Selin  Işık Orhuntaş Orhuntaş
Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
557 Ders Notu   |   21 Takipçi
Uludağ Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Genel Dil Bilim Dersleri I
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Genel Dil Bilim Dersleri I ders notudur. Genel dil bilim dersleri 1 ders notudur. İzole dil, bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil aile içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dildir.Genel dil bilim dersleri 1 (TDE3047) ders notu içeriği: yeryüzündeki diller dil nedir? dilin özellikleri nelerdir? yeryüzünde en çok ...
Dosya tipi pdf
8 MB
13 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Dil Tartışmaları II
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Tartışmaları II ders notudur. Dil tartışmaları 2 ders notudur.Ural ve Altay Dil Ailesinin içinde olduğunu düşündüğümüz Türkçenin aslında sadece Altay dillerinden biri olduğunu; çünkü Ural ve Altay Dil Birliğinin bulunmayıp bunların iki farklı dil ailesi olduğunu savunan görüştür.Dil tartışmaları 2 (TDE3052) ders notu içeriği: Altay dilleri teorisi Şaz-Lir türkçesi Strahlenberg Strahlanberg'e göre tatar dilleri Wilhelm Schott Castren Ramstedt ve tasnifi Rotasizm ...
Dosya tipi pdf
7 MB
13 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Dil Tartışmaları I
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Tartışmaları I ders notudur. Dil tartışmaları 1 ders notudur. Türk dilinin ilk ciddi tasnifini Radloff yapmıştır. Dil tartışmaları 1 (TDE3051) ders notu içeriği:Türk dili tasnifi yapanlar Radloff Korş Ramsted Benzing Poppe Doerfer Samoyloviç Ligeti R. R. Arat Talat Tekin Türk dili ve diyalektlerinin yeni bir tasnifi Türkolojide en çok tartışılan konu olan Türk dilinin tarihi ve çağdaş kollarının tasnifi Türk diliyle ilgili yapılan en önemli tasnifler ve ...
Dosya tipi pdf
7 MB
11 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Edebiyatı III
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı III ders notudur.Yeni türk edebiyatı 3 ders notudur. Servet-i Fünun edebiyatı adını aynı adlı dergiden alır. Fenlerin zenginliği anlamına gelir. 1891'den 1944'e kadar çıkmıştır.Yeni türk edebiyatı 3 (TDE303) ders notu içeriği:Servetifünun dergisi etrafında toplanıp edebi yaşamlarına bir grup olarak devam eden Servet-i fünun şairlerinin ve döneminin genel edebi özellikleri edebiyat-ı cedide kütüphanesi öğretici metinler hatıra-anı gezi ...
Dosya tipi pdf
7 MB
12 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Edebiyatı III
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı III ders notudur.Yeni türk edebiyatı 3 ders notudur. Tevfik Fikret, türk şiirinin en büyük temsilcilerindendir. Ressamlık yönü de vardır.Yeni türk edebiyatı 3 (TDE303) ders notu içeriği:Servetifünun dönemi edebiyatı temsilcilerinden olan Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Halid Ziya Uşaklıgil başta olmak üzere tüm sanatçıların edebi özellikleri ve eserleri Hüseyin Cahit Yalçın Servet-i Fünun dönemi bağımsızları Hüseyin Rahmi Gürpınar ...
Dosya tipi pdf
8 MB
13 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Eski Türk Metinleri
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Metinleri ders notudur. Eski türk metinleri ders notudur. Çoyren yazıtı, bir beyin İlteriş Han'a katılmasını anlatır. Tarihi bilinen en eski türk yazıtıdır.Eski türk metinleri (TDE4038) ders notu içeriği: Milli alfabemiz olan Köktürk alfabesiyle yazılan 2. Göktürk ve Uydur devletleri dönemine ait yazıtlar ve kitaplar orhun harfli yazıtlar bugut yazıtı 2. göktürk dönemiçoyren yazıtı hoytu tamir ongin ihe huşoto ihe aşete tonyukuk köl tigin bilge kağan ihe ...
Dosya tipi pdf
6 MB
10 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Dil Tartışmaları I
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Tartışmaları I ders notudur. Dil tartışmaları 1 ders notudur. Nostratik dil kuramının bizim ülkemizde ilk bahseden isim Ahmet Bican Ercilasun'dur.Dil tartışmaları 1 (TDE3051) ders notu içeriği: nostratik dil teorisi içinde altay dilleri nostratik diller ve avrasyatik diller karşılaştırılması Ekrem Arıkoğlu'nun "Nostratik Dil Teorisi İçinde Altay Dilleri" adlı makalesinin özeti ders içerisinde işlenen konularla harmanlanmıştır. Diğer dil tartışmaları 1 dersi ...
