp Tarih: 26/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

Mikrobiyoloji 3. Sınıf 2. Dönem

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji notlarıdır. Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji notlarıdır. mikrobiyoloji ders notu viral solunum yolu infeksiyonları solunum yolu hastalıkları orthomyxovırıdae tanı yöntemlerinin karşılaştırılması fırsatçı küf mantarı dimorfik mantarlala oluşan sistemik mikozlar histoplazma capsulatum fırsatçı mantar hastalıkları deri altını tutan mantar infeksiyonları derinin mantar infeksiyonları viral mss infeksiyonları kuduz entorovirüsler poliomiyelit kabakulak viral hepatitler hav viral deri infeksiyonları kızamık kızamıkcık etiyoloj arboviruslar dang sarı humma rotavirus rubella aıds timör virusları viral aşılar sindirim sisteminin protozoom hastalıkları giardiyaz kan ve dokunun protozoon hastalıkları sestodların neden olduğu hastalıklar trematodların neden olduğu hastalıklar sıtma nematodların neden olduğu hastalıklar çengelli solucanlar filaryalar arılar yılanlar zehirli balıklar hastane infeksiyonları infeksiyon hastalıkları cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar göz infeksiyonları kan hücrelerini etkileyenler bağışıklık yetmezliği olanlarda infeksiyonlar konjenital infeksiyonlar kan nakli ile bulaşan infeksiyonlar ...

Dahiliye 3. sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. sınıf 2. Dönem Dahiliye çalışma kitabı, dahiliye ders notu, HEPATOMEGALİLER konjestif hepatomegaliler, infeksiyöz, infiltratif splenomegali ekg4 asitli hastaya yaklaşım parasentez endiksiyonları siroz asit tedavisi fizyopatoloji kan basıncının kontrolü hipertansiyon böbrek hastalıkları kimik tanı varis kanamaları elektrolikit bozuklukları hipokalemi qtc uzaması infeksiyon hastalıkları semiyolojisi röntgen eko mrı ekg sinüs arresti beslenme vücut bileşimini etkileyen faktörler besinler posa karbonhidratlar yağlar proteinler serum albumın düzeyi teleröntgenogram sarılıkların fizyopatolojisi klinik ekokardiyografi bel ağrısı kan basıncı regülasyonu ve böbrek lösemi aıds hipotroidi renal bazal gangisyonlar parkinson distoni tremor primer tikler sıvı elektrolikit dengesi hipertroidi cilt osteopeni taşikardi enolokrin bozuklukları epizodik bilinç bozuklukları epilepsi hipertansiyon nabız basıncı endokrin hipogonadizm turner sendromu tanner evrelemesi yumuşak doku romatizmaları romatoloji kas iskelet sistemi dokuları boyun omuz dirsek el bileği ve el kalça yansıyan ağrı diz ayak bileği koma nefrotik sendrom nefritik sendrom ani kardiyak ölüm akut romatizmal ateş antrit kardit korea diyabet diyabet tipleri yaşlanma ve tıp yaşlanma ile ilgili fizyolojik değişiklkler getiatri zehirlenmeler erişkin genetik hastalıklara tanısal yaklaşım gıs kanamaları hepatomegali infeksiyon psikiyatri Ders: - Dahiliye Bölüm: / Tıp Tarih: 27/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

Dahiliye 3. sınıf 2. Dönem

Tıp Fakültesi 3. sınıf 2. Dönem Dahiliye çalışma kitabı, dahiliye ders notu, HEPATOMEGALİLER konjestif hepatomegaliler, infeksiyöz, infiltratif splenomegali ekg4 asitli hastaya yaklaşım parasentez endiksiyonları siroz asit tedavisi fizyopatoloji kan basıncının kontrolü hipertansiyon böbrek hastalıkları kimik tanı varis kanamaları elektrolikit bozuklukları hipokalemi qtc uzaması infeksiyon hastalıkları semiyolojisi röntgen eko mrı ekg sinüs arresti beslenme vücut bileşimini etkileyen faktörler besinler posa karbonhidratlar yağlar proteinler serum albumın düzeyi teleröntgenogram sarılıkların fizyopatolojisi klinik ekokardiyografi bel ağrısı kan basıncı regülasyonu ve böbrek lösemi aıds hipotroidi renal bazal gangisyonlar parkinson distoni tremor primer tikler sıvı elektrolikit dengesi hipertroidi cilt osteopeni taşikardi enolokrin bozuklukları epizodik bilinç bozuklukları epilepsi hipertansiyon nabız basıncı endokrin hipogonadizm turner sendromu tanner evrelemesi yumuşak doku romatizmaları romatoloji kas iskelet sistemi dokuları boyun omuz dirsek el bileği ve el kalça yansıyan ağrı diz ayak bileği koma nefrotik sendrom nefritik sendrom ani kardiyak ölüm akut romatizmal ateş antrit kardit korea diyabet diyabet tipleri yaşlanma ve tıp yaşlanma ile ilgili fizyolojik değişiklkler getiatri zehirlenmeler erişkin genetik hastalıklara tanısal yaklaşım gıs kanamaları hepatomegali infeksiyon psikiyatri ...

Klinik Biyokimya 3.sınıf 2.Dönem İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Klinik Biyokimya çalışma kitabı klinik biyokimya ders notu içindekiler: kabonhidrat metabolizması hastalıkları glukoz homeostazına katılan hormonlar diabetes mellitus tip 2 diabet gestasyonel diabetes mellitus gestasyonel diabetin tanı kriterleri hipoglisemi yenidoğan ve çocukluk hipoglisemileri lipidlerin görevleri hiperlipoproteinemiler sfingolipidozlar plazma proteinleri transferrin haptoglobin hemopeksin retinol bağlayıcı protein prealbumin kanın azotlu bileşikleri prealbumin albumin fibrinojen multıpl myeloma kanın protein olmayan azotlu bileşikleri üre ürik asit gut kalıtsal metabolizma kusurları enzim eksikliğinin sonuçları enzim anomalilerinin postnatal tanısı galaktozemi kortikosteroid bağ dokusunun kalıtsal hastalıkları troponin su dengesi bozuklukları porfirialar hepatik porfirialar karaciğer fonksiyon testleri idrar ve özellikleri börek fonksiyon testleri karsinogenez tümör göstergeleri eser elementler demir bakır çinko enzimler enzimlerin kullanım yeri amilaz lipaz laktaz Ders: - Klinik Biyokimya Bölüm: / Tıp Tarih: 27/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

Klinik Biyokimya 3.sınıf 2.Dönem

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Klinik Biyokimya çalışma kitabı klinik biyokimya ders notu içindekiler: kabonhidrat metabolizması hastalıkları glukoz homeostazına katılan hormonlar diabetes mellitus tip 2 diabet gestasyonel diabetes mellitus gestasyonel diabetin tanı kriterleri hipoglisemi yenidoğan ve çocukluk hipoglisemileri lipidlerin görevleri hiperlipoproteinemiler sfingolipidozlar plazma proteinleri transferrin haptoglobin hemopeksin retinol bağlayıcı protein prealbumin kanın azotlu bileşikleri prealbumin albumin fibrinojen multıpl myeloma kanın protein olmayan azotlu bileşikleri üre ürik asit gut kalıtsal metabolizma kusurları enzim eksikliğinin sonuçları enzim anomalilerinin postnatal tanısı galaktozemi kortikosteroid bağ dokusunun kalıtsal hastalıkları troponin su dengesi bozuklukları porfirialar hepatik porfirialar karaciğer fonksiyon testleri idrar ve özellikleri börek fonksiyon testleri karsinogenez tümör göstergeleri eser elementler demir bakır çinko enzimler enzimlerin kullanım yeri amilaz lipaz laktaz ...

