Buse Aydoğan
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk
3 Ders Notu   |   0 Takipçi

Profil resmi yüklememiş

Kırıkkale Üniversitesi - Hukuk - Medeni Usul Hukuku
Hukuk Bölümü Medeni Usul Hukuku ders notudur. Arslan-Yılmaz-Ayvaz medeni usul Hukuku özet ders notudur.Resmi senetler, resmi bir makam veya memurun katılması ile düzenlenen senetlere resmi senetler denir. Resmi senet resen düzenlenmiş olan senet demektir. Usul hukukunda senetle ispatı gereken bir hukuki işlemin ispatı için mutlaka resmi senet düzenlenmesi gerekmez. Bu hukuki işlem için adi senet düzenlenmekle yetinilebileceği gibi daha güçlü bir delil elde etmek için de resmi senet ...
Dosya tipi pdf
418 KB
38 Sayfa
Kırıkkale Üniversitesi - Hukuk - Borçlar Özel Hukuku
Hukuk Bölümü Borçlar Hukuku Özel Hükümler ders notudur. Borçlar hukuku özel hükümler ders notudur. Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.Borçlar hukuku özel hükümler ders notu içeriği: kullandırma amacı güden sözleşmeler kira sözleşmesi adi kira sözleşmesi kira sözleşmesinin unsurları tarafların anlaşması bir şeyin kullanılmasının ...
Dosya tipi pdf
29 MB
41 Sayfa
Kırıkkale Üniversitesi - Hukuk - İdari Yargılama Hukuku
Hukuk Bölümü İdari Yargılama Hukuku ders notudur. İdari yargılama hukuku ders notudur. İptal davasının konusunu idare hukukundan doğan işlem ve eylemler oluşturur. İdarenin hukuka uygun davranmasını sağlar.İdari yargılama hukuku ders notu içeriği: idari yargılama hukuku iptal davası iptal davasının özellikleriiptal davasının konusuidari sözleşmeler ve iptal davasıiptal davasında menfaat ihlali şartımenfaat ihlali kavramının özellikleriiptal davasında iptal sebepleriyetki yönünden ...
Dosya tipi pdf
6 MB
6 Sayfa