Dosya tipi pdf
5 MB
11 Sayfa
Beykent Üniversitesi - Medya ve İletişim - Modern Dünyanın Oluşumu
Medya ve İletişim Bölümü Modern Dünyanın Oluşumu ders notudur. 1. sınıf 2. dönem modern dünyanın oluşumu dersi ders notudur. Reform, sistematik iyileştirme, ıslahat, hataları ortadan kaldırma veya biçimsel değişiklikler ile bir durumu daha iyi hale getirmektir.Modern dünyanın oluşumu ders notu içeriği: Dünya Tarihi medeniyetler ortaçağ Avrupada Ticaret Şehirlerinin Yükselişi İtalya Ticaret Birliği Avrupa Ticaret Şehirleri Şehir Devletleri Neden İtalya? Diğer uygarlıkların katkıları ...
Dosya tipi pdf
6 MB
9 Sayfa
Beykent Üniversitesi - Medya ve İletişim - Modernite ve Tüketim Toplumu
Medya ve İletişim Bölümü Modernite ve Tüketim Toplumu ders notudur.Modernite ve tüketim toplumu ders notudur. Modernite, 20. yüzyılda çıkan sanatlarda gördüğümüz sanatsal akım ve üslubu ifade eder.Modernite ve tüketim toplumu ders notu içeriği:Sanayi öncesi üretim tarım temelli üretim kentler Avrupa'daki ticaret şehirleri Hansa Şehirler Birliği İtalyan Ticaret Şehirleri rönesans Eski ve Yeni Dünya Arasındaki etkileşim Merkantalizm Kapitalizm kapitalizmin doğuşu ekonomik büyüme ...
Dosya tipi pdf
4 MB
6 Sayfa
Beykent Üniversitesi - Medya ve İletişim - Siyaset Bilimine Giriş
Medya ve İletişim Bölümü Siyaset Bilimine Giriş ders notudur. Siyaset bilimine giriş ders notudur. Siyasal iktidar, toplumun bütünü üzerinde geçerli olan iktidardır. Siyasal iktidar bütün ülkeyi kaplar. Ülke içinde yaşayan bütün insanlar ve topluluklar üzerine bağlayıcı kararlar almak ve yürütmek yetkisine sahiptir.Siyaset bilimine giriş ders notu içeriği:Politika Bilimine Giriş Politika klasik politika bilimi yeni politika bilimi politika bilimi özellikleri politika biliminin konusu ...
Dosya tipi pdf
5 MB
7 Sayfa
Ankara Üniversitesi - Eczacılık - Bitki Biyolojisi
Eczacılık Bölümü Bitki Biyolojisi ders notudur. Bitki biyolojisi ders notudur. Kök, kara yaşamına uyum sağlamış bitkilerde bulunan, bitkiyi taşıyan bağlayan su ve minerallerin alınmasını sağlayan organdır.Bitki biyolojisi (ECZ155) ders notu içeriği:Bitki Biyolojisi bitki yapısı bitki organları kök gövde gövde çeşitleri yaş halkaları yaprak yapraklarda damarlanma yaprak neden dökülür ? bitkisel dokular Bitkilerde taşıma bitkilerde su kaybı nedenleri Stomaların yapısı Diğer bitki ...
Dosya tipi pdf
399 KB
10 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı - Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı ders notudur. Milli mücadele dönemi edebiyatı ders notudur. Şairler derneği, dilde sadeleşmeyi, hece ölçüsünün şiirde hakim ölçü olmasını, milli unsurların edebiyat ürünlerinde sıkça yer almasını isteyen ve bunu savunan sanatçılar tarafından 1917'de kurulan bir dernektir.Milli mücadele dönemi edebiyatı (EDB405) ders notu içeriği:Milli Edebiyat ve temel amaçları genç kalemler dergisi yeni lisan düşünce akımları öğretici metinler ...
Dosya tipi pdf
17 MB
26 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Biyoloji - Bitki Fizyolojisi
Biyoloji Bölümü Bitki Fizyolojisi ders notudur. Bitki fizyolojisi ders notudur. Fotoperiyodizm, bitkilerin bir günlük zaman diliminde gece-gündüz süresi uzunluğuna göre gelişme göstermesidir.Bitki fizyolojisi (BYL3003) ders notu içeriği:Bitkilerde beslenme bitkilerde büyüme bitkilerde hareket yönelim hareketleri irkilme hareketleri Fotoperiyodizm bitkilerde üreme açık tohum ve kapalı tohum polen oluşumu yumurta oluşumu açık tohumlu bitkilerde üreme kapalı tohumlu bitkilerde üreme ...
Dosya tipi pdf
594 KB
10 Sayfa
Yıldız Teknik Üniversitesi - Sanat Yönetimi - Bilgi Yönetimi
Sanat Yönetimi Bölümü Bilgi Yönetimi ders notudur.Bilgi yönetimi ders notudur.Arşivcilik tarihinde, arşivlerimizden bazıları yangınlar, savaşlar sonucu ya da elverişsiz saklama koşullarından dolayı kullanılamaz hale gelmiştir.Bilgi yönetimi (SYP1092) ders notu içeriği:arşivcilik arşiv belgelerinin bozulmasının sebepleri ve konservasyon Türkiye'de belge restorasyonu arşiv belgelerinde tahribat çeşitleri kurgu nedir ? iyi bir kurgucuda olması gereken özellikler kurgu yapma amaçları kurgu ...
