Minel  Yaygır
Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi
4 Ders Notu   |   0 Takipçi

Profil resmi yüklememiş

Uludağ Üniversitesi - Kamu Yönetimi - Anayasa Hukuku
Kamu Yönetimi Anayasa Hukuku ders notudur. Anayasa hukuku ders notudur. Çoğunlukçu demokrasi, diğer ismi mutlak demokrasidir. Bu düşünceye göre çoğunluğun yönetme hakkı mutlaktır ve sınırlandırılamaz. Önemli dezavantajlarından biri ise azınlıkların düşüncelerinin sonradan çoğunluk haline gelmesinin engellenmesi yani bir toplumdaki belli bir dönemdeki çoğunluğun iradesinin o topluluğa sürekli olarak egemen olması tehlikesidir. Ayrıca bu tipte bir demokrasinin fikirlerin özgürce tartışılıp en ...
Dosya tipi pdf
6 MB
5 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Kamu Yönetimi - Politik Bilim
Kamu Yönetimi Politik Bilim ders notudur. Politik bilim ders notudur. Klasik kamu hukukun en çok üzerinde durduğu konulardan birisi de devletin kişiliği sorunudur. Devletin, onu oluşturan maddi unsurları dışında özellikle siyasal iktidarı kullanan yöneticilerin kişilikleri dışında kendine özgü bir kişiliğe sahip olduğu veya olası gerektiği konusunda çeşitli görüşler bu kişiliğin mahiyeti ve niteliği üzerine de çeşitli teoriler ileri sürülmüştür.Politik bilim (KAM1106) ders notu içeriği:soyut bir ...
Dosya tipi pdf
27 MB
26 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Kamu Yönetimi - Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi ders notudur.Kamu yönetimi ders notudur. Belediye başkanı, belediye yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Başkan, belediye sınırları içinde yaşayan seçmenler tarafından 5 yıllık süre için seçilir. Halk tarafından seçilmesi ona belediye ve kent yönetiminde güçlü bir liderlik konumu kazandırmaktadır. Belediye teşkilatının en üst amiridir.Kamu yönetimi (KAM2404) ders notu içeriği: kamu yönetimi yerel yönetimler il özel idaresi muhassıllık meclislerinin ortaya ...
Dosya tipi pdf
20 MB
53 Sayfa
Uludağ Üniversitesi - Kamu Yönetimi - Politik Düşünceler Tarihi
Kamu Yönetimi Politik Düşünceler Tarihi ders notudur.Politik düşünceler tarihi ders notudur. Aristoteles'in ideal devleti karma bir rejimdir. Bu karma rejimde hem monarşiden hem aristokrasiden hem de demokrasiden unsurlar vardır. Üçünün birleşimini olarak düşünebiliriz. Aristo'nun ideal devletinde yasalar önemlidir. Yasalar, ideal devletin ayırıcı vasıflarından biridir. Yani doğru devlet yasalara bağlıdır. Aristo'nun yasaları önemli görmesinin altında deneyime verdiği önem yatar.Yasa denilen şey ...
Dosya tipi pdf
29 MB
40 Sayfa