Üniversite, Ders veya Not başlığı ile arama yapabilirsiniz

Marmara Üniversitesi Ders Notlarını pdf word olarak indirebilirsiniz

Türkiye’nin en büyük ders notu indirme sitesi
Arama sonuçları : Marmara Üniversitesi
Arama sonuçları toplam sayfa:25

Ders notlarını indirebilirsiniz

İşletme Birinci Dönem Türkçe Marmara Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: türk dili 1 ders notu, türk dili 1 ders notu indir, TRD121 türk dili I ders notu, TRD121 türk dili I ders notu indir, Marmara Üniversitesi türk dili 1 ders notu, Marmara Üniversitesi türk dili 1 ders notu indir, işletme ders notları, işletme ders notları indir, Marmara Üniversitesi ders notları, Marmara Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: İşletme ikinci öğretim Birinci Dönem Türkçe ders notu, türk dili ve edebiyatı ders notu, dil nedir, dilin kökeni, yansıma teorisi, diller arası alışveriş, yan katman etkisi, alt katman etkisi, üst katman etkisi, türkçenin tarih boyunca alışveriş halinde olduğu diller, diller birbirinden ne alır, dil türleri, anadil, ara dil, ağız, doğal dil, yapma dil, özel diller, türkçenin tarihi, eski türkçe, orta türkçe, batı türkçesi, harezm türkçesi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri, kesme işareti, tırnak işareti, roman, tiyatro, geleneksel türk tiyatrosu, orta oyunu, gölge oyunu, meddah, operet, pansomima, satir, fars, vadvil, trajedi, illüzyon, epik, soyut, deneme, şiir, dilekçe, makale, biyografi, Ders: TRD121.2 - Türk Dili I Bölüm: / İşletme (İngilizce) / İlahiyat / Gazetecilik (İÖ) / Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) / Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İÖ) / Elektrik Öğretmenliği (İÖ) / Matbaa Öğretmenliği (İÖ) / Metal Öğretmenliği (İÖ) / Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) / Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ) / Tekstil Öğretmenliği (İÖ) / Makine Mühendisliği / Coğrafya Öğretmenliği / Tarih Öğretmenliği / Biyoloji / Biyoloji (İÖ) / Ebelik Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Genel Muhasebe 2 Marmara Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: genel muhasebe 2 ders notu, genel muhasebe 2 ders notu indir, MUH112 genel muhasebe 2 ders notu, MUH112 genel muhasebe 2 ders notu indir, Marmara Üniversitesi genel muhasebe 2 ders notu, Marmara Üniversitesi genel muhasebe 2 ders notu indir, işletme ders notları, işletme ders notları indir, Marmara Üniversitesi ders notları, Marmara Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: İşletme ikinci öğretim ikinci dönem Genel Muhasebe, işletmenin temel hedefleri, niteliği itibariyle işletme türleri, bilanço ve gelir tablosu, varlık, borç, alacak, kasa, dönen varlıklar, duran varlıklar, gelir tablosu, bilançoların rapor şeklinde olması, hesaplar, aktif karakterli hesaplar, basit karakterli hesaplar, defter tutma ve belge dökümü, yevmiye defteri, muhasebe fişi, ana hesap kayıpları, Ders: MUH112.1 - Genel Muhasebe II Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Davranış Bilimleri Marmara Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: davranış bilimleri ders notu, davranış bilimleri ders notu indir, DB132 davranış bilimleri ders notu, DB132 davranış bilimleri ders notu indir, Marmara Üniversitesi davranış bilimleri ders notu, Marmara Üniversitesi davranış bilimleri ders notu indir, işletme ders notları, işletme ders notları indir, Marmara Üniversitesi ders notları, Marmara Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: İşletme 1. sınıf Davranış Bilimleri Ders Notu, psikoloji bilimi, bilim, dürtü, güdü, fare örneği, öğrenme nedir, eğitim nedir, pavlov deneyleri, klasik şartlanma, genelleme, edimsel şartlama, ceza, cezanın yan etkileri, cezanın zararlarını indirgeme yolları, sosyal öğrenme, algılama, algılama aşamaları, duyum, güdüsel süreç, ihtiyaç, dürtü, araçsal davranış, hedef, Ders: DB132.1 - Davranış Bilimleri Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Uygarlık Tarihi Marmara Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: uygarlık tarihi ders notu, uygarlık tarihi ders notu indir, BSB133 uygarlık tarihi ders notu, BSB133 uygarlık tarihi ders notu indir, Marmara Üniversitesi uygarlık tarihi ders notu, Marmara Üniversitesi uygarlık tarihi ders notu indir, işletme ders notları, işletme ders notları indir, Marmara Üniversitesi ders notları, Marmara Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: İşletme 1. sınıf Uygarlık Tarihi Ders Notu, kültür, çeşitli kültür tanımları, uygarlık ve otorite ilişkisi, güç, gücün kaynakları, geçmişten günümüze otorite biçimleri, işletmeciliğin gelişim aşamaları, çağlara göre gelişim aşamaları, uygar toplumun yayılışı, babil, hitit, minos, teoloji, aristo, platon, Ders: BSB133.1 - Uygarlık Tarihi Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Genel Matematik 2 Marmara Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: genel matematik 2 ders notu, genel matematik 2 ders notu indir, MAT154 genel matematik II ders notu, MAT154 genel matematik II ders notu indir, Marmara