Genel Cerrahi 4. Sınıf İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 4. Sınıf çalışma kitabı genel cerrahi ders notu yara iyileşmesi cerrahi infeksiyonlar obezitenin cerrahi tedavisi sürrenal kitleleri sıvı elektrolikit dengesi mide duedonum hastalıkları anatomi gastrit ülser tiroid bezi hastalıkları diyabetik ayak tiroid kanseri tiroid bezi hastalıkları hipertiroidide özel durumlar tiroidektomi sonrasi komplik hipertroidi cerrahide ameliyat öncesi hazırlık paratiroid hastalıkları multipi endokrin neoplaziler sürrenal hastalıkları özofogus hastalıkları özofogus hastalıkları 2 meme ca meme ca cerrahi tedavisi diyafragma ve hiatust hastalıkları endovaskaler girişimler mide ve deodonum hastalıkları meme hastalıkları kolan cerrahisi kanser dışı kolan hastalıkları ven hastalıkları şok karın travmaları varis arter hastalıkları septik şok acil cerrahi ve travma hastalarında beslenme vaka sunumu Ders: - Genel Cerrahi Bölüm: / Tıp Tarih: 27/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

Genel Cerrahi 4. Sınıf

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 4. Sınıf çalışma kitabı genel cerrahi ders notu yara iyileşmesi cerrahi infeksiyonlar obezitenin cerrahi tedavisi sürrenal kitleleri sıvı elektrolikit dengesi mide duedonum hastalıkları anatomi gastrit ülser tiroid bezi hastalıkları diyabetik ayak tiroid kanseri tiroid bezi hastalıkları hipertiroidide özel durumlar tiroidektomi sonrasi komplik hipertroidi cerrahide ameliyat öncesi hazırlık paratiroid hastalıkları multipi endokrin neoplaziler sürrenal hastalıkları özofogus hastalıkları özofogus hastalıkları 2 meme ca meme ca cerrahi tedavisi diyafragma ve hiatust hastalıkları endovaskaler girişimler mide ve deodonum hastalıkları meme hastalıkları kolan cerrahisi kanser dışı kolan hastalıkları ven hastalıkları şok karın travmaları varis arter hastalıkları septik şok acil cerrahi ve travma hastalarında beslenme vaka sunumu ...

Mikrobiyoloji 2. Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 2. Sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji çalışma kitabı mikrobiyoloji ders notu bakteriyoloji ders notu parazitoloji ders notu viroloji ders notu mikoloji ders notu Ders: - Mikrobiyoloji Bölüm: / Tıp Tarih: 28/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

Mikrobiyoloji 2. Sınıf 2. Dönem

Tıp Fakültesi 2. Sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji çalışma kitabı mikrobiyoloji ders notu bakteriyoloji ders notu parazitoloji ders notu viroloji ders notu mikoloji ders notu ...

Kadın Hastalıkları ve Doğum 4. Sınıf İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 4. Sınıf Çalışma kitabı Kadın Hastalıkları ve Doğum ders notu düşük riskli gebeliklerde tarama amenore jinekolojik tümörlerde tüm belirtiler endometriyumun preca lezyonları inferlite gebelik ve sistemi hastalıkları antenatal tanı doğum indüksiyonu disfonksiyonel uterin kanamalar ektopik gebelik hirsutizm ve androjen fazlalığı preterm travay ve tokoliz intrapartum fetal değerlendirme erken membran rupturü antepartum değerlendirme abortuslar jinekolojide diagnostik yöntemler sitoloji ve kalposkopi fonksiyonel ve mekanik distosi defleksiyon gelişi antenatal kanama makat gelişi fetal tedavi gebelik ve ht ürojinekoloji çoğul gebelikler menapoz ıugr gestasyonel diyabetes melirtus cinsiyet anamolileri doğum operasyonları genital organ yer değiştirmeleri kadın cinsel fonksiyon bozuklukları yardımcı üreme teknikleri Ders: - Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm: / Tıp Tarih: 28/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

Kadın Hastalıkları ve Doğum 4. Sınıf

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 4. Sınıf Çalışma kitabı Kadın Hastalıkları ve Doğum ders notu düşük riskli gebeliklerde tarama amenore jinekolojik tümörlerde tüm belirtiler endometriyumun preca lezyonları inferlite gebelik ve sistemi hastalıkları antenatal tanı doğum indüksiyonu disfonksiyonel uterin kanamalar ektopik gebelik hirsutizm ve androjen fazlalığı preterm travay ve tokoliz intrapartum fetal değerlendirme erken membran rupturü antepartum değerlendirme abortuslar jinekolojide diagnostik yöntemler sitoloji ve kalposkopi fonksiyonel ve mekanik distosi defleksiyon gelişi antenatal kanama makat gelişi fetal tedavi gebelik ve ht ürojinekoloji çoğul gebelikler menapoz ıugr gestasyonel diyabetes melirtus cinsiyet anamolileri doğum operasyonları genital organ yer değiştirmeleri kadın cinsel fonksiyon bozuklukları yardımcı üreme teknikleri ...

Dahiliye 3. sınıf İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Dahiliye Çalışma Kitabı dahiliye ders notu notun içindeki bazı başlıklar koroner kalp hastalıkları angina pektoris kronik koroner arter hastalığı kardiyak ani ölüm ve kardiyopulmoner canlandırma hipertansiyon allerji atopik hastalıklar infeksiyon hastalıkları semiyolojisi psikiyatri endokrinolojide temel kavramlar hormonların kimyasal sınıflandıılması infeksiyon seyri konjenital kalp hastalıkları fallot tetralojisi pulhoner darlık ateş hipofiz hormonları infeksiyon hastalıkları ve döküntü lenfadenomegali tifo sıtma beslenme beden kitle indeksi diabetes mellitus glisemi ölçüm teknik farklılıkları diabet sınıflaması hipotiriodi klinik dönem diyabet tanısı hiperkalsemi belirtileri diabetojenik virüsler hipertiroidi tiroiditler üriner sistem romatoloji böbreklerin muayenesi ödem tedavisi diffüz bağ dokusu hastalıkları sistemik skleroz vaskülit akut böbrek yetesizliği anemi dejenegratif eklem hastalıkları kronik böbrek yetersizliği seronegatif artritler vücut suyunun kompartmanlara dağılımı hiponatremi kalp yetersizliği ve sirozda hiponatremi infeksiyon ve artrit anemi yumuşak doku hastalıkları eklem dışı romatizmalar geriatri lenfadenomegali ve splenomegali splenomegali yapan hastalıklar kanser etiyolojisi kanserin gelişme süreci risk faktörleri asit baz dengesi nöroloji kanama diatezi epidozik bilinç bozuklukları kemik dokusu metabolizması şok koma uyanıklık ve bozuklukları koma sınıflaması zehirlenmeler Ders: - Dahiliye Bölüm: / Tıp Tarih: 28/07/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

Dahiliye 3. sınıf

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Dahiliye Çalışma Kitabı dahiliye ders notu notun içindeki bazı başlıklar koroner kalp hastalıkları angina pektoris kronik koroner arter hastalığı kardiyak ani ölüm ve kardiyopulmoner canlandırma hipertansiyon allerji atopik hastalıklar infeksiyon hastalıkları semiyolojisi psikiyatri endokrinolojide temel kavramlar hormonların kimyasal sınıflandıılması infeksiyon seyri konjenital kalp hastalıkları fallot tetralojisi pulhoner darlık ateş hipofiz hormonları infeksiyon hastalıkları ve döküntü lenfadenomegali tifo sıtma beslenme beden kitle indeksi diabetes mellitus glisemi ölçüm teknik farklılıkları diabet sınıflaması hipotiriodi klinik dönem diyabet tanısı hiperkalsemi belirtileri diabetojenik virüsler hipertiroidi tiroiditler üriner sistem romatoloji böbreklerin muayenesi ödem tedavisi diffüz bağ dokusu hastalıkları sistemik skleroz vaskülit akut böbrek yetesizliği anemi dejenegratif eklem hastalıkları kronik böbrek yetersizliği seronegatif artritler vücut suyunun kompartmanlara dağılımı hiponatremi kalp yetersizliği ve sirozda hiponatremi infeksiyon ve artrit anemi yumuşak doku hastalıkları eklem dışı romatizmalar geriatri lenfadenomegali ve splenomegali splenomegali yapan hastalıklar kanser etiyolojisi kanserin gelişme süreci risk faktörleri asit baz dengesi nöroloji kanama diatezi epidozik bilinç bozuklukları kemik dokusu metabolizması şok koma uyanıklık ve bozuklukları koma sınıflaması zehirlenmeler ...

