Kardelen Kılıçaslan
Marmara Üniversitesi İktisat
15 Ders Notu   |   0 Takipçi
Marmara Üniversitesi - İktisat - Ekonometri
İktisat Bölümü Ekonometri ders notudur. Ekonometri vize sonrası final ders notudur. Korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğü hakkında bilgi veren kat sayıdır.Ekonometri (EKM419) ders notu içeriği: f testi korelasyon katsayısı doğrusal trend modeli tam logaritmik model logaritmik-doğrusal model ters model çoklu doğrusal regresyon modeli varyans-kovaryans matrisi belirlilik katsayısı düzeltilmiş belirlilik katsayısı örnek sorular ve çözümleri Marmara Üniversitesi ...
Dosya tipi pdf
8 MB
13 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Ekonometri
İktisat Bölümü Ekonometri ders notudur. Ekonometri ara sınav vize ders notudur. T testi, parametrelerin istatistiksel olarak anlamı olup olmadığını incelemek için yapılır.Ekonometri (EKM419) ders notu içeriği: tüketim harcamaları veriler veri çeşitleri zaman serisi verileri yatay kesit veri karma veri mincer ücret denklemi tahmincinin özellikleri basit doğrusal regresyon modeli tahmin yöntemleri gerçek değerlerle parametrelerin tahmini hata terimlerinin elde edilmesi parametre tahmincilerinin ...
Dosya tipi pdf
11 MB
21 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Genel Muhasebe II
İktisat Genel Muhasebe II ders notudur. 1. sınıf 1. öğretim 2. dönem genel muhasebe 2 ders notudur. Çok hesaplı aralıklı envanter, bir hesapta birden fazla tür hareketi incelediğimizde bize net bilgi vermesi amacıyla bu hareketlerin tek tek görülebilmesi için açılan farklı hesaplardan oluşur. Genel muhasebe 2 (MUH114) ders notu içeriği: genel muhasebe 1 dersi ders notlarının devamıdır. hesaplama ve tablolar öğretmenle birlikte ve hesap makinesiyle yapılmıştır. katma değer vergisi KDV uygulama ve ...
Dosya tipi pdf
2 MB
8 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Genel Muhasebe I
İktisat Genel Muhasebe I ders notudur. 1. sınıf genel muhasebe 1 ders notudur. Muhasebe, işletmede meydana gelen ve para ile ölçülen her işlemi kaydeder.Genel muhasebe 1 (MUH113) ders notu içeriği: muhasebe nedir? muhasebenin amacı ve işlevi muhasebenin kayıt tutma fonksiyonu bilanço denklemi uygulama ve ödevler sınava hazırlık uygulaması alacak senetleri ve uygulamaları borç senetleri ve uygulamaları demirbaşlar ve amortisman demirbaşlar ve amortismanların kayıt yöntemleri iz kıymeti iz ...
Dosya tipi pdf
4 MB
20 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Uluslararası İktisat II
İktisat Uluslararası İktisat II ders notudur.Cengiz Bahçekapılı 3. sınıf 1. öğretim 2. dönem uluslararası iktisat 2 dersi vize ders notudur. Ödemeler dengesinin denkleşmesi sorunu, ödemeler dengesizliği uzun dönemde döviz kurunu ve yurtiçi fiyatları etkiler. Böylece işgücü piyasasını etkileyen sonuçlar doğurur.Uluslararası iktisat 2 (IKT322) ders notu içeriği: uluslararası ticaret ülkeler neden dış ticaret yapar? ülkeler hangi malı ihraç ya da ithal ederler? uluslararası iktisat uluslararası ...
Dosya tipi pdf
4 MB
17 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Matematik II
İktisat Matematik II ders notudur.İktisat 3. sınıf bahar dönemi Habib Koçak matematik 2 dersi vize notlarıdır. Dönem içi işlediklerini aynen yaz okulunda işlediğinden tarihler sizi yanıltmasın.Gradient vektörü, verilen çok değişkenli fonksiyonun 1. mertebeden kısmi türevlerini içeren satır ya da sütun vektörüdür.Matematik 2 (MAT144) ders notu içeriği:çok değişkenli fonksiyonlar çok değişkenli fonksiyonlarda türev kısmi türev çok değişkenli fonksiyonlarda ekstremum noktaların bulunması Gradient ...
Dosya tipi pdf
30 MB
32 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - İstatistik II
İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi final notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.En küçük kareler yönteminin esası, gözlem değerleriyle tahmini değerler arasındaki farkların toplamının minimize edilmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:regresyon-korelasyon katsayısı basit doğrusal regresyon denklemi regresyon analizinde temel varsayımlar parametre tahmincilerinin elde edilmesi parametre anlamlılığının test edilmesi ...
Dosya tipi pdf
19 MB
27 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - İstatistik II
İktisat İstatistik II ders notudur.İktisat 2. sınıf bahar dönemi İstatistik 2 dersi vize notlarıdır. Sorular hocanın çözdüğü şekliyle not alınmıştır.Tahmin, örneklemeden hareketle anakütleden alınan bir örneklem yardımıyla anakütlenin parametre değeri olarak kabul edilerek bir sayı veya aralık belirlenmesidir.İstatistik 2 (IST244) ders notu içeriği:tahmin parametreler örnek istatistiği örnekleme dağılımı ortalamaların örnekleme dağılımı standart hata standart sapma beklenen değer varyansların ...
