Üniversite, Ders veya Not başlığı ile arama yapabilirsiniz

İstanbul Üniversitesi Ders Notlarını pdf word olarak indirebilirsiniz

Türkiye’nin en büyük ders notu indirme sitesi
Arama sonuçları : İstanbul Üniversitesi
Arama sonuçları toplam sayfa:32

Ders notlarını indirebilirsiniz

Apoptosiz ve Kanser İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: moleküler biyoloji teknikleri ders notu, apoptosiz ve kanser ders notları, ders notu indir, üniversite ders notu indir, içindekiler: habis tümör, telomerler senesens ve kanser, telomeraz ve kanser, telomeraz inhibisyonu ve kanser, tümör virüsleri, onkogenler, tümör baskılayıcı, genler, Ders: BYLJ4193 - Moleküler Biyoloji Teknikleri Bölüm: / Biyoloji Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Borçlar Hukuku İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: borçlar hukuku ders notu, içindekiler: temsilde dahil olmak üzere, temsile kadar kitap özeti, borçlar hukuku konular, borçlar hukuku bilgiler, borçlar hukuku 1.dönem, edim, edim yükümü içermeyen haller, edim olmadığı için; ifada temerrüde düşme, ifasını talep etmek,zorlamak, alacak hakkı, borçlar hukukuna hakim olan prensipler, borç ilişkisinin nitelikleri, akitler, sözleşmeler, hukuki muameleler ve özellikle akitler, dürüstlük kuralına dayandırılan sözleşme benzeri borç ilişkileri, akit, icap, İcabın bağlayıcılığının sona ermesi, kabul, muteberlik şartları, iptal hali, hile, iptal hakkının niteliği bazı akitlerde aranan şartlar, şekle uyulmamasının sonuçları, kanun hükümlerinin ifade etmesi için gerekli bazı tamamlayıcı unsurlar, akdin hükümsüzlüğü, sözleşme yapma zorunluluğu, önceki taahhütten doğan akit yapma zorunluluğu: akit yapma vaadi, akdin yorumlanması, akdin tamamlanması, akitte değişiklik yapılması, tek taraflı irade beyanı ile borç ilişkisi kurulması, sebebi gösterilmeden borç ikrarı, temsil, temsil yetkisi, muteberlik şartları, şekil sorunu, temsil yetkisinin sona ermesi, sona ermenin sonuçları, yetkisiz temsilin sonuçları, Ders: IS214Z - Borçlar Hukuku Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar     Göz at
ceza özel İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: ceza hukuku özel hükümler ders notu, içindekiler: 3.sınıf 1. dönem ceza hukuku ders notları, ceza hukuku bilgiler, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel taciz, çocukların cinsel istismarı, hakaret suçu, aleniyet, hırsızlık suçu,banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçun gece vakti işlenmesi, daha az cezayı gerektiren haller, malın değerinin az olması, kullanma hırsızlığı zorunluluk hali, yağma suçu, güveni kötüye kullanma suçu, Ders: 704(Çift) - Ceza Hukuku Özel Hükümler (Ç) (Yıllık) Bölüm: / Hukuk Kredi: 25
Detaylar     Göz at
borçlar özel İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: borçlar özel hukuku ders notu, içindekiler: 3.sınıf 1. dönem ders notları, borçlar hukuku ders notu, borçlar hukuku konular , borçla hukuku bilgiler, özel borç ilişkileri, Temlik borcu doğuran sözleşmeler, Kullandırma sözleşmeleri, İş görme sözleşmeleri, Saklama sözleşmeleri, Teminat sözleşmesi, Sigorta sözleşmesi , Ortaklık sözleşmesi , Karma sözleşmeler, Birleşik sözleşmeler, genel iş sözleşmeleri, Tam Zapt, ayıptan ötürü sorumluluk, Ayıba Karşı Tefekkül , alıcının borçları, taşınmaz satışı, bazı satış türleri, Kısmi ödemeli satış, mal değişimi sözleşmesi (trampa) , bağışlama, kira sözleşmesi, kiracının borçları, kira bedeli, Ders: MAL214Z - Borçlar Hukuku Bölüm: / Maliye Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Mikrobiyoloji 2.Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: mikrobiyoloji ders notu, mikrobiyoloji ders notu indir, İstanbul Üniversitesi mikrobiyoloji ders notu, İstanbul Üniversitesi mikrobiyoloji ders notu indir tıp ders notları, tıp ders notları indir, İstanbul Üniversitesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: 2.sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji, hepres grubu virüsler, trypanasoma, plaznodyum, evrim, kan ve doku nematodları, antropoplar, monofazik mayalar, mikrosobik inceleme, monofazik küfler, difanazik mantarlar, Ders: - Mikrobiyoloji Bölüm: / Tıp Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Çocuk Sağlığı ve Hast. 3. Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: çocuk sağlığı ve hastalıkları ders notu, çocuk sağlığı ve hastalıkları ders notu indir, İstanbul Üniversitesi çocuk sağlığı ve hastalıkları ders notu, İstanbul Üniversitesi çocuk sağlığı ve hastalıkları ders notu indir tıp ders notları, tıp ders notları indir, İstanbul Üniversitesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersinin tüm notları, çocuk sağlığı ders notu, çocuk hastalıkları, kalp sesleri ve üfürümlerinin değerlendirilmesi, ateş patogenez ve nedenleri, ateş, Ders: - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm: / Tıp Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Patoloji 3. sınıf İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: pataloji ders notu, pataloji ders notu