İsmail ÖZDEL
Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
29 Ders Notu   |   6 Takipçi
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - DEVRE ANALİZİ - I
Elektronik Mühendisliği Bölümü Devre Analizi I ders notudur. Elektriksel cihazların birbiri ile bağlanarak oluşturdukları sisteme elektrik devresi denir. Bu devredeki her parça devre elemanı olarak tanımlanır.Devre analizi 1 ders notudur.Devre analizi (EEEN203) ders notu içeriği:Devre elemanları (Yük,Akım,Gerilim,Güç ve enerji)Dirençli devreler (Kirchhoff kanunları,Temel devre analizi)Dirençli devrelere ait temel analiz yöntemleri (Düğüm gerilimleri yöntemi,Çevre akımları yöntemi) PAU elektrik ...
Dosya tipi pdf
13 MB
74 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - DEVRE ANALİZİ - I
Elektronik Mühendisliği Bölümü Devre Analizi I ders notudur.Devre analizi 1 ders notudur.Devre analizi (EEEN203) ders notu içeriği:İşlemsel Yükselteçler (İdeal op-amp,Tersleyen ve terslemeyen yükselteçler)Birinci derece RC ve RL devreleri (Tabii ve zorlanmış çözümler,Sinusoidal Sürekli Hal analizi)Frekans ortamında devrelerin analiziBode diyagramıBlok ve işaret akış diyagramlarıLaplace ortamında devre analiziDurum uzayı gösterimi ve çözüm yöntemi.Fourier serileriFourier analiziİki kapılı ...
Dosya tipi pdf
23 MB
72 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ELEKTRİK MAKİNALARI
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makineleri II ders notudur.Elektrik makinaları 2 ders notudur.Elektrik makinaları (EEEN453) ders notu içeriği:Doğru akım makinelerinin yapısı ve çalışma prensibi ve çeşitleriSenkron motor ve jeneratörler yapısı ve çalışma prensibi ve çeşitleri PAÜ elektrik elektronik mühendisliği elektrik makinaları 2 defter notudur.Diğer elektrik makinaları 2 dersi arama kriterlerielektrik makinaları 2 pdf,elektrik makinaları 2 ders notları,elektrik makinaları 2 ...
Dosya tipi pdf
11 MB
48 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ELEKTRONİK - II
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik II ders notudur.Elektronik 2 ders notudur.Elektronik 2 (EEEN215) ders notu içeriği:Dersin İçeriği Küçük işaret çalışmasının teorisi ve uygulamalarıKüçük işaret model parametreleriKüçük işaret modelleri (hibrit pi modeli,T modeli)Tek seviyeli BJT/MOSFET yükselticileri (CE/CS, CB/CG, CC/CD)Yükselticilerin yüksek frekans davranışlarıFark alan ve çok katlı yükselticiler PAÜ elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü elektronik 2 dersi defter ...
Dosya tipi pdf
20 MB
98 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ENERJİ İLETİMİ
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Enerji İletimi ders notudur. Enerji iletimi ders notudur. Enerji iletimi (EEEN459) ders notu içeriği: Enerji iletimi ve dağıtımının tanımı Gerilim kademeleri Enerji dağıtımı, Dağıtım hatları, Trafo merkezleri Enerji dağıtımında kullanılan iletkenlerİzolatörlerDireklerTopraklamalarGüç trafolarıParafadurlar Trafo merkezlerinin düzenlenmesi ve tasarımıKlasik ve modüler hücreler, koruma ve ölçü sistemleri Trafo merkezlerinde kullanılan aygıtlarGüç ve dağıtım ...
Dosya tipi pdf
21 MB
55 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ELEKTRİK TESİSLERİ
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri ve Uygulamaları ders notudur. Elektrik tesisleri ve uygulamaları ders notudur. Elektrik tesisleri (EEEN319) ders notu içeriği: Elektrik tesislerine girişElektrikte güvenlik ve korumaElektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavramlarAlçak gerilim şebeke tipleriTT-TN-IT sistemlerİç tesisatta kullanılan malzemelerGerilim düşümü hesaplarıKısa devre hesaplarıAydınlatma tesisleriTopraklama ve çeşitleriYıldırımdan korunma Diğer elektrik ...
Dosya tipi pdf
14 MB
53 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - KONTROL TEORİSİ
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Teorisi ders notudur. Kontrol teorisi ders notudur. Kontrol teorisi (EEEN344) ders notu içeriği:Kontrol sistemlerinde temel kavramlar Zaman domeninde analiz Kararlılık Zaman domeninde tasarım Frekans domeninde analizFrekans domeninde tasarım PID kontrolör tasarımı Diğer kontrol teorisi dersi arama kriterleri kontrol teorisi pdf,kontrol teorisi ders notları,kontrol teorisi ders notları pdf,kontrol teorisi özet,kontrol teorisi konu anlatımı,kontrol ...
