burak yaman
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
4 Ders Notu   |   0 Takipçi
Anadolu Üniversitesi - Kamu Yönetimi - Türkiye Ekonomisi
Kamu Yönetimi Bölümü Türkiye Ekonomisi ders notudur. Türkiye ekonomisi final ders notudur. Dar anlamda sanayi, üretim faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak, hammadde ve yarı mamul maddeleri işleyerek mamul madde hâline getiren tüm üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Sanayi bu bakımdan bir bakıma imalatçılıktır. Geniş anlamda tanımlamak gerekirse sanayi, müteşebbisin kurduğu, mal ve hizmet üreten ve gelir getiren faktörlerin bileşimidir. Türkiye ekonomisi (İKT402U) ders notu içeriği: ...
Dosya tipi pdf
360 KB
9 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Kamu Yönetimi - Maliye Politikası II
Kamu Yönetimi Bölümü Maliye Politikası II ders notudur. Maliye politikası 2 vize ders notudur. 1980 Öncesi İthal İkameci Sanayileşme Politikası Türkiye’de 1980 öncesi ekonomik yapının en belirgin özelliği devlet öncülüğünde yürütülen ithal ikameci sanayileşme politikasıdır. Buna göre, yurt içi talebe yönelik olarak yapılan üretimle büyüme sağlanacak ve kamu yatırımları ile desteklenecektir. Bu politika, Türkiye’de 1963 yılında başlanan planlı kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası idi. Ancak bu ...
Dosya tipi pdf
295 KB
6 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Kamu Yönetimi - Etkili İletişim Teknikleri
Kamu Yönetimi Bölümü Etkili İletişim Teknikleri ders notudur. Etkili İletişim teknikleri final 5-8 üniteler ders notudur. İkna: “Kanaat ettirme, kanaat verebilme; kandırma, razı etme; inandırma.” Bu tanımdan hareketle ikna; İstendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştitilen bir iletişim biçimi olarak ele alınabilir. Etkili İletişim Teknikleri (İLT184U) ders notu içeriği: ünite 5iletişimde kalite benmerkezcilik bencillik empati benliğin insan yaşamındaki görevi çıkmış sorular ...
Dosya tipi pdf
400 KB
9 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Kamu Yönetimi - Maliye Politikası II
Kamu Yönetimi Bölümü Maliye Politikası II ders notudur. Maliye politikası 2 final ders notudur. Gelir; bireysel bağlamda yaşamın sürdürülmesi açısından zarurî, yaşam düzeyinin yükseltilmesi açısından ise gereklidir. Gelir, toplumsal alanda karar merkezlerinde söz sahibi olma açısından da çok önemlidir.Maliye politikası 2 (MLY404U) ders notu içeriği: ünite 5 maliye politikası ve gelir dağılımı gelir kavramı önemi, türleri ve kaynakları gelir dağılımı gelir dağılımının ölçüm yöntemleri ...
Dosya tipi pdf
312 KB
4 Sayfa