SELEN A.
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji
2 Ders Notu   |   0 Takipçi

Profil resmi yüklememiş

Yeditepe Üniversitesi - Tarih - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Tarih Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 final ders notudur. ABD'nin savaşa katılmasıyla itilaf devletleri ekonomik ve asker bakımından üstün bir güç tarafından takviye edilmiş oldu. Bulgaristan yaptığı bir anlaşmayla savaştan çekilmişti, böylece İstanbul ve boğazlar bölgesi işgal tehditi altına girdi. Almanya ile Osmanlı imparatorluğunun karadan bağlantısı kesildi. Bu gelişmelerle birlikte savaşın sorumlusu ve yürütücüsü olan ittihat ...
Dosya tipi pdf
297 KB
11 Sayfa
Yeditepe Üniversitesi - Tarih - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Tarih Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 vize ders notudur. Ulus, millet kavramının temelini oluşturan din,dil,ırk,kültür ve düşüncenin bireyden bireye farklılık göstermiş olduğu topluma verilen isimdir. Tüm ulus devletler, farklı alt kültürlere mensup yurttaşlarını bir kimlik etrafında birleştirir.Türk İnkılabının en büyük hedefi bir ulus devlet kültürü oluşturmaktı. Atatürk Türkiye’si için ulus devlet ;milli kültür,birlik ve ...
Dosya tipi pdf
688 KB
12 Sayfa