Üniversite, Ders veya Not başlığı ile arama yapabilirsiniz

Arama sonuçları : İstanbul Üniversitesi
Arama sonuçları toplam sayfa:28

Ders notlarını indirebilirsiniz

Apoptosiz ve Kanser İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Apoptosiz ve Kanser ders notları moleküler biyoloji teknikleri ders notu apoptosiz kanser ders notu Habis tümör, selim tümörün sinyal ileti yolundaki düzensizliği sonucu dönüşümüyle oluşabilir. • Sinyal iletiminde hücre dışı sinyali hücre cevabına dönüştüren sinyal kademe dizilerinde (“cascade”) aktivite gösteren çok sayıda protein bulunmaktadır. • Kanserde anormal sinyal iletimi çoğu kez hücre çoğalmasını aktive eden onkogenler ve hücre bölünmesini durduran tümör baskılayıcı genlerle ilişkili olabilir. • Kanser hücresi sinyal iletisinde iki anahtar protein rol oynamaktadır; – tümör baskılayıcı proteinler Retinoblastoma (rb) ve p53Apotosis v Telomerler Senesens ve Kanser Telomeraz ve Kanser Telomeraz İnhibisyonu ve Kanser Tümör virüsleri İnsan Kanserlerinde Onkogenler Tümör Baskılayıcı Genler ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: BYLJ4193 - Moleküler Biyoloji Teknikleri Bölüm: / Biyoloji Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Apoptosiz ve Kanser

Apoptosiz ve Kanser ders notları moleküler biyoloji teknikleri ders notu apoptosiz kanser ders notu Habis tümör, selim tümörün sinyal ileti yolundaki düzensizliği sonucu dönüşümüyle oluşabilir. • Sinyal iletiminde hücre dışı sinyali hücre cevabına dönüştüren sinyal kademe dizilerinde (“cascade”) aktivite gösteren çok sayıda protein bulunmaktadır. • Kanserde anormal sinyal iletimi çoğu kez hücre çoğalmasını aktive eden onkogenler ve hücre bölünmesini durduran tümör baskılayıcı genlerle ilişkili olabilir. • Kanser hücresi sinyal iletisinde iki anahtar protein rol oynamaktadır; – tümör baskılayıcı proteinler Retinoblastoma (rb) ve p53Apotosis v Telomerler Senesens ve Kanser Telomeraz ve Kanser Telomeraz İnhibisyonu ve Kanser Tümör virüsleri İnsan Kanserlerinde Onkogenler Tümör Baskılayıcı Genler ders notu indir, üniversite ders notu indir,...

Borçlar Hukuku İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: borçlar hukuku, oğuzman temsilde dahil olmak üzere, temsile kadar kitap özeti borçlar hukuku ders notu borçlar hukuku borçlar hukuku konular borçlar hukuku bilgiler BORÇLAR HUKUKU 1.DÖNEM Edim : verme --- yapma --- yapmama Edim yükümü içermeyen haller: Edim olmadığı için; ifada temerrüde düşme ifasını talep etmek ,zorlamak Alacak hakkı BORÇLAR HUKUKUNA HAKİM OLAN PRENSİPLER BORÇ ilişkisinin nitelikleri AKİTLER SÖZLEŞMELER Hukuki muameleler ve özellikle akitler dürüstlük kuralına dayandırılan sözleşme benzeri borç ilişkileri AKİT İCAP İcabın bağlayıcılığının sona ermesi KABUL MUTEBERLİK ŞARTLARI İPTAL HALİ HİLE İPTAL HAKKIN NİTELİĞİ BAZI AKİTLERDE ARANAN ŞARTLAR ŞEKLE UYULMAMASININ SONUÇLARI KANUN HÜKÜMLERİNİN İFADE ETMESİ İÇİN GEREKLİ BAZI TAMAMLAYICI UNSURLAR AKDİN HÜKÜMLÜZLÜĞÜ SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ÖNCEKİ TAAHHÜTTEN DOĞAN AKİT YAPMA ZORUNLULUĞU: AKİT YAPMA VAADİ AKDİN YORUMLANMASI AKDİN TAMAMLANMASI AKİTTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE BORÇ İLİŞKİSİ KURULMASI SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ İKRARI TEMSİL TEMSİL YETKİSİ MUTEBERLİK ŞARTLARI ŞEKİL SORUNU TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ SONA ERMENİN SONUÇLARI YETKİSİZ TEMSİLİN SONUÇLARI ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: IS214Z - Borçlar Hukuku Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Borçlar Hukuku