Patoloji 3. sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Patoloji çalışma kitabı patoloji ders notu içindekiler: göz patolojisi konjuktiva ve kornea infeksiyon dejeneratif değişiklikler göz küresi katarakt glokom orbital yumuşak doku lenf ganoliyonu hastalıkları romatoid lap brusellosis kimura kedi tırmığı hastalığı hodgkın hastalığı neoplastik hematolojik hastalıklar hematopoetik neoplazitler akut lösemi mediasten hastalıkları mediastinum timus timus hastalıkları dalak hastalıkları kemik iliği hastalıkları kadın genital sistem hastalıkları kist meme karsinomları erkek meme hastalıkları vulva vigina hastalıkları servisk hastalıkları uterus tuba hastalıkları paratiroid hastalıkları tiroid hastalıkları onkositik transfarmosyon gösteren tiroid karsinomları surrenal korteks hastalıkları endokrin pankreas hastalıkları böbrek hastalıkları kan damarları sistemik hastalıklarda böbrek değişiklikleri tubulus hastalıkları böbreğin damarsal hastalıkları böbrek anomelileri böbrek sarkomları mesane hastalıkları prostat hastalıkları iltihapsal hastalıkları kardivaskuler sistem patolojisi iskemik kalp hastalığı arter hastalıkları vaskülitler endometrial siklus luteal faz defekti endometrit histolojik tipleri fibrom Ders: - Patoloji Bölüm: / Tıp Tarih: 02/08/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

Patoloji 3. sınıf 2. Dönem

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Patoloji çalışma kitabı patoloji ders notu içindekiler: göz patolojisi konjuktiva ve kornea infeksiyon dejeneratif değişiklikler göz küresi katarakt glokom orbital yumuşak doku lenf ganoliyonu hastalıkları romatoid lap brusellosis kimura kedi tırmığı hastalığı hodgkın hastalığı neoplastik hematolojik hastalıklar hematopoetik neoplazitler akut lösemi mediasten hastalıkları mediastinum timus timus hastalıkları dalak hastalıkları kemik iliği hastalıkları kadın genital sistem hastalıkları kist meme karsinomları erkek meme hastalıkları vulva vigina hastalıkları servisk hastalıkları uterus tuba hastalıkları paratiroid hastalıkları tiroid hastalıkları onkositik transfarmosyon gösteren tiroid karsinomları surrenal korteks hastalıkları endokrin pankreas hastalıkları böbrek hastalıkları kan damarları sistemik hastalıklarda böbrek değişiklikleri tubulus hastalıkları böbreğin damarsal hastalıkları böbrek anomelileri böbrek sarkomları mesane hastalıkları prostat hastalıkları iltihapsal hastalıkları kardivaskuler sistem patolojisi iskemik kalp hastalığı arter hastalıkları vaskülitler endometrial siklus luteal faz defekti endometrit histolojik tipleri fibrom ...

Çocuk Sağlığı ve Hast. 4. Sınıf İstanbul Üniversitesi Çalışma Kitabı Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 4. sınıf Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çalışma Kitabı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ders notu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları içindekiler: toplumda çocuk sağlığı izlemi taramalar görmenin değerlendirilmesi işitme değerlendirilmesi engelli çocuk izlemi organik asidemeliler galatozemi çocuk ac grafisi doğumsal hipotiroidi ergenlik diyabet ergenlik bozuklukları gecikmiş puberte çocuk ve adolesanda şişmanlık endojen şişmanlık çocuklarda birincil bağışıklama programı boğmaca kızamık kabakulak kızamıkçık rutin dışı aşılar anemnez ergenlik belirtileri endokrin bozuklukları Ders: - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm: / Tıp Tarih: 02/08/2012 Kredi: 100
Detaylar    Göz at

Çocuk Sağlığı ve Hast. 4. Sınıf

Tıp Fakültesi 4. sınıf Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çalışma Kitabı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ders notu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları içindekiler: toplumda çocuk sağlığı izlemi taramalar görmenin değerlendirilmesi işitme değerlendirilmesi engelli çocuk izlemi organik asidemeliler galatozemi çocuk ac grafisi doğumsal hipotiroidi ergenlik diyabet ergenlik bozuklukları gecikmiş puberte çocuk ve adolesanda şişmanlık endojen şişmanlık çocuklarda birincil bağışıklama programı boğmaca kızamık kabakulak kızamıkçık rutin dışı aşılar anemnez ergenlik belirtileri endokrin bozuklukları ...

RTS 1.sınıf Güz dönemi İletişim Tarihi 1.Hafta İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: İLETİŞİM TARİHİ 1.HAFTA ders notu içindekiler: iletişim sözel olmayan iletişim öğretimsel ortamlardaki beden dili örnekleri sözel iletişim iletişimin etkinliği sınıf içi etkin iletişim sınıf içi etkili sözel iletişim kabul edilebilir edilemez davranışlar sorun kimin sorun öğretmeninse? yararsız iletiler çözüm iletileri bastırıcı iletiler dolaylı iletiler sen dili-ben dili sorun öğrencininse ? edilgin sessizlik kapı aralayıcılar ve konuşmaya çağrı kabul edildiğini gösteren tepkiler etkin dinleyici kaybeden yok yöntemi iletişim tarihi şletişim yolları Ders: 128RL - İletişim Tarihi Bölüm: / Radyo Televizyon ve Sinema Tarih: 20/09/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

RTS 1.sınıf Güz dönemi İletişim Tarihi 1.Hafta

İLETİŞİM TARİHİ 1.HAFTA ders notu içindekiler: iletişim sözel olmayan iletişim öğretimsel ortamlardaki beden dili örnekleri sözel iletişim iletişimin etkinliği sınıf içi etkin iletişim sınıf içi etkili sözel iletişim kabul edilebilir edilemez davranışlar sorun kimin sorun öğretmeninse? yararsız iletiler çözüm iletileri bastırıcı iletiler dolaylı iletiler sen dili-ben dili sorun öğrencininse ? edilgin sessizlik kapı aralayıcılar ve konuşmaya çağrı kabul edildiğini gösteren tepkiler etkin dinleyici kaybeden yok yöntemi iletişim tarihi şletişim yolları ...

RTS 1.sınıf Güz dönemi İletişim Tarihi 2.Hafta İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: İLETİŞİM TARİHİ 2.HAFTA ders notu iletişiminin başlangıcı iletişim tanımları iletişim bilimi iletişimin etkileri olgu ve süreç verici alıcı mesaj / ileti kanal/araç bireysel iletişim kitlesel iletişim siyasal iletişim toplumsal yaşama ilişkin iletişim ses ve görüntüye dayalı iletişim yazılı ve işarete dayalı iletişim elektronik iletişim Ders: 128RL - İletişim Tarihi Bölüm: / Radyo Televizyon ve Sinema Tarih: 20/09/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

RTS 1.sınıf Güz dönemi İletişim Tarihi 2.Hafta

İLETİŞİM TARİHİ 2.HAFTA ders notu iletişiminin başlangıcı iletişim tanımları iletişim bilimi iletişimin etkileri olgu ve süreç verici alıcı mesaj / ileti kanal/araç bireysel iletişim kitlesel iletişim siyasal iletişim toplumsal yaşama ilişkin iletişim ses ve görüntüye dayalı iletişim yazılı ve işarete dayalı iletişim elektronik iletişim ...