Dosya tipi pdf
25 MB
82 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - MİKRODALGA
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mikrodalga ders notudur. Mikrodalga ders notudur. Mikrodalga (EEEN308) ders notu içeriği: Genel tanımlar ve transmisyon hatlarının özellikleriTransmisyon hatlarında yansıma Az kayıplı hatlar Transmisyon bozuklukları Transmisyon hattı diyagramları Empedans uygulama Fiber optik ve mikro şerit hatlar Transmisyon hattına eşdeğer devreler Telefon hatları ve eşdeğer devreleri Enerji İletim hatlarının eşdeğer devreleri Kısa orta-uzun hatlar S parametreleri ...
Dosya tipi pdf
21 MB
66 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ANALOG HABERLEŞME
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Analog Haberleşme ders notudur. Analog haberleşme ders notudur. Analog haberleşme (EEEN306) ders notu içeriği:Haberleşme sistemlerinde temel kavramlar Sürekli-zamanlı İşaret ve sistem analizi İşaretlerin iletimi ve süzgeçleme Doğrusal sürekli dalga modülasyonuGenlik modülasyonu Üstel sürekli dalga modülasyonu (Faz ve frekans modülasyonu,Sürekli dalga modülasyon sistemleri,Sürekli dalga modülasyonunda gürültünün etkisi) PAÜ elektrik elektronik mühendisliği ...
Dosya tipi pdf
20 MB
69 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - SİNYALLER VE SİSTEMLER
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Sinyaller ve Sistemler ders notudur. Sinyaller ve sistemler ders notudur. Sinyaller ve sistemler (EEEN343) ders notu içeriği: İşaret ve Sistemlere Giriş Sürekli-Zamanlı (SZ) LTI Sistemlerin Zaman Bölgesi Analizi Ayrık-Zamanlı (AZ) LTI Sistemlerin Zaman Bölgesi Analizi SZ LTI Sistemlerin Laplace Dönüşümü Analizi AZ LTI Sistemlerin z-Dönüşümü Analizi SZ LTI Sistemlerin Frekans Bölgesi Analizi AZ LTI Sistemlerin Frekans Bölgesi Analizi PAÜ elektrik ...
Dosya tipi pdf
22 MB
55 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ELEKTROMANYETİK DALGALAR
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Dalgalar ders notudur. Elektromanyetik dalgalar ders notudur. Elektromanyetik dalgalar (EEEN301) ders notu içeriği:Ortamların tanımları(İzotrop ortam, Anizotrop ortam, Lineer ortam, Sâbit katsayılı ortam, Düzgün (homojen) ortam, basit ortam)Maxwell denklemleriHarmonik Maxwell denklemleriDüzlem elektromanyetik dalgalar(TE, TM ve TEM modları)Serbest uzayda bir boyutlu dalga denklemiSerbest uzyda bir boyutlu dalga denkleminin çözümüSerbest ...
Dosya tipi pdf
22 MB
69 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ELEKTRİK MAKİNALARI
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makineleri I ders notudur. Elektrik makinaları 1 ders notudur. Elektrik makinaları (EEEN453) ders notu içeriği: Elektromekanik enerji dönüşüm formül ve prensipleriÇeşitli yasaların incelenmesi (Amper,Faraday,Lenz)Manyetik devrelerTransformatörlerAsenkron motorlar PAÜ elektrik elektronik mühendisliği elektrik makinaları 1 defter notudur.Diğer elektrik makinaları 1 dersi arama kriterleri elektrik makinaları 1 pdf,elektrik makinaları 1 ders ...
Dosya tipi pdf
14 MB
53 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ELEKTROMANYETİK ALANLAR
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Alanlar ders notudur. Elektromayetik alanlar ders notudur. Elektromayetik alanlar (EEEN208) ders notu içeriği: Elektrostatik Alanlar (Gauss kanunu,Elektrik potansiyel,Sınır şartları,Elektrostatik enerji ve kuvvetler,Elektrostatik problemlerin çözümü,Poission ve Laplace denklemleri)Kararlı elektrik akımları (Manyeto statik alanlar,Biot-Savart kanunu,Vektör manyetik potansiyel)Manyetik devreler (Manyetik malzemeler,Manyeto statik alanlar için ...