borçlar hukuku, oğuzman temsilde dahil olmak üzere, temsile kadar kitap özeti borçlar hukuku ders notu borçlar hukuku borçlar hukuku konular borçlar hukuku bilgiler BORÇLAR HUKUKU 1.DÖNEM Edim : verme --- yapma --- yapmama Edim yükümü içermeyen haller: Edim olmadığı için; ifada temerrüde düşme ifasını talep etmek ,zorlamak Alacak hakkı BORÇLAR HUKUKUNA HAKİM OLAN PRENSİPLER BORÇ ilişkisinin nitelikleri AKİTLER SÖZLEŞMELER Hukuki muameleler ve özellikle akitler dürüstlük kuralına dayandırılan sözleşme benzeri borç ilişkileri AKİT İCAP İcabın bağlayıcılığının sona ermesi KABUL MUTEBERLİK ŞARTLARI İPTAL HALİ HİLE İPTAL HAKKIN NİTELİĞİ BAZI AKİTLERDE ARANAN ŞARTLAR ŞEKLE UYULMAMASININ SONUÇLARI KANUN HÜKÜMLERİNİN İFADE ETMESİ İÇİN GEREKLİ BAZI TAMAMLAYICI UNSURLAR AKDİN HÜKÜMLÜZLÜĞÜ SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ÖNCEKİ TAAHHÜTTEN DOĞAN AKİT YAPMA ZORUNLULUĞU: AKİT YAPMA VAADİ AKDİN YORUMLANMASI AKDİN TAMAMLANMASI AKİTTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE BORÇ İLİŞKİSİ KURULMASI SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ İKRARI TEMSİL TEMSİL YETKİSİ MUTEBERLİK ŞARTLARI ŞEKİL SORUNU TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ SONA ERMENİN SONUÇLARI YETKİSİZ TEMSİLİN SONUÇLARI ders notu indir, üniversite ders notu indir, ...

ceza özel İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: içindekiler: 3.sınıf 1. dönem ders notları ceza hukuku özel hükümler ders notu ceza hukuku ders notu ceza hukuku bilgiler cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel taciz çocukların cinsel istismarı Hakaret suçu Aleniyet hırsızlık suçu BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂLLER MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI KULLANMA HIRSIZLIĞI ZORUNLULUK HÂLİ Yağma suçu Güveni kötüye kullanma suçu ders notu indir, üniversite ders notu indir, ceza hukuku özel hükümler ders notu indir, Ders: 704(Çift) - Ceza Hukuku Özel Hükümler (Ç) (Yıllık) Bölüm: / Hukuk Kredi: 25
Detaylar    Göz at

ceza özel

içindekiler: 3.sınıf 1. dönem ders notları ceza hukuku özel hükümler ders notu ceza hukuku ders notu ceza hukuku bilgiler cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel taciz çocukların cinsel istismarı Hakaret suçu Aleniyet hırsızlık suçu BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂLLER MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI KULLANMA HIRSIZLIĞI ZORUNLULUK HÂLİ Yağma suçu Güveni kötüye kullanma suçu ders notu indir, üniversite ders notu indir, ceza hukuku özel hükümler ders notu indir, ...