RTS 1.sınıf Güz dönemi İletişim Tarihi 3.Hafta İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: İLETİŞİM TARİHİ 3.HAFTA ders notu içindekiler: dil ve söz dinleme etkin dinleme iletişim çeşitleri sözlü iletişim yazılı iletişim sözsüz iletişim yüzyüze-araçlı iletişim iletişimin yönüne göre iletişim soğuk-sıcak araçlarla yapılan iletişim iletişim bağlamı iletişim süreçleri kişilerarası iletişim iletişim modeli örneği iletişim belirteçleri iletişim biçemi iletişim yeterliliği iletişimsel eylem sözsüz iletişim vücudun bağlantılı konumu proksemik göstergeler kinezik irilik oturma dinamiği büro görgüsü göstergeler vücut hareketleri jestlerin yorumlanması giyimin dili giyim kuşam sinyalleri Ders: 128RL - İletişim Tarihi Bölüm: / Radyo Televizyon ve Sinema Tarih: 20/09/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

RTS 1.sınıf Güz dönemi İletişim Tarihi 3.Hafta

İLETİŞİM TARİHİ 3.HAFTA ders notu içindekiler: dil ve söz dinleme etkin dinleme iletişim çeşitleri sözlü iletişim yazılı iletişim sözsüz iletişim yüzyüze-araçlı iletişim iletişimin yönüne göre iletişim soğuk-sıcak araçlarla yapılan iletişim iletişim bağlamı iletişim süreçleri kişilerarası iletişim iletişim modeli örneği iletişim belirteçleri iletişim biçemi iletişim yeterliliği iletişimsel eylem sözsüz iletişim vücudun bağlantılı konumu proksemik göstergeler kinezik irilik oturma dinamiği büro görgüsü göstergeler vücut hareketleri jestlerin yorumlanması giyimin dili giyim kuşam sinyalleri ...

Hukuk 1 Medeni Hukuk İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Medeni Hukuka ders notu içindekiler: medeni hukuka giriş hukuk nedir değişik hukuk kavramları yürürlükteki hukuk mevzu hukuk doğa hukuku medeni hukuk hukuk kurallarının nitelikleri hukukun bölüm ve dalları kamu hukuku anayasa hukuku ceza hukuku devletler genel hukuku özel hukuk medeni hukuk kişiler hukuku aile hukuku eşya hukuku borçlar hukuku miras hukuku karma hukuku iş hukuku iflas hukuku kavramlarının açıklaması hukuk kuralları ile görgü kuralları arasındaki faklar hukuku kuralları ve ahlak kuralları arasındaki ilişkiler hukuk kuralları ile din kuralları arasındaki farklar medeni hukuk kaynakları hukukun bilgi kaynağı medeni hukuk kurallarının uygulanması kişiler hukuku kişi nedir hak yeteneği nedir kullanılmasının etkisine göre haklar niteliklerine göre haklar zaman aşımı iyi niyet hakların kanıtlanması karina eylem yeteneği hak ve eylem yeteneği sezginlik erginlik yargısal erginlik sınırlı yeteneksizler kişilik türleri geçek kişi tüzel kişi ölüm karinesi yitiklik hısımlık basın özgürlüğü olgu çalışmalarını da içerir 7 olgu çalışması soru ve cevapları vardır Ders: - Medeni Hukuk Bölüm: / Hukuk Tarih: 23/10/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Hukuk 1 Medeni Hukuk

Medeni Hukuka ders notu içindekiler: medeni hukuka giriş hukuk nedir değişik hukuk kavramları yürürlükteki hukuk mevzu hukuk doğa hukuku medeni hukuk hukuk kurallarının nitelikleri hukukun bölüm ve dalları kamu hukuku anayasa hukuku ceza hukuku devletler genel hukuku özel hukuk medeni hukuk kişiler hukuku aile hukuku eşya hukuku borçlar hukuku miras hukuku karma hukuku iş hukuku iflas hukuku kavramlarının açıklaması hukuk kuralları ile görgü kuralları arasındaki faklar hukuku kuralları ve ahlak kuralları arasındaki ilişkiler hukuk kuralları ile din kuralları arasındaki farklar medeni hukuk kaynakları hukukun bilgi kaynağı medeni hukuk kurallarının uygulanması kişiler hukuku kişi nedir hak yeteneği nedir kullanılmasının etkisine göre haklar niteliklerine göre haklar zaman aşımı iyi niyet hakların kanıtlanması karina eylem yeteneği hak ve eylem yeteneği sezginlik erginlik yargısal erginlik sınırlı yeteneksizler kişilik türleri geçek kişi tüzel kişi ölüm karinesi yitiklik hısımlık basın özgürlüğü olgu çalışmalarını da içerir 7 olgu çalışması soru ve cevapları vardır ...

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Cebir Ve Sayılar İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: lineer cebir ders notu içindekiler: cisim genişlemesi cebirsel ve transandant elemanlar minimal polinom basit genişlemeler eşlenik elemanlar ve denk cisimler eşlenik elemanlar sonlu ve cebirsel genişelemeler cebirsel kapanış cisim otomorfileri bir cisim otomorfileri grubu parçalanış cismi birimin kökleri ve daire bölümü cisimleri primitif kök euler fi-fonksiyonu möbius fonksiyonu sonlu cisimler ayrılabilen ve normal genişlemeler ayrılabilen genişleme mükemmel cisim primitif eleman teoremi normal genişleme konularla ilgili soru ve çözümleri de içerir Ders: MATE1111 - Lineer Cebir Bölüm: / Astronomi ve Uzay Bilimleri / Matematik Tarih: 23/10/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Cebir Ve Sayılar

lineer cebir ders notu içindekiler: cisim genişlemesi cebirsel ve transandant elemanlar minimal polinom basit genişlemeler eşlenik elemanlar ve denk cisimler eşlenik elemanlar sonlu ve cebirsel genişelemeler cebirsel kapanış cisim otomorfileri bir cisim otomorfileri grubu parçalanış cismi birimin kökleri ve daire bölümü cisimleri primitif kök euler fi-fonksiyonu möbius fonksiyonu sonlu cisimler ayrılabilen ve normal genişlemeler ayrılabilen genişleme mükemmel cisim primitif eleman teoremi normal genişleme konularla ilgili soru ve çözümleri de içerir...

İktisat bölümü İktisata Giriş ders notu İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: İktisata Giriş ders notu içindekiler: arz -talep uygulamaları kota üretim kotası ithalat kotası vergi arz talep arz ve arz eğrisi piyasa dengesi eksik rekabet piyasası tekel piyasa tekelci firma oligopol piyasa faktör piyasaları ve faktör gelirleri kamusal mallar ve dışsallıklar kıtlık tercih ve fayda analizi makro ekonomik denge milli gelir muhasebesi milli hasılanın belirlenmesi maliye politikası ve toplam harcamalar mikro iktisattan makro iktisata geçiş para teorisi ve para politikası para ve bankacılık tam rekabet piyasası üretim ve üretim maliyetleri Ders: TUR101Z - İktisada Giriş I Bölüm: / Turizm İşletmeciliği Tarih: 23/10/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

İktisat bölümü İktisata Giriş ders notu

İktisata Giriş ders notu içindekiler: arz -talep uygulamaları kota üretim kotası ithalat kotası vergi arz talep arz ve arz eğrisi piyasa dengesi eksik rekabet piyasası tekel piyasa tekelci firma oligopol piyasa faktör piyasaları ve faktör gelirleri kamusal mallar ve dışsallıklar kıtlık tercih ve fayda analizi makro ekonomik denge milli gelir muhasebesi milli hasılanın belirlenmesi maliye politikası ve toplam harcamalar mikro iktisattan makro iktisata geçiş para teorisi ve para politikası para ve bankacılık tam rekabet piyasası üretim ve üretim maliyetleri ...

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3 İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: endüstri ilişkileri ders notu içindekiler: sanayileşme ve küçük sanayi sanayi ve sanayileşmenin tanımı sanayileşmenin önemi sanayileşme ve küçük sanayinin yeri büyük sanayiler sanayileşmenin ekonomik yapı üzerindeki etkileri Ders: EKO216S - Endüstri İlişkileri Bölüm: / Ekonometri Tarih: 23/10/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3

endüstri ilişkileri ders notu içindekiler: sanayileşme ve küçük sanayi sanayi ve sanayileşmenin tanımı sanayileşmenin önemi sanayileşme ve küçük sanayinin yeri büyük sanayiler sanayileşmenin ekonomik yapı üzerindeki etkileri ...

