Kampus Kirtasiye
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp
519 Ders Notu   |   9 Takipçi
Yıldız Teknik Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği - Finansman
Endüstri Mühendisliği Finansman ders notudur.Mehmet Güray Güler finansman dersi ders notudur. A dollar expected sooner is worth more than a dollar expected in the future.Finansman (END2162) ders notu içeriği:finance time value of money time line present value annutıes excel function for annuity uneven cash flows compounding periods effective annual rate amortization comparing investments bonds bond valuation interest rate bond yıelds naturity risk premium risk return and capital asset pricing ...
Dosya tipi pdf
11 MB
69 Sayfa
İstanbul Kültür Üniversitesi - Fizik - Foton ve Elektron Dozimetrisi
foton ve elektron dozimetrisi ders notu, fizik ders notlari, fen-edebiyat fakültesi ders notlari, Istanbul Kültür Üniversitesi ders notlari, istanbul kültür üniversitesi fizik ders notlari, istanbul kültür üniversitesi foton ve elektron dozimetrisi ders notu, fizik bölümü foton ve elektron dozimetrisi ders notu, içindekiler: cyberknife, stereotaksi, cyberknife ölçümleri, brakiterapi, brakiterapi dozimetrik kontrol, well type chamber, brakiterapi cihazlarinda kalite kontrol testleri, donanim ...
Dosya tipi pdf
3 MB
17 Sayfa
İstanbul Kültür Üniversitesi - Fizik - Foton ve Elektron Dozimetrisi
foton ve elektron dozimetrisi ders notu, fizik ders notlari, fen-edebiyat fakültesi ders notlari, Istanbul Kültür Üniversitesi ders notlari, istanbul kültür üniversitesi fizik ders notlari, istanbul kültür üniversitesi foton ve elektron dozimetrisi ders notu, fizik bölümü foton ve elektron dozimetrisi ders notu, içindekiler: exposure, kerma, kynetic energy released in material, stopping power, bragg gray kovite teorisi, dsrekt indirekt radyasyon, radyasyon dozimetreleri, dozimetrelerin ...
Dosya tipi pdf
9 MB
18 Sayfa
İstanbul Üniversitesi - Tıp - Radyasyon Onkolojisi
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ders notudur. Radyasyon onkolojisi ders notudur. Deri organ olarak kabul edilmese de vücudumuzdaki en büyük organdır. Dolayısıyla en çok görülen kanser tipidir. Melanom ve melanom dışı olarak gruplandırılır. Açık tenlilerde daha sık görülen deri kanserinin öldürücülüğü azdır.Radyasyon onkolojisi (CTFT5038) ders notu içeriği:deri kanserleri epidemiyoloji etyoloji tanı ve evreleme patoloji tedavi seçenekleri cerrahi radyoterapi beakiterapi fraksiyonasyon ...
Dosya tipi pdf
6 MB
34 Sayfa
KTO Karatay Üniversitesi - İşletme - Makro İktisat
makro iktisat ders notu, isletme ders notlari, isletme ve yönetim bilimleri fakültesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi isletme ders notlari, kto karatay üniversitesi makro iktisat ders notu, isletme makro iktisat ders notu, içindekiler: ödemeler bilançosu sermaye hesabindan dis kaynak girisi etkileri, faiz oraninin düsmesinin etkileri, negatif reel faiz, klasik iktisat, klasik makro model, gerçekte homojen mal var midir, klasik makro modelde emek ...
Dosya tipi pdf
19 MB
28 Sayfa
KTO Karatay Üniversitesi - İşletme - Makro İktisat
makro iktisat ders notu, isletme ders notlari, isletme ve yönetim bilimleri fakültesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi isletme ders notlari, kto karatay üniversitesi makro iktisat ders notu, isletme makro iktisat ders notu, içindekiler: klasik mübadele özdesligi ve paranin miktar kurami, teknolojik degismenin makro modelde sonuçlari, fiyat endeksi, tüfe, deflatör endeksi, ödemeler bilançosu, cari hesaplarin alt hesaplari, türkiye ekonomisinde sermaye ...
Dosya tipi pdf
17 MB
22 Sayfa
KTO Karatay Üniversitesi - İşletme - Makro İktisat
makro iktisat ders notu, isletme ders notlari, isletme ve yönetim bilimleri fakültesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi isletme ders notlari, kto karatay üniversitesi makro iktisat ders notu, isletme makro iktisat ders notu, içindekiler: iktisat nedir, sermaye nedir, makro ekonomide sürdürülebilir büyüme, üretim faktörleri gelirleri, kisisel gelir bölüsümü, gelir bölüsümü kategorisi, milli gelir ve hesaplama yöntemleri, baslica iktisat okullarinin ...