borçlar özel İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: içindekiler: 3.sınıf 1. dönem ders notları, borçlar hukuku ders notu, borçlar hukuku konular , borçla hukuku bilgiler, özel borç ilişkileri, Temlik borcu doğuran sözleşmeler, Kullandırma sözleşmeleri, İş görme sözleşmeleri, Saklama sözleşmeleri, Teminat sözleşmesi, Sigorta sözleşmesi , Ortaklık sözleşmesi , Karma sözleşmeler, Birleşik sözleşmeler, genel iş sözleşmeleri, Tam Zapt, AYIPTAN ÖTÜRÜ SORUMLULUK , Ayıba Karşı Tefekkül , ALICININ BORÇLARI, TAŞINMAZ SATIŞI , BAZI SATIŞ TÜRLERİ, Kısmi ödemeli satış, MAL DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMESİ (TRAMPA) , BAĞIŞLAMA , KİRA SÖZLEŞMESİ , KİRACININ BORÇLARI , KİRA BEDELİ , DERS NOTU İNDİR, ÜNİVERSİTE DERS NOTU İNDİR, BORÇLAR HUKUKU DERS NOTU İNDİR, Ders: MAL214Z - Borçlar Hukuku Bölüm: / Maliye Kredi: 25
Detaylar    Göz at

borçlar özel

içindekiler: 3.sınıf 1. dönem ders notları, borçlar hukuku ders notu, borçlar hukuku konular , borçla hukuku bilgiler, özel borç ilişkileri, Temlik borcu doğuran sözleşmeler, Kullandırma sözleşmeleri, İş görme sözleşmeleri, Saklama sözleşmeleri, Teminat sözleşmesi, Sigorta sözleşmesi , Ortaklık sözleşmesi , Karma sözleşmeler, Birleşik sözleşmeler, genel iş sözleşmeleri, Tam Zapt, AYIPTAN ÖTÜRÜ SORUMLULUK , Ayıba Karşı Tefekkül , ALICININ BORÇLARI, TAŞINMAZ SATIŞI , BAZI SATIŞ TÜRLERİ, Kısmi ödemeli satış, MAL DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMESİ (TRAMPA) , BAĞIŞLAMA , KİRA SÖZLEŞMESİ , KİRACININ BORÇLARI , KİRA BEDELİ , DERS NOTU İNDİR, ÜNİVERSİTE DERS NOTU İNDİR, BORÇLAR HUKUKU DERS NOTU İNDİR, ...

Mikrobiyoloji 2.Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: 2.sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji mikrobiyoloji ders notu içindekiler: hepres grubu virüsler trypanasoma plaznodyum evrim kan ve doku nematodları antropoplar monofazik mayalar mikrosobik inceleme monofazik küfler difanazik mantarlar ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: - Mikrobiyoloji Bölüm: / Tıp Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Mikrobiyoloji 2.Sınıf 2. Dönem

2.sınıf 2. Dönem Mikrobiyoloji mikrobiyoloji ders notu içindekiler: hepres grubu virüsler trypanasoma plaznodyum evrim kan ve doku nematodları antropoplar monofazik mayalar mikrosobik inceleme monofazik küfler difanazik mantarlar ders notu indir, üniversite ders notu indir, ...

Çocuk Sağlığı ve Hast. 3. Sınıf 2. Dönem İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersinin tüm notları çocuk sağlığı ders notu ders notu indir, üniversite ders notu indir, çocuk hastalıkları içindekiler: kalp sesleri ve üfürümlerinin değerlendirilmesi ateş patogenez ve nedenleri ateş Ders: - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm: / Tıp Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Çocuk Sağlığı ve Hast. 3. Sınıf 2. Dönem

Tıp Fakültesi 3. Sınıf 2. Dönem Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersinin tüm notları çocuk sağlığı ders notu ders notu indir, üniversite ders notu indir, çocuk hastalıkları içindekiler: kalp sesleri ve üfürümlerinin değerlendirilmesi ateş patogenez ve nedenleri ateş ...