Dosya tipi pdf
15 MB
52 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - ELEKTRONİK - III
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik III ders notudur. Elektronik 3 ders notudur. Elektronik 3 (EEEN218) ders notu içeriği: Genel geri besleme teorisiBasit geri besleme mimarileriBode çizimleri kullanarak bir sistemin kararlılığıİşlemsel yükselteçlerin (op-amp’ların) özellikleri ve yapısıİşaret üreteçleri ve farklı dalga şekilleri üreten devreler (RC sinusoidal osilatörler, Wien osilatörler, phase shifting osilatörler, LC sinusoidal osilatörler, Colpitts osilatörler, Hartley ...
Dosya tipi pdf
24 MB
75 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - DEVRE ANALİZİ - II
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Devre Analizi II ders notudur.Devre analizi 2 ders notudur.Devre analizi 2 (EEEN216) ders notu içeriği:Sinüsoidal sürekli halde güçFrekans ortamında devrelerin analiziFiltrelerBode diyagramıBlok ve işaret akış diyagramlarıLaplace ortamında devre analiziDurum uzayı gösterimi ve çözüm yöntemiFourier serileriFourier analiziİki kapılı devrelerÜç fazlı sistemler PAU elektrik ve elektronik mühendisliği devre analizi 2 defter notudurDiğer devre analizi 2 dersi ...
Dosya tipi pdf
17 MB
54 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - SAYISAL ÇÖZÜMLEME
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Sayısal Çözümleme ders notudur. Sayısal çözümleme ders notudur. Sayısal çözümleme (MAT231) ders notu içeriği:Temel kavramlar (Taylor teoremi,Yakınsama mertebeleri,Fark denklemleri) Bilgisayar aritmetiği (Sayıların temsili,Mutlak ve bağıl hata,Hatalar ve hataların kaynakları,Anlamlı haneler) Lineer olmayan denklemlerin çözümleri (Bisection metodu,Newton metodu,Secant metodu,Sabit nokta iterasyonu,Polinomların sıfırları) İnterpolasyon (Polinom ...
Dosya tipi pdf
16 MB
48 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Diferansiyel Denklemler ders notudur. Diferansiyel denklemler ders notudur. Eğer iki fonksiyon çarpım şeklinde verilmiş ise ve değişken değiştirme yapılmıyorsa kısmi integrasyon kullanılır. Diferansiyel denklemler (MAT225) ders notu içeriği:Temel denklem türleri Çözüm fonksiyonu kavramıBaşlangıç değer problemleri temel tanımlarıAnalitik çözümleri olan 1. derece denklemler(ayrıştırılabilen, doğrusal, tam ve bunlara indirgenebilen türler, homojen ve homojen ...
Dosya tipi pdf
26 MB
109 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Matematiği ders notudur. Mühendislik matematiği ders notudur. Karmaşık sayılarda işlem yaptığımızda, sonucu sonucu yine w gibi kompleks bir sayı çıkıyorsa bunlara kompleks fonksiyon denir.Mühendislik matematiği (MAT231) ders notu içeriği: Kompleks değişkenli fonksiyonlarla ilgili temel kavramlar Limit, Süreklilik, Dallanma noktaları ve Riemann yüzeyleri Türev, Analitik fonksiyonlar ve Cauchy Riemann denklemleri Harmonik fonksiyonlar Eğrisel ...
Dosya tipi pdf
22 MB
91 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - LİNEER CEBİR
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lineer Cebir ders notudur. Lineer cebir ders notudur. Lineer cebirin esas amacı, doğrusal denklemlerin oluşturduğu denklem sisteminin çözümüdür.Lineer cebir (MAT132) ders notu içeriği: MatrislerDoğrusal Denklem SistemleriVektör UzaylarıDeterminantlarBaz-boyutSatır ve sütun uzayları Diğer lineer cebir dersi arama kriterleri lineer cebir pdf,lineer cebir ders notları,lineer cebir ders notları pdf,lineer cebir özet,lineer cebir konu anlatımı,lineer cebir ...
Dosya tipi pdf
24 MB
108 Sayfa
Pamukkale Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - GENEL KİMYA
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Genel Kimya ders notudur. Genel kimya ders notudur. Madde, boşlukta yer tutan ve kütle denen bir özelliğe sahip ve eylemsiz olan bir nesnedir.Genel kimya (KIM115) ders notu içeriği: Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliğiPeriyodik cetvel. Maddenin sıvı,katı ve gaz hali.Atomun parçaları ve kimyasal bağlar. Termokimyasal reaksiyonlar ve reaksiyon kinetiği Çözünürlük ve çözünürlük çarpımı sabiti PAÜ elektrik elektronik mühendisliği genel kimya defter ...
Dosya tipi pdf
16 MB
48 Sayfa