Ders Notu Arama

İstanbul Üniversitesi ders notu arama sonucu (335 ders notu)

Jeofizik ve Tarihsel Gelişimi Soruları

İstanbul Üniversitesi JEOFİZİK VE TARİHSEL GELİŞİMİ

jeofizik ve tarihsel gelişimi ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, İstanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, İstanbul üniversitesi jeofizik ve tarihsel gelişimi ders notu, jeofizik mühendisliği jeofizik ve tarihsel gelişimi ders notu, içindekiler: istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği güz yarıyılı jeofizik ve tarihsel gelişim vize final karışık bütünleme soruları, 10 adet soru ...

İstanbul Hukuk Medeni Hukuk

İstanbul Üniversitesi Medeni Hukuk

medeni hukuk ders notu, hukuk ders notları, hukuk fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, İstanbul üniversitesi hukuk fakültesi ders notları, İstanbul üniversitesi hukuk ders notları, İstanbul üniversitesi medeni hukuk ders notu, hukuk medeni hukuk ders notu, içindekiler: Haluk Nami Nomer medeni hukuk ders notu, hukuk, hukuk kuralları, emredici hukuk kuralları, yedek kurallar, tanımlayıcı kurallar, şerh, kanun boşluğu, boşluk sayılmayan durumlar, bilinçli ...

İstanbul Hukuk Anayasa Hukuku

İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku (T) (Yıllık)

anayasa hukuku ders notu, hukuk ders notları, hukuk fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, İstanbul üniversitesi hukuk fakültesi ders notları, İstanbul üniversitesi hukuk ders notları, İstanbul üniversitesi anayasa hukuku ders notu, hukuk anayasa hukuku ders notu, içindekiler: Hüseyin Özcan anayasa hukuku dersinde tutulmuş notlardır. egemenliğin örgütlenme biçimlerine göre devletler, yerinden yönetim kuruluşları, yerel yönetim kuruluşları, idari ...

Modern Üretim Sistemleri 1-14 Ünite Özeti

İstanbul Üniversitesi Modern Üretim Sistemleri

modern üretim sistemleri ders notu, işletme ders notları, açıköğretim işletme ders notları, açık ve uzaktan eğitim fakültesi ders notları, auzef ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi işletme ders notları, istanbul üniversitesi auzef ders notları, istanbul üniversitesi modern üretim sistemleri ders notu, işletme bölümü modern üretim sistemleri ders notları, içindekiler: modern üretim sistemleri, fordist üretim sistemi, fordizmin temelli, fordizmin ...

Saha Sismolojisi

İstanbul Üniversitesi SAHA SİSMOLOJİSİ

saha sismolojisi ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği saha sismolojisi ders notu, içindekiler: kentsel dönüşüm,kentsel dönüşümün önemi,vs30,beton kalitesi, saha sismolojisi uygulama alanları, jeofon, potansiyel fay,seda temel seminer notları,riskli alanların belirlenmesinde saha sismolojisi uygulamaları,masw yöntemi,çok kanallı ...

İstatistiksel Sismoloji

İstanbul Üniversitesi İSTATİSTİKSEL SİSMOLOJİ

istatistiksel sismoloji ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği istatistiksel sismoloji ders notu, içindekiler: Gutenberg-Richter bağıntısı,deprem büyüklüğüne etki eden faktörler,deprem etkinliğine etki eden faktörler,deprem kataloğu,kaya fiziği ve rezervuar tayini,deprem büyüklüğü ile kabuk kalınlığı arasındaki ilişki,deprem ...

Jeofizik Mühendisliği Sayısal Analiz Vize ve Final Uygulamaları

İstanbul Üniversitesi SAYISAL ANALİZ

sayısal analiz ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği sayısal analiz ders notu, içindekiler: excelde yarılama yöntemi,excelde Newton-Raphson Yöntemi,Excelde sekant yöntemi,matlab komutları,cramer metodu,,matlab uygulamaları, ...

Jeofizik Mühendisliği Sayısal Analiz - Final

İstanbul Üniversitesi SAYISAL ANALİZ

sayısal analiz ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği sayısal analiz ders notu, içindekiler: sayısal türev hesabı,geri fark yaklaşımı,ileri fark yaklaşımı,merkezi fark yaklaşımı,sayısal integral hesabı,simpson kuralı,doğrusal cebirsel denklem sistemlerinin matris şeklinde ifade edilmesi,matlab fonksiyonları ile doğrusal cebirsel ...

Jeofizik Mühendisliği Sayısal Analiz - Vize

İstanbul Üniversitesi SAYISAL ANALİZ

sayısal analiz ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği sayısal analiz ders notu, içindekiler: sayısal hesaplamalarda hata analizi,kesme,yuvarlama,hataların sınıflandırılması,lineer olmayan denklemlerin çözüm yöntemleri,ilkel yöntemler,sayısal yöntemler,grafik yöntemi,yarıya bölme yöntemi,newton-raphson quadratik yaklaşım,sekant ...

Gravimetri - Final

İstanbul Üniversitesi Gravimetri

gravimetri ders notu, jeofizik mühendisliği ders notları, mühendislik fakültesi ders notları, İstanbul Üniversitesi ders notları, istanbul üniversitesi jeofizik mühendisliği ders notları, jeofizik mühendisliği gravimetri ders notu, içindekiler: gravite ivmesi,basit sarkacın önemi,gravite kuvveti,küresel harmonik analiz,laplace eşitliği,harmonik fonksiyon,küresel harmonik fonksiyon,boylamın periyodik gösterimi,kolatitüde ait fonksiyonlar,eşpotansiyel yüzeyler ve çekül eğrileri,jeoid ve ...