hilal demirkol
Marmara Üniversitesi Hukuk
1 Ders Notu   |   0 Takipçi
Marmara Üniversitesi - Hukuk - Eşya Hukuku II
Hukuk Bölümü Eşya Hukuku II ders notudur. Eşya hukuku 2 ders notudur. Teminat (güvence) hakları, malın paraya çevrilmesi yetkisi sağlayarak bir alacağı teminat alına alırlar. Bu haklar da mülkiyetin içeriğindeki malı paraya çevirebilme yetkisinin rehinli alacaklıya sağlanması suretiyle elde edilmişlerdir. Bu haklara rehin hakları denir.Eşya hukuku 2 (HUK302) ders notu içeriği:düzensiz kişisel irtifaklar sınırlı ayni haklar sınırlı ayni hakların çeşitleri malikin kendi eşyası üzerinde sınırlı ...
Dosya tipi pdf
437 KB
46 Sayfa