Dosya tipi pdf
21 MB
29 Sayfa
KTO Karatay Üniversitesi - İşletme - Borçlar Hukuku
borçlar hukuku ders notu, isletme ders notlari, isletme ve yönetim bilimleri fakültesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi isletme ders notlari, kto karatay üniversitesi borçlar hukuku ders notu, isletme borçlar hukuku ders notu, içindekiler: kefalet sözlesmesi, kefalet sözlesmesinin sartlari, kefalet sözlesmesinde temsil ve ehliyet, kefalet türleri, adi kefalet, müteselsil kefalet, kefaletin sona ermesi, sebepsiz zenginlesme, sebepsiz zenginlesmenin ...
Dosya tipi pdf
10 MB
27 Sayfa
KTO Karatay Üniversitesi - İşletme - Borçlar Hukuku
borçlar hukuku ders notu, isletme ders notlari, isletme ve yönetim bilimleri fakültesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi ders notlari, KTO Karatay Üniversitesi isletme ders notlari, kto karatay üniversitesi borçlar hukuku ders notu, isletme borçlar hukuku ders notu, içindekiler: sebepsiz zenginlesme, sebepsiz zenginlesmenin baslica unsurlari, baslica sebepsiz zenginlesme halleri, sebepsiz zenginlesmede iadenin kapsami, vekaletsiz is görme, tam veya gerçek vekaletsiz is görme, gerçek olmayan ...
Dosya tipi pdf
10 MB
22 Sayfa
Boğaziçi Üniversitesi - Yönetim Bilişim Sistemleri - Manag. and Org.
management and organization ders notu, management organization ders notu, yönetim bilisim sistemleri ders notu, uygulamali bilimler meslek yüksekokulu ders notlari, Bogaziçi Üniversitesi ders notlari, bogaziçi üniversitesi yönetim bilisim sistemleri ders notlari, bogaziçi üniversitesi management and organization ders notu, yönetim bilisim sistemleri managemant and organization ders notu, MIS113 ders notu, içindekiler: human resource management, j&j 1990's, strategic human resources ...
Dosya tipi pdf
5 MB
29 Sayfa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İktisat - Makro Ekonomi II
makro ekonomi 2 ders notu, makro ekonomi II ders notu, makro iktisat 2 ders notu, iktisat ders notlari, siyasal bilgiler fakültesi ders notlari, Istanbul Medeniyet Üniversitesi ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi iktisat ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi makro iktisat II ders notu, iktisat bölümü makro iktisat 2 ders notu, içindekiler: parasal aktarim mekanizmasi, örnekler sorular ve çözümleri, özel sektörü dislama etkisi, para politikasini genisletmenin veya daraltmanin ...
Dosya tipi pdf
15 MB
21 Sayfa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İktisat - Makro Ekonomi II
makro ekonomi 2 ders notu, makro ekonomi II ders notu, makro iktisat 2 ders notu, iktisat ders notlari, siyasal bilgiler fakültesi ders notlari, Istanbul Medeniyet Üniversitesi ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi iktisat ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi makro iktisat II ders notu, iktisat bölümü makro iktisat 2 ders notu, içindekiler: is-lm modeli, hicks-hansen modeli, neoklasik sentez, para piyasasi ve lm egrisi, reel para balanslari arzi, reel para balanslari ...
Dosya tipi pdf
20 MB
25 Sayfa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İktisat - Makro Ekonomi II
makro ekonomi 2 ders notu, makro ekonomi II ders notu, makro iktisat 2 ders notu, iktisat ders notlari, siyasal bilgiler fakültesi ders notlari, Istanbul Medeniyet Üniversitesi ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi iktisat ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi makro iktisat II ders notu, iktisat bölümü makro iktisat 2 ders notu, içindekiler: basit keynesyen model örnekleri, otonom tüketim, marjinal tüketim egilimi, harcanabilir gelir, denk bütçe çarpani, philips ...