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3 İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: endüstri ilişkileri ders notu endüstri ilişkilerinin tarafları işçi sendikalarının işlevleri sendika hakkı ve özgürlüğü sendikacılığın güncel sorunları teknolojik değişim ve sendikalar ekonomik değişim ve sendikalar endüstri ilişkilerinin tarafları işveren sendikaları ve devlet işveren sendikalarının doğuşu ve kuruluş gerekçeleri işveren sendikaları örgütlenme modelleri amaç ve işlevleri endüstri ilişkilerinde devletin rolü sendikacılığın doğuşu ve geçirdiği aşamalar toplu pazarlık toplu pazarlık kavramı toplu pazarlığın nitelikleri toplu pazarlığın unsurları toplu pazarlığın düzeyi ve içeriği toplu iş uyuşmazlıkları toplu iş uyuşmazlıkları ve çeşitleri toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü uzlaştırma hakemlik kurumu türk endüstri ilişkileri sisteminin yasal çerçevesi sendikalar sendikaların kuruluşu sendika kurucularında aranan şartlar sendikaların organları sendika üyeliği ile ilgili düzenlemeler üyeliğin kazanılması üyeliğin sona ermesi sendikal teminatlar sendikaların faaliyetleri serbest faaliyetler yasak faaliyetler sendika ve konfederasyon giderleri toplu pazarlık ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü toplu iş sözleşmesi toplu iş sözleşmesinden yararlanan gruplar toplu iş sözleşmesinin yapılması toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları arabuluculuk zounlu tahkim özel hakeme başvurma grev lokavt türk endüstri ilişkilerindeki gelişmeler 1980 sonrası yeniden yapılanma ve sendikal hareketin yönelimleri Ders: EKO216S - Endüstri İlişkileri Bölüm: / Ekonometri Tarih: 23/10/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3

endüstri ilişkileri ders notu endüstri ilişkilerinin tarafları işçi sendikalarının işlevleri sendika hakkı ve özgürlüğü sendikacılığın güncel sorunları teknolojik değişim ve sendikalar ekonomik değişim ve sendikalar endüstri ilişkilerinin tarafları işveren sendikaları ve devlet işveren sendikalarının doğuşu ve kuruluş gerekçeleri işveren sendikaları örgütlenme modelleri amaç ve işlevleri endüstri ilişkilerinde devletin rolü sendikacılığın doğuşu ve geçirdiği aşamalar toplu pazarlık toplu pazarlık kavramı toplu pazarlığın nitelikleri toplu pazarlığın unsurları toplu pazarlığın düzeyi ve içeriği toplu iş uyuşmazlıkları toplu iş uyuşmazlıkları ve çeşitleri toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü uzlaştırma hakemlik kurumu türk endüstri ilişkileri sisteminin yasal çerçevesi sendikalar sendikaların kuruluşu sendika kurucularında aranan şartlar sendikaların organları sendika üyeliği ile ilgili düzenlemeler üyeliğin kazanılması üyeliğin sona ermesi sendikal teminatlar sendikaların faaliyetleri serbest faaliyetler yasak faaliyetler sendika ve konfederasyon giderleri toplu pazarlık ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü toplu iş sözleşmesi toplu iş sözleşmesinden yararlanan gruplar toplu iş sözleşmesinin yapılması toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları arabuluculuk zounlu tahkim özel hakeme başvurma grev lokavt türk endüstri ilişkilerindeki gelişmeler 1980 sonrası yeniden yapılanma ve sendikal hareketin yönelimleri ...

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3 İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: endüstri ilişkileri ders notu türk endüstri ilişkileri sisteminin yasal çevresi sendikalar anayasal düzenlemeler sendikaların kuruluşu sendikaların kurucularında aranan şartlar sendikaların organları sendikaya üyelik şartları üyeliği kazanılması üyeliğin sona ermesi sendika üyesi olamayacaklar sendikal teminatlar sendikaların faaliyetleri serbest faaliyetler yasak faaliyetler sendika ve konfederasyon gelirleri toplu pazarlık ve iş uyuşmazlığının çözümü toplu iş sözleşmesi toplu iş uyuşmazlıkları çözüm yolları arabuluculuk zorunlu tahkim grev ve lokavt Ders: EKO216S - Endüstri İlişkileri Bölüm: / Ekonometri Tarih: 23/10/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3

endüstri ilişkileri ders notu türk endüstri ilişkileri sisteminin yasal çevresi sendikalar anayasal düzenlemeler sendikaların kuruluşu sendikaların kurucularında aranan şartlar sendikaların organları sendikaya üyelik şartları üyeliği kazanılması üyeliğin sona ermesi sendika üyesi olamayacaklar sendikal teminatlar sendikaların faaliyetleri serbest faaliyetler yasak faaliyetler sendika ve konfederasyon gelirleri toplu pazarlık ve iş uyuşmazlığının çözümü toplu iş sözleşmesi toplu iş uyuşmazlıkları çözüm yolları arabuluculuk zorunlu tahkim grev ve lokavt ...

SİYASET BİLİMİ 4.YY DERS NOTU İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: SİYASET BİLİMİ ders notu içindekiler: siyaset bilimi 4.yy ders notu aristo duverger greer ve orleans dahl p.h.merkel v.dyke max weber f.bourricaud tunuslu ibni haldun floranslı mchiavel pozitivizm auguste comte alexis de tocqueville burke ve tocquelille nin siyaset bilimi düşünceleri marksist kuram siyasal davranışı belirleyen etmenler freud un oidipuskompleksi david riesman a göre toplum tipi zhniyet liberal ideoloji küçük gruplar grup dinamiği proleterya siyasal aktör olarak vatandaşlık siyasal partiler partilerin yapısı partilerin yöneticileri parti sistemleri tek partili sistemler siyasal katılım baskı grupları seçim ve siyasal katılım etnik ve kültürel grupların siyasal katılımı totaliter ve otoriter rejimler toplum ve güç monarşi oteriter yönetim totaliter yönetim ideoloji tarihsel süreci ideoloji nedir? siyasal gelişme modernleşme çok kültürlülük çok kültürlülük ve çoklu devlet azınlık kavramı ve hakları sivil toplum ve siyasetin birimi sivil toplum ve tarihçesi doğal hukuk geleneği hobbes klasik ekonomi politikçiler hegel marx habermas küreselleşme ve uluslararası siyasal kuramlar milliyetçilik ötesi üst milliyetçilik Ders: TUR108Z - Siyaset Bilimine Giriş Bölüm: / Turizm İşletmeciliği Tarih: 23/10/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

SİYASET BİLİMİ 4.YY DERS NOTU

SİYASET BİLİMİ ders notu içindekiler: siyaset bilimi 4.yy ders notu aristo duverger greer ve orleans dahl p.h.merkel v.dyke max weber f.bourricaud tunuslu ibni haldun floranslı mchiavel pozitivizm auguste comte alexis de tocqueville burke ve tocquelille nin siyaset bilimi düşünceleri marksist kuram siyasal davranışı belirleyen etmenler freud un oidipuskompleksi david riesman a göre toplum tipi zhniyet liberal ideoloji küçük gruplar grup dinamiği proleterya siyasal aktör olarak vatandaşlık siyasal partiler partilerin yapısı partilerin yöneticileri parti sistemleri tek partili sistemler siyasal katılım baskı grupları seçim ve siyasal katılım etnik ve kültürel grupların siyasal katılımı totaliter ve otoriter rejimler toplum ve güç monarşi oteriter yönetim totaliter yönetim ideoloji tarihsel süreci ideoloji nedir? siyasal gelişme modernleşme çok kültürlülük çok kültürlülük ve çoklu devlet azınlık kavramı ve hakları sivil toplum ve siyasetin birimi sivil toplum ve tarihçesi doğal hukuk geleneği hobbes klasik ekonomi politikçiler hegel marx habermas küreselleşme ve uluslararası siyasal kuramlar milliyetçilik ötesi üst milliyetçilik ...

