seda körpe
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik
34 Ders Notu   |   0 Takipçi

Profil resmi yüklememiş

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği şok konusu ders notudur.Şok, çeşitli tıbbi hastalıklar ve cerrahi sonucu gelişen acil bir durumdur. Şok, hücre hasarına ve geri dönüşümsüz komplikasyonlara neden olur.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:şok nedir ? şok nedeniyle hücre metabolizmasında bozulma şokun sınıflandırılması hipovolemik şok kompansasyon mekanizmaları kardiyojenik şok distrübütif şok anaflaktik şok ...
Dosya tipi pdf
141 KB
4 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği asit-baz dengesi konusu ders notudur.Vücuttaki hemen bütün biyokimyasal reaksiyonlar fizyolojik bir hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonuna gereksinim duyar ve vücutta sabit tutulan fizyolojik parametrelerin en önemlilerinden biri H+ yoğunluğudur.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:asit baz dengesi ve dengesizlikleriDiğer iç hastalıkları hemşireliği dersi arama kriterleriiç ...
Dosya tipi pdf
105 KB
4 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği tampon sistemler konusu ders notudur.Hidrojen iyon konsantrasyonunda bir değişiklik olduğu zaman vücut sıvılarındaki tampon sistemleri bu değişikliği en düşük düzeyde tutmak için bir saniyeden kısa zamanda reaksiyona girerler.Tampon sistemler vücuttan H+ atmaz veya onları vücutta artırmaz, fakat denge yeniden kuruluncaya kadar onları bağlı tutar. Böylece asit veya baz fazlalığına karşı geçici ...
Dosya tipi pdf
110 KB
4 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği metabolik asitoz ve solunum asidozu ders notudur.Diyabetik ketoasitoz, insülin eksikliği ve glukagon fazlalığı ve katakolaminlerin artışı ile lipolizin uyarılması ve serbest yağ asitlerinin betaoksidasyonundaki artış ile gelişir.Alkolik ketoasidozis, çoğunlukla alkoliklerde normal beslenmenin bozulması ile insülin düzeyi azalır, glukagon düzeyi artar ve diyabetik ketoasidozda olduğu gibi asidoz ...
Dosya tipi pdf
125 KB
6 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği tüberküloz ve pnömokonyozis konusu ders notudur.Pnömokonyozis, akciğere irritasyon yapan tozların uzun süre solunmasıyla ortaya çıkan akciğer hastalığıdır. Uzun süren irritasyon sonucu akciğerlerde fibrotik dokular oluşur.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:tüberkülozda belirti ve bulgular tüberkülozda tanı tüberkülin deri testi tüberkülozda tedavisinde kullanılan araçlar ...
Dosya tipi pdf
178 KB
5 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği ARDS ve tüberküloz konusu ders notudur.Akut respiratuar distresi sendromu, alveoler kapiller membranın zarar gördüğü ve intravasküler sıvıya geçirgenliğinin arttığı ani ve hızlı ilerleyen akut solunum yetmezliğidir.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:ARDS ARDS'da patofizyolojik değişiklikler ve evreleri ARDS'de belirti ve bulgular ARDS'de tedavi ve bakım tedavide hedef ARDS'de ...
Dosya tipi pdf
129 KB
5 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği pnömoni konusu ders notudur.Pnömoni, akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Çeşitli bakteri türleri neden olabilir.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:pnömoni pnömoni nedenleri pnömoni belirti ve bulguları pnömoni risk faktörleri pnömoni tanısal işlemler pnömoni hemşirelik bakımı pnömoni hemşirelik girişimleriDiğer iç hastalıkları hemşireliği dersi arama kriterleriiç hastalıkları ...
Dosya tipi pdf
130 KB
4 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği korpulmonale konusu ders notudur.Korpulmonale, akciğerlerin yapı ve fonksiyonunda meydana gelen bozukluğa bağlı olarak gelişen sağ ventrikül büyümesidir.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:korpulmonale korpulmonale belirti ve bulguları akciğerin parankim hastalıkları atelektazi Diğer iç hastalıkları hemşireliği dersi arama kriterleriiç hastalıkları hemşireliği ders notları,iç ...
Dosya tipi pdf
128 KB
5 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği amfizem ve bronşit konusu ders notudur.Amfizem, vücudun herhangi bir yerinde hava toplanmasıdır.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:amfizem amfizemde görülen yapısal değişiklikler amfizem belirti ve bulguları amfizem tedavi ve bakımı amfizemde ilaç tedavisi bronşit bronşit etyolojisi bronşit tedavi ve bakımı bronşitte hemşirelik girişimi hasta eğitimiDiğer iç hastalıkları ...
Dosya tipi pdf
132 KB
4 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği KOAH konusu ders notudur. KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH) esas olarak bronşlarda irreversbl obstrüksiyonla karakterize kronik bir hastalıktır.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:KOAH risk faktörleri KOAH belirti ve bulguları KOAH tedavi planı KOAH tedavisi KOAH hemşirelik bakımı KOAH rehabilitasyonu KOAH komplikasyonları KOAH hemşirelik tanılarıDiğer iç ...
