Ders Notu Arama

Marmara Üniversitesi ders notu arama sonucu (298 ders notu)

Matematik 2 Vize

Marmara Üniversitesi Matematik II

İktisat Matematik II ders notudur.İktisat 3. sınıf bahar dönemi Habib Koçak matematik 2 dersi vize notlarıdır. Dönem içi işlediklerini aynen yaz okulunda işlediğinden tarihler sizi yanıltmasın.Gradient vektörü, verilen çok değişkenli fonksiyonun 1. mertebeden kısmi türevlerini içeren satır ya da sütun vektörüdür.Matematik 2 (MAT144) ders notu içeriği:çok değişkenli fonksiyonlar çok değişkenli fonksiyonlarda türev kısmi türev çok değişkenli fonksiyonlarda ekstremum noktaların bulunması Gradient ... Devamını Oku

İstatistik 2 Final

Marmara Üniversitesi İstatistik II

İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi final notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.En küçük kareler yönteminin esası, gözlem değerleriyle tahmini değerler arasındaki farkların toplamının minimize edilmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:regresyon-korelasyon katsayısı basit doğrusal regresyon denklemi regresyon analizinde temel varsayımlar parametre tahmincilerinin elde edilmesi parametre anlamlılığının test edilmesi ... Devamını Oku

İstatistik 2 Vize

Marmara Üniversitesi İstatistik II

İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi vize notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.Tahmin, örneklemeden hareketle anakütleden alınan bir örneklem yardımıyla anakütlenin parametre değeri olarak kabul edilerek bir sayı veya aralık belirlenmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:tahmin parametreler örnek istatistiği örnekleme dağılımı ortalamaların örnekleme dağılımı standart hata standart sapma beklenen değer varyansların ... Devamını Oku

Para Teorisi Final

Marmara Üniversitesi Para Teorisi

İktisat Para Teorisi ders notudur.İktisat 3. sınıf Jale Çokgezen para teorisi dersi final notlarıdır.Bir politikanın etkin olup olmadığını anlamak için gelirin değişip değişmediğine bakılır. Kamu harcamaları artıyor ancak faiz arttığından özel sektör yatırımları azalır. Artış ve azalış birbirini elimine ettiğinden y artmaz ya da azalmaz. Buna tam dışlama etkisi denir.Para teorisi (IKT311) ders notu içeriği:para ve fiyat ilişkisi enflasyonun nedenleri enflasyonun maliyeti deflasyon deflasyonun ... Devamını Oku

Para Teorisi Vize

Marmara Üniversitesi Para Teorisi

İktisat Para Teorisi ders notudur.İktisat 3. sınıf Jale Çokgezen para teorisi dersi vize notlarıdır.Gresham yasası, kötü paranın iyi parayı tedavülden kaldırmasıdır. Kullanılan bu sistemde altın stoku daha az olduğundan altın daha değerliydi. Bu yüzden bireyler altını kendilerine saklayarak onunla işlem yapmak istemeyip altının piyasada azalmasına neden olabilir. Greshman yasasından dolayı çift metal sisteminin uygulanmasına karşı çıkanlar oldu. Ancak tek metal sistemi benimseyen ülkelerde ... Devamını Oku

Ekonomik Göstergeler Final

Marmara Üniversitesi Ekonomik Göstergeler

İktisat Ekonomik Göstergeler ders notudur.İktisat 3. Sınıf Güz dönemi Cengiz Bahçekapılı Ekonomik Göstergeler dersi final notlarıdır.Bütçeyi maliye bakanlığı yönetir. Bütçede açık oluştuğunda bunun finansmanını hazine müsteşarlığı bulur. Hazine müsteşarlığı devletin bütün menkul ve gayri menkullerin sahibidir. Mutlaka bir finansman işiyle uğraşır. Finanse etmenin yolu ise borçlanmadır.Ekonomik göstergeler (IKT323) ders notu içeriği:fiyat endeksleri ve enflasyon kamu bütçesi TR 2016 merkezi ... Devamını Oku

Ekonomik Göstergeler Vize

Marmara Üniversitesi Ekonomik Göstergeler

İktisat Ekonomik Göstergeler ders notudur.İktisat 3. Sınıf Güz dönemi Cengiz Bahçekapılı Ekonomik Göstergeler dersi vize notlarıdır.Kalkınma, bir ülkenin yalnızca gelir seviyesinin yükselmesiyle ilgili bir kavram değildir. Kalkınma refaha bağlı ve onunla doğru ilişkilidir ancak her zaman yüksek büyüme yüksek kalkınmayı getirmeyebilir. Büyüyen bir ekonomide kişi başına düşen gelir de hep artmayabilir.Hızla büyüyen bir ekonomi için hızla kalkınıyor diyemeyiz ancak gelişmiş bir ülke için kalkınmış ... Devamını Oku

Makro-2 Final

Marmara Üniversitesi Makro İktisat II

İktisat Bölümü Makro İktisat II ders notudur.İktisat 2. Sınıf Bahar dönemi Makro iktisat 2 dersi final notlarıdır.Öğretmenler Ahmet Yılmaz ve Togan Karataş.Grafikler ve problemler doğrudur.Paranın dolaşım hızı, bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan verdiği gösteren birimdir.Makro İktisat 2 (IKT214) ders notu içeriği:para talebi Baumal-Tobin para talep modeli Tobin risk para talep modeli ve eleştiriler yeni modern miktar teorisi para arzı likidite paranın dolaşım ... Devamını Oku

Makro-2 Vize

Marmara Üniversitesi Makro İktisat II

İktisat Bölümü Makro İktisat II ders notudur.İktisat 2. Sınıf Bahar dönemi Makro iktisat 2 dersi vize notlarıdır. Öğretmenler Ahmet Yılmaz ve Togan Karataş. Grafikler ve problemler doğrudur.Dışlanma etkisi, devlet piyasaya herhangi bir özel sektör yatırımcısı gibi girerse ve fon talep ederse faiz yukarı çıkar.Özel sektör de faizler yükseldiğinden daha az yatırım yapar.Makro İktisat 2 (IKT214) ders notu içeriği:IS-LM modeli Hicks ve Hansen modelimal piyasası yatırımın faiz esnekliği para ... Devamını Oku

İktisat Politikası-1 Vize

Marmara Üniversitesi İktisat Politikası I

İktisat Bölümü İktisat Politikası I ders notudur.İktisat 3. sınıf güz dönemi İktisat Politikası 1 dersi vize notlarıdır. Emre Hocanın slayttan giderek anlattığı derste hem slayttan hem de hocanın anlattıklarından aldığım notları içermektedir.Talep enflasyonu, para arzı artışının tüketimi arttırmasıyla oluşur. Gelirler ve toplam harcamalar da talep enflasyonunu arttırabilir. Devresel işsizlik oranları da etkilidir. Düşük işsizlikte gelir ve harcama fazlalılığı enflasyonu arttırır. Mücadelesi ... Devamını Oku