Kamu maliyesi 8. hafta ders notu İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSAT FAKÜLTESİ Kamu Maliyesi dersi ders notu KAMU MALİYESİ DERS NOTU İÇİNDEKİLER: vergi yükü vergilendirmeye ilişkin sorunlar ve çeşitli kavramlar vergi yükü vergi türleri bireysel vergi yükü toplam vergi yükü net vergi yükü gerçek vergi yükü vergiye karşı tepkiler vergi baskısının etkileri vergi borcunu geciktirme vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı verginin yansıtılması yansıma türleri yansımayı belirleyen faktörler borçlanma borçlanma türleri borçlanma tekniği borç yönetimi kamu bütçesi bütçenin geleneksel nitelik ve işlevleri bütçenin yeni işlevleri bütçenin geleneksel ilkeleri bütçe sistemleri geleneksel bütçe sistemi yeni bütçeleme sistemleri türkiye de kullanılan bütçe sistemleri bütçenin planlanması bütçenin hazırlanması bütçenin görüşülüp yetki alması mali yıl sonunda yapılacaklar ve bütçenin yansıma denetimi kesin hesap kanun tasarısının hazırlanması mahalli idareler maliyesi mahalli idare kavramı mahalli idarelerin ortaya çıkışı mahalli idarelerin varlığını açıklayan yaklaşımlar mahalli idareler kamu hizmetleri kamu gelirleri mahalli idarelerin optimum hizmet alanının belirlenmesi mahalli idareler ile merkezi idare arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesi maliye politikası maliye politikasının amaçları maliye politikasının araçları mali araçların iktisadi etkileri maliye politikasının yöntemleri küreselleşme ve kamu maliyesi yeni kamu maliyesi küreselleşme ve bütçe politikaları vergi politikası borçlanma politikası harcama politikası bölgesel kalkınma ajansı küreselleşmenin vergiler üzerinde yarattığı mali sorunlar uluslarüstü düzeyde kamu maliyesi Ders: EKO210Z - Kamu Maliyesi Bölüm: / Ekonometri Tarih: 23/10/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Kamu maliyesi 8. hafta ders notu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSAT FAKÜLTESİ Kamu Maliyesi dersi ders notu KAMU MALİYESİ DERS NOTU İÇİNDEKİLER: vergi yükü vergilendirmeye ilişkin sorunlar ve çeşitli kavramlar vergi yükü vergi türleri bireysel vergi yükü toplam vergi yükü net vergi yükü gerçek vergi yükü vergiye karşı tepkiler vergi baskısının etkileri vergi borcunu geciktirme vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı verginin yansıtılması yansıma türleri yansımayı belirleyen faktörler borçlanma borçlanma türleri borçlanma tekniği borç yönetimi kamu bütçesi bütçenin geleneksel nitelik ve işlevleri bütçenin yeni işlevleri bütçenin geleneksel ilkeleri bütçe sistemleri geleneksel bütçe sistemi yeni bütçeleme sistemleri türkiye de kullanılan bütçe sistemleri bütçenin planlanması bütçenin hazırlanması bütçenin görüşülüp yetki alması mali yıl sonunda yapılacaklar ve bütçenin yansıma denetimi kesin hesap kanun tasarısının hazırlanması mahalli idareler maliyesi mahalli idare kavramı mahalli idarelerin ortaya çıkışı mahalli idarelerin varlığını açıklayan yaklaşımlar mahalli idareler kamu hizmetleri kamu gelirleri mahalli idarelerin optimum hizmet alanının belirlenmesi mahalli idareler ile merkezi idare arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesi maliye politikası maliye politikasının amaçları maliye politikasının araçları mali araçların iktisadi etkileri maliye politikasının yöntemleri küreselleşme ve kamu maliyesi yeni kamu maliyesi küreselleşme ve bütçe politikaları vergi politikası borçlanma politikası harcama politikası bölgesel kalkınma ajansı küreselleşmenin vergiler üzerinde yarattığı mali sorunlar uluslarüstü düzeyde kamu maliyesi ...

borçlar hukuku İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: borçlar hukuku ders notu içindekiler: kitap + ders notunu içerir borçlar hukuku nedir edim akitler sözleşmeler dürüstlük kuralı akit icap kabul icabın bağlılığının sona ermesi muteberlik şartı iptal hakkı iptal hakkın niteliği akitlerde aranan şartlar şekle uyulmamasının sonuçları kanun hükümlerinin ifade etmesi için gerekli bazı tamamlayıcı unsurlar akdin hükümsüzlüğü sözleşme yapma zorunluluğu akit yapma vaadi akdin yorumlanması akdin tamamlanması akitte değişiklik yapılması tek taraflı irade beyanı ile borç ilişkisinin kurulması sebebi gösterilmeden borç ikrarı temsil yetkisiz temsilin sonuçları Ders: CE214Z - Borçlar Hukuku Bölüm: / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tarih: 05/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

borçlar hukuku

borçlar hukuku ders notu içindekiler: kitap + ders notunu içerir borçlar hukuku nedir edim akitler sözleşmeler dürüstlük kuralı akit icap kabul icabın bağlılığının sona ermesi muteberlik şartı iptal hakkı iptal hakkın niteliği akitlerde aranan şartlar şekle uyulmamasının sonuçları kanun hükümlerinin ifade etmesi için gerekli bazı tamamlayıcı unsurlar akdin hükümsüzlüğü sözleşme yapma zorunluluğu akit yapma vaadi akdin yorumlanması akdin tamamlanması akitte değişiklik yapılması tek taraflı irade beyanı ile borç ilişkisinin kurulması sebebi gösterilmeden borç ikrarı temsil yetkisiz temsilin sonuçları ...

borçlar hukuku İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: borçlar hukuku ders notu içindekiler: borçlar kanununda süreler ile ilgili tüm süreleri içerir Ders: CE214Z - Borçlar Hukuku Bölüm: / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tarih: 05/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

borçlar hukuku

borçlar hukuku ders notu içindekiler: borçlar kanununda süreler ile ilgili tüm süreleri içerir ...

ceza özel İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: CEZA ÖZEL HÜKÜMLER DERS NOTU içindekiler: cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel saldırı cinsel taciz hakaret aleniyet hırsızlık suçu bilişim sistemine girme suçu banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması yağma suçu mala zarar verme suçu güveni kötüye kullanma suçu Ders: 704(Çift) - Ceza Hukuku Özel Hükümler (Ç) (Yıllık) Bölüm: / Hukuk Tarih: 05/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

ceza özel

CEZA ÖZEL HÜKÜMLER DERS NOTU içindekiler: cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel saldırı cinsel taciz hakaret aleniyet hırsızlık suçu bilişim sistemine girme suçu banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması yağma suçu mala zarar verme suçu güveni kötüye kullanma suçu ...

Türk dili 1 İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: dil nedir dilin tanımı dil dilin özellikleri dil,düşünce ve duygu bağlantısı dil ve toplum yan katman etkisi alt katman etkisi üst katman etkisi Ders: 927 - Türk Dili I Bölüm: / Gazetecilik / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Radyo Televizyon ve Sinema / Tıp / İşletme (İngilizce) / İşletme (Türkçe) / Orman Endüstri Mühendisliği / Orman Mühendisliği / Peyzaj Mimarlığı / Bilgisayar Mühendisliği / Çevre Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Jeofizik Mühendisliği / Kimya / Maden Mühendisliği / Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Ebelik / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Odyoloji / Sosyal Hizmet / İşletme / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Su Ürünleri Mühendisliği / Coğrafya (Açıköğretim) / Felsefe (Açıköğretim) / Tıp / Eczacılık / Alman Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Antropoloji / Arap Dili ve Edebiyatı / Arkeoloji / Bilgi ve Belge Yönetimi / Bilim Tarihi / Coğrafya / Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı / Eski Yunan Dili ve Edebiyatı / Felsefe / Fransız Dili ve Edebiyatı / Hititoloji / İngiliz Dili ve Edebiyatı / İspanyol Dili ve Edebiyatı / İtalyan Dili ve Edebiyatı / Klasik Arkeoloji / Latin Dili ve Edebiyatı / Psikoloji / Rus Dili ve Edebiyatı / Sanat Tarihi / Urdu Dili ve Edebiyatı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi / Astronomi ve Uzay Bilimleri / Biyoloji / Fizik / Matematik / Moleküler Biyoloji ve Genetik / Hemşirelik / Hukuk / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Ekonometri / İktisat / İşletme / Maliye / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Turizm İşletmeciliği / İlahiyat / Uluslararası İlahiyat Tarih: 07/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Türk dili 1

istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: dil nedir dilin tanımı dil dilin özellikleri dil,düşünce ve duygu bağlantısı dil ve toplum yan katman etkisi alt katman etkisi üst katman etkisi ...