Patoloji 3. sınıf İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. sınıf Patoloji notu. Çıkmış sorular ve hocanın üzerinde durduğu konulardan hazırlanmış nottur. patoloji ders notu kadın genital sistemi, vulva hastalıkları, vagina hastalıkları, serviks hastalıkları, endometrial siklus, uterusun saf mezenkimal tm leri, overler, plasenta, gestasyonel trofoblastik hastalık, tuba uterina, meme hastalıkları patalojisi, fibrokostik hastalık, meme karsinomu, böbrek hastalıkları, erkeğin meme hastalıkları, glomerulonefiritle, böbreğin tubulus ve tubuluinterstisyel hastalıkları, piyelonefrit, ilaca bağlı tubuluinterstisyel nefrit, sistemik hastalıklarda böbrek değişiklikleri, böbreğin damarsal hastalıkları, hipertansiyon, ateroembolik böbrek hastalıkları, tranplastasyon, akut rejeksiyon, böbrek timörleri, mesane hastalıkları, testis,epiloloim ve penis hastalıkları, prostat hastalıkları, çocukluk çağı malign tümörleri, merkezi sinir sistemi, tüberkuloz, sifiliz, parazitik infeksiyonlar, viral hastalıkları, behçet sendromu, myelin, adem, kafa travmaları, kemik eklem yumuşak doku hastalıkları, kemik tümörleri, endokrin sistem, tiroid hastalıkları, paratroid hastalıkları, endokrin pankreas hastalıkları, ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: - Patoloji Bölüm: / Tıp Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Patoloji 3. sınıf

Tıp Fakültesi 3. sınıf Patoloji notu. Çıkmış sorular ve hocanın üzerinde durduğu konulardan hazırlanmış nottur. patoloji ders notu kadın genital sistemi, vulva hastalıkları, vagina hastalıkları, serviks hastalıkları, endometrial siklus, uterusun saf mezenkimal tm leri, overler, plasenta, gestasyonel trofoblastik hastalık, tuba uterina, meme hastalıkları patalojisi, fibrokostik hastalık, meme karsinomu, böbrek hastalıkları, erkeğin meme hastalıkları, glomerulonefiritle, böbreğin tubulus ve tubuluinterstisyel hastalıkları, piyelonefrit, ilaca bağlı tubuluinterstisyel nefrit, sistemik hastalıklarda böbrek değişiklikleri, böbreğin damarsal hastalıkları, hipertansiyon, ateroembolik böbrek hastalıkları, tranplastasyon, akut rejeksiyon, böbrek timörleri, mesane hastalıkları, testis,epiloloim ve penis hastalıkları, prostat hastalıkları, çocukluk çağı malign tümörleri, merkezi sinir sistemi, tüberkuloz, sifiliz, parazitik infeksiyonlar, viral hastalıkları, behçet sendromu, myelin, adem, kafa travmaları, kemik eklem yumuşak doku hastalıkları, kemik tümörleri, endokrin sistem, tiroid hastalıkları, paratroid hastalıkları, endokrin pankreas hastalıkları, ders notu indir, üniversite ders notu indir, ...

Fizyoloji 2. Sınıf İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 2. Sınıf Fizyoloji notu. fizyoloji ders notu fizyoloji tüm konular ders notu 174 sayfa fizyoloji ders notu ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: - Fizyoloji Bölüm: / Tıp Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Fizyoloji 2. Sınıf

Tıp Fakültesi 2. Sınıf Fizyoloji notu. fizyoloji ders notu fizyoloji tüm konular ders notu 174 sayfa fizyoloji ders notu ders notu indir, üniversite ders notu indir,...

Farmakoloji 3. Sınıf İstanbul Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: Tıp Fakültesi 3. Sınıf Farmakoloji Ders notu farmakoloji ders notu 3. sınıf farmokoloji tüm konular ders notu indir, üniversite ders notu indir, Ders: ECZC3052 - FARMAKOLOJİ III Bölüm: / Eczacılık Kredi: 25
Detaylar    Göz at

Farmakoloji 3. Sınıf

Tıp Fakültesi 3. Sınıf Farmakoloji Ders notu farmakoloji ders notu 3. sınıf farmokoloji tüm konular ders notu indir, üniversite ders notu indir,...


Arama sonuçları toplam sayfa:28
Derslerini kurtaracak tüm İstanbul Üniversitesi ders notları burada. İstanbul Üniversitesi ders notlarını indir. Muazzam veri tabanımızla İstanbul Üniversitesi ders notları emrine amade!

Dersleri Kurtaran Adam'ı Facebook'ta takip et        MasterCard  Visa Mobil Odeme Avea Turkcell Vodafone Mikro Odeme