Emine Elif Değirmenci
Kastamonu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
2 Ders Notu   |   0 Takipçi

Profil resmi yüklememiş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Halkla İlişkiler I
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler I ders notudur. Halkla ilişkiler 1 ders notudur. Kontrolümüzün dışında gelişen, çoğu zaman aniden gelen, şiddetli bir etkiye sahip olan ve baş etme kapasitemizi aşan olay ve durumlara kriz adı verilir. Beklenilmeyen ve önceden sezilmeyen, çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumudur. Halkla ilişkiler 1 (HİT119) ders ...
Dosya tipi pdf
3 MB
65 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ders notudur. İş ve sosyal güvenlik hukuku vize ve final ders notudur. Bağımlı iş görme, işçinin, işverene karşı iş görme zorunluluğudur. İşçinin ölümü haline iş sözleşmesi sona erer fakat işverenin ölümü halinde, direkt olarak işçinin sözleşmesi bitmeyebilir. İşçi, işverene karşı kusuruyla vermiş olduğu zarardan sorumludur. Özen çerçevesine ilişkin bir sözleşme yoksa işin niteliği, işçinin yeteneği gibi konular göz önüne alınır. İşçinin ...
Dosya tipi pdf
231 KB
13 Sayfa