Dosya tipi pdf
22 MB
31 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Para Teorisi
İktisat Para Teorisi ders notudur.İktisat 3. sınıf Jale Çokgezen para teorisi dersi final notlarıdır.Bir politikanın etkin olup olmadığını anlamak için gelirin değişip değişmediğine bakılır. Kamu harcamaları artıyor ancak faiz arttığından özel sektör yatırımları azalır. Artış ve azalış birbirini elimine ettiğinden y artmaz ya da azalmaz. Buna tam dışlama etkisi denir.Para teorisi (IKT311) ders notu içeriği:para ve fiyat ilişkisi enflasyonun nedenleri enflasyonun maliyeti deflasyon deflasyonun ...
Dosya tipi pdf
14 MB
14 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Para Teorisi
İktisat Para Teorisi ders notudur.İktisat 3. sınıf Jale Çokgezen para teorisi dersi vize notlarıdır.Gresham yasası, kötü paranın iyi parayı tedavülden kaldırmasıdır. Kullanılan bu sistemde altın stoku daha az olduğundan altın daha değerliydi. Bu yüzden bireyler altını kendilerine saklayarak onunla işlem yapmak istemeyip altının piyasada azalmasına neden olabilir. Greshman yasasından dolayı çift metal sisteminin uygulanmasına karşı çıkanlar oldu. Ancak tek metal sistemi benimseyen ülkelerde ...
Dosya tipi pdf
20 MB
20 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Ekonomik Göstergeler
İktisat Ekonomik Göstergeler ders notudur.İktisat 3. Sınıf Güz dönemi Cengiz Bahçekapılı Ekonomik Göstergeler dersi final notlarıdır.Bütçeyi maliye bakanlığı yönetir. Bütçede açık oluştuğunda bunun finansmanını hazine müsteşarlığı bulur. Hazine müsteşarlığı devletin bütün menkul ve gayri menkullerin sahibidir. Mutlaka bir finansman işiyle uğraşır. Finanse etmenin yolu ise borçlanmadır.Ekonomik göstergeler (IKT323) ders notu içeriği:fiyat endeksleri ve enflasyon kamu bütçesi TR 2016 merkezi ...
Dosya tipi pdf
11 MB
15 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Ekonomik Göstergeler
İktisat Ekonomik Göstergeler ders notudur.İktisat 3. Sınıf Güz dönemi Cengiz Bahçekapılı Ekonomik Göstergeler dersi vize notlarıdır.Kalkınma, bir ülkenin yalnızca gelir seviyesinin yükselmesiyle ilgili bir kavram değildir. Kalkınma refaha bağlı ve onunla doğru ilişkilidir ancak her zaman yüksek büyüme yüksek kalkınmayı getirmeyebilir. Büyüyen bir ekonomide kişi başına düşen gelir de hep artmayabilir.Hızla büyüyen bir ekonomi için hızla kalkınıyor diyemeyiz ancak gelişmiş bir ülke için kalkınmış ...
Dosya tipi pdf
11 MB
16 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Makro İktisat II
İktisat Bölümü Makro İktisat II ders notudur.İktisat 2. Sınıf Bahar dönemi Makro iktisat 2 dersi final notlarıdır.Öğretmenler Ahmet Yılmaz ve Togan Karataş.Grafikler ve problemler doğrudur.Paranın dolaşım hızı, bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan verdiği gösteren birimdir.Makro İktisat 2 (IKT214) ders notu içeriği:para talebi Baumal-Tobin para talep modeli Tobin risk para talep modeli ve eleştiriler yeni modern miktar teorisi para arzı likidite paranın dolaşım ...
Dosya tipi pdf
14 MB
17 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - Makro İktisat II
İktisat Bölümü Makro İktisat II ders notudur.İktisat 2. Sınıf Bahar dönemi Makro iktisat 2 dersi vize notlarıdır. Öğretmenler Ahmet Yılmaz ve Togan Karataş. Grafikler ve problemler doğrudur.Dışlanma etkisi, devlet piyasaya herhangi bir özel sektör yatırımcısı gibi girerse ve fon talep ederse faiz yukarı çıkar.Özel sektör de faizler yükseldiğinden daha az yatırım yapar.Makro İktisat 2 (IKT214) ders notu içeriği:IS-LM modeli Hicks ve Hansen modelimal piyasası yatırımın faiz esnekliği para ...
Dosya tipi pdf
28 MB
35 Sayfa
Marmara Üniversitesi - İktisat - İktisat Politikası I
İktisat Bölümü İktisat Politikası I ders notudur.İktisat 3. sınıf güz dönemi İktisat Politikası 1 dersi vize notlarıdır. Emre Hocanın slayttan giderek anlattığı derste hem slayttan hem de hocanın anlattıklarından aldığım notları içermektedir.Talep enflasyonu, para arzı artışının tüketimi arttırmasıyla oluşur. Gelirler ve toplam harcamalar da talep enflasyonunu arttırabilir. Devresel işsizlik oranları da etkilidir. Düşük işsizlikte gelir ve harcama fazlalılığı enflasyonu arttırır. Mücadelesi ...
Dosya tipi pdf
10 MB
15 Sayfa