Ders Notu Arama

Marmara Üniversitesi ders notu arama sonucu (305 ders notu)

Medeni Hukuk 2. Dönem

Marmara Üniversitesi Medeni Hukuk II

Hukuk Bölümü Medeni Hukuk II ders notudur. Medeni hukuk 2 ders notudur. Ad, kişiyi diğerlerinden ayıran tanıtma işaretidir. Ad üzerindeki hak kişilik hakkıdır.Medeni hukuk 2 (HUK106) ders notu içeriği:ad ve adın kazanılması hısımlık ve yerleşim yeri tüzel kişilerin genel özellikleri dernekler derneklerin genel özellikleri derneklerin kuruluşu derneklerin konusu ve amacı dernekten üyenin çıkarılması dernekte üyenin yükümlülükleri derneğin organları derneğin sona ermesi tamamı derste aldığım ... Devamını Oku

MÜ Genel Muhasebe 2

Marmara Üniversitesi Genel Muhasebe II

İktisat Genel Muhasebe II ders notudur. 1. sınıf 1. öğretim 2. dönem genel muhasebe 2 ders notudur. Çok hesaplı aralıklı envanter, bir hesapta birden fazla tür hareketi incelediğimizde bize net bilgi vermesi amacıyla bu hareketlerin tek tek görülebilmesi için açılan farklı hesaplardan oluşur. Genel muhasebe 2 (MUH114) ders notu içeriği: genel muhasebe 1 dersi ders notlarının devamıdır. hesaplama ve tablolar öğretmenle birlikte ve hesap makinesiyle yapılmıştır. katma değer vergisi KDV uygulama ve ... Devamını Oku

MÜ Genel Muhasebe I

Marmara Üniversitesi Genel Muhasebe I

İktisat Genel Muhasebe I ders notudur. 1. sınıf genel muhasebe 1 ders notudur. Muhasebe, işletmede meydana gelen ve para ile ölçülen her işlemi kaydeder.Genel muhasebe 1 (MUH113) ders notu içeriği: muhasebe nedir? muhasebenin amacı ve işlevi muhasebenin kayıt tutma fonksiyonu bilanço denklemi uygulama ve ödevler sınava hazırlık uygulaması alacak senetleri ve uygulamaları borç senetleri ve uygulamaları demirbaşlar ve amortisman demirbaşlar ve amortismanların kayıt yöntemleri iz kıymeti iz ... Devamını Oku

Uluslararası İktisat 2 Vize

Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat II

İktisat Uluslararası İktisat II ders notudur.Cengiz Bahçekapılı 3. sınıf 1. öğretim 2. dönem uluslararası iktisat 2 dersi vize ders notudur. Ödemeler dengesinin denkleşmesi sorunu, ödemeler dengesizliği uzun dönemde döviz kurunu ve yurtiçi fiyatları etkiler. Böylece işgücü piyasasını etkileyen sonuçlar doğurur.Uluslararası iktisat 2 (IKT322) ders notu içeriği: uluslararası ticaret ülkeler neden dış ticaret yapar? ülkeler hangi malı ihraç ya da ithal ederler? uluslararası iktisat uluslararası ... Devamını Oku

Marmara Üniversitesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1

Marmara Üniversitesi Borçlar Genel Hukuku I

Hukuk Bölümü Borçlar Hukuku Genel Hükümler I ders notudur. Borçlar genel hukuku 1 ders notudur. Manevi zarar, bir kişinin kişilik varlığı ve değerlerine yapılan saldırı sonucu meydana gelen mağdurun duyduğu acı,elem,ıstırap ve üzüntüdür.Borçlar genel hukuku 1 (HUK201) ders notu içeriği: sözleşmeden doğan borç ilişkileri 1. dereceden yükümlülükler asli edim yükümlülükleri yan edim yükümlülüğü yan yükümlülükler 2. dereceden yükümlülükler irade beyanlarının karşılıklı ve uygun olması icap icabın ... Devamını Oku

Fransızca Başlangıç Seviyesi Ders Notu

Marmara Üniversitesi Fransızca Sözlü İletişim I

Fransızca Öğretmenliği Fransızca Sözlü İletişim I ders notudur. Fransızca öğretmenliği fransızca sözlü iletişim 1 ders notudur. Fransızca dersinde ilk anlatılan konular, kelimelerin yazılışı, telaffuzu da açıklanmıştır. Tanışma dialogları, temel seviyeden fransızca öğrenmeye başlayan kişiler için çok faydalı olacak bir ders notudur. Kendi kendine öğrenmeye çalışan veya sınav öncesi kısa tekrar için ve hatırlatma için kullanışlı ve yakın bir ders notudur. Fransızca öğretmenliği mezunu bir ... Devamını Oku

Fransızca Ders Notları (Pronoms Complements)

Marmara Üniversitesi Fransızca Dilbilgisi I

Fransızca Öğretmenliği Fransızca Dilbilgisi I ders notudur. Fransızca dil bilgisi 1 ders notudur. Pronoms Complement Direct et Indirect konusunu yalın ve anlaşılır şekilde anlatan bir ders notudur. Sınav öncesi hızlıca tekrar için idealdir. Fransızca öğretmenliği mezunu tarafından hazırlanmıştır. Zaman kazandıran bir ders notudur. Başarılar dilerim.Fransızca dilbilgisi 1 (YDFO111) ders notu içeriği: les pronoms complements direct les pronoms complements indirects examplesDiğer fransızca ... Devamını Oku

Matematik 2 Vize

Marmara Üniversitesi Matematik II

İktisat Matematik II ders notudur.İktisat 3. sınıf bahar dönemi Habib Koçak matematik 2 dersi vize notlarıdır. Dönem içi işlediklerini aynen yaz okulunda işlediğinden tarihler sizi yanıltmasın.Gradient vektörü, verilen çok değişkenli fonksiyonun 1. mertebeden kısmi türevlerini içeren satır ya da sütun vektörüdür.Matematik 2 (MAT144) ders notu içeriği:çok değişkenli fonksiyonlar çok değişkenli fonksiyonlarda türev kısmi türev çok değişkenli fonksiyonlarda ekstremum noktaların bulunması Gradient ... Devamını Oku

İstatistik 2 Final

Marmara Üniversitesi İstatistik II

İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi final notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.En küçük kareler yönteminin esası, gözlem değerleriyle tahmini değerler arasındaki farkların toplamının minimize edilmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:regresyon-korelasyon katsayısı basit doğrusal regresyon denklemi regresyon analizinde temel varsayımlar parametre tahmincilerinin elde edilmesi parametre anlamlılığının test edilmesi ... Devamını Oku

İstatistik 2 Vize

Marmara Üniversitesi İstatistik II

İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi vize notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.Tahmin, örneklemeden hareketle anakütleden alınan bir örneklem yardımıyla anakütlenin parametre değeri olarak kabul edilerek bir sayı veya aralık belirlenmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:tahmin parametreler örnek istatistiği örnekleme dağılımı ortalamaların örnekleme dağılımı standart hata standart sapma beklenen değer varyansların ... Devamını Oku