Ömer Faruk İdiş
Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri
58 Ders Notu   |   6 Takipçi
Atatürk Üniversitesi - Coğrafya - Geography Studies in English I
Coğrafya Bölümü İngilizce I ders notudur. İngilizce 1 ders notudur. Since, geçmişte başlayan hala devam eden bir eylemin başlangıç noktasını belirtmek için kullanılır.İngilizce 1 (CR583) ders notu içeriği: future perfect continious tense future perfect tense past perfect continuos tense past perfect tense present perfect continuous tense stıll already recently/lately how long ever never time expressions used with present perfect tense future in the pastpast continuos tense future continious ...
Dosya tipi pdf
4 MB
16 Sayfa
Dicle Üniversitesi - Bahçe Bitkileri - BUDAMA TEKNİKLERİ
Bahçe Bitkileri Budama Teknikleri ders notudur. Zafer ve Hüseyin hoca budama teknikleri dersi vize ders notudur. Budama, bir ağacın şekline, büyümesine, düzgün ve kuvvetli olmasına, verimli çağında uzun süre kalmasına ve kuvvetten düşmüş zayıf ağaçların yeniden kuvvetlenmesine en fazla gelir ve ürün vermelerini sağlamak amacıyla kısaltma, seyreltme ve çıkarma işlemidir.Budama teknikleri (BBB303) ders notu içeriği: budama nedir? budamanın amaçları budamanın fizyolojik esasları budama tekniği ...
Dosya tipi pdf
4 MB
9 Sayfa
Dicle Üniversitesi - Bahçe Bitkileri - METEOROLOJİ
Bahçe Bitkileri Meteoroloji ders notudur.1. sınıf meteoroloji dersi vize ders notudur. Meteoroloji, dünyamızı çevreleyen akımı içerisinde meydana gelen bütün olayları, değişmeleri inceleyen bu olay ve değişimlerin ortaya çıkardığı sonuçları da irdeleyen bir bilim dalıdır.Meteoroloji (BZM109) ders notu içeriği:meteoroloji nedir? meteorolojinin bölümleri atmosferin yapısı ve özellikleri atmosferin önemi atmosferin bileşimi atmosferde bulunan gazların özellikleri ve önemi atmosferin katları ...
Dosya tipi pdf
5 MB
10 Sayfa
Dicle Üniversitesi - Zootekni - HAYVAN ISLAHI
Zootekni Hayvan Islahı ders notudur. Hayvan ıslahı final ders notudur. Pedigri, bir hayvanı geçmiş generasyonlarındaki akrabalarının verim özellikleriyle birlikte tanıtan belgedir.Hayvan ıslahı (ZT402) ders notu içeriği: seleksiyonda verimlilik seleksiyon üstünlüğü seleksiyon üstünlüğünü arttırmanın yolları generasyonlar arası süre generasyonlar arası sürenin kısaltılma yolları seleksiyonda beklenenin gerçekleşmesi kombine seleksiyon seleksiyonda familya ortalamalarından yararlanma kitle ...
Dosya tipi pdf
8 MB
11 Sayfa
Dicle Üniversitesi - Bahçe Bitkileri - İSTATİSTİK
Bahçe Bitkileri İstatistik ders notudur.İstatistik final ders notudur. Eş yapma testi, iki grup ortalaması arasındaki farka ilişkin hipotez testidir.İstatistik (BZM104) ders notu içeriği: eş yapma testi oran testi z testi t testi korelasyon regresyon örnek sorular ve çözümleriDiğer istatistik dersi arama kriterleriistatistik ders notları,istatistik pdf,istatistik ders notları pdf,istatistik konu anlatımı,istatistik özet,istatistik konu anlatımı,istatistik dersi,istatistik konuları,istatistik ...
Dosya tipi pdf
4 MB
10 Sayfa
Dicle Üniversitesi - Bahçe Bitkileri - ÖZEL BAĞCILIK
Bahçe Bitkileri Özel Bağcılık ders notudur. Dilek hoca özel bağcılık ders notudur. İlkbaharda kış gözlerinin sürmesinden sonra yaz sürgünlerinin yaprak koltuklarında ertesi yıl sürecek olan kış gözleri oluşmaya başlamaktadır.Özel bağcılık (BBB406) ders notu içeriği: asmada floral gelişimeasmada meyve tutunu kaç şeklide görülür? normal meyve tutumu partenokarpik meyve tutumu stonospermokorpik meyve tutumu tohumun morfolojik yapısı tohumun anatomik yapısı sürgün sistemi ve yapısal özellikleri ...
Dosya tipi pdf
6 MB
10 Sayfa
Dicle Üniversitesi - Bahçe Bitkileri - SEBZE TOHUMCULUĞU VE ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ
Bahçe Bitkileri Sebze Tohumculuğu ve Çoğaltma Teknikleri ders notudur.Sebze tohumculuğu ve çoğaltma teknikleri ders notudur. Türkiye'de tohumculuk sektörü 1986 yılında TÜRK-TED (Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği) adı altında birleşmiştir.Sebze tohumculuğu ve çoğaltma teknikleri (BBB306) dersi notu içeriği:nüfus ve beslenme FAO bitkisel üretim nasıl artar? dünyada tohumculuğun genel durumu FIS ISTA UPOV OECD ülkemizde tohumculuğun gelişimi kuruluş bazında sebze tohumculuğu üretimi ithal ve ...