Türk dili 1 İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: çağdaş türk lehçeleri azerbaycan türkçesi türkmen türkçesi gagavuz türkçesi özbek türkçesi uygur türkçesi kazak türkçesi kırgız türkçesi tatar türkçesi yakut türkçesi çuvaş türkçesi türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları bölgelere göre dünya türklüğü batı türklüğü doğu türklüğü kuzey türklüğü türkçe yakutça ve çuvaşçanın karşılaştırılması batı türkçesi kuzey-doğu türkçesi Ders: 927 - Türk Dili I Bölüm: / Gazetecilik / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Radyo Televizyon ve Sinema / Tıp / İşletme (İngilizce) / İşletme (Türkçe) / Orman Endüstri Mühendisliği / Orman Mühendisliği / Peyzaj Mimarlığı / Bilgisayar Mühendisliği / Çevre Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Jeofizik Mühendisliği / Kimya / Maden Mühendisliği / Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Ebelik / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Odyoloji / Sosyal Hizmet / İşletme / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Su Ürünleri Mühendisliği / Coğrafya (Açıköğretim) / Felsefe (Açıköğretim) / Tıp / Eczacılık / Alman Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Antropoloji / Arap Dili ve Edebiyatı / Arkeoloji / Bilgi ve Belge Yönetimi / Bilim Tarihi / Coğrafya / Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı / Eski Yunan Dili ve Edebiyatı / Felsefe / Fransız Dili ve Edebiyatı / Hititoloji / İngiliz Dili ve Edebiyatı / İspanyol Dili ve Edebiyatı / İtalyan Dili ve Edebiyatı / Klasik Arkeoloji / Latin Dili ve Edebiyatı / Psikoloji / Rus Dili ve Edebiyatı / Sanat Tarihi / Urdu Dili ve Edebiyatı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi / Astronomi ve Uzay Bilimleri / Biyoloji / Fizik / Matematik / Moleküler Biyoloji ve Genetik / Hemşirelik / Hukuk / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Ekonometri / İktisat / İşletme / Maliye / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Turizm İşletmeciliği / İlahiyat / Uluslararası İlahiyat Tarih: 07/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Türk dili 1

istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: çağdaş türk lehçeleri azerbaycan türkçesi türkmen türkçesi gagavuz türkçesi özbek türkçesi uygur türkçesi kazak türkçesi kırgız türkçesi tatar türkçesi yakut türkçesi çuvaş türkçesi türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları bölgelere göre dünya türklüğü batı türklüğü doğu türklüğü kuzey türklüğü türkçe yakutça ve çuvaşçanın karşılaştırılması batı türkçesi kuzey-doğu türkçesi ...

Türk dili 1 İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: günümüz türkçesi ve türkçedeki yabancı unsurlar dünya dilleri ve türkçe türkçenin konuşulduğu bölgeler türkçedeki kelime zenginliği türkçenin diğer dillerle etkileşimi türkçenin yapısındaki uyum dilimizi etkileyen unsurlar yozlaşma yabancılaşma yabancılaşma ve türkçelik yabancılık ölçüsü yabancılaşma yolları ve şekilleri Ders: 927 - Türk Dili I Bölüm: / Gazetecilik / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Radyo Televizyon ve Sinema / Tıp / İşletme (İngilizce) / İşletme (Türkçe) / Orman Endüstri Mühendisliği / Orman Mühendisliği / Peyzaj Mimarlığı / Bilgisayar Mühendisliği / Çevre Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Jeofizik Mühendisliği / Kimya / Maden Mühendisliği / Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Ebelik / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Odyoloji / Sosyal Hizmet / İşletme / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Su Ürünleri Mühendisliği / Coğrafya (Açıköğretim) / Felsefe (Açıköğretim) / Tıp / Eczacılık / Alman Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Antropoloji / Arap Dili ve Edebiyatı / Arkeoloji / Bilgi ve Belge Yönetimi / Bilim Tarihi / Coğrafya / Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı / Eski Yunan Dili ve Edebiyatı / Felsefe / Fransız Dili ve Edebiyatı / Hititoloji / İngiliz Dili ve Edebiyatı / İspanyol Dili ve Edebiyatı / İtalyan Dili ve Edebiyatı / Klasik Arkeoloji / Latin Dili ve Edebiyatı / Psikoloji / Rus Dili ve Edebiyatı / Sanat Tarihi / Urdu Dili ve Edebiyatı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi / Astronomi ve Uzay Bilimleri / Biyoloji / Fizik / Matematik / Moleküler Biyoloji ve Genetik / Hemşirelik / Hukuk / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Ekonometri / İktisat / İşletme / Maliye / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Turizm İşletmeciliği / İlahiyat / Uluslararası İlahiyat Tarih: 07/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Türk dili 1

istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: günümüz türkçesi ve türkçedeki yabancı unsurlar dünya dilleri ve türkçe türkçenin konuşulduğu bölgeler türkçedeki kelime zenginliği türkçenin diğer dillerle etkileşimi türkçenin yapısındaki uyum dilimizi etkileyen unsurlar yozlaşma yabancılaşma yabancılaşma ve türkçelik yabancılık ölçüsü yabancılaşma yolları ve şekilleri ...

Türk dili 1 İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: yazım kuralları ve noktalama işaretleri yazım kuralları küçük ve büyük harflerin kullanılışı da-de nin yazımı ki bağlacı ve ki ekinin yazımı soru ekinin yazımı ile nin yazımı mastar ekinin yazımı -yor ekinin yazımı -imek fiilinin yazımı pekiştirmeli sıfatların yazımı sayıların yazımı tarih ve saatlerin yazımı uzun ünlülerin yazımı alıntı kelimelerin yazılışı deyimlerin yazımı kısaltmaların yazımı bileşik kelimelerin yazımı ayrı yazılan bileşik kelimeler noktalama işaretleri kullanımı nokta virgül noktalı virgül iki nokta üç nokta soru işareti ünlem işareti kısa çizgi uzun çizgi eğik çizgi tek tırnak parantez köşeli ayraç kesme işareti düzeltme işareti kullanımı hakkında bilgiler içerir. Ders: 927 - Türk Dili I Bölüm: / Gazetecilik / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Radyo Televizyon ve Sinema / Tıp / İşletme (İngilizce) / İşletme (Türkçe) / Orman Endüstri Mühendisliği / Orman Mühendisliği / Peyzaj Mimarlığı / Bilgisayar Mühendisliği / Çevre Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Jeofizik Mühendisliği / Kimya / Maden Mühendisliği / Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Ebelik / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Odyoloji / Sosyal Hizmet / İşletme / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Su Ürünleri Mühendisliği / Coğrafya (Açıköğretim) / Felsefe (Açıköğretim) / Tıp / Eczacılık / Alman Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Antropoloji / Arap Dili ve Edebiyatı / Arkeoloji / Bilgi ve Belge Yönetimi / Bilim Tarihi / Coğrafya / Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı / Eski Yunan Dili ve Edebiyatı / Felsefe / Fransız Dili ve Edebiyatı / Hititoloji / İngiliz Dili ve Edebiyatı / İspanyol Dili ve Edebiyatı / İtalyan Dili ve Edebiyatı / Klasik Arkeoloji / Latin Dili ve Edebiyatı / Psikoloji / Rus Dili ve Edebiyatı / Sanat Tarihi / Urdu Dili ve Edebiyatı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi / Astronomi ve Uzay Bilimleri / Biyoloji / Fizik / Matematik / Moleküler Biyoloji ve Genetik / Hemşirelik / Hukuk / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Ekonometri / İktisat / İşletme / Maliye / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Turizm İşletmeciliği / İlahiyat / Uluslararası İlahiyat Tarih: 07/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Türk dili 1

istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: yazım kuralları ve noktalama işaretleri yazım kuralları küçük ve büyük harflerin kullanılışı da-de nin yazımı ki bağlacı ve ki ekinin yazımı soru ekinin yazımı ile nin yazımı mastar ekinin yazımı -yor ekinin yazımı -imek fiilinin yazımı pekiştirmeli sıfatların yazımı sayıların yazımı tarih ve saatlerin yazımı uzun ünlülerin yazımı alıntı kelimelerin yazılışı deyimlerin yazımı kısaltmaların yazımı bileşik kelimelerin yazımı ayrı yazılan bileşik kelimeler noktalama işaretleri kullanımı nokta virgül noktalı virgül iki nokta üç nokta soru işareti ünlem işareti kısa çizgi uzun çizgi eğik çizgi tek tırnak parantez köşeli ayraç kesme işareti düzeltme işareti kullanımı hakkında bilgiler içerir. ...