Dosya tipi pdf
658 KB
12 Sayfa
Yıldız Teknik Üniversitesi - Sanat Yönetimi - Bilgi Yönetimi
Sanat Yönetimi Bölümü Bilgi Yönetimi ders notudur. Bilgi yönetimi ders notudur.Bilgi yönetimi, bilginin verimli bir şekilde teknolojik süreçlere uygulanmasının bir modele dönüşmesini ve örgüt amaçları doğrultusunda bilginin kullanılması için yapılması gereken hareket planını kapsar. Bilgi yönetimi (SYP1092) ders notu içeriği: bilgi kavramı bilgi yönetimi enformasyon veri bilgi bilgi ve enformasyon farkı bilginin sınıflandırılması ve özellikleri bilgi yönetimin ilkeleri arşiv ve kütüphane ...
Dosya tipi pdf
593 KB
10 Sayfa
Yıldız Teknik Üniversitesi - Sanat Yönetimi - Sanat Yönetimi I
Sanat Yönetimi Bölümü Sanat Yönetimi I ders notudur. Sanat Yönetimi 1 ders notudur. Bienal, belirli konusu olan 1 yıl arayla yapılan sergilerdir.Sanat yönetimi 1 (SYP1071) ders notu içeriği:Festival dünyadaki festivaller Türkiye'deki festivaller film festivalleri uçan süpürge kadın festivali diğer festivaller süreçleri Bienal Trienal Sinema Türkiye'de sinema konser festival bale opera Diğer sanat yönetimi 1 dersi arama kriterleri sanat yönetimi 1 pdf,sanat yönetimi 1 ders ...
Dosya tipi pdf
761 KB
9 Sayfa
Yıldız Teknik Üniversitesi - Sanat Yönetimi - Sanat Yönetimi I
Sanat Yönetimi Bölümü Sanat Yönetimi I ders notudur. Sanat Yönetimi 1 ders notudur. Müzeciliğin amacı arşivi korumak, sergilemek ve izleyici bulmaktır.Sanat yönetimi 1 (SYP1071) ders notu içeriği:sanat yönetimi yönetim yönetim süreci yöneticilik teknik süreç beşeri boyut kavramsal boyut yöneticilik yöneticide olması gereken özellikler yönetimin dört işlemi organizasyon nedir? organizasyonun faydaları işletme yönetiminin görevleri sanat yönetimi sanat yönetmeni galericilik Türkiye'de ...
Dosya tipi pdf
927 KB
10 Sayfa
Sakarya Üniversitesi - Türkçe Öğretmenliği - EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
Türkçe Öğretmenliği Bölümü Eğitim Bilimine Giriş ders notudur. Eğitim bilimine giriş ders notudur. Gelişme, gelişim sürecinin belli bir zaman aralığında ortaya çıkan sınırlı değişikliklerdir.Eğitim bilimine giriş ders notu içeriği: gelişimde psikolojik yaklaşımlar ve temel kavramlar yapısalcı yaklaşım psikanalitik yaklaşım bilişsel yaklaşım işlevselci yaklaşım davranışçı yaklaşım insancıl Yaklaşım gestalt yaklaşımı biyolojik yaklaşım temel kavramlar gelişim büyüme gelişme olgunlaşma ...
Dosya tipi pdf
8 MB
10 Sayfa
Sakarya Üniversitesi - Matematik - Topoloji I
Matematik Bölümü Topoloji I ders notudur. Topoloji 1 ders notudur. Topoloji 1 (MAT305) ders notu içeriği: matematik topoloji konusutopoloji tanımıteoriler uzay ispat örnek örnek kümesi kapalı kümeler örnek sorular ve çözümleri kapalı kümeler için teorem oluşturma açık kümeler alt uzay komşuluk kavramı ve tanımı komşuluk sınıfı ile topoloji oluşturma Diğer topoloji 1 dersi arama kriterleri topoloji 1 pdf,topoloji 1 ders notları,topoloji 1 ders notları pdf,topoloji 1 özet,topoloji 1 konu ...
Dosya tipi pdf
657 KB
12 Sayfa
Dokuz Eylül Üniversitesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Gelişim Psikolojisi I
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Gelişim Psikolojisi 1 ders notudur. Gelişim psikolojisi 1 ders notudur. Bilişsel gelişim, bireyin çevresini algılaması, karşılaştığı problemlere çözüm getirdiği aktif bir süreçtir.Gelişim psikolojisi 1 (RPD1004) ders notu içeriği: Bilişsel gelişim Piaget ve bilişsel gelişim kuramı kuramdaki temel kuramlar adaptasyon dengeleme örgütlenme Piaget ve bilişsel gelişim kuramını etkileyen faktörler Piaget ve Bilişsel Gelişim Dönemleri gelişim psikolojisi ...
Dosya tipi pdf
869 KB
22 Sayfa