Eda Kızıl
4 Ders Notu   |   0 Takipçi

Profil resmi yüklememiş

Beykent Üniversitesi - Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi - Ekonominin Esasları
Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Bölümü Ekonominin Esasları ders notudur. Ekonominin esasları ders notudur. Deflasyonist açık döneminde üretimde daralma ve işsizlikte artış vardır.Ekonominin esasları ders notu içeriği: reel GSYİH nominal GSYİH hesaplama milli gelir GSYİH nominal GSYİH reel GSYİH GSYİH deflatörü GSMH işsizlik tablosu reel fiyat denge milli gelir-çıktının bulunması kısa dönemde toplam arzda değişimler makroekonomik denge deflasyonist açık enflasyonist açık deflasyonist açığın ...
Dosya tipi pdf
2 MB
15 Sayfa
Beykent Üniversitesi - Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi - Aracı Kurum İşlemleri
Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Bölümü Aracı Kurum İşlemleri ders notudur. Aracı kurum işlemleri ders notudur. Emir iletiminde aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yönetecek olan kurumlar dar yetkili aracı kurumdur.Aracı kurum işlemleri ders notu içeriği: Aracı kurum çeşitleri tanımlar, işlemler ve süreçler dar yetkili aracı kurum kısmi yetkili aracı kurum geniş yetkili aracı kurum aracılık nedir? pazarlama alelade pazarlama taahhütle pazarlama ...
Dosya tipi pdf
10 MB
3 Sayfa
Beykent Üniversitesi - Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi - Genel Muhasebe I
Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Bölümü Genel Muhasebe I ve II ders notudur. Genel muhasebe 1 ve 2 ders notudur. Bilanço, varlık ve kaynaklardaki değişmeleri gösteren mali tablolardır.Genel muhasebe 1 ve 2 ders notu içeriği: Mizan Bilanço Açılış bilançosu Soru Çözümleri Konu Açıklamaları Örnekler Büyük Defter KDV hesaplama Amortisman İskonto hesabı Menkul kıymetlerDiğer genel muhasebe 1 dersi arama kriterleri genel muhasebe 1 pdf,genel muhasebe 1 ders notları,genel muhasebe 1 ders ...
Dosya tipi pdf
25 MB
8 Sayfa
Beykent Üniversitesi - Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi - Temel Ekonometri
Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi Bölümü Temel Ekonometri ders notudur. Temel ekonometri ders notudur. Her olayda yer alan temel sonuçlar kümesi olayların ara kesitidir.Temel ekonometri ders notu içeriği: ortalama aritmetik ortalamavaryans anakütle varyansı standart sapma olasılıkörneklem uzayı bağımlı olay bağımsız olay sürekli rassal değişkenler kesikli rassal değişken beklenen değeri örneklem Diğer temel ekonometri dersi arama kriterleri temel ekonometri pdf,temel ekonometri ders ...
Dosya tipi pdf
25 MB
8 Sayfa