Dosya tipi pdf
15 MB
20 Sayfa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İktisat - Makro Ekonomi II
mikro ekonomi 2 ders notu, mikro ekonomi II ders notu, mikro iktisat 2 ders notu, iktisat ders notlari, siyasal bilgiler fakültesi ders notlari, Istanbul Medeniyet Üniversitesi ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi iktisat ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi mikro iktisat II ders notu, iktisat bölümü mikro iktisat 2 ders notu, içindekiler: IS-LM modeli, is egrisinin türetilmesi, ödünç verilebilir fonlar, tasarrufun keynesyende belirleyicileri, yatirim talebini etkileyen ...
Dosya tipi pdf
6 MB
22 Sayfa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İktisat - Mikro Ekonomi II
mikro ekonomi 2 ders notu, mikro ekonomi II ders notu, mikro iktisat 2 ders notu, iktisat ders notlari, siyasal bilgiler fakültesi ders notlari, Istanbul Medeniyet Üniversitesi ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi iktisat ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi mikro iktisat II ders notu, iktisat bölümü mikro iktisat 2 ders notu, içindekiler: monopollü rekabet ve oligopol piyasalari, monopollü rekabet piyasasi, monopollü rekabetin özellikleri, kisa dönem ve uzun dönemde ...
Dosya tipi pdf
11 MB
27 Sayfa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İktisat - Mikro Ekonomi II
mikro ekonomi 2 ders notu, mikro ekonomi II ders notu, mikro iktisat 2 ders notu, iktisat ders notlari, siyasal bilgiler fakültesi ders notlari, Istanbul Medeniyet Üniversitesi ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi iktisat ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi mikro iktisat II ders notu, iktisat bölümü mikro iktisat 2 ders notu, içindekiler: marjinal maliyet, semayenin kullanma maliyeti, kisa dönemde üretimin esnek olmamasi durumu, ölçek ekonomilerini neyle ...
Dosya tipi pdf
12 MB
18 Sayfa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İktisat - Mikro Ekonomi II
mikro ekonomi 2 ders notu, mikro ekonomi II ders notu, mikro iktisat 2 ders notu, iktisat ders notlari, siyasal bilgiler fakültesi ders notlari, Istanbul Medeniyet Üniversitesi ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi iktisat ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi mikro iktisat II ders notu, iktisat bölümü mikro iktisat 2 ders notu, içindekiler: gelir artisinin etkileri, tüketici dengesi, denklestirilmis marjinal fayda, ordinal fayda fonksiyonu, kardinal fayda fonksiyonu, bütçe ...
Dosya tipi pdf
9 MB
16 Sayfa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İktisat - Mikro Ekonomi II
mikro ekonomi 2 ders notu, mikro ekonomi II ders notu, mikro iktisat 2 ders notu, iktisat ders notlari, siyasal bilgiler fakültesi ders notlari, Istanbul Medeniyet Üniversitesi ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi iktisat ders notlari, istanbul medeniyet üniversitesi mikro iktisat II ders notu, iktisat bölümü mikro iktisat 2 ders notu, içindekiler: rekabetçi piyasalarin analizi, tüketici ve üretici ranti uygulamalari, refah etkisi, tüketici rantindaki degisim, üretici rantindaki ...
Dosya tipi pdf
9 MB
23 Sayfa
Mardin Artuklu Üniversitesi - İktisat - İktisadi Sistemler
iktisadi sistemler ders notu, iktisat ders notlari, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notlari, Mardin Artuklu Üniversitesi ders notlari, mardin artuklu üniversitesi iktisat ders notlari, mardin artuklu üniversitesi iktisadi sistemler ders notu, iktisat bölümü iktisadi sistemler ders notu, içindekiler: kapitalist sistemin evrimi, merkantalizm ticati kapitalizm, ulusal devletlerin dogusu, dinde reform ve rönesans hareketi, yeni buluslar, ekonomik yapida degisim, merkantalizmin temel ...
Dosya tipi pdf
8 MB
22 Sayfa
Mardin Artuklu Üniversitesi - İktisat - Maliye Teorisi ve Politikası
maliye teorisi ders notu, maliye teorisi ve politikasi ders notu, iktisat ders notlari, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ders notlari, Mardin Artuklu Üniversitesi ders notlari, mardin artuklu üniversitesi iktisat ders notlari, mardin artuklu üniversitesi maliye teorisi ders notu, iktisat bölümü maliye teorisi ders notu, içindekiler: kamu harcamalarinin siniflandirilmasi, idari siniflandirma, fonksiyonel siniflandirma, ekonomik siniflandirma, harcamalar, gerçek harcamalar, transfer ...
Dosya tipi pdf
4 MB
12 Sayfa