Üniversitesi genel matematik 2 ders notu, Marmara Üniversitesi genel matematik 2 ders notu indir, işletme ders notları, işletme ders notları indir, Marmara Üniversitesi ders notları, Marmara Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: İşletme Genel Matematik 2 ders notu, marjinal türev, marjinal maliyet, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev, örnek sorular ve çözümleri, toplam diferansiyel, integral, belirsiz integral, değişken dönüşümü, bağlı exremum, kısmi marjinal maliyet, kısmi marjinal talep fonksiyonu, kısmi esneklik, doğrudan talep esnekliği, çapraz fiyat esnekliği, gelir esnekliği, rasyonel kesrin integrasyonu, konu başlıklarıyla ilgili sorular ve çözümleri, Ders: MAT154.1 - Genel Matematik II Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar     Göz at
İstatistik Vize Çalışma Notu Marmara Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: istatistik ders notu, istatistik ders notu indir, IST241 istatistik ders notu, IST241 istatistik ders notu indir, Marmara Üniversitesi istatistik ders notu, Marmara Üniversitesi istatistik ders notu indir, işletme ders notları, işletme ders notları indir, Marmara Üniversitesi ders notları, Marmara Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: İşletme Bölümü İstatistik Vize Çalışma notu, istatistik nedir, anakütle, parametre, ölçekler, veri kaynakları, veri toplama teknikleri, farklı tabakalaşma, küme örneklemesi, verilerin özetlenmesi, sayısal veri, örnek, veri kaynakları, veri toplama teknikleri, tam sayım, örnekleme çevresi, Ders: IST241.1 - İstatistik Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Hukukun Temel İlkeleri Marmara Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: hukukun temel ilkeleri ders notu, hukukun temel ilkeleri ders notu indir, HUK151 hukukun temel ilkeleri ders notu, HUK151 hukukun temel ilkeleri ders notu indir, Marmara Üniversitesi hukukun temel ilkeleri ders notu, Marmara Üniversitesi hukukun temel ilkeleri ders notu indir, işletme ders notları, işletme ders notları indir, Marmara Üniversitesi ders notları, Marmara Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: İşletme birinci sınıf birinci dönem Hukukun Temel İlkeleri ders notu, şamil yıldırım hukukun temel ilkeleri dersi ders notu, hukukun toplumdaki rolü, kanun devleti, hukuk devleti, sosyal hukuk devleti, hukuk kurallarının yaptırım türleri, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük, yokluk, askıda kalma, iptal edilebilirlik, karina, kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuku, tasarruf ehliyeti, niteliğine göre haklar, mutlak hak, şahsi hak, mal varlığı hakları, şahıs hakları, kullanıcıya göre haklar, amaçlarına göre haklar, zilyedlik, elmenlik, Ders: HUK151.1 - Hukukun Temel İlkeleri Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Türk Vergi Hukuku Final Çalışma Notu Marmara Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: türk vergi hukuku ders notu, türk vergi hukuku ders notu indir, HUK333 türk vergi hukuku ders notu, HUK333 türk vergi hukuku ders notu indir, Marmara Üniversitesi türk vergi hukuku ders notu, Marmara Üniversitesi türk vergi hukuku ders notu indir, işletme ders notları, işletme ders notları indir, Marmara Üniversitesi ders notları, Marmara Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: İşletme Bölümü Türk Vergi Hukuku Final Çalışma Notu, vergilendirme süreci, vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, ödeme, vergi matrahı, idarece tarhiyat, vergi tarhında ön işlemler, inceleme, yoklama, arama, bilgi toplama, taktir komisyonu, vergilendirme süreci, kurumlar vergisi, yargısal süreler, hukuki niteliklerine göre süreler, hak düşürücü süreler, sürenin uzaması, zor durum, ölüm halinde sürelerin uzaması, özel ödeme zamanları, gecikme zammı, takas, terkin, uzlaşma, ceza indirimleri, Ders: HUK333.1 - Türk Vergi Hukuku Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar     Göz at
Üretim Yönetimi II Final Ders Notu Marmara Üniversitesi Ders Notu Dosya tipi: .pdf
Konu: üretim yönetimi 2 ders notu, üretim yönetimi 2 ders notu indir, URT324 üretim yönetimi II ders notu, URT324 üretim yönetimi II ders notu indir, Marmara Üniversitesi üretim yönetimi 2 ders notu, Marmara Üniversitesi üretim yönetimi 2 ders notu indir, işletme ders notları, işletme ders notları indir, Marmara Üniversitesi ders notları, Marmara Üniversitesi ders notları indir, ders notu, ders notu indir, üniversite ders notu, üniversite ders notu indir, içindekiler: İşletme 3. Sınıf Üretim Yönetimi II Final Ders Notu, atama problemleri, çoklu çözüm, transportasyon yöntemi, vam yöntemi, başlangıç tablosu, şebeke diyagramı, örnek problemler ve çözümler, Ders: URT324.1 - Üretim Yönetimi II Bölüm: / İşletme Kredi: 25
Detaylar     Göz at

Arama sonuçları toplam sayfa:25
Derslerini kurtaracak tüm Marmara Üniversitesi ders notları burada. Marmara Üniversitesi ders notlarını indir.


Dersleri Kurtaran Adam'ı Facebook'ta takip et        MasterCard  Visa Mobil Odeme Avea Turkcell Vodafone Mikro Odeme