Türk dili 1 İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 dersi notu içindekiler: kelime bilgisi kelime sözcük şekil bakımından kelimeler basit kelime türemiş kelimeler bileşik isim birleşik sıfat bileşik zarf bileşik fiil yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller kurallı birleşik fiiller anlamca kaynamış deyimleşmiş birleşik fiiller kelimede anlam anlam bakımından kelimeler gerçek anlam yan anlam mecaz anlam deyim anlam terim anlam somut anlam soyut anlam genel ve özel anlam kelimeler arasındaki anlam ilişkileri eş anlamlı kelimeler yakın anlamlı kelimeler zıt anlamlı kelimeler eş sesli kelimeler dolaylama anlam genişlemesi anlam daralması anlam iyileşmesi anlam kötüleşmesi güzel adlandırma anlam deyim aktarması birleşik kelime b Ders: 927 - Türk Dili I Bölüm: / Gazetecilik / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Radyo Televizyon ve Sinema / Tıp / İşletme (İngilizce) / İşletme (Türkçe) / Orman Endüstri Mühendisliği / Orman Mühendisliği / Peyzaj Mimarlığı / Bilgisayar Mühendisliği / Çevre Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Jeofizik Mühendisliği / Kimya / Maden Mühendisliği / Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Ebelik / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Odyoloji / Sosyal Hizmet / İşletme / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Su Ürünleri Mühendisliği / Coğrafya (Açıköğretim) / Felsefe (Açıköğretim) / Tıp / Eczacılık / Alman Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Antropoloji / Arap Dili ve Edebiyatı / Arkeoloji / Bilgi ve Belge Yönetimi / Bilim Tarihi / Coğrafya / Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı / Eski Yunan Dili ve Edebiyatı / Felsefe / Fransız Dili ve Edebiyatı / Hititoloji / İngiliz Dili ve Edebiyatı / İspanyol Dili ve Edebiyatı / İtalyan Dili ve Edebiyatı / Klasik Arkeoloji / Latin Dili ve Edebiyatı / Psikoloji / Rus Dili ve Edebiyatı / Sanat Tarihi / Urdu Dili ve Edebiyatı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi / Astronomi ve Uzay Bilimleri / Biyoloji / Fizik / Matematik / Moleküler Biyoloji ve Genetik / Hemşirelik / Hukuk / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Ekonometri / İktisat / İşletme / Maliye / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Turizm İşletmeciliği / İlahiyat / Uluslararası İlahiyat Tarih: 07/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Türk dili 1

istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 dersi notu içindekiler: kelime bilgisi kelime sözcük şekil bakımından kelimeler basit kelime türemiş kelimeler bileşik isim birleşik sıfat bileşik zarf bileşik fiil yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller kurallı birleşik fiiller anlamca kaynamış deyimleşmiş birleşik fiiller kelimede anlam anlam bakımından kelimeler gerçek anlam yan anlam mecaz anlam deyim anlam terim anlam somut anlam soyut anlam genel ve özel anlam kelimeler arasındaki anlam ilişkileri eş anlamlı kelimeler yakın anlamlı kelimeler zıt anlamlı kelimeler eş sesli kelimeler dolaylama anlam genişlemesi anlam daralması anlam iyileşmesi anlam kötüleşmesi güzel adlandırma anlam deyim aktarması birleşik kelime b...

Türk dili 1 İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: cümlede anlam cümle anlam bilimi cümle cümle anlamı cümle sözce anlambilim cümlede anlamın oluşması ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: 927 - Türk Dili I Bölüm: / Gazetecilik / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Radyo Televizyon ve Sinema / Tıp / İşletme (İngilizce) / İşletme (Türkçe) / Orman Endüstri Mühendisliği / Orman Mühendisliği / Peyzaj Mimarlığı / Bilgisayar Mühendisliği / Çevre Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Jeofizik Mühendisliği / Kimya / Maden Mühendisliği / Makina Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Ebelik / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Odyoloji / Sosyal Hizmet / İşletme / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Su Ürünleri Mühendisliği / Coğrafya (Açıköğretim) / Felsefe (Açıköğretim) / Tıp / Eczacılık / Alman Dili ve Edebiyatı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Antropoloji / Arap Dili ve Edebiyatı / Arkeoloji / Bilgi ve Belge Yönetimi / Bilim Tarihi / Coğrafya / Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı / Eski Yunan Dili ve Edebiyatı / Felsefe / Fransız Dili ve Edebiyatı / Hititoloji / İngiliz Dili ve Edebiyatı / İspanyol Dili ve Edebiyatı / İtalyan Dili ve Edebiyatı / Klasik Arkeoloji / Latin Dili ve Edebiyatı / Psikoloji / Rus Dili ve Edebiyatı / Sanat Tarihi / Urdu Dili ve Edebiyatı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi / Astronomi ve Uzay Bilimleri / Biyoloji / Fizik / Matematik / Moleküler Biyoloji ve Genetik / Hemşirelik / Hukuk / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Ekonometri / İktisat / İşletme / Maliye / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Turizm İşletmeciliği / İlahiyat / Uluslararası İlahiyat Tarih: 07/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Türk dili 1

istanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü türk dili 1 ders notu içindekiler: cümlede anlam cümle anlam bilimi cümle cümle anlamı cümle sözce anlambilim cümlede anlamın oluşması ders notu indir, üniversite ders notu indir, ...

kitle iletişim kuramları İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: İstanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü kitle iletişim kuramları ders notu içindekiler: eleştirel iletişim araştırmalar olmak neyi eleştirmekti frankfurt okulu tarihi eleştirel iletişim kuramları marksçı kuramın eleştirisi pozitivizm eleştirisi sosyolojinin eleştirisi modern toplumun eleştirisi frankfurt okulu Ders: 234RL - Kitle İletişim Kuramları Bölüm: / Radyo Televizyon ve Sinema Tarih: 07/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

kitle iletişim kuramları

İstanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü kitle iletişim kuramları ders notu içindekiler: eleştirel iletişim araştırmalar olmak neyi eleştirmekti frankfurt okulu tarihi eleştirel iletişim kuramları marksçı kuramın eleştirisi pozitivizm eleştirisi sosyolojinin eleştirisi modern toplumun eleştirisi frankfurt okulu ...

kitle iletişim kuramları İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: İstanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü kitle iletişim kuramları ders notu içindekiler: frankfurt okulu max horkheimer Teodore Adorno nun Adınlanma nın diyalektiği Herbert Marcuse nin tek boyutlu insan çalışmaları ve kapitalizmin eleştrisi Ders: 234RL - Kitle İletişim Kuramları Bölüm: / Radyo Televizyon ve Sinema Tarih: 07/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

kitle iletişim kuramları

İstanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü kitle iletişim kuramları ders notu içindekiler: frankfurt okulu max horkheimer Teodore Adorno nun Adınlanma nın diyalektiği Herbert Marcuse nin tek boyutlu insan çalışmaları ve kapitalizmin eleştrisi...

kitle iletişim kuramları İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: İstanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü kitle iletişim kuramları ders notu içindekiler: kitle kültürü kavramı kitle kültürü ve kitle iletişim araçları Ders: 234RL - Kitle İletişim Kuramları Bölüm: / Radyo Televizyon ve Sinema Tarih: 07/11/2012 Kredi: 25
Detaylar    Göz at

kitle iletişim kuramları

İstanbul üniversitesi radyo tv sinema bölümü kitle iletişim kuramları ders notu içindekiler: kitle kültürü kavramı kitle kültürü ve kitle iletişim araçları...


Arama sonuçları toplam sayfa:5
Derslerini kurtaracak tüm İstanbul Üniversitesi ders notları burada. Muazzam veri tabanımızla İstanbul Üniversitesi ders notları emrine amade! İstanbul Üniversitesi ders notlarını indir.

Dersleri Kurtaran Adam'ı Facebook'ta takip et        MasterCard  Visa Mobil Odeme Avea Turkcell Vodafone Mikro Odeme