indir, İstanbul Üniversitesi pataloji ders notu, İstanbul Üniversitesi pataloji ders notu indir tıp ders notları, tıp ders notları indir, İstanbul Üniversitesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Tıp Fakültesi 3. sınıf Patoloji notu. Çıkmış sorular ve hocanın üzerinde durduğu konulardan hazırlanmış nottur. kadın genital sistemi, vulva hastalıkları, vagina hastalıkları, serviks hastalıkları, endometrial siklus, uterusun saf mezenkimal tm leri, overler, plasenta, gestasyonel trofoblastik hastalık, tuba uterina, meme hastalıkları patalojisi, fibrokostik hastalık, meme karsinomu, böbrek hastalıkları, erkeğin meme hastalıkları, glomerulonefiritle, böbreğin tubulus ve tubuluinterstisyel hastalıkları, piyelonefrit, ilaca bağlı tubuluinterstisyel nefrit, sistemik hastalıklarda böbrek değişiklikleri, böbreğin damarsal hastalıkları, hipertansiyon, ateroembolik böbrek hastalıkları, tranplastasyon, akut rejeksiyon, böbrek timörleri, mesane hastalıkları, testis,epiloloim ve penis hastalıkları, prostat hastalıkları, çocukluk çağı malign tümörleri, merkezi sinir sistemi, tüberkuloz, sifiliz, parazitik infeksiyonlar, viral hastalıkları, behçet sendromu, myelin, adem, kafa travmaları, kemik eklem yumuşak doku hastalıkları, kemik tümörleri, endokrin sistem, tiroid hastalıkları, paratroid hastalıkları, endokrin pankreas hastalıkları, Ders: - Patoloji Bölüm: / Tıp Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Fizyoloji 2. Sınıf İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: fizyoloji ders notu, fizyoloji ders notu indir, İstanbul Üniversitesi fizyoloji ders notu, İstanbul Üniversitesi fizyoloji ders notu indir tıp ders notları, tıp ders notları indir, İstanbul Üniversitesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Tıp Fakültesi 2.Sınıf Fizyoloji notu, fizyoloji tüm konular ders notu, 174 sayfa fizyoloji ders notu, kontrol sistemleri,sindirim ve boşaltım fizyolojisi, duyu fizyolojisi, göz, işitme duyusu, koku, tat duyusu, merkezi sinir sistemi, duysal yol, pons, orta beyin, serebellum, serebellum bozuklukları, talamus, hipotalamus fonksiyonları, limbik sistem, amigdala, metabolizma, beyin omuriliğini saran yapılar, düşünce,bilinç ve bellek, elektroensetalogram, retiküler formasyon, uyku problemleri, sinir sisteminde dejenerasyon ve rejenerasyon, waller dejenerayonu, otonom sinir sistemi, hormon fizyolojisi, tiroid hormonları, hipertiroidi, hipotiroizm, paratiroid bezleri, d hormon yetersizliği osteomalasi, hiperparotiroidzm, prolaktin, oksitosin, böbrek üstü bezi hormonları, aldosteron, kortizol, üreme sistemi, pankreas hormonları, diabetes mellitus, progesteron, gastrointestinal sistem, enterik sinir sistemi, farinks-özafagus, mide motilitesi, protein, yağlar, kolesterol, boşaltım fizyolojisi, böbrek, Ders: - Fizyoloji Bölüm: / Tıp Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Farmakoloji 3. Sınıf İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: famakoloji 3 ders notu, famakoloji 3 ders notu indir, ECZC3052 famakoloji III ders notu, ECZC3052 famakoloji III ders notu indir, İstanbul Üniversitesi famakoloji 3 ders notu, İstanbul Üniversitesi famakoloji 3 ders notu indir eczacılık ders notları, eczacılık ders notları indir, İstanbul Üniversitesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: Tıp Fakültesi 3. Sınıf Farmakoloji Ders notu 3. sınıf farmakoloji tüm konular, antibiyotikler, bakteriyel direnç gelişme mekanizmaları, penisilinler, karbapenemler, vankomisin, teikoplanin, basitrasin, fosfomisin, sikloserin, sefalosporinler, protein sentezini önleyen ABY'ler, kloramfenikol, tetrasiklinler, linkozamioler, makrolioler, aminoglikozioler, fusioik asit, streptograminler, oksazolioinonlar, mupirosin, nükleik asit sentezini önleyen antibiyotikler, sülfonamioler, trimetoprim, florokinolonlar, nitroimioazoller, üriner antiseptikler, antimikobakteriyel droglar, tüberkoloz tedavisinde kullanılan droglar, lepra tedavisinde kullanılan droglar, antifungal droglar, sistemik mantar enfeksiyonu tedavisi, yüzeyel mantar enfeksiyonu tedavisi, yüzeyel mantar infeks topikal droglar, antiseptikler ve dezenfektanlar, antiviral droglar, antihelmintik droglar, antiprotozoal droglar, antimalaryal droglar, ektoparazitlere etkili droglar, antibiyotik çağı, yeni antibiyotikler, otakoidler, histamin, histamin antagonizması, antihistaminikler, kininler, serotonin, PAF, enootelin, nitrik oksid, eikozanoidler, lökotrienler, non-steroid antinflamatuarlar, aspirin, parasetamol, opioidler, morfin, kodein, meperioin, kanser kemoterapisi, immün sistem, analeptikler, antitüsif droglar, ekspectoran, büyüme faktörler, b12 vitamini, folik asit, demir, Ders: ECZC3052 - FARMAKOLOJİ III Bölüm: / Eczacılık Kredi: 25
Detaylar     Göz at

Arama sonuçları toplam sayfa:32
Derslerini kurtaracak tüm İstanbul Üniversitesi ders notları burada. İstanbul Üniversitesi ders notlarını indir.


Dersleri Kurtaran Adam'ı Facebook'ta takip et        MasterCard  Visa Mobil Odeme Avea Turkcell Vodafone Mikro Odeme