DERYA VURMAZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
7 Ders Notu   |   0 Takipçi

Profil resmi yüklememiş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Pazarlama ve Reklamcılık - Fuar ve Organizasyon
Pazarlama ve Reklamcılık Fuar ve Organizasyon ders notudur.Fuar ve organizasyon final ders notudur. Toplantı organizasyonu, toplantının hiçbir eksiklik olmadan tamamlanabilmesi için toplantı yeri veya bölgesi, hatta ülkenin seçimi ve toplantı tesisinin belirlenmesinden, katılımcıların toplantı yerine getirilmelerine, toplantı süresince katılımcılar ve beraberindekilerin faydalanacağı mal ve hizmetlerin sağlanması, katılımcıların tekrar evlerine dönmelerine kadar geçen süredeki tüm çalışmalara ...
Dosya tipi pdf
2 MB
5 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - İşletme - İşletme Yönetimi
İşletme Bölümü İşletme Yönetimi ders notudur. İşletme yönetimi ders notudur. Örgütsel çatışma, örgütlerde iki veya daha fazla kişi ya da grup veya birim arasında ya da örgütler kuruluşlar arasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan anlaşmazlıklardır. İşletme yönetimi (İŞL103) ders notu içeriği:işletme yönetimi örgütsel sorunlar örgütsel sorunların nedenleri sorun çözme yöntemleri sorun çözme süreçleri örgütsel çatışma ve yöntemi örgütte çatışma türleri örgütte çatışmanın nedenleri ...
Dosya tipi pdf
4 MB
8 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - İşletme - Türk Dili I
İşletme Türk Dili I ders notudur. Türk dili 1 ders notudur. Fabllar genel olarak ahlak dersi veren içeriklere sahiptir. Bilinen geçmiş zaman olarak yazılır. Mensur ya da manzum olarak yazılabilir.Türk dili 1 (TÜR151) ders notu içeriği: türk tiyatrosu köşe yazısı makale yaşam öyküsü öykü roman destan destanın öğeleri masallar fabl anlatım bozuklukları gezi yazısı deneme anı eleştiri makale tiyatro tiyatro çeşitleri konferans Diğer türk dili 1 dersi arama kriterleri türk dili ...
Dosya tipi pdf
4 MB
9 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Pazarlama ve Reklamcılık - Reklam
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Reklam ders notudur. Reklam final ders notudur. Brief, reklam verenin reklam kampanyasının oluşturulmasına yol göstermesi amacıyla reklam ajansına ilettiği kampanyadan beklentileri, hedef kitlesi, ürünün nitelikleri, pazar koşulları gibi bilgilerin yer aldığı belgelerdir.Reklam ders notu içeriği: pazarlamada tutundurma faaliyeti halkla ilişkiler reklam reklam tarihi popüler kültür farklı ürünlere yönelik tüketici ilgisi küreselleşmenin ötesi globalleşme ...
Dosya tipi pdf
4 MB
11 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Pazarlama ve Reklamcılık - Muhasebe
Pazarlama ve Reklamcılık Muhasebe ders notudur. Muhasebe ders notudur. Defter tutma, işletmede meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içinde ticari defterlere yazılmasını ifade eder.Muhasebe ders notu içeriği: bilgisayarlı muhasebe ticari tacir ve defterler defter tutma defter tutacaklar defter tutmayanlar tutulması zorunlu defterler 1.sınıf tacirler ve tutması gereken defterler, serbest meslek erbabının tutması gereken defterler çiftçi işletme defteri diğer defterler Diğer ...
Dosya tipi pdf
3 MB
5 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Pazarlama ve Reklamcılık - İletişim Hukuku
Pazarlama ve Reklamcılık İletişim Hukuku ders notudur. İletişim hukuku vize ders notudur. Medya hukuku, kitle iletişimde uyulması gereken kuralları, kitle iletişim araçlarının yapısını, ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları ve uygulamaları ile ilgilenen hukuk dalıdır. İletişim hukuku ders notu içeriği: iletişim medya hukuku medya hukuku hangi hukuk dalları ile ilişkilidir? basın hukuku karma hukuk özel hukuk ifade özgürlüğünün unsurları nelerdir? ifade özgürlüğünün sınırları basın ...
Dosya tipi pdf
3 MB
6 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Pazarlama ve Reklamcılık - Fuar ve Organizasyon
Pazarlama ve Reklamcılık Fuar ve Organizasyon ders notudur. Fuar ve organizasyon vize ders notudur. Kongre, ulusal ya da uluslararası düzeyde en az 300 kişinin katıldığı karşılıklı bilgi alışverişi ortamının yaratıldığı büyük çaplı toplantılardır.Fuar ve organizasyon ders notu içeriği: kongre ve fuar organizasyonu turizm kongre turizmi toplantı toplantı turizmi toplantı turizminin unsurları toplantı amaçları bakımından toplantı türleri ve amaçları sık rastlanan toplantı konuları kongre ...
Dosya tipi pdf
5 MB
9 Sayfa