Dosya tipi pdf
6 MB
12 Sayfa
Dicle Üniversitesi - Bahçe Bitkileri - GENETİK
Bahçe Bitkileri Genetik ders notudur. Genetik vize ve final ders notudur. Replikasyon, tüm organizmalarda meydana gelen DNA kopyalayarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik süreçtir.Genetik (BZM204) ders notu içeriği: genetik nedir? varyasyon nedir? hücre hücre zarı hücrenin genel özellikleri sitoplazma hücre çekirdeği hücrenin organalleri bitki ve hayvan hücresi karşılaştırılması hücre bölünmesi bölünme evreleri G1 evresi S evresi G2 evresi mitoz bölünme mayoz bölünme mitoz ve mayoz bölünme ...
Dosya tipi pdf
9 MB
10 Sayfa
Dicle Üniversitesi - İşletme - STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI
İşletme Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası ders notudur. Stratejik yönetim ve işletme politikası dersi 2. kısım ders notudur. İşletme içi çevre analizi, işletmenin iç çevresi onu oluşturan parçaların oluşturduğu ortamdır. Stratejik yönetim ve işletme politikası (İŞL401) ders notu içeriği: çevre analizi yakın çevre ve uzak çevre analizi İşletme misyonuişletmenin misyonu değiştirilebilir mi? temel ve alt stratejileryönetim düzeyine göre stratejilerstratejik uygulama evresiaçık çevre ...
Dosya tipi pdf
3 MB
12 Sayfa
Dicle Üniversitesi - İşletme - STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI
İşletme Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası ders notudur. Stratejik yönetim ve işletme politikası dersi 1. kısım ders notudur. İnsanların belirli amaç için bir araya gelip oluşturdukları ve beraberce bir şekilde işbirliği yaparak oluşturdukları gruplara örgüt denir.Stratejik yönetim ve işletme politikası (İŞL401) ders notu içeriği:işletme yönetimi işletme yönetiminde etkili ve verimli olabilmek yönetimin işlevleri : planlama,organize etme,yönetme,kontrolyöneticiler işletmelerde ...
Dosya tipi pdf
4 MB
12 Sayfa
İnönü Üniversitesi - İlk ve Acil Yardım - FİZYOLOJİ
İlk ve Acil Yardım Fizyoloji ders notudur. Fizyoloji ders notudur. Lökasitlerin kontrolsüz çoğalması lösemi olarak tanımlanır.Fizyoloji ders notu içeriği: vücuttaki proteinler ve çeşitleri protein yapılarıalbumin globulin fibrinojen serum sedimentasyon nedir? sedimantasyonu arttıran nedenler eritrositlereritrosit hormonu primer polisitemi sekonder positemi orak hücre anemisi anemi talasemi koagülasyon beyaz küreler trombositler ve kanın pıhtılaşması damar zedelenmesinde hemostaz sırası pıhtı ...
Dosya tipi pdf
2 MB
11 Sayfa
İnönü Üniversitesi - İlk ve Acil Yardım - FİZYOLOJİ
İlk ve Acil Yardım Fizyoloji ders notudur. Fizyoloji ders notudur. Kaldesman, kasılmayı sağlayan bir proteindir. Hücre içerisinde Ca düşük olduğu zaman bu protein Troponiyozin ve aktine bağlanarak kasılmayı engeller.Fizyoloji ders notu içeriği: kas çeşitleri kas kasılmaları kas kasılma çeşitleri nelerdir? kas lif tipleri kasılma kuvvetinin tecridi artışı istemli kas kasılmalarının oluşmasıkas iğcikleri düz kas özellikleri düz kasın kasılması kalsiyum nereden gelir? düz kasın kasılma özeti ...
Dosya tipi pdf
898 KB
10 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Alman Dili ve Edebiyatı - Alman Edebiyatı Tarihi
Alman Dili ve Edebiyatı Alman Edebiyatı Tarihi ders notudur. Alman edebiyatı tarihi Friedrich Shıller Hayalet Gören kitabı incelemesini içeren ders notudur. Alman edebiyatı tarihi (ADE2010) ders notu içeriği: Simya, orta çağ ve rönesans boyunca metalleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma uygulamalarına dayanan kurgusal bir felsefedir. Tarih boyunca Avrupa,Afrika ve Asya'da uygulanmıştır.okültizm nedir? okült çalışmalar okült bilgi okültizm çalışmaları astral seyahat nedir? astral ...