Dosya tipi pdf
110 KB
4 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği solunum hastalıkları konusu ders notudur. Torasentez, tanı ya da tedavi amaçlı plevral boşluğa göğüs duvarından bir iğne ile girilerek plevral sıvı ve havanın alınmasıdır.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:balgam çıkarma seröz balgam hemşirelik girişimleri dispne hemoptizi stridor siyanoz göğüs ağrısı tanı yöntemleri torasentez bronkoskopi biyopsi Diğer iç hastalıkları ...
Dosya tipi pdf
179 KB
6 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 2. sınıf iç hastalıkları hemşireliği solunum sistemi konusu ders notudur.Solunum, atmosfer gazlarının solunum sistemi ve kan aracılığı ile dokulara ulaşması, kimyasal reaksiyonla hücrelere girmesi ve burada oluşacak gazların tekrar kan ve solunum sistemi yoluyla atmosfere atılması olayıdır.İç hastalıkları hemşireliği (HEM201) ders notu içeriği:solunum sisteminin yapısı,fonksiyonları ve değerlendirilmesi solunum nedir ? ...
Dosya tipi pdf
204 KB
5 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte diyabet hakkında devam ders notudur. Tip I diyabetik annelerin bebeklerinde makrosomiya sık görülen bir durumdur. Annenin yüksek kan glikoz düzeyi plasenta aracılığı ile fetusa geçerek, fetal pankreasın uyarılmasına ve fazla insulin salgılanmasına neden olur. Bu durum karbonhidratların daha çok kullanılması ve yağların depolanması ile sonuçlanır. Aynı zamanda fazla ...
Dosya tipi pdf
186 KB
4 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte diyabet hakkında ders notudur. Diabetes Mellitus (DM) tüm dünyada en sık rastlanan endokrin hastalıktır. Etyolojisinde; endojen insülinin mutlak veya göreceli eksikliği veya periferik etkisizliği söz konusudur. Bunun sonucu olarak karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozuklukları, kapiller membran değişiklikleri ve hızlanmış arteriosklerozis oluşur. ...
Dosya tipi pdf
158 KB
4 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte hem anne hem de fetüs için yapılan taramalar testler hakkında ders notudur. Gebelik ayı, doğum ağırlığı ve organların gelişmesi mutlaka birbirine paralel seyretmeyebilir. Bu nedenle, fetusun akciğer olgunluğunun amniyotik mayi ile saptanması gerekir. Risk altında olan bir gebenin takibinde, doğum eylemi başlamadan ve fetus terme ulaşmadan önce gebeliğin sona ...
Dosya tipi pdf
274 KB
6 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte hem anne hem de fetüs için yapılan taramalar testler hakkında ders notudur. Yüksek riskli gebeliklerde anne, fetus/yenidoğanın morbitide ve mortalite riski çok yüksektir. Gebeliğin erken döneminde risk tanılanması anne ve yenidoğanın sağlığına olumlu katkı sağlamaktadır. Kadın sağlığı hastalıkları ve doğum hemşireliği (HEM301) ders notu içeriği:fetal sağlığı ...
Dosya tipi pdf
285 KB
7 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakkında ders notudur.Geleneksel olarak kadının üremeyle ilgili sağlık sorunları daha çok kadının doğurganlığı ile ilgili fiziksel sorunlara yöneldiği için bu hizmetler “ana çocuk sağlığı ve aile planlaması” çerçevesinde ele alınırdı. Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansından (1994) sonra kadının sağlık gereksinimlerinin sadece anne olarak değil, onun ...
Dosya tipi pdf
230 KB
6 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte anne fizyolojisi devam ders notudur. Gebelikte anne ve fetusun artan oksijen ihtiyacına bağlı olarak tiroid fonksiyonları artar ve tiroid bezleri büyür. hCG’nin etkisi ile ilk iki trimestirde TSH yüksek seyreder, son trimestirde düşer. Gebeliğin ilk trimestirinde böbreklerden atılan iyodu kompanse etmek için tiroid daha fazla çalışır.Kadın sağlığı hastalıkları ve doğum ...
Dosya tipi pdf
249 KB
5 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği gebelikte anne fizyolojisi konusu ders notudur. Üçüncü trimestirde anneyedaha fazla rahatsızlık veren, kanın intervillöz aralığa doğru hareketini stimüle etmeye yardımcı olan kontraksiyonlara braxton-hicks kontraksiyonları denir.Kadın sağlığı hastalıkları ve doğum hemşireliği (HEM301) ders notu içeriği:gebelikte anne fizyolojisi gebelikte anne üreme sistemi chadwicks işareti ...
Dosya tipi pdf
267 KB
5 Sayfa
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hemşirelik - Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Hemşirelik Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ders notudur.Hemşirelik 3.sınıfta kadın doğum hemşireliği erken membran rüptürü konusu ders notudur.Erken membran rüptürü, Doğum eylemi başlamadan membranın (amniyon ve koriyon zarı) rüptür olmasıdır. EMR 37. gebelik haftasının altında meydana gelirse bu durum prematüre erken membran rüptürü (PEMR) denir. EMR tüm gebeliklerin % 10’unda görülür. Vakaların % 80 i termde meydana gelir. Kadın sağlığı hastalıkları ve doğum hemşireliği ...
Dosya tipi pdf
234 KB
7 Sayfa