Dosya tipi pdf
3 MB
11 Sayfa
İnönü Üniversitesi - Çocuk Gelişimi - GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Çocuk Gelişimi Gelişim Psikolojisi ders notudur. Gelişim psikolojisi ders notudur. Olgunlaşma, biyolojik yönden vücut organlarının kendinden beklenen fonksiyonları yapmasıdır. Gelişim psikolojisi ders notu içeriği: gelişim psikolojisi gelişim nedir? olgunlaşma nedir? öğrenme nedir? gelişim biliminde araştırma yöntemleri bilimsel yöntem korelasyon yöntemi deneysel yöntem gözlem yöntemi gelişim araştırmalarında kullanılan araştırma desenleri gelişim kuramları Piaget Freud psikodinamik modeller ...
Dosya tipi pdf
2 MB
11 Sayfa
Dicle Üniversitesi - Bahçe Bitkileri - TOPRAK BİLİMİ
Bahçe Bitkileri Toprak Bilimi ders notudur. Toprak bilimi ders notudur. Toprak tipi, herhangi bir yöredeki tarım arazilerinde bulunan toprağı her birinin üst toprak tekstürü o toprağın tipi olarak isimlendirilir.Toprak bilimi (BZM207) ders notu içeriği: toprak bilimi kil mineralleri plastiklik kıvam toprak strüktürü toprak yapısı ve özellikleri strüktür derecesi strüktür tipleri parozite toprak rengi toprak renk tayini toprak sıcaklığı toprak sıcaklığının etkilediği olaylar toprak havası ...
Dosya tipi pdf
7 MB
13 Sayfa
Dicle Üniversitesi - Almanca Öğretmenliği - DİLBİLİM II
Almanca Öğretmenliği Dilbilim II ders notudur. Dilbilim 2 ders notudur. Artikelin, Türkçede herhangi bir karşılığı yoktur. Artikel Almancada isimlerin önüne getirilen onları tanımlayan ektir.Dilbilim 2 ders notu içeriği: interferenzfehler denotation pflanzen tiere menschen komotation metapher deixis koordinatenausganfpunkt termini affixe agglutination akustik allegorie alliteration allonorph apokope arbitrör karşılaştırmalı dil bilgisi deklination des artikels artikel çekimi steigerung des ...
Dosya tipi pdf
3 MB
15 Sayfa
Marmara Üniversitesi - Hukuk - Borçlar Genel Hukuku I
Hukuk Bölümü Borçlar Hukuku Genel Hükümler I ders notudur. Borçlar genel hukuku 1 ders notudur. Manevi zarar, bir kişinin kişilik varlığı ve değerlerine yapılan saldırı sonucu meydana gelen mağdurun duyduğu acı,elem,ıstırap ve üzüntüdür.Borçlar genel hukuku 1 (HUK201) ders notu içeriği: sözleşmeden doğan borç ilişkileri 1. dereceden yükümlülükler asli edim yükümlülükleri yan edim yükümlülüğü yan yükümlülükler 2. dereceden yükümlülükler irade beyanlarının karşılıklı ve uygun olması icap icabın ...
Dosya tipi pdf
6 MB
17 Sayfa
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - İlahiyat - Arapça-I
İlahiyat Arapça I ders notudur. Arapça 1 ders notudur. Gayrı munsarif kelimeler, tenvin ve esre kabul etmeyen kelimelerdir. Arapça 1 ders notu içeriği: tekil-çoğul eş anlam tarz ve hobiler arapça zamanlar zamanların olumsuzu gayri munsarif kelimeler inne ve kardeşleri kane ve kardeşleri arapçada beş isim osmanul hamse müfred isimler siga tablosu Diğer arapça 1 dersi arama kriterleri arapça 1 ders notları,arapça 1 pdf,arapça 1 ders notları pdf,arapça 1 konu anlatımı,arapça 1 özet,arapça 1 ...
Dosya tipi pdf
2 MB
10 Sayfa
Anadolu Üniversitesi - Web Tasarımı ve Kodlama - Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
Web Tasarımı ve Kodlama Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği ders notudur.Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği 1. ünite devamı ve 2. ünite başlangıcı ders notudur. Uygulama katmanı, protokoller modelinin en üstü uygulamaların ağ ortamını kullanmasını sağlar. Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği (YBS302U) ders notu içeriği:TC-IP katmanları uygulama katmanları taşıma katmanı hafıza sorunu yoğun hat sorunu ağ katmanı protokoller ARP adres çözümleme protokolü veri bağlantı katmanı fiziksel katman en fazla protokol ...
Dosya tipi pdf
5 MB
10 Sayfa
Batman Üniversitesi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği - Üretim Mühendisliği-I
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Üretim Mühendisliği I ders notudur. Üretim mühendisliği 1 ders notudur. Rezervuar itim mekanizması rezervuarların akışkan üretimi için sağladığı enerji metodlarını inceler. Birçok itim mekanizması bulunmaktadır. Bir rezervuar bir veya daha fazla itim mekanizmasının etkisi altında bulunabilir. Üretim mühendisliği 1 ders notu içeriği: üretim mühendisliğine giriş petrol üretim mühendisliği üretim teknolojisindeki temel disiplinler petrol şirketlerinin operasyon ...
Dosya tipi pdf
4 MB
19 Sayfa